Contact

Klik hier om ons een e-mail te sturen

Vereniging Oud Ede

Postbus 8293 6710 AG Ede

Tel: 06 348 67 627

Volg ons op Facebook

Lid worden

Wordt lid, ruim 800 leden zijn u al voorgegaan.

Voor € 15,-- per jaar bent u lid van de Vereniging Oud Ede.

Lees verder

Mausoleum Ede

De Vereniging Oud Ede en het Platform Militaire Historie Ede organiseren in samenwerking met de gemeente Ede een lezing over het ontstaan van het Mausoleum in 1945 en de restauratie ervan in 2017 en 2018.

Ede werd op 17 april 1945 bevrijd en al acht maanden later, op 12 december 1945 , werd het Mausoleum, toen nog zonder het beeld van “De gevallen strijder”, door de bevolking van Ede in gebruik genomen.

Het Mausoleum is het enige monument in Nederland waarin verzetsstrijders hun laatste rustplaats hebben gekregen. Op de 40 grafnissen staan de namen van 44 verzetsstrijders met datum en plaats van hun overlijden. Dertig verzetsstrijders zijn in het Mausoleum begraven. 14 gevallenen zijn elders begraven of hun laatste rustplaats is niet bekend.

Rond 1980 kreeg het Mausoleum een onderhoudsbeurt. Toen werden de ingelegde sluitstenen vervangen door de granieten sluitstenen. Na ruim 70 jaar bleek dat het Mausoleum groot onderhoud behoefde. Op ons verzoek besloot het college van B&W om het Mausoleum te restaureren naar zoals het was bij de opening door Prins Bernhard in 1947.

Bernard Mausoleum

Op voorstel van de Vereniging Oud Ede en het Platform Militaire Historie Ede en met instemming van de gemeente Ede heeft André Hartgers het verloop van de restauratie gefotografeerd en daarmee in een historisch document vast gelegd.

Voorjaar 2018 was de restauratie onder leiding van de projectadviseur Klaas Boeder gereed. Wat daarbij in een periode van een half jaar allemaal kwam kijken weet Klaas Boeder deze avond op boeiende wijze te vertellen.

De avond wordt geopend door wethouder Hester Veltman, en de sprekers zijn deze avond Gerard Gijsbertsen van het Platform Militaire Historie Ede die vertelt hoe het Mausoleum in 1945 tot stand kwam en Klaas Boeder, projectadviseur voor de restauratie van het Mausoleum, geeft aansluitend een lezing over het verloop van de restauratie. De lezing van Klaas Boeder wordt ondersteund met foto’s van André Hartgers.

Raadzaal gemeente Ede, Bergstraat 4, 6711 DD Ede
Woensdag 17 oktober 2018 van 20.00 uur tot uiterlijk 21.45 uur.
Inloop vanaf 19.30 uur, toegang gratis

Op dinsdagmiddag 16 oktober a.s. organiseert het Gemeentearchief Ede voor de 13e maal een ‘Historisch Café’ Het belooft weer een interessante middag te worden met boeiende sprekers.

De bijeenkomst wordt gehouden in het Atrium van Cultura. U bent van harte welkom vanaf 13.30uur. Na de koffie & thee, starten we om 14.00u met het programma.

Gerard van Bruggen vertelt over de Doesburgerbuurt, Derk Jansen gaat in op zijn studie naar het leven van Age Schoonderbeek, socialistisch anarchist, natuurhistoricus, maar vooral befaamd uitgever en Ron Reitsma uit Harskamp is bezig met een studie naar het leven van Sam van Deventer (1888-1972). Van Deventer was de vertrouweling van Anton en Helene Kröller-Müller.

Meer informatie vindt u in het programma (download pdf).

Voor de 74ste keer worden op zaterdag 22 september de Airborne luchtlandingen op de Ginkelse Heide herdacht.

Ieder jaar herdenken we op de 3e zaterdag van september de luchtlandingen op de Ginkelse Heide in Ede. Deze vonden plaats op 17 september 1944. Tijdens deze jaarlijkse Airborne op de Ginkelse Heide herdenken we de belangrijkste WWII operatie voor Nederland, waar Ede bij betrokken was: Operatie Market Garden.

Ginkelse Hei Airborne

PROGRAMMA      (Onder voorbehoud)
De voorbereidingen zijn inmiddels volop bezig, dus we maken alvast een aantal programmaonderdelen bekend. 

10:00 uur 1e sprong Paragroup Holland en UK uit 2 Dakota’s
10:15 uur Start 1e Massdrop
11:15 uur Aanvang herdenkingsceremonie
12:30 uur Optredens diverse Pipes and Drums bands

12:30 uur Start 2e Massdrop
13:00 uur Vlagvliegen para motorvliegers
14:00 uur 2e sprong Paragroup Holland uit Dakota

15:00 uur Start 3e Massdrop met vrije val en vlaggen
16:00 uur Wings exchange bij het Airborne monument
16:00 uur Vlagvliegen para motorvliegers
16:30 uur Einde programma

Het programma Mooi Zo van omroep TV Ede bood een interessant verslag van de Open Monumentendag 2018, met o.a. veel aandacht voor de activiteiten van de Vereniging Oud Ede.

Op de derde donderdag in september vindt de 314e buurtspraak sinds het jaar 1596 van de buurt Veldhuizen plaats.

De buurtspraak wordt om 10.00 uur in de Edese Concertzaal aan de Amsterdamseweg 9 gehouden. Om de geërfden op te roepen zullen op dat moment de klokken van de Oude Kerk hen ter vergadering oproepen.

Ede

"We zijn nog de enige buurt in Nederland die op grond van historische aspecten haar vergaderingen houdt," zegt buurtrichter Geen Broere. De buurt Veldhuizen is volgens de buurtrichter cultuurhistorisch uniek in Nederland.

"Wij zijn bezig om de buurtspraak op de internationale lijst van immaterieel erfgoed van de Unesco te krijgen. In Nederland is daarvoor een instelling die dat regelt. De formele aanmelding moeten wij nog doen."

Het zal volgens Broere niet eenvoudig zijn om op die lijst te komen. Toch ziet hij wel mogelijkheden. ,,De historie is leuk en interessant, dat is ook de reden dat het kan. Het is heel lastig, want je moet het verhaal toekomstbestendig maken. Hoe kun je dat doorgeven, hoe houd je het in ere en intact. En als een lopend bestuur er morgen mee klaar zou zijn, wat gebeurt er dan. Dat moet je wel aangeven. Ook hoe je de jeugd in Ede geïnformeerd krijgt over de historie met het ontzettend leuke verhaal over de buurtspraak. Wij zijn bezig om een soort spel te krijgen om dat vorm te geven als een democratie van Ede. De buurt is de oudste democratische vorm van besturen. De geërfden van de buurt Veldhuizen bepaalden vroeger wat er in hun omgeving gebeurde."

Ook dit jaar is er, naast de verantwoording over het beheer van de Buurt conform het reglement, weer een interessant inhoudelijk programma. Het programma staat onder meer in het teken van landgoed Kernhem en de geschiedenis van het Edesche bos zo zullen de Ridders van Gelre (Omroep Gederland) aanwezig zijn vanuit de historische rol van Ede/Kernhem met het hertogdom Gelre. Daarnaast staat de "officiële" benoeming van de burgemeester van Ede,  René Verhuist, als houtrichter van het Edesche Bos op het programma.

(oorspr. art. Ede Stad/Jan de Boer)

Copyright © Vereniging Oud Ede 2018. Alle rechten voorbehouden.