Contact

Klik hier om ons een e-mail te sturen

Vereniging Oud Ede

Postbus 8293 6710 AG Ede

Tel: 06 348 67 627

De Vereniging is een erkende Algemene Nut Beogende Instelling (ANBI)

Op Facebook

FB2

Lid worden

Wordt lid, ruim 700 leden zijn u al voorgegaan.

Voor € 17,50 per jaar bent u lid van de Vereniging Oud Ede.

Lees verder

AGENDA

Wegens Corona-virus
beperkt activiteiten.
 
Cultura is inmiddels 
weer geopend
 
Kijk hier voor de openingstijden
 
 
**************
 
OPENINGSTIJDEN Cultura Erfgoed
 
Woensdag 13:00 – 17:00 uur
Donderdag 13:00 – 17:00 uur
Donderdagavond 19.30 – 22.00 uur (alleen in de even weken)
 

Bestuur Op Anderhalve MeterVanwege de maatregelen om het Corona virus tegen te gaan waren fysieke vergaderingen van meer dan 30 personen vanaf maart verboden, en daarmee was de geplande ALV van 15 april niet mogelijk.

Aanvankelijk besloot het bestuur de ALV te verplaatsen naar augustus in de hoop dat de beperkingen dan voorbij zouden zijn. Al snel bleek dat dit niet het geval zou zijn. Een speciale noodwet maakte het mogelijk dat verenigingen digitaal hun verantwoording over 2019 etc. konden organiseren. De Vereniging Oud Ede heeft daar gebruik van gemaakt.

De leden van de Vereniging konden per mail en per post t/m 17 juni vragen stellen en stemmen over de formele agendapunten voor de ALV van 2020 zoals jaarverslag, jaarrekening en begroting.

Er werden 82 stemmen uitgebracht:

• 66 stemmen via de mail

• 11 via de post

• 5 stemmen per telefonisch inspreken

81 leden gingen akkoord met alle voorgelegde agendapunten en 1 lid onthield zich van stemming.

Op 24 juni constateerde het bestuur dat de ALV 2020 heeft ingestemd met alle agendapunten waaronder de benoeming van Hans Post tot secretaris.

In De Zandloper 2020-03 worden alle leden verder geïnformeerd.

Copyright © Vereniging Oud Ede 2020. Alle rechten voorbehouden.