Contact

Klik hier om ons een e-mail te sturen

Vereniging Oud Ede

Postbus 8293 6710 AG Ede

Tel: 06 348 67 627

Volg ons op Facebook

Lid worden

Wordt lid, ruim 700 leden zijn u al voorgegaan.

Voor € 15,-- per jaar bent u lid van de Vereniging Oud Ede.

Lees verder

Op 10 juni besteedde Omroep Ede aandacht aan het Edese gemeentewapen:

 

Bevrijdingsmonument

Op 17 april vindt weer zoals ieder jaar de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Dit keer op een andere plek dan gebruikelijk, omdat we nu kunnen beschikken over ruimte in Cultura Erfgoed. Hieronder treft u de vergaderstukken voor de ALV.

De vergadering begint om 19:00 uur, en duurt ongeveer een uur. Zoals inmiddels traditie is wordt de vergadering gevolgd door de Bevrijdingslezing of de 17 April Lezing. Dit jaar is de titel "De Bevrijding Van Ede En Wat Daaraan Vooraf Ging...".

Het gaat over de bevrijding van Ede door het Britse Duke Of Wellington Batallion, onderdeel van de Britse Infanterie Divisie (De Polar Bears). De lezing wordt verzorgd door het Platform Militaire Historie Ede, en wordt gepresenteerd door Cedric Moulton en André Hartgers.

ALV Vereniging Oud Ede/Bevrijdingslezing
17 april, 19:30 uur
Inloop vanaf 19:00 uur
Cultura Erfgoed, Rode Zaal (achterin)
Molenstraat 45
Ede

2019 04 03 Anna Maria Moens SOp woensdagavond 15 mei organiseert Vereniging Oud Ede een dubbellezing; twee lezingen op één avond in Cultura Erfgoed.

De eerste lezing is van André Hartgers. Hij vertelt over de restauratie van het grafmonument van Anna-Maria Moens. 

Anna Maria Moens was een boeiende, intellectuele en diepgelovige vrouw. Ze schreef, tekende en musiceerde. Maar haar hart lag bij het onderwijs. Zij wilde kinderen uit de lagere klassen van de maatschappij door onderwijs verheffen tot deugdzame burgers.

Anna Maria Moens werd in Amsterdam geboren. Het gezin verhuisde naar Hoorn toen Anna Maria vijftien jaar was, nadat haar vader was overleden en haar moeder hertrouwd.
Anna Maria Moens zelf bleef ongehuwd.

Zij opende in 1801 een inrichting voor opvoeding van jonge dames nabij Wijhe. In 1803 werd het officieel een kostschool. In mei 1817 verplaatste zij dit opvoedingsinstituut naar Huize Kernhem in Ede. Het werd in de loop der jaren een deftige kostschool, met Zwitserse gouvernantes en een schoolgeld van - toen al - duizend gulden per jaar.

Met haar leerlingen ging ze 's zondags naar de kerk in Ede. De kinderen wandelden, zij reed in een laag ezelswagentje.

Anna Maria Moens was bevriend met de schrijver Rhijnvis Feith, en correspondeerde veel met de dichteres Petronella Moens. Ze waren geen familie, al schijnen ze elkaar in brieven wel als 'nicht' aangesproken te hebben.

In september 1831 werd ze ziek. Anna Maria Moens overleed op Huize Kernhem.

Anna Maria Moens werd begraven op de Paasberg (toen was dat nog in het open veld, op het hoogste punt van Ede). Een lijkkoets getrokken door zes paarden bracht haar op de Paasberg.

(Oud-)leerlingen brachten geld bijeen voor een grafmonument. In het opschrift van het monument werden nogal wat taalfouten gemaakt, die later zijn hersteld. Wel staat er nog de foute geboortedatum: 31-08-1777.

Carel Verhoef BoekDe tweede lezing is van Carel Verhoef. Hij vertelt over “Ede 1850 -1900” naar aanleiding van zijn boek met dezelfde titel.

Zes jaar geleden begon Carel Verhoef met zijn onderzoek in de archieven van Ede. Aanleiding van zijn onderzoek was een verzoek van de Vereniging Oud Ede om een artikel te schrijven over de periode 1850-1900. Verhoef moest toen in korte tijd intensief onderzoek doen, en het onderwerp liet hem niet meer los.

De afgelopen jaren stak hij uren in onderzoek in de archieven, las raadsverslagen en literatuur, en schreef aan zijn boek over dezelfde periode.

Hij beschrijft in het boek de overgang van een gesloten orthodox-protestantse dorpsgemeenschap waar alles vijftig jaar later gebeurde.

Rond 1850 begint dat te veranderen: Ede wordt beter bereikbaar, welgestelde import en gepensioneerden komen van de fraaie en gezonde buitenomgeving genieten. Als er een spoorweg van Amstedam naar Arnhem wordt aangelegd is het echt afgelopen met het isolement. Ook de aanleg van een tramlijn naar Wageningen droeg daaraan bij, evenals de komst van het Kippenlijntje naar Nijkerk. Carel VerhoefMede daardoor kwam ook de industrie in Ede op gang, met bijvoorbeeld een hoedenfabriek, en een kaas - en boterfabriek. Dit alles vormde de aanzet tot de grote veranderingen van de twintigste eeuw.

Volgens Verhoef overigens niet typisch Ede: Ede staat voorbeeld voor menig ander Nederlands dorp in die periode.

Carel Verhoef (85) is geen onbekende in Ede. Hij was verbonden als docent en als conrector aan het Marnix College, en menige Edenaar zal zich hem herinneren als geschiedenisleraar.

Hij schreef al eerder boeken over de Slag bij Nieuwpoort, de Slag om de Ginkelse Heide en Philips van Marnix van Sint Aldegonde.

Lezing Anna Maria Moens/Ede 1850-1900
Vereniging Oud Ede/Cultura Erfgoed
15 mei 2019, aanvang 20:00 uur, inloop 19:30 uur
toegang gratis, Cultura Erfgoed
Molenstraat 45, Ede

Molenaarskinderen uit Rotterdam
In Cultura Erfgoed is er op 24 april om 20.00 uur een lezing met interactieve elementen door Hilco van Stuyvenberg

Wat doet eten/food met ons? Wat doen wij met eten/food ?

Hoeveel tijd en energie werd er “vroeger” in het kweken/verzamelen en voorbereiden van voeding gestopt? Men was echt eigenaar van het product wat letterlijk en figuurlijk door de eigen handen was gegaan. Men at wat er was en ging er duurzaam mee om.

De maaltijd was een moment van rust, gesprek, genieten en voeden. Nu is voeding iets wat “fast” moet gaan. Op veel verpakkingen staat zelfs de bereidingstijd. We kunnen alle producten kopen want ze zijn het hele jaar door beschikbaar.

Maar wat zijn we, naast alle mogelijkheden, technologische vooruitgang en kennis die er nu is, kwijtgeraakt? Mag het ons letterlijk en figuurlijk nog iets kosten?

Vind u het leuk om hier eens bij stil te staan, te ervaren en met elkaar te bespreken? Dan bent u van harte welkom op woensdag 24 april in Cultura Erfgoed.

Ingrediënten voor de avond:

  • Een informatieve inleiding
  • Met tussendoor wat proeverij experimenten
  • En een interactief deel met en door de deelnemers
  • Wat nemen we mee naar huis ?

Hilco van Stuyvenberg is opleidingsdocent bij CHE / en didactisch medewerker bij het WetenschapsKnooppunt Wageningen University WKWU

Lezing Food/Eten
HME/Cultura Erfgoed
24 april 2019, aanvang 20:00 uur, inloop 19:30 uur
toegang gratis, Cultura Erfgoed
Molenstraat 45, Ede

Luchtwachttoren 8L3 tussen Linne en MontfortOp 12 maart 2019 organiseert het Platform Militaire Historie Ede de lezing "Herinneringen Aan De Koude Oorlog: Luchtwachttorens en het Korps Luchtwachtdienst 1950-1968" De lezing wordt gegeven door historisch geograaf Drs. Sandra van Lochem.

Her en der in ons land staan nog enkele opvallende betonnen uitkijktorens, overblijfselen uit de Koude Oorlog. Het zijn de resten van een landsdekkend netwerk van 276 uitkijkposten uit de periode 1950 tot 1968.

Op de torens stonden vrijwilligers van het Korps Luchtwachtdienst (KLD) met een verrekijker te turen naar het luchtruim. Hun taak was het opsporen van laagvliegende vijandelijke vliegtuigen, die onder het radarbereik vlogen.

De luchtwachters hielden zo het ‘Russische gevaar’ goed in de gaten.

Tijdens de lezing wordt door Sandra van Lochem ingegaan op de historie van de luchtwachttorens en het Korps Luchtwachtdienst. In deze presentatie, die veel historische beelden bevat, komen o.a. de bouw en constructie van de torens, de opleiding van luchtwachters, vliegtuigherkenning, praktijkoefeningen (spotteroefeningen) en het melden van waarnemingen aan de luchtwachtcentra aan de orde.

Extra aandacht zal worden besteed aan de posten in de wijde omgeving van Ede, zoals Harskamp en Renswoude.

De lezing wordt gehouden in de Smederij, Verbindelaarsweg 100, 6711 VD, Ede.

Inloop vanaf 19.30 uur. Start lezing 20.00 uur.

De toegang, koffie en thee zijn gratis.

Copyright © Vereniging Oud Ede 2018. Alle rechten voorbehouden.