Contact

Klik hier om ons een e-mail te sturen

Vereniging Oud Ede

Postbus 8293 6710 AG Ede

Tel: 06 348 67 627

Volg ons op Facebook

Lid worden

Wordt lid, circa 800 leden zijn u al voorgegaan. Voor € 15,-- per jaar bent u lid van de Vereniging Oud Ede.

Lees verder

AGENDA

 • 08-02-2017 Lezing. Onderwerp nog te bepalen

 • 12-04-2017 ALGEMENE LEDENVERGADERING.
  Aansluiten de April-lezing, dit jaar door Gerard Gijsbertsen van het PMHE over de Canadezen in Ede vanaf de bevrijding


 • 06-09-2017 Lezing archeologie, vooruitlopend op de Open Monumenten Dag

 • 21-09-2017 Excursiedag leden V.O.E. naar nog te bepalen bestemming

 • 15-11-2017 Lezing door Arno Valk over schrijvers met Edese wortels. Arno werkt aan een boek hierover

't Winkeltje

 • winkeltje 1
 • winkeltje2
 • winkeltje3
 • winkeltje4
 • winkeltje5
 • winkeltje6
 • winkeltje7
 • winkeltje8

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Ede
p/a Postbus 9022
6710 HK  Ede

Betreft: Het wapen van de gemeente Ede

Ede, 28 november 2016

Geacht college,

De vereniging Oud Ede heeft kennis genomen van de op 10 november door de Raad aanvaardde motie, waarin extra aandacht wordt gevraagd voor het gemeentewapen.

Wij hebben tevens met mevrouw Josje Bakker gesproken als initiatiefneemster voor meer aandacht voor ons mooie gemeentewapen.

Als wij vervolgens de uitleg van het wapen op de site van de gemeente lezen, dan rijzen veel vragen.

Met instemming citeren wij de zin onder het kopje "Traditie": "Ede kan trots zijn op haar wapen, dat het symbool draagt van Vrijheid, steunend op de Bijbel. Het wapen is beladen met historische symboliek, karakter en streven."

De uitleg van het wapen, en dus de geciteerde zin, zal volgens ons overigens door weinig mensen worden begrepen; al was het maar omdat er van veel voorkennis wordt uitgegaan.

Bijvoorbeeld: Wat wil een gemeentewapen zeggen en wat onderscheidt een gemeentewapen van een logo uit deze tijd? De Hoge Raad van Adel werd in 1813 door Koning Willem I opgericht; aanvankelijk met als doel om de op non-actief gestelde adel met haar familiewapens weer in ere te herstellen. Al snel werden echter ook de wapens van steden geregistreerd. Dat in het wapen van Ede de vrijheidshoed is opgenomen, is hiermee bijzonder.

Begrippen die toelichting vergen:

 • Ambt van Ede
 • Lazuur
 • Vrijheidsbeeld
 • Nederlandse maagd
 • De link met Pallas Athene
 • Het verschil in guldens (Gelderse Statengulden, gulden van de staten van Holland
 • Vrijheidshoed.

O.a.op de website http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Ede wordt in de beschrijving van ons gemeentewapen de bijbel met stelligheid ingeruild voor de Grondwet.  Deze bewering is voor het openbaar bestuur mogelijk sympathiek, maar gaat totaal voorbij aan de letterlijke tekst van de Hoge Raad van Adel. Bij ons weten is er nooit een aanvullend besluit van Ede geweest om deze tekst te wijzigen.

Nu is de gemeente niet verantwoordelijk voor wat anderen schrijven, maar als een lezer terug gaat naar de bron en dus naar de gemeentepagina ter zake, dan dient die omschrijving duidelijk en onomstotelijk te zijn. Bijvoorbeeld door aan te vullen dat het besluit van de Hoge Raad van Adel nimmer ter discussie is gesteld laat staan is aangepast.

De Vereniging Oud Ede vraagt u hiermee om bij de motie de toelichting op ons gemeentewapen te betrekken door deze zodanig te herschrijven dat deze te begrijpen valt voor 15-16 jarige scholieren.

In afwachting,

Hoogachtend,

Vereniging Oud Ede

G. Hendriks

secretaris

Nieuw: de scriptie van drs. Riet Beuker: "De ENKA kunstzijdefabriek in het dorp Ede" is als PDF te downloaden via de tab 'Downloads'.  De scriptie vertelt het verhaal van de ENKA, maar vooral ook van de invloed die het bedrijf op de ontwikkeling van Ede, en dan vooral Ede-Zuid, heeft gehad.

--------------------------------

In 1982 bestond de Chr. Gymnastiek Vereniging "Door Oefening Kracht" (D.O.K.) vijftig jaar. Bij die gelegenheid is er een leuk boekje uitgegeven over de eerste tien jaren van het bestaan van de vereniging. Omdat de auteur, Peter Hey, het verhaal niet beperkt toto de vereniging, maar inkadert in het Ede van die dagen, is het boekje niet alleen van belang voor de geschiedenis van D.O.K., maar ook voor die van Ede. Destijds is een exemplaar aan Oud Ede geschonken.Het boekje is verschenen in een oplage van 300 exemplaren, en daarom moeilijk te vinden. Reden om het, als PDF, op de site van Oud Ede te zetten, want het is zeer de moeite waard. U vindt het onder het tabblad Downloads. Dit is de link: http://oudede.nl/downloads.html 

-------------------------------

NIEUW in de collectie e-boeken: Th. A. Boeree " KRONIEK VAN EDE GEDURENDE DE BEZETTINGSTIJD"

Het standaardwerk over Ede in de Tweede Wereldoorlog. Te vinden onder de tab Downloads.

 -----------------------------------------------------------

Op 10 september 1924 opgericht en telt ruim 800 leden. Zij stelt zich ten doel het culturele erfgoed van de gemeente Ede te bewaken en te bewaren voor de toekomst.

De collectie van de vereniging is in beheer gegeven aan de Stichting Historisch Museum Ede.

Vier maal per jaar verschijnt 'De Zandloper', het orgaan van de vereniging. Voor meer informatie over 'De Zandloper' wordt verwezen naar de tab 'De Zandloper' bovenaan deze pagina.

De bibliotheek van de vereniging heeft een aantal dubbele boeken dat zij te koop aanbiedt.
Hiervan is een lijst gemaakt onder de naam "Dubbele boeken". Zie hiervoor de tab Nieuws en Info.

Het winkeltje...

In de diapresentatie links op deze pagina ziet u enkele foto's waar o.a. Lammert en Bartje van de Bospoort op staan. Zij hadden begin vorige eeuw een kruidenierswinkeltje aan de Amsterdamseweg. Dit winkeltje bestaat nog steeds. U kunt er nog steeds zoethout, zuurstokken, zwart-op-wit en andere lekkernijen uit lang vervlogen jaren kopen.

 

Copyright © Vereniging Oud Ede 2016. Alle rechten voorbehouden.