Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '\public_styles' not found or invalid function name in /home/ede/domains/oudede.nl/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 303

Bibliotheek

De Vereniging Oud Ede heeft een collectie van ruim 1000 boeken. Al deze boeken hebben betrekking op een of meerder aspecten van (de geschiedenis van) Ede.

De oudste dateren uit de 17e eeuw, maar ook alle recent verschenen titels zijn aanwezig.

Omdat de boeken veelal niet vervangbaar zijn worden ze niet uitgeleend, maar kunnen ter plekke ingezien worden. Ook is het mogelijk om (tegen betaling) een kopie of scan te laten maken van een of meerdere pagina’s.

De boeken die uitgegeven zijn vóór 1946 kunnen ingezien worden in de studiezaal van het Gemeentearchief van Ede. Alle andere titels zijn ter inzage in Cultura Erfgoed. Wilt u boeken inzien dan kunt u een afspraak maken via door dit contact formulier in te vullen, er wordt dan contact met u opgenomen.

Cultura Erfgoed is te vinden op de tweede verdieping van Cultura, Molenstraat 45, 6711 AW Ede.

AuteurTitelJaar van uitgaveZoekwoordenBibliotheeknummer
Buirspraeke in den Dorp van Ede en de Buirschap Velthuisen.buurtspraak- 1629-1/2
Witte, Petrum deCatechisatie over den Heijdelberghschen Catechismus der Gereformeerde Christelijcke Religie1648kerken- 1658-1
Vischerum, Johannem't Hemelsch Manna.1669Vischerum, Johannem- 1669-1
Provisionele Ordonnantie over d'appellen of provicatien.1679Ordonnantiën- 1679-1
Loon, W.vanGroot Gelders Placaet-boeck, inhoudende de placaeten ende ordonnantiën1701Reglementen- 1701-1/2/3
Reglement: Waer nae sig voortaen te reguleren in 't disponeren over Leengoederen.1711Leengoederen- 1711-1
Kloek, JohannesEedische Verlustingen of geestelijke gezangen en lofsangen.1717Sorgen, Philippus van- 1717-1
Owen, JohannesChristologica of een verklaring van de heerlikke verborgenheyt van Christus, God en Mensch1733kerken- 1733-1
Irhoven, Wilhelmus vanGronden van het verzekerd Christendom1737kerken- 1737-1
Plakkaat-Boeken.1740- 1740-1
Register der stucken begrepen in alle delen des groot Gelderschen Placaet boeckenplakkaatboeken, register, hetzelfde nr.- 1740-1
Comrie, AlexanderA.B.C. des geloofs1743- 1743-1
Reglement op de manier van procederen voor de Camer van haar edele.1746Ordonnantiën- 1746-1
Gravenweert-Janzoon, Jan van s' -Teekenboek, begonnen den 1e Januarije 17491749Kernhem- 1749-1
Kemp, J. van derHeidelbergschen katechismus.- 1757-1
Kemp, J. van derChristen geheel en al eigendom van Christus in leven en sterven.1758kerken- 1758-1
Martinet, J.F.Katechismus der natuur.natuur- 1778-1/2/3
Alphen, Hieronymus vanStigtelijke Mengelpoëzij1782Kasteele, Pieter Leonard van de- 1782-1
Statistieke beschrijving van Gelderland; met platen en tabellen1826- 1826-1
Mogt het u behagen.1828Moens, Anna Maria- 1828-1
Proeve over de verbetering van den afloop van het water in de landstreek tussen de Veluwsche en Utrechtsche bergheuvel gelegen, de Geldersche Vallei genaamd1832- 1832-1
Detmar, D.A.Leerrede over Romeinen VIII.1837Detmar, D.A.- 1837-1
Detmar, D.A.Toespraak aan mijne gemeente op zondag den 4 februari 1838.1838Detmar, D.A.- 1838-1
Kluppell, K.L.Ernst en Luim.1841Liederen- 1841-1
Ros, A.Godvruchtig leven en zalig afsterven van Dirk Adrianus Detmar.1845Detmar, D.A.- 1845-1
Ros, A.Wonderlijke leidingen Gods.1991Detmar, D.A.- 1845-2
Geldersche Volksalmanak. Elfde jaargang1845almanakken- 1845-3
Reglement voor de vereeniging van geërfden binnen den gemeente Bennekom.1849Buurtschappen- 1849-1/2
Detmar, D.A.Leerredenen over het boek Esther.1850Detmar, D.A.- 1850-1
Verslag van de Gedeputeerde Staten der Provincie Gelderland.1850Provinciale Staten- 1850-2
Kohier van den hoofdenlijken omslag in de gemeente Ede.Belastingen- 1850-3
Klassifikatie kwoltisatie rol.Belastingen- 1850-4
Kohier van de plaatselijke directe belasting naar het inkomen.Belastingen- 1850-5
Detmar, D.A.Eerste zestal leerredenen over verschillende onderwerpen.1851Detmar, D.A.- 1851-1
Sloet, Baron L.A.J.W.Bijdragen tot de kennis van Gelderland (1852-1855)1852polders- 1852-1/2/3/4
Sloet, Baron L.A.J.W.Bijdragen tot de kennis van Gelderland 1852-1855.1852polders- 1852-5
Sloet, Baron L.A.J.W.Beschrijvingen van den watervloed in Gelderland in maart 1855.1856Watervloeden- 1856-1
Sloet, Baron L.A.J.W.Marken op de Veluwe.1859geschiedenis- 1859-1
Nijhoff, I.A.Nieuwe bijdragen voor Vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde1859Tinsen- 1859-1a
Geschiedkundige wandeling in de gemeente Ede op de Veluwe1860- 1860-1
Detmar, D.A.Eenige brieven over de krachtdadige teregtbrenging van eenen zondaar.1862Detmar, D.A.- 1862-1
Zakboekje van Jacob Koudijs1870Legerplaats- 1870-1
Zakboekje van Willem de NooyNooy, Willem de- 1873-1
Nijhoff, I.A.Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland.1875Karel van Egmond- 1875-2
Ingezetenen van Otterloo Harskamp en WekeromAlbum met handtekeningen, aangeboden aan Jonkheer A.W. van Borssele, lid der Provinciale Staten van Gelderland en Burgemeester van Ede1878Jonkheer A.W. van Borssele- 1878-1
Verordening regelende het toezigt op de koffijhuizen, de openbare vermakelijkheden enz. in de Gem. Ede.verordening- 1883-1
Berns, J.L.Landrecht van Veluwe en Veluwezoom van 1593.1884- 1884-1
Frankenhuysen, D.vanHeidevelden in 't Algemeen en de Veluwe in 't Bijzonder1884- 1884-2
Roeloffs, ArendBijdrage tot de geschiedenis der grondrenten op de Veluwe1884- 1884-3
Godsdienstige liederen1886kerken- 1886-1
Graaf, F. deOranje Boven; 19 februari 1817 - 19 februari 18871887Koninklijk Huis- 1887-1
Verbeek, D. jr.Geschiedenis der Neder-Veluwe, Ede en omstreken.1888- 1888-1/1a
Verbeek, D. jr.Geschiedenis der Neder-Veluwe.1888-1890, dl 1 en 2Buurtschappen/ Moens, Anna Maria- 1888-3a/3b/3c/4a/4b/4c
Landgoed "De Ginkel". Staand fotoalbum met tien grote foto's ca. 18901890De Ginkel- 1890-1
Zakboekje van Arien Jansen.Jansen, Arien- 1893-1
Afschriften van en aantekeeningen op documenten van het voormalige Zaalwher en Heeregoed "Schothorst";Schothorst- 1893-2
Welkom aan den Weledel Achtbare Heer F.J. Optenoord, burgermeester der Gemeente Ede.Prins Alexander Stichting- 1896-1
Pluim, T.Ede- 1897-1
Statuten van de Vereeniging tot Bevordering van de Plaatselijke Belangen van Ede, en tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer aldaar en in de omstreken,1897- 1897-2
Bewaarschool Ede, contributie en Giftenonderwijs- 1897-3
Notulen van de Protestantsche bewaarschool te Ede.onderwijs- 1897-4/4a/4b
Staf, H.Rijkslandbouwwintercursus.- 1897-5
Ekker, E.H.Mechanische technologie1898oude ambachten- 1898-1
Album der natuurnatuur- 1899-1/2/3
Creutz, Carl Oskar PhilipStellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de Staats- en Rechtswetenschap.1900- 1900-1
Ordelman, H.Voor school en huis.1900onderwijs- 1900-2
Gids voor Ede en omstreken. 19001900- 1900-3
Hoeffer, F.A.Aantekeningen betreffende de kerk van Hattum1900- 1900-4
Hoeffer, F.A.Bijlagen behoordende tot de aanteekeningen betreffende de kerk van Hattem.1900- 1900-5
Doorninck, P.N. vanBijvoegsel register op de leenacten van Gelre en Zutphen 1376-1402.1901Leenakten- 1901-1
Joosting, J.G.C.Historia Gelriae, Auctore Anonymo.1902- 1902-1
Heuff-Az, J.A.Neder-Betuwe en haar ridderschap.1902tienden- 1902-2
Weststrate, H.A.Gelderland in de patriottentijd1903- 1903-1
Instituut "Erica" te Ede (1903)1903onderwijs- 1903-2
Daalen, A.C. vanVerbetering van de afwatering der Geldersche Vallei1904- 1904-1/1a
Doorninck, P.N. vanGraven en hertogen van Gelre.1904zegels- 1904-4
Doorninck, P.N. vanGeldersche kronieken.1904kronieken- 1904-5
Doorninck, P.N. vanSchatting van den Lande van Gelre.1905Gelre- 1905-5
Drijver, F.W.MozaÏek; allerlei op het gebied van geschiedenis, volkseigenaardigheden, feesten, gebruiken, bijgeloof, taal, enz.1906Folklore- 1906-1
Schevichaven, H.D.J. vanJournaal van Mr. Justinus de Beyer, Heer van Hulzen, over de jaren 1743 - 17671906- 1906-2
Wandelgids Ede en Omstreken.1907- 1907-1
Beelaerts van Blokland, W.A.Stichtsche, Gaasbeeksche en Overijsselsche Leenen, gelegen in Gelderland1907Leengoederen- 1907-2
Hoeffer, F.A.Mededeelingen omtrent Het Oude Loo en Den Cannenburch.1908Hoeffer, F.A.- 1908-1
Doorninck, P.N. vanGeldersche Kronieken in het licht gegeven.1908kronieken- 1908-2
Eene geschiedkundige wandeling in de gemeente Ede op de Veluwe.adelijke huizen/ Moens, Anna Maria- 1908-3/3a
Wall Perné, Gust van deVeluwsche sagen.sagen / Wall Perné, Gust van de- 1909-1
Vliegkampen te Soesterberg en Ede.Vliegkamp Ede- 1910-1
Gouda-Quint, P.Grondslagen voor de bibliographie van Gelderland.1910, 1927, 1942archeologie- 1910-2/3/4
Veen, J.S. vanOvergang van Lunteren tot de Hervorming.kerken- 1911-1
Zakboekje van Kornelis SchreursScheurs, Kornelis- 1911-2
Enklaar, Willem FrederikLichaamsgesteldheid van den loteling bij verschil in welstand1912- 1912-1
Hulshof, A.Oorkonden aangaande de betrekkingen der Geldersche Vorsten tot Frankrijk in het licht gegeven.1912oorkonde- 1912-2
Boekje met oude foto's van wegen en de daaraan gelegen gebouwen in Ede, Bennekom en Lunteren1912- 1912-3
Officiele gids van de feestelijkheden ter viering van de 100-jarige onafhankelijkheidsviering.Onafhankelijkheid- 1913-1
Kasboek 1906 t/m 1913onderwijs- 1913-2
Zijp, A.Strijd tusschen de Staten van Gelderland enhet hof 1543-1566.1913- 1913-3
Veen, J.S. vanBriefwisseling tusschen Margaretha van Parma en Charles de Brimeu, 1560-1567, in het licht gegeven.1914- 1914-1
Ven, D.J. van derGelderland, ons mooie Nederland1918Hessenwegen- 1915-1/1b
Instructiën voor het vluchtoord Ede1915Belgische vluchtelingen- 1915-2a
Ons leven.1915Belgische vluchtelingen- 1915-3
Belgische vluchtelingenVluchtoord Ede- 1915-4
Teunisse, A.Vrouwelijke handwerken voor school en thuis.1916handwerken/ Teunissen- 1916-1
Beernink, G.Geschiedschrijver en rechtsgeleerde dr. Arend van Slichtenhorst en zijn vader Bryant van Slichtenhorst.1916Beernink, G.- 1916-2
Adresboek voor de gemeente Ede.1916adressen- 1916-3
Adresboek der gemeente Ede.1916adressen- 1916-4/4a
Adresboek der gemeente Ede.1936adressen- 1916-5/6
Adresboek voor de gemeente Ede1917- 1917-1
Bijdragen voor de vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde.plaatsnamen- 1917-2
Boven, J.A. vanEben-Haézer, veertigjarige gedachtenis-rede.1918Boven, J.A. van- 1918-1
Bruxvoort, Jantje vanGenadeleiding Gods; van een voorwoord voorzien door ds. J.A. van Boven, predikant der Hervormde Gemeente te Ede1918kerken- 1918-2
NeerlandicusAcht dagen in Ede en Omstrekenspoorwegen- 1918-3/4
Brouwer, D.Reductie van Bommel (1572-1602)1918- 1918-5
Neder-Veluwe.Couranten- 1918-6 t/m 1918-12
Verslag van de werkzaamheden der Centrale Commissie tot behartiging van de belangen der naar Nederland uitgeweken vluchtelingen, 1914-1919.1919Belgische vluchtelingen- 1919-2
Veldkamp, J.Kun je nog zingen, zing dan mee.1919Zingen- 1919-4
Gids voor Ede en omstreken. 19201920- 1920-1
Broekema, CNederland in den oorlogstijd.1920Belgische vluchtelingen / Brugmans, Prof. Dr. H.- 1920-2
Vervolgbundel van de Godsdienstige liederen1920kerken- 1920-3
Dokkum, J.D.C. vanIn de Neder-Veluwe en de Geldersche Vallei.1924- 1924-1
Reglement op het beheer der Kerkgoederen van de NH-Kerk te Ede.kerken- 1924-2
Schevichaven, H.D.J. vanSlavernij en dienstbaarheid, hoofdzakelijk in de vroege Middeleeuwen.1924Slavernij- 1924-3
Graswinckel, D.P.M.Stukken afkomstig van leden van het geslacht Hoff.Buurtschappen- 1925-1/2
Gazenbeek, Jac.Gelderland.1925Gazenbeek, Jac.- 1925-3
Amsterdam, W.H.S. teBeknopte handleiding voor Friesch-Houtsnijwerk.1925Houtsnijwerk- 1925-4
Foto's van oude beroepen in de gemeente Ede.oude ambachten- 1925-5
Catalogus, Oranje-Nassau tentoonstelling.1926- 1926-2
Veen, J.S. vanRegister op de Leeners der Bannerheerlijkheid Baer.1926Leengoederen- 1926-3
Gids van Ede1927archeologie- 1927-1
Coöperative vereniging stoomzuivelfabrieken Wageningen-Ede 1903-1928.Concordia- 1928-1
Hotel-Pension "Buitenzorg"1928- 1928-2
Gids voor Ede en omstreken. 19281928archeologie / Moens, Anna Maria- 1928-3a
Programma Zangersdag te Nijmegen in "De Vereeniging" op woensdag 18 Juli 19281928verenigingen- 1928-4
50 jaar Macostan.1929Industrie- 1929-1
Trosée, J.A.G.C.Eerste tijdvak van het verraad van Graaf Willem van den Bergh.1929Graaf / Bergh, Willem van den- 1929-2
Schilfgaarde, A.P. vanRegister op de leenen van het huis Bergh.1929Leengoederen- 1929-3
Foto's van Lunteren.1929Hessenwegen / Gazenbeek, Jac.- 1929-4
Gemeente Ede1930- 1930-1
BruxvoortBennekomse moord. Foto's van Bennekom1930Kranten- 1930-2
Bewaarschool Ede, schoolboek 1929 t/m 1930.onderwijs- 1930-3
Album van Ede1930straatnamen- 1930-4
Huldiging van dhr. J. A. Eijgenraam.1931onderwijs / Eijgenraam, J.A.- 1931-1
Gazenbeek, Jac.Boerenbloed.Gazenbeek, Jac.- 1931-2
Bellen, H.J.Veen der Geldersche Vallei en de Prehistorie.1931Prehistorie- 1931-3
Eijgenraam, J.A."Oud Goud".kerken- 1931-4
Folklore, Gelderland.1931Folklore- 1931-5
Heringa, E.Tynsen op de Veluwe.1932Landadel- 1932-1
Hotel- en pensiongids voor Ede1932- 1932-2
Foto's van Ede en krantenknipsels 1910 - 1932Belgische vluchtelingen / Hilgers, J.W.E.L.- 1932-4
"Reclame is Alles"; Revue ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van V.V.V. Ede, 1887 - 1932 in 12 taferelen1932VVV- 1932-5
Kalsbeek, GerardBetrekkingen tusschen Frankrijk en Gelre tijdens Karel van Egmond.1932Gelre / Egmond, Karel van- 1932-6
Bakhuizen-van den Brink, J.N.Ambt Breedevoort tijdens het Anholter pandschap 1562-16121933Ambt- 1933-1
Driessen, H.L.Retroacta van den burgelijken stand in Gelderland.1933Genealogie- 1933-2
Uitgave Bestuur V.V.V. 1933 Ede1933VVV- 1933-4
Vereniging Oud EdeKerspel Ede.1933Ambtsjonkers- 1933-5a
Geschiedenis van Ede.heide- 1933-5a, 5b, 5c, 5d, 5e t/m 5g
Vereniging Oud EdeAmbt en de gemeente Ede.1939Ambtsjonkers- 1933-5b
Vereniging Oud EdeKerkdorpen en buurtschappen1948Ambtsjonkers- 1933-5c t/m 5g
Verslagen van de 8 vergaderingen van de raad der Gem. Ede.1933gemeenteraad- 1933-6
Venema, Louise Th. D.A.Hooge Veluwe.- 1933-7
Moerman, J.D.Veluwsche beken en daling van het grondwaterpeil.1934beken- 1934-2
Wigman, A.B.Planken Wambuis.1934planken wambuis- 1934-3
Maris, A.J.Leen- keurmedige en tijnsgoederen van de Sint Salvator Abdij te Prüm in Gelderland (leenkamer van Klarenbeek)1934Tijnsen- 1934-4
Boeree, Theodoor AlexanderBeleg van Bergen op Zoom in 1747.Bergen op Zoom- 1935-1
Handboek voor den Soldaat.1935- 1935-5
Wijde Veld" (Werkkamp) Foto's van Ede, 1933 -1935Hessenwegen / Gazenbeek, Jac.- 1935-6
Maagd, J.J. deQuatrainen1935- 1935-7
Oosting, W.A.J.Bodemkunde en Bodemkartering.1936- 1936-1/1a
Belonje, J.Huis Harsseloo en zijn bezitters.- 1936-3/3a
Gazenbeek, Jac.Zwervend over de Neder-Veluwe.1936- 1936-4
Gids 1936 voor Lunteren op de Veluwe1936- 1936-5
Balen, W.J. vanWerkende land.1936- 1936-6
Boeree, Theodoor AlexanderGrepen uit de geschiedenis van Bergen op Zoom- 1937-1
Sloet, Baron J.J.S.Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen naar het oorspronkelijke handchrift1917Leenakten- 1937-10
Sloet, Baron J.J.S.Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en het Graafschap Zutphen naar het oorspronkelijke handschrift1917Leenakten- 1937-11
Lord van Wijhe.1937Heideweek- 1937-12
Heideweek 1937; Calluna III. fotoalbum1937Heideweek- 1937-13
Giffen, A.E. vanTumuli-opgravingen in Gelderland1937Tumuli / Giffen, A.E. van- 1937-14
AKU prentenboek- 1937-15
Uitgave Bestuur V.V.V. Ede1937VVV- 1937-2
Oosting, W.A.J.Ijzeroer en beken in de kom van Barneveld.1937beken- 1937-3
Ons Nederland, een gids voor eigen land.1937onderwijs- 1937-4
Uitgave Bestuur V.V.V. 1937 Ede1937VVV- 1937-5b
Gent, L.F. vanGelderland. Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen1937Leenakten / Gent, L.F. van- 1937-7
Sloet, Baron J.J.S.Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap ZutphenLeenakten/ Engelenhove- 1937-8
Sloet, Baron J.J.S.Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap ZutphenLeenakten- 1937-9
Rapport van de Commissie voor het streekplan van de Veluwe1938- 1938-1
Uitgave Bestuur VVV Ede. 19381938Heideweek- 1938-10
Album Amicorum1938Smits, G.J.- 1938-11
Nieboer, J.H.Geschiedenis der Nederlandsche Spoorwegen 1832-1938.1938Spoorwagon- 1938-13
Koremans, L.J.M.Wees bereid, luchtgevaar en luchtbescherming.1938Luchtbescherming- 1938-2
Eck, H.J. vanBoeren en Fabrieksarbeiders.1938Eck, H.J. van- 1938-3/4
Oosting, W.A.J.Verder bijdrage tot de agronomische kartografie en toponymie van Wageningen en omgeving.- 1938-5a
Vooys, Is. P. deVijfentwintig jaar Nederlandse Kunstzijde.ENKA- 1938-6
25 jaar ENKA Kunstzijde (1913-1938)1938AKU / Hartog, Jacques Conraad- 1938-7/7a
Witt, J.H. deRepertorium van artikelen over Ede.- 1938-8
Officieel programma van de feestelijkheden op 31 aug. en 6 sept 1938 te Ede.Oranjefeesten- 1938-9
Westermann, J.C.Rekeningen van de landsheerlijke riviertollen in Gelderland 1394/13951939tollen- 1939-2
Pannekoek-van Rheden, J.J.Bijdrage tot onze kennis omtrent de geologische geschiedenis der Geldersche Vallei1939- 1939-3
Böhmer, A.SchoenmakersopleidingSchoenmaker- 1939-4
Wacht.- 1939-5
Vijf jaren Geldersch Landschap 1936 - 19401940- 1940 -1
Alphabetische Inhoudsopgave van het verhandelde in de vergaderingen van den Raad der Gemeente Ede gedurende het jaar 19401940Raadsnotulen Gemeente Ede 1940- 1940-10
Heiser, P.C.Gelderland. Propoganda-uitgave van de gemeenten en VVV's1940VVV- 1940-3/4
Hoof, Henri vanZ66: een verhaal uit een commandopost ergens in de Grebbelinie1940Grebbelinie- 1940-5
Snel, N.J.A.Ons werk aan de Grebbe1940Grebbelinie- 1940-6
Waert, G. vanWageningen in bewogen tijd.1940Evacuatie 1940- 1940-7
Muys, C.J. Elt.Herinneringsalbum der Vbd.A-staf 10 RI.1940Tweede Wereldoorlog / Muys, C.J. Elt.- 1940-8
Constructieve kracht1940- 1940-9
Leyden, F.Oude wegen op de Veluwe.Hessenwegen- 1941-2
Leyden, F.Jachttochten van den Stadhouder-Koning Willem III op de Veluwe1941Koningswegen- 1941-3
Marine in Holland.Kriegsmarine- 1941-4a/4b/4c
Gazenbeek, Jac.Ede als prachtig toeristencentrum/ Gids VVV Ede1941VVV- 1941-5
Bede voor elken dag.1941- 1941-6
Leyden, F.Over ga-wegen, goo-weteringen en het Gooi.geografie / Leyden, F.- 1941-7
Versteeg, J.Luchtridders en roofgespuis in het hart van Holland.1941- 1941-8
Bernink, J.B.Keien onzer heiden.1942heide- 1942-1
Hoffen, M.M. vanGeldersche Volksalmanak voor het jaar 19421942almanakken- 1942-3
Leyden, F.Landweren en wachtplaatsen in Gelderland1942boerderijen- 1942-4
Drivers Manual1944- 1944-1
Eendracht.Tweede Wereldoorlog- 1944-2
Reglement betreffende de krijgstucht voor Nederlands-Indië (R.K)1945- 1945-1
Calgary Regiment- 1945-2
Rovers plunderen Arnhem.Tweede Wereldoorlog- 1945-3
Woude, Johan van derArnhem, betwiste stad1945Tweede Wereldoorlog- 1945-4
Ik draag u op.....1945Verzet 1940 -1945- 1945-5
Levensbeschrijving van verschillende verzetsstrijders.Tweede Wereldoorlog- 1945-6
Canada/Nederland 1940-1945, ter herinneringTweede Wereldoorlog- 1945-7
Horst-Arriens, Kate A. ter" Regimental aidpost "Slag om Arnhem- 1945-8
Mesker, F.A.J.Oorlogsjaren 1940-1945.Bezettingstijd 1940-1945- 1945-9
Dijk, J. vanOm van buiten te leren- 1946-1
Wegwijzer naar en op de E.E.N.O.- 1946-2
Twee oorkonden t.n.v. Gerrit Jan van Wijhe, 1939-1945.Tweede Wereldoorlog/ Wijhe, Gerrit Jan van- 1946-3
Peelen, G.J.'t Begon onder melkenstijd.1946Tweede Wereldoorlog- 1946-4a
Boot, J.J.G.Burgemeester in bezettingstijd1946Bezettingstijd 1940-1945- 1946-5
Lagerwij, VincentEde in de Tweede Wereldoorlog.Tweede Wereldoorlog- 1946-6
Witsen en zijn vriendenkring1947Witsen, Willem (1860-1923)- 1947-2
Boeree, Theodoor AlexanderKroniek van Ede.- 1947-3
Hoffen, M.M. vanGeldersche Volksalmanak voor het jaar 1947; 72e jaargang1947Hoekelum- 1947-7/7a
Klijnhout, C.C.Eeuw Hollandsch Boerenleven.1947Boerenleven- 1947-8
Vrijland, FrankLaatste loodjes.1948Tweede Wereldoorlog- 1948-1
Hooft, B.H. van 'tHonderd jaar Geldersche geschiedenis in historieliederen.1948Cultuurgeschiedenis / Karel van Gelre- 1948-2a
Kasteelen in Gelderland.1948Kastelen- 1948-3
Gids voor de gemeente Ede1949musea- 1949-2
Karel van Gelre (1467 - 1538) en zijn tijd.1949Gelre / Karel van Egmond- 1949-4
Gedenkboek ter gelegenheid van het honderjarig bestaan van de gemeentewet1951gemeentewet- 1951-1
Adresboek voor de Gemeente Ede.1951adressen- 1951-2
Denijs, S.B.J.Geschiedenis van Kernhem.Kernhem- 1952-1/1a/1b
Denijs, S.B.J.Geschiedenis van Kernhem.1952Kernhem- 1952-3
Driessen, H.L.Oud-Archief van het huis Hoekelum onder Bennekom1952- 1952-4
Aardweg, P.H. van denGelderland à la carte.Hotels / Dommelshuizen, C. jr.- 1952-5
Ontwikkeling van de Landbouw in Bennekom.- 1952-6
Capitulatie 1945. Nationaal Bevrijdingsmonument Wageningen1952Capitulatie- 1952-8
Meihuizen, L.S.Rekening betreffende het Graafschap Gelre 1294/1295.1953Cultuurgeschiedenis- 1953-1
Heeft onze heide nog toekomst?1953heide- 1953-2
Steffen, Wim K.Schoonheid van de Veluwe.1953- 1953-7
Oostveen, e.p. J.W.Velua Catholica.1953Hessenwegen / Karel van Gelre- 1953-8/8a
Gelderse Bloem1954- 1954-1
Wigman, A.B.Tussen hei en dennengroen.1954heide- 1954-10
Denijs, S.B.J.Inventaris van het archief der Kerkvoogdij der Nederlands Hervormde Gemeente te Ede.1954Hervormde Kerk- 1954-2
Nederlandse Musea.1954Stichting Historisch Museum Ede- 1954-3
Modderman, P.J.R.Grafheuvel onderzoek in midden Nederland.1954Grafheuvels- 1954-5
Giffen, A.E. vanMeerperioden-heuvel.1954Grafheuvels / Giffen, A.E. van- 1954-6
Speciale uitgave van de Spindop.ENKA- 1954-7
Groot, J. H. deA.K.U. 911-1961.ENKA- 1954-8
Groot, J. H. deA.K.U. 50 jaar- een mijlpaal geplaatst.AKU- 1954-9
Veluws Dorp.Hoffen, M.M. van- 1955-1
Beltjens, P.J.W.Jonker Timan en de Zijnen en het goed Boekelo te BennekomBoekelo / Timan Sloot, Jonker- 1955-12
Abels, PeterVan Brink tot Groeikern.stedenbouw- 1955-49
Gorissen, F.Stede-atlas van Nijmegen1956- 1956-11
Deventer, S. vanKröller-Müller, de geschiedenis van een cultureel levenswerk.1956Kröller-Müller, H.E.L.J.- 1956-12
Recreatieruimte in Nederland, De Veluwe.1956Toerisme- 1956-13
Gazenbeek, Jac.Langs heidezoom en hessenspoor.Gazenbeek, Jac.- 1956-2
Gazenbeek, Jac.Gouden mijlpaal. 50 jaar Bruil wegenbouw1956Bruil / Gazenbeek, Jac.- 1956-3
Kwantes, J.Landbouw in de gemeente Ede.1956- 1956-5
Kwantes, J.Ruimtelijke ontwikkeling van de Gemeente Ede.1956VVV- 1956-6
Kwantes, J.Vreemdelingenverkeer in de gem. Ede.1956vreemdelingen- 1956-7
Gazenbeek, Jac.Esso tips voor auto-trips.1956zwerfstenen / Gazenbeek, Jac.- 1956-8
Haan, Tj. W.R. de"Eun- Deun- Don Sideree".1958Folklore- 1958-1
Bos en Heidebranden1958heide- 1958-2
Bakel, J. vanVaktaal van de Nederlandse klompenmakers1958oude ambachten- 1958-3
Uit groeven en graven1958archeologie- 1958-4
Schreuders, L.C.Rond de grijze toren, uit de geschiedenis der buurt Ede-Veldhuizen.1958bossen / Moens, Anna Maria- 1958-5b
Dinger, H.L.Lunterse Buurtbos.Ham, J.W.Th.W. van den- 1958-6
Hooft van Huysduynen, J.J.Kroniek van de "Slijpkruik" te Ede van 1359 tot 16071958boerderijen- 1958-7
Oosten Slingeland, Dr. J.F. vanSijsselt.bossen- 1958-8
Lagerwey, E.Veenkoloniale aardappelrooimachine.- 1958-9
Bogaers, J.E.Honderd eeuwen Nederland1959archeologie / Glasbergen, W.- 1959-1
Sillevis, H.A.Boer en zijn wereld.1959klederdrachten- 1959-2
Kwantes, J.Rapport inzake het tekort en de behoefte aan woningen van verschillend welstandstype in de gemeente Ede1959- 1959-3
Kleijn, J. deTegels.1959tegels- 1959-4
Ede en het huis achter de Linden.- 1960-1
Geologie en bodemkunde van het Nationale Park " De Hoge Veluwe " (1e boek)1960- 1960-10
Geologie en Bodemkunde van het Nationale Park "De Hoge Veluwe " (2e boek)1960- 1960-11
Wigman, A.B.Dit is het Nationale Park de Hoge Veluwe.Hoge Veluwe- 1960-12
40 jaar E.V en A.V. Ede 1920-1960.sport- 1960-13
Rengelink, J.W.Volk in verdrukking en verzet 1940-1945.1960Bezettingstijd 1940-1945- 1960-14
Eygenraam, B.D.Herinneringen aan Georg Jan Casper Cavaljé; 10 dec. 1824 - 13 mei 19051960scholen / Eygenraam, B.D.- 1960-3a
Boeree, Theodoor AlexanderLuchtlandingen op de Ginkelse heide te EdeTweede Wereldoorlog- 1960-6
Sierksma, Kl.Gemeentewapens van Nederland1960Wapenschild- 1960-8
Drie kwartieren.1960munten / Oldenhof, H.M.- 1960-9
Dendermonde, MaxNieuwe tijden, nieuwe schakels.ca. 1961AKU / Dendermonde, Max- 1961-1/1a
Schimmel, H.Hoe klein wordt mijn heide?1961heide- 1961-2
Zandstra, EvertKastelen en huizen op de Veluwe.Kastelen- 1961-3
Gazenbeek, Jac.Uit in Gelderland1961Gazenbeek, Jac.- 1961-4/4a
Vakantie en Zakengids 1961 van Ede, Lunteren, Bennekom, Otterlo.- 1961-5
50 Jaar A.K.U./ENKA1961AKU- 1961-6
Gedenkboek t.g.v. het 25-jarig bestaan van het Marnix College te Ede 1937 - 19621962Marnix College- 1962- 1, 1a
25 jaar Marnix College 1937-1962.Marnix College- 1962-1
Krantenartikelen, verzameld door dhr. J. Nijdam. (1962-1976)ede(allerlei)- 1962-10
Verzameling Chinees porselein in "familie Rose" en "familie Verte"Veiligheidshuis- 1962-11
Adresboek met plattegrond en stratenlijst van de gemeente Ede1962- 1962-2
Winter, J.M.Ministerialiteit en Ridderschap in Gelre en Zutphen.1962Gelre- 1962-3/4
Kempees, MartWegen naar morgen.1962Vervoerwegen- 1962-5
Ellen, Hedwig Elisabeth HelenaResectie-therapie.1962tuberculose/ Ellen, Hedwig Elisabeth Helena- 1962-7a
Bulla Promotionis1962Ellen, Hedwig- 1962-8
Sierksma, Kl.Nederlands vlaggenboek1962Vlaggebruik- 1962-9
Gazenbeek, Jac.Ede Gisteren en nu1963Gazenbeek, Jac.- 1963-1
Kwantes, J.Nota inzake de industriële ontwikkeling van de gemeente Ede.1963Industrie- 1963-2
Gazenbeek, Jac.Honderd jaar Provinciale Waterstaat Gelderland, 1864-1964.Provinciale waterstaat / Gazenbeek, Jac.- 1964-1
Welgraven, WillemWerkers in Wekerom1964- 1964-3
Warrack, GraemeTocht door het duister.Operatie Pegasus II- 1964-4
Timmers, JaapFlarden van oorlog.Tweede Wereldoorlog- 1964-5
Gelderland in Prent1965- 1965-3
Wijnen, Harry vanZo lang wij leven.1965verzetsbeweging / Hackett, Sir John W.- 1965-5
Ede tot uw dienst1965De Blije Werelt- 1965-6
Gazenbeek, Jac.Veluwe, luisterijk land tussen Randmeer en Rijn.1966Gazenbeek, Jac.- 1966-1
Jappe-Alberts, W.Geschiedenis van Gelderland.1966- 1966-2
Baartmans, K.Boer Koekoek.1966Boerenpartij / Koekoek, Hendrik- 1966-3
Baartmans, K.Commentaar van Koekoek op het boekje Boer Koekoek1966-4Koekoek. Hendrik- 1966-4
Dienst, B. vanKoekoek kan ons nog meer vertellen.Koekoek, Hendrik- 1966-5
Snijders, M.H.Kerk in 't midden.1967kerken- 1967-1a
Jong, L.deAan Theodoor Alexander Boeree; een Libellus Amicorum.Ojen, G.J. van jr.- 1967-3
Gazenbeek, Jac.Rond de gouden balie.1967banken / Gazenbeek, Jac.- 1967-4
Poel, Joh. van derOude Nederlandse Ploegen.ploegen- 1967-5
Doopgebruiken door de eeuwen heen.1967Folklore- 1967-6
Deelerwoud, Veluws recreatie-kapitaal1967bossen- 1967-7
Bij ons in Ede.Kernhem- 1967-8
Buurt Ede-Veldhuizen.- 1967-9
Gazenbeek, Jac.Gelderland bewaarde...1968musea / Gazenbeek, Jac.- 1968-1
Dick Ket.1968Ket, Dick / Bennekom- 1968-3
Jappe-Alberts, W.Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale geschiedenis.1984Archieven / Steur, A.G. van der- 1968-4
Gelders perspectief op maatschappelijk terrein.- 1968-5
Wall Perné, Gust van deVeluwsche sagen.1968sagen / Wall Perné, Gust van de- 1968-7/7a
Overeem, JacobSchaapherder van Lunteren.1969Roelofsen, Ds. Hendrikus- 1969-1
Vloten, J. vanNederlandse baker- en kinderrijmen.1980Liederen- 1969-2
Sociografische schets van de ontwikkelingstendenties in de Gemeente Ede ten behoeve van het bestemmingsplan Kernhem1969- 1969-4
Stichting Het Gelders Landschap1969Scheelenberg- 1969-6
Zevenboom, K.M.C.Nederlandse gewichten; stelsels, ijkwezen, vormen, makers en merken1970Maten / Wittop-Koning, D.A.- 1970-1
Janssen, PierrePaar minuten is het stil.1970Tweede Wereldoorlog- 1970-10
Hulst, R.S.Archeologische kroniek van Gelderland, 1966 - 19671970Grafheuvels- 1970-2
Gazenbeek, Jac.Leer mij ze kennen .... de Geldersen1970Veluwenaren / Groot, J.H. de- 1970-3
Fuchs, J.M.Veluwe, land van bos en hei1970boerderijen- 1970-4
Boxsma, WillemGelderse Vallei.- 1970-5
Handleiding bevattende richtlijnen en een vragenlijst voor het Nederzettingsonderzoek1970boerderijen- 1970-6
Urquhart, R.E.De slag om Arnhem.1970Slag om Arnhem / Frost, John- 1970-7
Groeiend Ede informatief bezien.- 1970-8
Maliepaard, C.H.J.Waar vindt men nog zo'n land1970- 1970-9
Gazenbeek, Jac.Vertellingen van de Veluwe1971- 1971-11
Busser, A.A.Ede, verleden, heden.1971- 1971-1a
Hoekelum, dat alde goet,1971Hoekelum- 1971-2
Vrijlandt, P.Planken Wambuis.1971planken wambuis- 1971-3
Wander, B.Bibliografie historisch Boerderij-onderzoek1971boerderijen / Wander, B.- 1971-4
Volkstelling Ede 1971.1971Volkstelling Ede- 1971-5
Das, J.Inventaris van de archieven der gemeente Ede tot 1 maart 19481971- 1971-6
Kaartboek van Gelderland 1943.1971kaarten- 1971-7
Schimmel, H.Van Gelderse Vallei tot IJssel.1971Deelerwoud- 1971-8
Toeristenboek voor Nederland, Gelderland.Hoge Veluwe- 1971-9
Nijhoff, R.H.Oude prentbriefkaarten vertellen over het dorp Ede1972- 1972-1
Natuurgebieden in de gemeente Ede.natuurgebieden- 1972-2a
Gazenbeek, Jac.Van kous naar kluis.1972banken / Gazenbeek, Jac.- 1972-3
Ede Plus.- 1972-4
Heide, G.D. van derVerzamelen en dan....; problemen omtrent beheer van musea en verzamelingen1972musea- 1972-5
Christelijke Gymnastiek Vereniging D.O.K.verenigingen- 1972-6
Deelen, W. vanAangenomen geslachtsnamen, Gemeente Ede, 1812 en 18261972Genealogie- 1972-7
Nijhoff, R.H.Groeten uit Ede.1973- 1973-1
Brouwer, J.Oude prentbriefkaarten vertellen over Lunteren1973kaarten- 1973-10
Trilogie van de Veluwe.1973- 1973-11
Guldemond, A.Algemene Kunstzijde Unieca. 1973AKU / Smit, R.- 1973-12
Expositie van werken uit de topografische atlas van de gemeente Ede.Expositie- 1973-13
Nijhoff, R.H.Oude prentbriefkaarten vertellen over Wekerom, Harskamp, Otterlo en de Valk.1973- 1973-2
Expositie werken van Maria Wandscheer (1856-1936).Expositie / Wandscheer, Maria- 1973-3
Richtlijnen voor de opmeting en vragenlijst voor de beschrijving van oude boerderijen.1973boerderijen- 1973-4
Heidinga, H.A.Middeleeuws dorp, de geboorte van een woestijn1973archeologie / Heidinga, H.A.- 1973-5
Hoepen, L. vanVijfentwintig jaar wetenschap in de zuivelbereiding1973NIZO- 1973-6
Jong, Sjoerd, deWatertorens in Nederland (1856 - 1915)1973watertorens- 1973-7
Alings, WimHoge Veluwe.1973Hoge Veluwe- 1973-9
Snijders, RienEde op de Veluwe.bossen- 1974-1
100 jaar Verbindingsdienst Kl.- 1974-10
Lissenberg-Hörter, RiaSpokerijen in Gelderland.1974- 1974-11
Ribbers, G.P.D.Rijksarchief in Gelderland.1974tienden- 1974-13
Paasman, BertVeluws verleden.1974- 1974-16
Verbeek, D. jr.Geschiedenis van de Neder-Veluwe.1974Buurtschappen / Moens, Anna Maria- 1974-2/2a
Witte, H.Bennekom en omstreken; 1901-1911- 1974-2/2a
Besselaar, HermanMolens van Nederland.1974molens- 1974-4
Infanterieschietkamp Harskamp 1899 - 19741975- 1974-5
Nagtegaal, J.Kent U ze nog....de Bennekommers.1974- 1974-7
Brouwer, J.Oude prentbriefkaarten vertellen over Ederveen en De Klomp1974kaarten- 1974-8
Metz, Willy H.Pre- en protohistorie1975archeologie- 1975-1
David, JohanHandgereedschap op de hoeve1975Gereedschap- 1975-10
Vredenberg-Alink, J.J.Kaarten van Gelderland en de kwartieren1975kaarten- 1975-11
Post, KeesBoerenhuis in Nederland1976boerderijen- 1975-12
Kalkwiek, K.A.Kasteel in de ontwikkeling van het vorstendom Gelre1975Gelre- 1975-13
Alings, WimOns Nationale park de Hoge Veluwe.1975Hoge Veluwe / Alings, Wim- 1975-16
Sinninghe, J.R.W.Gelders Sagenboek1975sagen- 1975-17
Hardonk, R.Over IJzerkuilen, slakkenhopen en een merkwaardige industrie1975archeologie- 1975-19
Brouwer, J.Herinneringen aan het oude Lunteren.1975- 1975-2
Gazenbeek, Jac.Veluwe, wilt en bijsterlandt.1975Gazenbeek, Jac.- 1975-20
Slag om Arnhem; bibliografie van gedrukte werken1975WO II- 1975-3
Monument klein en groot.- 1975-7
Wetenswaardigheden.1975- 1975-8
Gazenbeek, Jac. 1894-1975.1978Gazenbeek, Jac.- 1975-9
Impel, CeesGelderland Monumenteel.1976- 1976-1
Bomhof, HermanRegiotaal; Mozaiek van Gelderse dialecten1976dialekten- 1976-11
Kalkwiek, K.A.Hertog en zijn burchten.1976Gelre- 1976-13
Heaps, L.Gans is gevlogen1976Slag om Arnhem- 1976-14
Zadoks, J.J.Tree Roman Bronze Statuettes from Ede and Bennekom.archeologie- 1976-15
Sociografische schets van een dorp en samenleving.1976- 1976-16
Alings, WimVrij Entree.1976Stuwwallen / Kröller, A.G.- 1976-17
Steegh, ArthurKleine monumentenatlas van Nederland.1976monumenten- 1976-18
Dijkhuizen, S.Ontdek de Veluwe.1976bossen- 1976-19
Veld, Ds. H. van 't / Catharinadaal 62, 6715 KD EdeStenen Streek. Christelijk Streeklyceum Ede 1960-19761976scholen- 1976-21
Nijhoff, R.H.Militaire herinneringen aan het oude Ede1976garnizoen- 1976-3
Heidinga, H.A.Verdwenen dorpen in het Kootwijkerzand1976archeologie / Heidinga, H.A.- 1976-4
Schazmann, Paul-EmileBentincks1976Landadel- 1976-5
Gazenbeek, Jac.Zwervend langs Veluwse wegen1976- 1976-6
Brongers, J.A.Nederlandse oudheden; air photography and celtic fields in de Netherlands1976archeologie- 1976-8a/8b
Stenen, Streeklyceum Ede.onderwijs- 1976-9
Feith, JanZwerftochten door ons land; "Gelderland"1977- 1977-1
Hoogstraten-Wigman, mevr. A.H.M.Beelden uit mijn kinderjaren.1977- 1977-10
Houte-de Lange, S. M. tenRapport van het Veluwe-onderzoek.- 1977-11
Franssen, C.J.G.Archeologisch onderzoek van stuwwallen in de provincies Gelderland en Utrecht.archeologie / Franssen, C.J.H.- 1977-12
Vosdingh-Bessem, A.G.Boerengeslacht op "Seggelaar in 't Overwout"1977boerderijen- 1977-13
Observatiekliniek "De Ederhorst"1977s'Heeren Loo- 1977-14
Martens-van Sevenhoven, A.H.Jonkheer Mr. A.H. Martens van Sevenhoven; een keuze uit zijn werken1977Gelre- 1977-15
Kalmann, ArjéhAllenig zijn is maar een wankele basis.1977Veluwse portretten- 1977-16
Nijenhuis, H.J.Zo was Ede.1977kerken- 1977-2
Woertman, D.W.Mutsen en streekdrachten in gelderland en Overijssel.1977mutsen / Herbert, J.- 1977-4
Nijhoff, R.H.Kijk op oud en nieuw Ede.- 1977-6
Bosma, HenkEde, een sociaal-geografische scriptie1977- 1977-9
Genders, CharlesMuseumboek voor Gelderland1978musea- 1978-1
Nijhoff, R.H.Op stap in Oud-Bennekom.1978- 1978-11
Jacobs, B.Oude imkerij.1978Bijenteelt- 1978-13
Moens, A.Genealogie van de familie Moens.1978Genealogie / Moens, Anna Maria- 1978-14
Bericht over de restauratie van de boerderij aan de Driehoek 32 te Ede1978- 1978-17a
40 jaar Marnix College, 1937-1977.1978Marnix College- 1978-18
Nooy, J. deVan Koetshuiskerk tot Noorderkerk.1978kerken- 1978-2
Bouws, T.Kijk op Gelderland.1978Bouws, Tom- 1978-21
Poel, Joh. van der"Eben-Haezer", tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen.kerken- 1978-3
Bouma, HLeve het oude ambacht.oude ambachten- 1978-4
Teding van Berkhout, D.J.W.Vette hertog en andere volksverhalen van de Veluwe.1978- 1978-6
Koster, Eduard AtzeStuifzanden van de Veluwe.1978stuifzanden- 1978-7
Roessingh, H.K.Veluwse kerkvolk geteld.kerken- 1978-9
Nijenhuis, H.J.Oud-Ede, vertellingen uit ons dorp1979Oud-Ede- 1979-1
Snijders, RienHuis Kernhem.Kernhem- 1979-10
IJzerman, A.J.Sprengen en sprengbeken op de Veluwe.beken- 1979-12
Krosenbrink, G.J.H.Volksverhalen uit Gelderland1979Volksverhalen- 1979-13
Hoogstraten-Wigman, mevr. A.H.M.Minsen kieken.- 1979-14
Kinderspelen op tegels (katalogus)tegels- 1979-15
Grebbelinie; van militair verdedigingswerk tot cultuurhistorisch erfgoed en natuurmonument1979Grebbelinie- 1979-16
Bartholomew, CharlesMechanisch speelgoed1979speelgoed- 1979-17
Edese pluimveevereniging.1979verenigingen- 1979-18
Brochure over het toekomstig woongebied Ede-Maandereng.1979Maandereng- 1979-19
Valkenburg, RikJoh. G. Veenhof, wie is hij toch?Veenhof, Joh. G.- 1979-20
Wigman, A.B.De hoge Veluwe, ons nationale park.1979Hoge Veluwe- 1979-21
Trapakkers; landschappelijk inrichting van de akkers ten zuiden van de paasbergweg te Ede1979Trapakkers- 1979-3
Jacket, JohnIk ben een vreemdeling geweest.1979Tweede Wereldoorlog/ Hackett, Sir John W.- 1979-4
Steur, G.G.Acht Zwerfstenen uit het Gelders landschapGelders Landschap- 1979-5
Voskuil, J.J.Van vlechtwerk tot baksteen.1979boerderijen- 1979-6
Pluis, JanKinderspelen op tegels.1979tegels- 1979-7
Koster, Gert-JanEde, een beeld van de streek.1979- 1979-8
Verhoog, G.Bloeiende amandeltak.Amerongen, R. van- 1980-1/1a
Scharrenburg, J.W. vanDrie eeuwen van Scherrenburg, Scherrenburg en van Scharrenburg.Genealogie/ Scharrenburg, J.W. van- 1980-10
Snijders, RienVertel uw kinderen daarvan.Tweede Wereldoorlog- 1980-12
Op eigen houtje.klederdrachten- 1980-13
60 jaar Ede's voetbalverenigingen- 1980-15
Koning, L. deAmbachten van de Lage Landenoude ambachten- 1980-16
Franke, M.Edese Radio Omroep voor zieken en bejaarden.1980Radio / Geerlings, H.- 1980-18
Vereniging Oud EdeGeschiedenis van Ede1980Ambtsjonkers- 1980-2
Bruin, A. dePrikkeldraad.1980Belgische vluchtelingen- 1980-20
Ederveen1980- 1980-22
Harenberg, E.J.Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 13261980Archieven / Dillo, M.- 1980-23
Harenberg, E.J.Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 13261980Archieven / Dillo, M.- 1980-23a
Harenberg, E.J. / Ketner, F.Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 13261980Archieven- 1980-23b
Geschiedenis van Ede.geschiedenis- 1980-2a
Crebolder, GerjanSporen door de Gelderse Vallei.1980spoorwegen / Crebolder, Gerjan- 1980-4
Hidding, GerardVan fladderen tot vliegen.Luchtvaart / Hilgers, J.W.E.L.- 1980-5
Overbeek, AnnemiekGroot Museumboek.Museum- 1980-6
Staal, G.Blik op bezet Nederland.Tweede Wereldoorlog- 1980-7
Agterberg, M.Hollandsche Bodebus1980bodebussen- 1980-8
Letter-Ede.1980Verhalen- 1980-9
Oosterloo, WimVeluwse bekenboekje.beken / Oosterloo, Wim- 1981-1
60 jaar St. Antoniusparochie Ede.1981kerken- 1981-10
Wind, H.deOntwerp Station Ede-Wageningen1981- 1981-11a/11b/11c
Arnold Hendrik Koning 1860-1945; Kunstwerken in het Barneveldse raadhuis1981Koning, Arnold Hendrik 1860-1945- 1981-13
Stroomberg, A.Christelijke School voor Huishoud- en Nijverheidsonderwijs "Prinses Marijke" te Ede 1931-19811981- 1981-14
Verre, Tony vanHerman Krebbers, portret van een kunstenaar.1981Herman Krebbers- 1981-22
Iddekinge, P.R.A. vanArnhem 44/45.1981Tweede Wereldoorlog- 1981-24
Handboek voor de soldaat.Landmacht- 1981-25
Zuidkrant, 18 november 1978 - oktober 1981.De Meerpaal- 1981-26
Weerd, E. van de / Veldheer, P.A.Bevrijdingskroniek West-Veluwe.1981Tweede Wereldoorlog- 1981-3
Veldheer, P.A.Slag om de Veluwe 1945.1981Tweede Wereldoorlog- 1981-4
Agterberg, M.bodebus in het Zuiden.1981bodebussen- 1981-5
Galen, E. vanPersoonsnamenregister op "Geschiedenis van Ede" door de Vereniging "Oud Ede"1980- 1981-6
Borman, RuudArcheologie in Gelderland1981- 1981-8
Gelders Molenboek1982molens- 1982-1
Christelijke Hogere Landbouwschool te Dronten.onderwijs- 1982-10
Witt-Schoonberg, Fennij deEde veranderd gezicht 1900-1982.- 1982-11
Blij op de Hei?1982heide- 1982-12
Ter gedachtenis, verslag van de begrafenis van ds. Joh. van der Poel.Poel, Ds. Joh. van der- 1982-13
Christelijke Gymnastiekvereniging D.O.K. 1922 - 1982verenigingen- 1982-15
Veluwe, Jan van deKorfimker, eens een beroep thans een hobby.1982Bijenteelt- 1982-17
Verslag Studiedag Heidebeheer op 18 augustus 1982 te Ede1982heide- 1982-19
Gazenbeek, Jac. / Snijders, R.Veluwe, luisterrijk land tussen Randmeer en Rijn1982Snijders, Rien- 1982-2
Zoon, C.P.M.Ede en haar landschap.1982bossen- 1982-20
Nijenhuis, H.J.Aan moeders hand naar school.1982onderwijs- 1982-22
Kamerbeek, ErikKernhem; adel en boeren in Ede in de 18e eeuwboerderijen / Wassenaer, Fam. Van- 1982-23
50 jaar "Het Veulen " 1932-1982.onderwijs- 1982-24
Veldheer, P.A.Daar komen de Canadezen1982Tweede Wereldoorlog- 1982-25
Christelijke Symbolen- 1982-26
Kostersteen.eekschillen- 1982-26
Kerkhoffs, B.Driemaal Arnhem.1982ENKA- 1982-27
D.O.K. - ToenD.O.K.- 1982-28
Fonoscoop. Julianaziekenhuis Ede 1932-19821982Julianaziekenhuis- 1982-29
Buikema, HenkSchool met de Bijbel te Ede.1982onderwijs- 1982-3
Hingman, W.Lunteren en zijn weldoener.1982Weldoener / Hingman, W.- 1982-4
Hazeleger blijft op weg1982wegen- 1982-5
Klok, R.H.J.Oude graven tussen IJssel en Vallei.1982Begraafplaatsen- 1982-6
Hoekstra, P.Uit het verleden van Lunteren.1982- 1982-7
Drost, J.Gelderse Plakkatenlijst 1740 - 18151982- 1982-8
Verhoeff, J.M.Oude Nederlandse maten en gewichten.1983Maten- 1983-1
Kijk op de Heide.1983heide- 1983-11
Kamerbeek, ErikKernhem.Kernhem- 1983-13
20 jaar jeugdbrandweer Ede, 1963-1983Jeugdbrandweer- 1983-14
Bekencursus op de Zuid-Veluwe.1983beken- 1983-15
Sterman, Janet50 jaar Scheleberg1983Scheleberg / Sterman, Guus- 1983-18
Weerd, Evert van deBevrijdingskroniek Noord-West Veluwe.1983Tweede Wereldoorlog / Crebolder, Gerjan- 1983-2
Overeem, BrandJan, d'r is volk op de deel.1983Veluwse boerenleven- 1983-20
Sleebe, VincentStapje vooruit.1983ENKA- 1983-3
Agterberg, M.Bodebus In Gelderland, Utrecht en Overijssel- 1983-4
Weel, J.K. van derHoenderlo.- 1983-5
Nijenhuis, H.J.Ede in grootvaderstijd.1973- 1983-8
Schut, BertZicht op de Veluwe.1983Landgoederen- 1983-9
Schoenmaker, WimAviateurs van het eerste uurLuchtvaart- 1984-1
Diemont, W.H.Grazers op de heide.1984heide- 1984-10
Dijksterhuis, RoelofSpoorwegtracering en stedenbouw in Nederland.1984spoorwegen- 1984-11
Vriend, H. deGroeien kan niet meer.1984- 1984-12
Graaf, Gerrit deGeheimen van Bomen.1984bomen- 1984-13
Hanc Tuemur Hac Nitimur.1984kerken- 1984-14
Visser, AnneVerscholen dorp.1984Tweede Wereldoorlog- 1984-15
Blik op de Ginkelse Hei1984Ginkelse heide- 1984-16
Beek, B. vanGeld door de eeuwen heen.1984Jacobi, H.- 1984-17
Pol, A.J. v.d.voor- en nageslacht van Hendrik Jansen.1984Genealogie / Jansen, Hendrik- 1984-18
Victoria Vesta1984Victoria Vesta- 1984-19
60 jaar Oud Ede.1984- 1984-20
Verwayen, WillemOp de vlucht; vluchtoord Ede '14 - '181984Belgische vluchtelingen- 1984-23
Man, M.J. deTopografische kaart van de Veluwe en Veluwezoom 1802-18121984Hoekelum- 1984-24
Nijdam, JaapLuisteraars.1984Radio- 1984-25
Overeem, BrandKom d'r in, de koffie is bruun.1984koffie- 1984-26
Nijenhuis, H.J. / Amerongen, R. van / Onderstal, G.W.Daar sprak men over.1984- 1984-3
Maat, H.J. ter600 jaar Haalboom-Hoolboom.1984Genealogie- 1984-4
V.I.O.S.-toen, Elim-nu1984- 1984-5
Klauw, Bart van derLuchtbrug Market Garden.1984Tweede Wereldoorlog- 1984-7
Agterberg, M.Bodebus in het noorden- 1984-8
Breman, G.Hoge Veluwe, 1830-1930, boeren in de marge.1984Hoge Veluwe- 1984-9
Lagerwij, VincentEde bezet en bevrijd.1985Tweede Wereldoorlog- 1985-1
Bijlsma, AllardGelderse Vallei1985molens- 1985-10
Bijlsma, AllardVeluwe1985archeologie- 1985-11
Buurtboek Harskamp.Buurtschappen- 1985-12
Alings, WimBewaarde landschap; het Nationale park "De Hoge Veluwe" 1935-19851985archeologie / Kröller-Müller, H.E.L.J.- 1985-16
Breman, G.Vinger aan ijzeren vuist.1985Burgemeesters- 1985-17
Rijk, Jan H. deGeschiedenis van het Edese Bos.1985bossen / Rijk, Jan H. de- 1985-18
Kaartbeeld van de Hoge Veluwe.Hoge Veluwe- 1985-2
Wall Perné, Gust van deVeluwsche sagen.1932sagen / Wall Perné, Gust van de- 1985-20
Meene, J.G.V. van deSpoorwegmonumenten in Nederland; eindrapport van de werkgroep spoorwegmonumenten.1985spoorwegen- 1985-22
Bokman, J.Water op heide1985heide / Diemont, W.H.- 1985-23
Diemont, W.H. / Bokman, J.Water op de heide.1985heide / Diemont, W.H.- 1985-23
ENKA mannenkoor 60 jaar, 1925-1985.ENKA / AKZO-NOBEL- 1985-24
Hermans, TacoBinnenhof1985Binnenhof / Traa, Pieter van- 1985-25
Hoekstra, P.Kastelen zijn de moeite waard.Kastelen- 1985-26
Steenbergen, A.G.Grindweg; Brinken en buurten in Wageningen1985- 1985-4
Anderhalve eeuw Gereformeerden in stad en land1985kerken- 1985-5
Veerman, WimD.T.S. 50 jaar 1935 - 19851985verenigingen- 1985-6
Weerd, Evert van deBevrijdingsatlas Veluwe.1985Tweede Wereldoorlog / Crebolder, Gerjan- 1985-7
Wolfswinkel, BrandVan Reutemeteut tot Schranstaofel.- 1985-8
Bijlsma, AllardEde1985- 1985-9
Wijk, P.A.M. vanHistorisch boerderij-onderzoek in Nederland.boerderijen / Wijk, P.A.M. van- 1986-10
Bank, J.H. van deKudde in veelvoud.1986kerken- 1986-11
Woudsma, GosselVan Bero tot Bello.1986- 1986-12
Tiemens, W.H.Teerosen op de Veluwe.1986Tweede Wereldoorlog- 1986-13
Tegelmuseum "It Noflik Sté"1986Tegelmuseum- 1986-15
Klingens, J.Krijgsvolk van Weleer.Tweede Wereldoorlog- 1986-16
Scholtens, GeertjeStreekdracht in de gemeente Ede omstreeks 1900.1986klederdrachten- 1986-19
Alle registers open1986orgels- 1986-2
Topografische atlas Ede.1988Schilders / Bellaerts, Claire- 1986-20
Woude, L. van derVan Boerenjak en Burgerpak.klederdrachten- 1986-21
Klijn, E.M.Ch.F.Nederlands Openluchtmuseum1986Nederlands Openluchtmuseum- 1986-22
Nijenhuis, H.J.Lutheranen in Ede en omgeving 40 jaar op eigen benen.kerken- 1986-23
Poppe, Stan Sr.Oude herinneringen Ede, 1920-19291986ENKA- 1986-24
Wijnia, A.Doesburgermolen te Ede.Molens / Beulenkamp, J.- 1986-25
Geschiedenis van de oude kerk.kerken- 1986-26
Etswerk van Willem Witsen.Witsen, Willem- 1986-29
Somer, E.H.J.Lijst van boeken aanwezig in het gemeente-archief te Ede.- 1986-3
Jansma, KlaasTweeduizend jaar geschiedenis van Gelderland1986boerderijen / Karel van Egmond- 1986-31
Prooije, L.A. vanVakleu en et vak.1984boerderijen- 1986-33
Veertig jaar op de schots Edese zwem- en poloclub Polar Bears.Polar Bears- 1986-34
Overeem, BrandJacob Overeem, het schrijvend hart van de Veluwe1986Overeem, Jacob- 1986-35
Koepelboek.Koepelschool- 1986-4
SPARTA's historie I1946Sparta- 1986-5
SPARTA's historie II.Sparta- 1986-6
Blankwaardt-Natan, GuusVersierde eieren1986Kunstnijverheid- 1986-7
Klaverstijn, BasSamentwijnen, via Fusie en Integratie.1986ENKA- 1986-8
ENKA mannenkoor 1925-1965.ENKA- 1986-9/9a
Weijs, F.J.Met beide handen, uit 't goede hout gesneden.1984oude ambachten- 1987-1
Meijer, G.Driehonderd jaar Meijer1987Genealogie / Meijer, G.- 1987-10
Wonink, HarryGrenzeloze Veluwe in Beeld.1982- 1987-11
Livestro-Nieuwenhuis, FeaNationale klederdrachten.1987klederdrachten- 1987-14
Rengelink, J.W.Burgerschap en Burgerzin.- 1987-15
Vrij Evangelisch gemeentelijk leven in Bennekom.kerken- 1987-16
Schipper-van Lottum, M.G.A.Stop- en Borduurlappen, geschiedenis en techniek.1987handwerken- 1987-17
Pruiksma, L.Gemeentelijke Edesche Steenkolen Gasfabriek 1905-19141987- 1987-18
Heitink, C.A.Van woelingen en samenspraak.1987kerken- 1987-2
60 jaar "Otterlo's Belang"- 1987-20
Wijffels, S.L.M.Landbouw en landschapsverandering in Ede-Veldhuizen.- 1987-21
Langevelde, LiesbethCursus groenvoorziening, landschapsverzorging en recreatie.1987archeologie- 1987-22
Veldhorst, A.D.M.Kadastrale atlas Gelderland 1832, Lunteren.1987kaarten- 1987-23/23a
Lagerwij, VincentLunteren in oude ansichten.1987Ansichten / Ham, J. ten- 1987-26
Gedenkboek 125-jarig bestaan van de Gereformeerde Kerk te Lunteren1987Gereformeerd- 1987-28
School in het centrum 1937-1987.1987Marnix College- 1987-3
Brandweer Ede.1987brandweer- 1987-30
Klijn, E.M.Ch.F.Ratten, muizen en mensen.1979Openlucht Museum- 1987-5
Van boerderij tot boerderij.1987boerderijen- 1987-6
Grootheest, A.C. vanKraats en Binnenveld; een historische notitieBinnenveld / Grootheest, A.C. van- 1988-14
Meyer, G.Van Engelenhoven historie.Engelenhoven- 1988-2
Grenzeloze mogelijkheden op de Veluwe.1988- 1988-23
Otten, D.Landschap en plaatsnamen ven de Veluwe Zoom.1988- 1988-24
Leppink, G.B.Van Geelkerkens Kaartboek van de landerijen van het Sint Catharina Gasthuis in Arnhem (1635)1988kaarten- 1988-26
Groene Gids; kontaktorgaan voor natuur en milieu.1988Binnenveld- 1988-3
Dorrestijn, HansGelderland in proza, poëzie en prenten.1988Verduyn, Theo- 1988-4
Peppel, M.J. van deDamhistorie van Ede.1988verenigingen- 1988-5
Kervel, W.Toekomstverkenning voor het landgoed Kernhem.1988Kernhem- 1988-6a/6b
Deys, H.P.Gelderse Vallei, geschiedenis in oude kaarten1988kaarten- 1988-7
Bestemmingsplan Rietkampen.1988Rietkampen- 1988-8
Nijhoff, R.H.Op stap in Oud Ede1989- 1989-1
Otten, D.Landschap en plaatsnamen van de West-Veluwe.1989- 1989-10
Schaft, J.A. van derAnna Maria Moens, een biografische schets (1775-1832)1989Moens, Anna Maria- 1989-11
Bosch, JanKom nog us an.1989boerderijen / Jetses, Cornelis- 1989-12
Brouwer, J. / Nijenhuis, H.J.Lunterse vrouwtje vertelt.1989molens- 1989-13
Hoekstra, P.Lunteren, een historische studie1989boerderijen- 1989-16
Breman, G.Vooruitgang moet er zijn, anders is het een dooie boel.1989- 1989-17
Wieberdink, G.L.Historische Atlas Gelderland. Chromotopografische kaart des Rijks1989Kartografie- 1989-18
Dansen, KoosGeldersch Landschap; 60 jaar bescherming van natuur en cultuur1989Het Geldersch Landschap- 1989-19
Roos, MijntjeTrojaanse brieven.Boekhandel- 1989-2
Siebelink, JanNoodweer in New York.- 1989-2
Dert, CarlaDe kern Ede als woongebied.1989Woongebied Ede- 1989-20
Veluwse almanak.1989Almanak- 1989-21/22/23/24
Lofzangen Israels.1750Liederen- 1989-5
Meijer, G.Maassens's geslacht uit Maanen1989- 1989-8
Nijhoff, R.H.Ede, van 1900 tot nu, deel I.1989- 1989-9
Leenknegt, RoelBij Jacob rinkelt nog de bel.1989boerderijen- 1990-1
Kuiper, H. Adj.Handboek Milieu.1989Milieu- 1990-10
Andere, Mance terZendeling voor Ederveen1990- 1990-11
Man, L. deEderveensche geschiedenis. 7 delenboerderijen- 1990-12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f, 12g
Nijhoff, R.H.Ede, van 1900 tot nu, deel II.1990- 1990-13
Toen en Nu; 95 jaar C.J.V. Ede 1895-19901990verenigingen- 1990-15
Schoenmaker, WimLuchtvaartgeschiedenis in Woord en Beeld.1990Luchtvaart- 1990-16
Steenbergen, W.J.P.Wielen naar Wageningen.1990spoorwegen / Vreede, Dirk- 1990-17
Sprits, al 400 jaar vers1990NOBO- 1990-18
Vlastuin, FransWaterdans.1990- 1990-19
Paasman, BertDit stroeve land.1989- 1990-2
ENKA mannenkoor 1925-1990.ENKA- 1990-20
Leeuwen, W. van25 jaar Chr. M.T.S. te Ede1990scholen- 1990-21
Buurtboek Harskamp.- 1990-22
Plekkringa, G. / Lagerwij, V.Ede, 1940-1945.1990politie- 1990-23
Hillen, D.J.Geboorten en huwelijke in de gemeente Ede1990Geboorten- 1990-24 t/m 37
Spilt, G.Je leven lang gedoopt.1989- 1990-3
Dijkgraaf, A.J.Christelijke Basisschool Cavaljé.1990scholen- 1990-39
Haas, H.A.Oude Kerk Ede.1989Oude Kerk- 1990-4
Docter, G. / Jonge, E. de / Scherrenburg, J.W. vanHerengoederen op de Veluwe1990Herengoederen / Doctor, G.- 1990-41/41a/41b/41c/41d/41e/41f
Foto-atlas van Gelderland1990- 1990-43
Schout-Visser, G.A.Christelijke Oratoriumverenging "Excelsior" Ede 1905-19901990- 1990-44
Schouw.1990Hoge Veluwe- 1990-45
Reiziger1990- 1990-47
Grootheest, A.C. vanHoekelumse Brink, het bewaren waard1990Hoekelum / Grootheest, A.C. van- 1990-48
Landschapsplan Landgoed Kernhem.1990Kernhem- 1990-49
Opmeer, J.L.J.Handboek over bijenteelt.Bijenteelt- 1990-5
Alings, WimJachthuis St. Hubertus1990Sint Hubertus / Alings, Wim- 1990-50/50A
Nooren, Moniek, J.Complete Gids van het Nationale Park de Hoge Veluwe1990Nationale Park De Hoge Veluwe/Kröller-Müller, H.E.L.J.- 1990-51
Overeem, Brand"Geertje 't hooi moet om".1990- 1990-53
Verbouwing en herinrichting stationsgebouw Ede-Centrum voor het Historisch Museum Ede, 1989-1990.Stichting Historisch Museum Ede- 1990-54
95 Jaar C.J.V. Ede (1895-1990)1990verenigingen- 1990-55
Verhagen, JanWerkverslag van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland afd. Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland.1990archeologie- 1990-56
Vroemen, L.P.J.Operatie Market Garden1990Tweede Wereldoorlog- 1990-57
Leeuw, B.deGrafiek 1985 - 1990; Een keuze uit het gemeentelijk kunstbezit Ede1990monumenten- 1990-58
Besemer, J.W.C.Zingende torens, Gelderland en Limburg1990bejaarden / Hemony, Francois- 1990-59
Spilt, G.Van zondag tot zondag.1990- 1990-60
Aarts, Koen"De Greb".1990Grebbelinie- 1990-61
Struktuurplan van de gemeente Ede; vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 1-11-19891990Buitengebied Ede- 1990-62
Veldman, AartUit de middagpot- 1990-63
Alings, WimHoge Veluwe, ons Nationale Park.1990Kröller Müller / Alings, Wim- 1990-64
Landschapsbeleidsplan, voor het Edese deel van de Gelderse Vallei ten noorden van de A 12.1990Kraats- 1990-65
Straatnamen der Gemeente Ede; met afzonderlijk bijbehorende kaart1950- 1990-8a, 8b
Buurtboek HarskampBuurtschappen / Scheuters- 1990-9
Grote provincie Atlas 1: 25.000; Gelderland, Veluwe1991Topografie- 1991- 49
Steen, Willy van derWitte Wief.1991Pel, P.- 1991-1
Driessen, H.L.Huis HoekelumHoekelum- 1991-10
Pluim, T.Uit de geschiedenis van de buurt Ede-Veldhuizen.buurtboeken- 1991-11a
Nijhoff, R.H.Ederveen en de Klomp van 1900 tot nu1991De Klomp- 1991-12
Schoenmaker, WimHet vliegkamp Ede (1910-1921)1985Vliegkamp Ede / Hilgers, J.W.E.L.- 1991-13a
Warter, D.T.Dutch Courage and "Pegasus", A memoir1991verzet- 1991-14
Vlag en Wapen van Ede.Gemeentewapen- 1991-15
Ede in cijfers en guldens.1991- 1991-16
Sport in Ede1991verenigingen- 1991-17
Verduyn, B.Filosofietjes.1991Verduyn, B.- 1991-19
Hoekstra, P.Bibliografie van het dorp Ede in de 20e eeuw.- 1991-2/2a
Wat is de AKU?1991Industrie- 1991-20
Vlag en Wapen van Ede.Vlag- 1991-24
Vele gezichten van Ede.- 1991-25/26
Dercksen, ReinDàg dominee.1991kerken / Dercksen, Adrianne- 1991-3
Hoekstra, P.Oud Lunteren in de klasarcheologie- 1991-30
Vonk, W.Valk; een heerlijk plekje gronds.1991banken- 1991-31
Verduyn, B.Meester er staat een beer in de hoek.1991onderwijs- 1991-34
Vereniging Oud Lunteren.1991- 1991-35
Veluwe 19911991- 1991-36
Statuten en Bewijs van Lidmaatschap Coöperatieve Broodbakkerij en Verbruiksvereeniging "De Toekomst:"U.A. te Ede.1926Statuten- 1991-38
Maurik, L. vanStatuten en bewijs van lidmaatschap Coöperatieve Broodbakkerij en Verbruiksvereeniging "De Toekomst" te Ede.1946- 1991-39
Driessen, H.L.Instellingen van een kerkeraad te Lunteren in 1674kerken- 1991-4
Reglement voor de vereeniging "Tot Gezellig Onderhoud" te Ede, gearresteerd 7 februari 18831883- 1991-40
Nijhoff, R.H.Lunteren van 1900 tot nu.1991Ham, J. ten- 1991-41
Ee, M.A. vanEerste verslag over voor- en nageslacht van Willem Jansen van EE.1991Genealogie- 1991-42
Ede en OmstrekenKernhem- 1991-44
Open Monumentendag, 14 september 1991.1991monumenten- 1991-45
Reglement voor de vereeniging "Tot Gezellig Onderhoud"te Ede, vastgesteld 11 juni 18981898- 1991-46
Bouwhuis, G.J.Markante bomenplan.1991bomen / Bouwhuis, G.J.- 1991-47
Olst, E.L. vanHistorisch boerderij-onderzoek, Uilkema, dl. I en II1991boerderijen / Uilkema, Klaas- 1991-48
Grote Provincie Atlas1991- 1991-49
Verbeek, D. jr.Iets over het onderwijs in Gelderland gedurende de 16e en 17e eeuw1991- 1991-5
Graaff, G. deMonumentale bomen in Nederland.1991bomen- 1991-50
Veen, Harm van deVeluwe natuurlijk.1990natuur / Lardinois, Ruud- 1991-51
Gorter, HenriëtteHuize "De Konijn"1991archeologie / Pierson, Hetty- 1991-53
Malthy, DickOn ward II1991bevrijding- 1991-55
Schut, P.Inventarisatie van Neolithische bijlen uit Gelderland, ten noorden van de Rijn.1991archeologie- 1991-56
Nijhoff, R.H.Ede in oorlog en vrede1991Tweede Wereldoorlog- 1991-6
Boele, HansMaanderzand, Omzien naar ouderen.1991Bejaardentehuizen- 1991-7
Enige belangwekkende resultaten van de op 1 januari 1969 gehouden uitgebreide controle van het bevolkingsregister van de gemeente Ede1991Bevolkingsregister- 1991-8
Top, L.Beknopte geschiedenis van de Anthonius parochie 1921-1991.1991kerken- 1991-9
Schoenmaker, WimVliegkamp Ede.Vliegkamp Ede / Hilgers, J.W.E.L.- 1992-1
Oxenaar, R.W.D.Om een plek.1992Beeldhouwerken / Slegers, Piet- 1992-10a
Ahoud, W.F.N.Gelderse Leeuw1992Genealogie- 1992-11
Gent, Gijs vanHele wereld woont in Ede.1992Multi-culturele samenleving- 1992-12
Snoek, Johan M.Soms moet een mens kleur bekennen.1992Onderduikers / Hackett, Sir John W.- 1992-14
Kamerbeek, ErikBelang der Gemeente, zeer ter harte.1992- 1992-15
Ham, J. tenLandelijk Lunteren.1992Ham, J. ten- 1992-16
Otten, D.Plaatsnamenboek van de Veluwe.1992plaatsnamen- 1992-17
Besten, Jan denOog in oog met de Veluwe1992eekschillen / Gazenbeek, Jac.- 1992-19
Wandelen in Ede? Dat kan, op het landgoed Kernhem.Kernhem- 1992-2
Moens, A.Genealogie familie Moens en Bernelot Moens, 1600-1992.1992Genealogie / Moens, Fam.- 1992-20
Open monumentendag, 12 september 1992.1992monumenten- 1992-21
Huisman, E.A.Historisch Museum Ede.musea- 1992-22
Huisman, E.A.Stageverslag 7 juli t/m 29 aug. i.o.v. de nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer.Stichting Historisch Museum Ede- 1992-22
Visser, AnneVeluws portret.1992hoefsmeden / Visser, Anne- 1992-23
Gestampte Pot.1992- 1992-24
Westmaas, P.J.Historisch Museum Ede, stageverslagStichting Historisch Museum Ede- 1992-25
Laar-Melchior, G.M. vanHistorisch-geografisch onderzoek t.b.v. het landschapsstructuurplan voor het gebied Ede-Lunteren1992boerderijen / Laar-Melchior, G.M. van- 1992-27
Beleidsvoornemen Ede-Centrum.1992- 1992-29
Onderzoeksrapport Poortgebied Ede-Zuid.1992Buurtschappen- 1992-3
Janssen, Hans LouisKasteel Centraal.1992Kastelen- 1992-30
Evenhuis, BertJ.J.G.Boot, bestuurder. Mijmeringen over de samenleving van toen en thans (1902-1992)1992Evenhuis, Bert- 1992-32
Straalen, B. vanHandleiding "Historisch Museum Ede"1992musea / Straalen, B. van- 1992-4b
Bruggen, Gerard vanTeunissen: terug tot Twente.1992Genealogie- 1992-5
Detmar, D.A.Zestal Leerredenen.kerken / Detmar, D.A.- 1992-6
Detmar, D.A.Drietal Leerredenen over belangrijke onderwerpen.kerken- 1992-7
Detmar, D.A.Gods Vrijmachtige Genade aan eenen zondaar verheerlijkt.Detmar, D.A.- 1992-8
Interprovinciale structuurvisie grensregio Ede-Veenendaal1992- 1992-8a
Vries, Anne deGroot Nederlands Boerenboek1992- 1992-9
Griffioen, P.Burgemeester Middelberg 1938 - 19462011Zandloper- 1993-0
Zandloper.Zandloper- 1993-0
Zangbundel van het Nederlandsche leger.- 1993-1
Hoeven, J. van derEde, een aangename kennismaking.1993- 1993-11
Bosch, JanAchter 't hek1993Grebbeland, blz. 63 / Valkenburg, Rik- 1993-12
Gazenbeek, Jac.Sagen en legenden van de veluwe, deel II.1993sagen / Gazenbeek, Jac.- 1993-13
Lagerwij, VincentMoj je kieke....1993- 1993-14
Ham, J. tenLunterse oorlogsherinneringen.1993Tweede Wereldoorlog / Ham, J. ten- 1993-15
Mentink, G.J.Provisionele representanten uit het Kwartier van Veluwe in de Staten van Gelderland in 1795.- 1993-17
Bosman, FerryEeuw van de NBM.1993- 1993-18
Oosten Slingeland, Dr. J.F. vanKadastrale Atlas van Gelderland 1832, Bennekom1993Hooilanden- 1993-19
Ammoniak in de Vallei, dichterbij dan u denkt.1993Verzuring- 1993-2
Graaf, C. deKeetmolen in Ede1993molens- 1993-20
Hartgers, J.G.Bijnamen van Edenaren.bijnamen- 1993-21
Meer, Albert van derVariatie in Monumenten.1993monumenten- 1993-22
Fietsroute langs archeologische monumenten in Bennekom.1993Celtic Fields- 1993-23
Doesburgerbuurt geinventariseerd.Doesburgerbuurt- 1993-24
Veluwse Geslachten.Genealogie / Hartgers, J.G.- 1993-25
Heusden, A.C. vanPijnlijk herstel.1993Burgemeesters / Heuvel, J.H.J. van den- 1993-26
Ebeling, R.A.Voor- en familienamen in Nederland.1993voornamen- 1993-27
Steinmeier, E.L.Register van overleden keurmedigen van de kelnarij van Putten, 1389-1681.1993boerderijen- 1993-28
Ter gelegenhied van het 25-jarig bestaan van de Vereniging Serviceflat "Sparrenhof" 1968-1993Sparrenhof- 1993-29
Groote, AndréBloedsteen- 1993-3
Groote, AndréParazicht; paranormale ervaringen1993Bloedsteen / Pel, P.- 1993-3
Financieel-ruimtelijk plan voor stedelijke vernieuwing in Ede-stad, Bennekom en Lunteren.1993Stadsvernieuwing- 1993-30
Ede vernieuwt.1993Stadsvernieuwing- 1993-31
Ede, natuurlijk middelpunt1993heide- 1993-4
Gazenbeek, Jac.Sagen en legenden van de Veluwe, deel I.1971Witte wief / Gazenbeek, Jac.- 1993-5
Wolk, J. van derKröllers en hun architecten.1992Architecten / Kröller-Müller, H.E.L.J.- 1993-6
Jong, Sjoerd, deVeensch verleden II, van wie ben jij d'r één.1993De Klomp- 1993-7
Sporen in de Gemeente Ede1993archeologie- 1993-8
Burggraaff, GeorgeVeluwe in beeld1993bossen / Gelderen, Jan van- 1993-9
Buesink, A.G.J.Felua - veertig jaar.1994Felua- 1994-1
verzameling dorpen.1994Buurtschappen- 1994-10
Deters, G. vanVrijwilligers van 19451994boerderijen- 1994-12
Amerongen, R. vanSchool met de Bijbel Harskamp, 1894-1994.onderwijs- 1994-19
Nijhoff, R.H.Ede's verleden geïllustreerd.1994Ginkelse heide / Koningin Wilhelmina- 1994-2
Deters, G. vanDagboek van een Oorlogsvrijwilliger1994Oorlogsvrijwilligers- 1994-20
Tuinier, Jan DurkBrug naar de toekomst1994Airborne monument/ Hackett, Sir John W.- 1994-21a
Tuinier, Jan DurkBrug naar de toekomst1994Slag om Arnhem- 1994-21b
Woud, Jan-Willem uut 'tOud-Luntersen op de korrel.- 1994-22
Bruin, C.M. deBevrijding 1945.1994- 1994-23
Bruin, C.M. deDocumentatie verzameling bevrijding van de Veluwe, 1944-1945.1994bevrijding- 1994-23/23a
Aalbers, P.T.Slag om Arnhem1994Airborne herdenking- 1994-24
Heijden, J.O. van derDon't forget us; we shall not forget you.1994Airborne monument / Heijden, J.O. van der- 1994-25
Gazenbeek, Jac.Sagen en legenden van de Veluwe, deel III.1994Doesburgermolen / Gazenbeek, Jac.- 1994-26
Nijhoff, R.H.Otterlo van 1900 tot nu.1994Jeneverbessenbos- 1994-27
Dansen, KoosVrienden Geldersche Kastelen.1994Geldersch Landschap- 1994-28
Bruggen, A.G. vanLet op hun wegen1994Detmar, D.A.- 1994-29
Roorda van Eijsinga, L.I.Veluwezoom.bossen- 1994-3
Remember September 1994.Slag om Arnhem- 1994-30
Holleman, T.Ede-Renkum; op zoek naar de geschiedenis in het landschap.1994archeologie- 1994-31
Veer, Willem van derOperatie Pegasus, de piloten helpster.Market garden- 1994-32
Hegener, MichielTwaalfbaans karresporen1994- 1994-33
Gemert, Marijse vanVerslag van een bezoek aan het Historisch Museum Ede en de Oudheidkamer Lunteren1994musea- 1994-34
Hardeman, J.Genealogie van de familie Methorst.Genealogie / Methorst- 1994-35
Hof, J.C. van 't.Monumenten-Inventarisatie Gemeente Ede.1994monumenten- 1994-36
Straatnamenregister van de gemeente Ede1994straatnamen- 1994-38
Roover, Rik deWaar we éénmaal kinderen waren, vluchtoord Ede 1914-1918.Vluchtoord Ede- 1994-39
Tussen Vallei en Veluwe.1994Kernhem- 1994-41
Uitgangspunten en randvoorwaarden Doesburg.1994Kernhem- 1994-42
Hof, J.C. van 't.Onderzoeksrapport Kazernecomplex Ede-West. Monumentencommissie1994garnizoen- 1994-6
Nijhoff, R.H.Bennekom van 1900 tot nu- 1994-7
Peters, ChristGelderland bevrijd.Tweede Wereldoorlog- 1994-8
Puttenstein, HansEdese Pluimvee Vereniging 1919-1994.1994Kroon, Piet- 1994-9
Eemsing, J.Geschiedenis van Elim.Bethanie / Eemsing, J.- 1995-1
Eck, H.J. vanKadastrale Atlas van Gelderland (1832), Maanderbroek1995Atlas- 1995-10
Eck, H.J. vanKadastrale Atlas van Gelderland, Ede.1995Doesburg- 1995-10
Bruggen, A.G. vanDure plicht.1995onderwijs- 1995-11
Man, L. deEderveen werd niet bevrijd......1995bevrijding- 1995-12
Van dorpstimmerman tot bouwondernemer. 125 jaar bouwbedrijf Grootheest Bennekom 1870-19951995- 1995-13
Beeld van Ede- 1995-14
Beeld van Ede.Beeldhouwerken / Oorschot, Pjotr van- 1995-14
Culturapad, fietsroute 1 = 36 km/30 km.fietsroutes- 1995-15
Culturapad, fietsroute 2 = 45/37 km.fietsroutes- 1995-16
VVV Gids voor Ede 19351935VVV- 1995-18
Natuurfietstocht door het Agrarisch buitengebied van Ede.fietsroutes- 1995-19
Tuinier, Jan DurkHerinneringen voor de toekomst.1995bevrijding- 1995-2
Gelrepad1993NIVON- 1995-20
Nivon-paden Gelderland met foto's en kaarten.1993Wandelroutes- 1995-20
Tuinier, Jan DurkTwee minuten in Ede; herdenken voor vandaag en morgen1993Tweede Wereldoorlog- 1995-21
Haak, BramHoge Veluwe in de 19e eeuw1995Hoge Veluwe / Heldring, Otto Gerhard- 1995-22
Fietsroutes langs villa's en landhuizen.monumenten- 1995-23
Open monumentendag 19951995- 1995-23
Honderd jaar horeca in en rond Buitenzorg, 1895-1995, Amsterdamseweg 19, Ede1995Buitenzorg- 1995-24
Agterberg, M.Bodebus in de Lage Landen.1995bodebussen- 1995-25
Speelziek, J.J.Korfimkerij, vroeger en nu.Bijenteelt- 1995-26
Harmonie, vijfenzeventig jaar De Harmonie Ede1995verenigingen- 1995-27
Nederland dichterbij.1995archeologie- 1995-28
Eeuwige jeugd van Veenendaal. 200 jaar Veenendaal1995- 1995-29
Beukelaer, J.F.Th. deFactor van wezenlijke betekenis.1995AKZO / Henneman & Co- 1995-3
Nijhoff, R.H.Herinneringen aan Bennekom.1995- 1995-30
Verbeek, G.Gelders archievenoverzicht1995Archieven- 1995-32
Roos, Thea deGemeentehuizen in Gelderland; Van Aalten tot Zutphen.Burgemeesters- 1995-34
Veluwe Magazine1995- 1995-35
Jaarverslagen Monumentencommissie Ede 1986 t/m 19951995monumenten- 1995-36
Omzien naar morgen.1995Herstellingsoord- 1995-37
Berends, HenkWoeste Hoeve.1995Bezettingstijd 1940-1945/ Rauter, Generaal- 1995-38
Scherrenburg, J.W. vanTranscriptie van de trouwboeken der nederduits Gereformeerde Kerk.kerken- 1995-39
Ottevanger, A.Dick Ket; over zijn leven, ideeén en kunst.Ket, Dick / Bennekom- 1995-4
Kadastrale Atlas Gelderland 1832.Atlas- 1995-40
100 jaar C.J.V. Ede, 1895-1995.1995verenigingen- 1995-41
Verhagen, JanWerkverslag van de Archeologische wergemeenschap, afd. Zuid-Veluwe en Oost-gelderland.1995archeologie- 1995-42
Jansma, KlaasGelderland in detail1995Kastelen- 1995-43
Bestemmingsplan "Doesburg"1995Kernhem- 1995-46
Dijkhuizen, S.Tussen hel en paradijs.1995Dijkhuizen, Sietse- 1995-47
Openbare bibliotheek te Ede in woord en beeld.Cultura- 1995-48
Gazenbeek, Jac.Veluwe, natuur en Cultuur.natuur / Gazenbeek, Jac.- 1995-5
Duijzer-van Dijk, B.W"In der Gerechtigheid". Het Nederlandse volkslied als lied van de bevrijding1995Volkslied- 1995-6
Valkenburg, RikToen de vloed over het land raasde.Overstromingen- 1995-7
Pasman, BertaDit is Ede.1996- 1996-1
Koudijs, G.Mooie dorp Ederveen vroeger en nu1996boerderijen- 1996-10
Lagerweij, Fie van der en Dirk van derKlederdrachtmutsen van Lunteren en omgeving1996kant- 1996-12
Ede in kaart gebracht.- 1996-13/14
Drie, Rob vanGeldersen gezocht; gids voor stamboom onderzoek in Gelderland1996Weeshuizen- 1996-15
Verhoef, C.E.H.J.Christelijke Normaallessen te Ede, 1905-1930.1996onderwijs- 1996-16
Verël, ErwinToen de ijsbeer bij de boom kwam.1996Polar Bears- 1996-18
Veldhuizen, Aart vanLunteren overlijden 1829 - 19391996Overlijdensregister- 1996-19
Wissing, P.W. vanEerste volksvertegenwoordigers van Gelderland in 1795.1996Buurtrigters / Wissing, P.W. van- 1996-20
SPARTA's historie, 1896-1946.Sparta- 1996-21
Hoekstra, P.Klinkenberg, "Veilig en verzorgd wonen".1996Klinkenberg- 1996-3
Snijders, RienVan Kolenloods tot Gymlokaal.Sparta- 1996-4
50 jaar Scouting.1996Scouting- 1996-5
Roessingh, H.K.Gelderse landbouw beschreven omstreeks 18251996Kops, Jan- 1996-6
Snijders, RienGrote vluchtarcheologie- 1996-7
Stillevens.schilderijen- 1996-9
Schweitzer, Roeland75 jaren Viscose1997AKZO- 1997-1
Groen, B.T.Boekje open.Bibliotheken / Groen, B.T.- 1997-12
Nijhoff, R.H.Kijk op "De Boschpoort".1997De Boschpoort- 1997-13
Roekel-Overeem, R. vanVan Hervormde school in Maanen tot Koepelschool in Ede, 1992-1997.1997Koepelschool- 1997-14
Wester, A.E.Oranje Nassau, 75 jaar school met vlag en wimpel.1997onderwijs- 1997-15
Monumentale boerderij "De Slijpkruik"1997boerderijen- 1997-16
Van Moens tot Marnix.monumentendag- 1997-18
Janse, CorBlik Omhoog, 1940-19451995Tweede Wereldoorlog- 1997-2
Schadee, MarijeGelderhorst, 25 jaar Centrum voor Oudere Doven.1997doven- 1997-20
De Veluwe van toen.1997- 1997-21
Boeve, JoopGeïnspireerd door het vuur.1997- 1997-22
Nijhoff, R.H.Ede, zo was het1997- 1997-23
75 jaar School met de Bijbel, Nederwoud 1921-1996.1997onderwijs- 1997-24
Meer, Huibert van derZaak, de vrede van Ede.Mezon, Eric- 1997-25
Scholten, Dr. E.W.E.J.Honderd jaar Gelre.1997Bibliotheken- 1997-27
Verhoef, C.E.H.J." Oh dear, it is me what ! "1997Marnix College- 1997-28
Janse, CorBlik Omhoog, 1940-19451996bevrijding- 1997-3
Janse, CorBlik Omhoog, 1940-19451999Tweede Wereldoorlog- 1997-3a
Janse, CorBlik Omhoog, 1940-19451999Tweede Wereldoorlog- 1997-3b
Hey, PeterDOK, stijve stok?1997verenigingen / Hey, Peter- 1997-4
Frijlink, G.Otterlo, over oorlog en bevrijding 1940-1945.1995bevrijding- 1997-5
Veldhuizen, Aart vanVier en een halve eeuw geschiedenis van de familie Veldhuysen.1988boerderijen / het geslacht Veldhuizen- 1997-6
Kas, JanGeloven op de Veluwe1977- 1997-7
Gemeente-enquête 1996.1996buurtbeheer- 1997-8/8a
Snijders, RienOude St. Alexander Kerk van Bennekomkerken- 1997-9
Hille, HVan schaapherder tot herder der schapen.1997Schaapherder / Roelofsen, Ds. Hendrikus- 1998-1
Nijhoff, R.H.Herinneringen aan Harskamp.- 1998-10
Vries-Rozendaal, Hetty deTe gast bij Lunterse dorpsgenoten.- 1998-12
Barendrecht, AneliesVrienden van de Hoge Veluwe, 1948-1998.1998de Kemperberg- 1998-13
Nijhoff, R.H.Fotoboek Ede, 1948-1998.1998- 1998-14
Hofman, PietKerspel Otterlo 1795-1813.1998Buurtschappen- 1998-15
Morren, H.J.75 jaar Christelijk Onderwijs in Wekerom, 1923-1998.1998onderwijs- 1998-16
Vier eeuwen PeelenPeelen- 1998-17
Roekel, G. vanBuurtboek van Bennekom.Buurtschappen- 1998-18
Ossenkoppele, G.A.Basismateriaal Veldnamenatlas van de Gemeente Ede.1997Veldnamen- 1998-2
Palstra, FroukjeEde in kaart gebracht.- 1998-21
Palstra, FroukjeEde in kaart gebracht.- 1998-22
Wissing, P.W. vanBiografisch Woordenboek Gelderland1998Moens, Anna Maria, dl. IV blz. 90 t/m 92- 1998-23 I tot VIII
Jagtenberg, W.D.Geschiedenis over de meidagen van 1940.1998Tweede Wereldoorlog- 1998-24
Meffert, M.verleden van Ede in de toekomst1998archeologie- 1998-25
Korterik, MireillePolitiek in beweging.1998politiek- 1998-26
85 jaar openbaar voortgezet onderwijs in Ede.onderwijs- 1998-27
50 jaar Bethanië 1948-1998.1998Bethanie- 1998-3
Nijhoff, R.H.Groeten uit Ede-Zuid.1998Wandscheer, Maria- 1998-4
Horst, Winnie van derRijke leven van Helene Kröller1998De Harskamp / Bremmer, H.P.- 1998-5
Bor, J. van derStichting Ederveen 19981998Leeson, Hannah en Isabella- 1998-6
Nijhoff, R.H.Tuindorp herrijst.1996ENKA- 1998-7
Van Zijdelaan tot Asserstate, Woonstede 50 jaar.1998Bejaardenhuisvesting- 1998-8
Sub History.1998Museumplein- 1998-9
Rietveld, AdAchteraf bekeken; Wageningen, brandende wielen en hete hangijzers.1999Vliegkamp Ede- 1999-10
50 jaar Irene - Ede1999verenigingen- 1999-11
Nijhoff, R.H.Fotoboek 100 jaar Ede (1900 - 2000)1999- 1999-13
Kamermans, Johan A.Leemtenlijst van de Gelderse geschiedenis in de negentiende en twintigste eeuw.1999Bezettingstijd 1940-1945- 1999-14
Nijhoff, R.H.Oud Ede vanuit de lucht.1999- 1999-15
Zoas 't was en zoas 't noe is.- 1999-16
Haverkorn van Rijswijk-Mees, Th. G.Mijn belevenissen in het laatste oorlogsjaar, van 17 sept. t/m 8 mei 1945.1999Bezettingstijd 1940-1945- 1999-17
Speelziek, J.J.Aalbert van Schothorst; de korfimker van de 19e eeuw1999Imkerijen / Schothorst, A. van- 1999-18
Verwaard, J.Op het erf der kerk.1999kerken / Poel, Ds. Joh. van der- 1999-19
Siebelink, JanTerugkeer.1999Vereniging Oud Ede- 1999-2
Dijkhuizen, S.Portret van de Veluwse beken1999beken- 1999-20
Vermeulen, J.M.Wonderlijkste wonder.1999Poel, Ds. Joh. van der- 1999-21
Verhoef, C.E.H.J.Marnix College te Ede.Marnix College- 1999-22
Bakker, DirkNieuw orgel voor de Oud Gereformeerde Gemeente te Ede1999kerkorgels- 1999-23
Sigmond, Robert N.Operatie Pegasus I en II, ontsnapping over de Rijn.1999Tweede Wereldoorlog- 1999-25
Tot roem van zijn genade.1999politieke partijen- 1999-26
Elands, MartinVan Telegraaf tot Satelliet.1999Landmacht- 1999-4
Noordman, W.Gevangen op de Veluwe.Bezettingstijd 1940-1945- 1999-5
Eck, H.J. vanKadastrale atlas van Gelderland, 1832 Otterlo.1999Atlas / Eck, H.J. van- 1999-6
Romein, TinekeEde in Beeld1999Beeldhouwwerken- 1999-8
Beetsma, JoopHonderd jaar Veluwezoom, Bijenhoudersvereniging Bennekom, 1898-1998.Imkerijen- 1999-9
Rioolzuiveringsinstallatie Ede2000waterzuivering- 2000-1
Veld, T. van 'tKerk als moeder, dl I: de oudste drie.2000kerken- 2000-10
Veld, T. van 'tKerk als moeder, dl II: Vier jongere zusters.2004kerken- 2000-10a
Bierens-de Haan, J.C.Geldersche kastelen.Kastelen- 2000-13
Stuifzand- 2000-14
Beknopte geschiedenis van de historische buitenplaats "KERNHEM"2000Kernhem- 2000-15
C.N.S. 50 jaar.2000onderwijs- 2000-17
Urlings, Marie JoséVier ziekenhuizen: van samenwerking naar fusie naar nieuwbouw2000Ziekenhuizen Gelderse Vallei- 2000-18
40 jaar zorgdragend.2000Begrafenis ondernemingen/ Weerd, van de- 2000-19
Klok, G.Familieboek Klok.2000Genealogie / Jansen, Fam.- 2000-4
Mulder-van den Brink, G.Mijn leven.- 2000-5
Agterberg, M.Bodebus in de Lage Landen2000bodebussen- 2000-6
Agterberg, M.Bodebus in de Lage Landen VIe aanvulling2004bodebussen- 2000-6a
Nijhoff, R.H.Welkom in Wekerom.2000- 2000-7
Huiskes, G. e.a.Dorp op de Veluwe met stadse fratsen.2000woonstede- 2000-9
Trouw aan ons voorheen betoond.kerken- 2001-1
Fraanje, L.Jac. Gazenbeek en zijn Veluwe.2001Historisch Museum Ede/ Gazenbeek, Jac.- 2001-11
Mauve, ThijsMade in Ede.ENKA / Haffmans, Joop- 2001-12
Greef, W.deGeschiedenis van de Honskamp.2001Honskamp / Dura, Fam.- 2001-13
Manen, D. vanAanzienlijk vlek in 't Stichtse.2001bijnamen- 2001-14
Brink, MartinGeschiedenis van de Joodse gemeenschap in Stichts en Gelders Veenendaal.Joden- 2001-16
Meijer, G.Buurtboek 't "Schut"boerderij- 2001-17
Hummelen, A.Voor een goê manier tot een wit papier.2001beken- 2001-18
Bruggen, A.G. vanHier rust-------niemand.2001Begraafplaatsen- 2001-2
Pierik, PerryDerde bulletin van de Tweede Wereldoorlog.2001Ginkelse heide / Ros, Martin- 2001-4
Nijhoff, R.H.Treinreisje in vroegere tijden.2001Kippenlijn- 2001-5
Wijck, Jhr. Dr. H.W.M. van derAtlas Gelderse Buitenplaatsen, de Veluwe.Landgoederen- 2001-6
Opmeer, PaulineEde eigentijds.2001- 2001-7
Hulst, B. (redacteur) / Bodlaender, K.B.A. (redacteur)Kasteel en Landgoed Hoekelum, een veelzijdige geschiedenis.Hoekelum- 2001-8
Hertogdom Gelre.2001Hertogdom Gelre / Tekath, Karl Heinz- 2001-9/10
Slaats, KimWater in de Gelderse Vallei en het Eemland.dijkdoorbraken / Verhorst, Hans- 2002-1
Werkgroep VoorouderonderzoekEchte Bennekommers komen vaak van elders2002- 2002-10
Steenbergen, A.G.Eerlijcke Plaets.2002Joden- 2002-11
Opmeer, PaulineEde, Architectuur en Stedenbouw 1850-1940.2002- 2002-2
Verhoef, C.E.H.J.Slag om de Ginkelse Heide bij Ede 17 en 18 september 19442002Ginkelse heide- 2002-3
Koesveld, G. vanLunteren door de jaren heen.Ham, J. ten- 2002-4
Kunstschrift, twee-maandelijkse uitgave van Openbaar Kunstbezit2003Witsen Willem (1860-1923)- 2002-9
Aa, Sanne van derOpen Monumentendag 13 september 20032003boerderijen- 2003 - 16, 16a
Vries-Rozendaal, Hetty deSchool met de Bijbel "Ruitenbeek ", Overwoud-Lunteren 1928-2003.onderwijs- 2003-1
Hegener, MichielBoerderijen in Gelderland.2003boerderijen- 2003-10
Crebolder, GerjanEeuw kippenlijn, van Ede-Nijkerk tot Ede-Amersfoort.2003Kippenlijn- 2003-11
Haks, P.S.Honderd jaar paardenfokkerij en concoursen hippique.2003paarden- 2003-12
Hoek, Sietse van derBoerenbouw2003boerderijen- 2003-13
Willem Witsen (1860 - 1923) Schilderijen, tekeningen prenten en foto's2003Witsen, Willem (1860 - 1923)- 2003-15
Aa, Sanne van derBoerenbouw.2003boerderijen- 2003-16
Buesink, A.G.J.Van stekje tot boom; honderd jaar scholen met de Bijbel in Lunteren2003scholen- 2003-2
Alders, AnneTrapakkers2003Trapakkers, De- 2003-3
Haak, BramJachthuis Sint Hubertus; van ontwerp tot monument2003Hoge Veluwe- 2003-4
Ouweneel, HansOp molenpad.2003molens- 2003-6
Righolt, AnnetteBlanke stad der Belgische vluchtelingen2003Belgische vluchtelingen- 2003-7
Righolt, AnnetteEde en Heidestad.Belgische vluchtelingen- 2003-7
Drenth, BaukjeBoerenerf in vroeger tijd; Gelderse Vallei2003boerderijen- 2003-8
Boeren Erfgoed. Boerderijen in Bennekom, Ede en Lunteren door de eeuwen heen2003boerderijen- 2003-9
Nijdam, JaapVerzamelde werk van H.J. Nijenhuis.Nijenhuis, H.J.- 2004-10
Verbrugge, MarcelHuis Kernhem.2003Kernhem- 2004-11
Gijsbertsen, HenkStraatnamen in Bennekom.2004- 2004-12
Knottnerus, J.G.Veldprediker in mobilisatietijd..Grebbelinie- 2004-13
In Ede, fietsen, wandelen, dagtrips, uitgaan, musea, eten, drinken, slapen.2004- 2004-14
Heyden, Erik van derOrgels in Ede (1845-2004)2004orgels- 2004-15
Buunk, FrankKeur aan kunst..kunst / Buunk, Frank- 2004-16
Romein, MatyEde bij gaslicht.2004De Bospoort- 2004-17
Koenders, A.L.Geslachten van Kreel in tijd en omgevingboerderijen / Kreel, van- 2004-18
Bruggen, A.G. vanIn gedachtenis; portretten van predikanten van de Nederlands Hervormde Gemeente Ede, 1580-20042004Predikanten- 2004-19
Kemnade, historische achtergrond2004Verheull, Alexander- 2004-21
Dirksen, ArnoldBennekom tweevoudig in beeld.2004straatnamen- 2004-23
Sigmond, Robert N.Nine days at Arnhem.Airborne division- 2004-24
Veerman, D.Vliegveld Deelen, van last tot lust.2004Terlet- 2004-26
Eijk, R.E. van derUnieke woongemeenschap op de Bovenbuurtweg te Ede2004boerderijen / Eijk, R.E. van der- 2004-3
Nijhoff, R.H.Historisch fotoboek Ede2004- 2004-4
Florijn, H.Kerkelijk leven in beeld. (1875-1950)kerken- 2004-5
Crebolder, GerjanEde in Wapenrok.2004defensie / Crebolder, Gerjan- 2004-6
Backelandt, TrudiCNS Basisschool Prins Floris.2004onderwijs- 2004-7
Visser, AnneGrebbelinie in Vogelvlucht2003Grebbelinie- 2004-8
Sprook, sprookjer, sprookst.- 2004-9
Leendekker, HansHonderdjaar Militaire woningen en hun bewoners in Ede, 1905-2005.Militaire woningen- 2005-1
Scholtmeijer, HarrieWoordenboek van de Gelderse dialecten, Veluwe.2005dialecten- 2005-10
Jansen, HennyHeden en verleden.2005Jansen, Henny- 2005-11
100 jaar woningen voor gehuwde onderofficieren in Ede.Militaire woningen- 2005-12
Buikema, TamarVan tentenkamp tot stad.2005archeologie- 2005-13
Bender, SaraRechtvaardigen onder de Volkeren.2005Jodenvervolging- 2005-14
Een eeuw volgezongen door "Excelsior"2005- 2005-2
Hofman, PietOtterlo, eigenzinnig en verdraagzaam 855-2005.2005- 2005-3
Hasselaar, T.J.Mijn vader en de oorlog., 1940-1945.2005Tweede Wereldoorlog- 2005-4
Kunst van de vrijheid.bevrijding- 2005-5
Hoge Veluwe, Natuur en Kunst.2005bossen- 2005-6
Lohuizen, Cees vanAfvalwater, riolering, zuiveringen en afwatering van het dorp Ede in de 20e eeuw2005Riolering- 2005-7
Romein, MatyBankgeheimen, kredietbank Ede 50 jaar2005Kredietbank Ede- 2005-8
Mulder-Tits, AnkyVrederechter, kasteleins en postiljons.villa's / Mulder, Fam.- 2005-9
Tuinier, Jan DurkDichterbij Ede.2006gedichten- 2006-1
Nijhoff, R.H.Saluut aan het oude Ede.2006straten- 2006-10
Rijkeboer, WimLicht, Meester Jan Evertsen 1906-1995.Jan Evertsen 1906-1995.- 2006-11
Weerd, Evert van deGarnizoensleven; Garnizoen Ede 1906 - 20062006garnizoen- 2006-13
Weerd, Evert van dePanorama van 100 jaar garnizoen 1906 - 2006garnizoen- 2006-14
100 jaar woningen voor gehuwde onderofficieren in Ede.buurtspraak- 2006-15
Amsterdam, Herman vanVerborgen collectie van Jacobus Bijtel 1893-19832002- 2006-16
Edelzanger" 1936 - 19761976Vogelverenigingen- 2006-17
Jong, A.J.Tj. deWandscheer weer aan het wand.Wandscheer, Maria- 2006-18
Bloembergen-Lukkes, JannyDit is Bennekom. Verleden, heden en toekomst van een bijzonder dorp2006Ijstijd / Koekoek, Hendrik- 2006-19
NV Nederlandse Kunstzijdefabriek.2005ENKA- 2006-2
Verhoeven, DollyGelderland 1900-2000.2006Belgische vluchtelingen- 2006-20
Broek, RobEde volgens Broek.2006Cartoons- 2006-21
Geschiedenis van een rijtje officierswoningeen Berkenlaan Ede, 1906-20062006garnizoen- 2006-22
Graaff, G. deKorenmolens in en om de Gelderse Vallei.2006molens- 2006-23
Aartsen, M.Kruidenier van 1922 - 19802006Kruidenier- 2006-24
Nieuwenburg, HanHonderd jaar trots; 100 jaar Bruil 1906-2006.2006Bruil- 2006-25
Kijk op de toekomst van de Doesburger Eng door de Buurtschap.2006Doesburg- 2006-26
Lohuizen, Cees vanAfvalwaterzuivering in Nederland, van beerput tot oxidatiesloot.2006ENKA- 2006-27
Van Wet naar werkelijkheid; voorontwerp, reconstructieplan/Mer.1 Gelderse Vallei/Utrecht-Oost2006- 2006-3
Weening, TH.G.Groei in groen onderwijs Ede 75 jaar, 1928-2003agrarisch onderwijs- 2006-5
Gijsbertsen, HenkKroniek 1946-2006 van Historische Vereniging Oud-Bennekom2006- 2006-8
Van woeste gronden.2006bossen- 2006-9
Veld, T. van 'tKerk als moeder, Dl III: Oud gereformeerde Gemeente.2007kerken- 2007-1
Coolen, Paul vanSanering, kritiek op de gasfabriek.Gasfabriek / Coolen, Paul van- 2007-10
Quarles van Ufford, Cyp.Oostereng, de geschiedenis van een negentiende-eeuws landgoed op de Zuidwest-Veluwe2007archeologie- 2007-11
Heine, Jan R.F.Baken in de tijd.2007Kostersteen / Heine, Jan R.F.- 2007-12
Jachthuis St. Hubertus. Monumenten van het nationale Park De hoge Veluwe2007De Hoge Veluwe- 2007-13
Monumenten van het Nationale Park de Hoge Veluwe2007Hoge Veluwe / Berlage, H.P.- 2007-13
Verhoef, C.E.H.J.Marnix College - StreekLyceum - Pallas Athene Collegeonderwijs- 2007-14
Pasveer, A.Moderne Monumenten, 1900-1965.Bouwstijlen / Derwig, Jan- 2007-15
Verhagen, J.G.M.Opgegraven verleden van Gelderland2007archeologie- 2007-16
Ale, NellieKroniek van de Goede Herder parochie te Ede.2007parochie / Ale, Nellie- 2007-17
Romein, MatyOpgedolven Ede.2007archeologie- 2007-18
Voorst, Hermie vanOorlog in een Gelders dorp.2007Tweede Wereldoorlog- 2007-19
Boerderijenboek2003archeologie- 2007-2
Vries-Rozendaal, Hetty deViersprong, buurtboek van Wekerom en de Valk.2007Kröller-Müller, H.E.L.J.- 2007-20
Hilgers, JanLangs oude en nieuwe wegen.2007verkeer /Bello- 2007-21
Simons, MariëtteMet stip.2007kunst- 2007-22
Valk, Arno van derPen in het zand.2007Hoge Veluwe / Kröller, A.G.- 2007-23
Jansen, MartiRondom het haardvuur.Volksverhalen / Jansen, Marti- 2007-24
Nijhoff, R.H.Langs dorpspomp en tolhuis.2007Tolhuis- 2007-25
Henzen, hennieVeldnamen in Veenendaal.2007bijnamen- 2007-26
Hardeman-Roseboom, T.Lunteren, honderd jaar verenigd2007verenigingen- 2007-27
Molenaar, A.J.Inventaris van de archieven van de Nederlands Hervormde Gemeente Ede 1569 - 1992 (1998)2007Kerkgeschiedenis- 2007-28
Otten, MartineKijk daar....een kudde schapen.2007Hindekamp- 2007-29
Streekdrachtenboek.klederdrachten- 2007-3
Mijnssen-Dutilh, MargrietAmersfoort lag aan Zee.Waterbeheer- 2007-31
Molenaar, ArjanOnze club, voetbalvereniging Advendo '57.2007Advendo '57- 2007-32
Paauwe, F.C.Laatste vlucht van Dolor Martin.Kraats / Dolor Martin- 2007-6
Molenaar, ArjanEde sportief.2007sport- 2007-7
Beuker, RietENKA kunstzijdefabriek in Ede.ENKA- 2007-8
Menke, HenkVeluwse beken en sprengen, een uniek landschap.2007beken / Menke, henk- 2007-9
Groen, B.T.Geschiedenis van het Historisch Museum Ede in woord en beeld.Stichting Historisch Museum Ede/ Groen, B.T.- 2008-1
Bouwer, KlaasVoor profijt en genoegen.2008Landgoederen- 2008-11
Bruggen, Gerard vanHei is groot genoeg.2008Belgische vluchtelingen / Bruggen, Gerard van- 2008-12
Booming Ede.Stichting Historisch Museum Ede- 2008-13
Vries-Rozendaal, Hetty deBuurtschap De Valk en haar school.2008scholen- 2008-14
Beuker, RietKunstzijdefabriek ENKA.2008ENKA- 2008-15
Haverhoek, CeesGet 'em out.2008Pegasus I en II- 2008-16
Heitink, K. / Koster, G.-J.Tram rijdt weer !Bello- 2008-17
Caspers, LoekVechten voor vrijheid.2008Jodenvervolging / Hackett, Sir John W.- 2008-18
Mijn plek in Veldhuizen A.2008Veldhuizen / Wijsman, Nico Jan- 2008-4
Krijgsmacht Ede2008- 2008-5
Openluchttheater Ede2008Openluchtheater- 2008-5
Kerstien, Hans/Oort, Frans vanVerhoogd en gewiekt.2008molens- 2008-6
Dorp op de Veluwe met stadse fratsen.2008woonstede- 2008-7
Ede stadsagenda 2008.- 2008-8
Pasveer, A.Sporen.2008Grafheuvels- 2008-9
Vries-Rozendaal, Hetty deBoer, boerin en boerderij. (deel 1)2009boerderijen- 2009-1
Verbrugge, MarcelOntmanteling.2009ENKA- 2009-10
Idema, Marten, A. Th.fraaie flanken.2009Binnenveld- 2009-11
Renes, JanEde, natuurlijk middelpunt.2009Ecoducten- 2009-12
Hijink, MartijnHeilzame bedoelingen van Koning Willem I.2003eekschillen- 2009-13
Lever, BertBennekom te boek.2009Ket, Dick / Bennekom- 2009-14
Iterson, Cox vanEeuw vol Kerken.2009Kerkbouw- 2009-15
Beek, Peter vanHonderd jaar HORA.2009HORA- 2009-16
Knottnerus, George W.Wandelen en fietsen langs Veluwse vestingen.2009Landgoederen- 2009-17
Hellmann, PaulMijn grote verwachtingen.2009Jodenvervolging- 2009-18
Nijhoff, R.H.Kuieren door Oud Ede.2009- 2009-3
Bouw, PaulMolenaar en de meid.2009molens- 2009-5
Eikelboom, WimKerkelijke kaart van Ede en Chrudim.2009kerken /Lavická, Anna- 2009-6
Huyser, WimIn breekbaar evenwicht.2009Hoge Veluwe- 2009-7
Weerd, Evert van deLuchtoorlog boven Ede.2009Pilotenhulp 1942-1944- 2009-8
Gijsbertsen, GerardBen je bij het parachutespringen geweest?2009Airborne herdenking- 2009-9
Krantenknipsels over de Gemeente Ede, deel III.Gemeente Ede / Nijdam, Jaap- 2010 - 28 t/m 37
Krantenknipsels over de Gemeente Ede, deel IVGemeente Ede / Nijdam, Jaap- 2010 - 30 t/m 39
Krantenknipsels over de Gemeente Ede, deel VGemeente Ede / Jaap Nijdam- 2010 - 49 t/m 52
Edese Courant 75 jaar.Edese Courant- 2010 - 53 t/m 55
Beek, Peter vanNiet bij brood alleen.2010ENKA- 2010 - 56 en 56a
Krantenknipsels over de Gemeente Ede.Gemeente Ede / Jaap Nijdam- 2010- 10 t/m 19
Heeroma, DriesBospoortgebied2010Bospoort- 2010-1
Heeroma, DriesBospoortgebied.2010Historisch Museum Ede- 2010-1
Krantenknipsels over de Gemeente Ede.Diverse jaren- 2010-10 tm 55
Nijhoff, R.H.Het Hoge Veluwe Boek2010De Hoge Veluwe- 2010-2
Nijhoff, R.H.Hoge Veluwe boek.2010Hoge Veluwe / Kröller-Müller, dhr. en mevr.- 2010-2
Krantenknipsels over de Gemeente Ede, deel IIGemeente Ede / Jaap Nijdam- 2010-20 t/m 27
Janssen, EipHier ligt mijn hart2010DTS '35- 2010-3
Janssen, EipHier ligt mijn hart.2010Voetbalvereniging- 2010-3
Gier, J. deOnderdak2009Nieuwe Kerk- 2010-4
Gier, Jaap deOnderdak.2009kerken- 2010-4
Nijdam, JaapPersberichten betreffende Museum Oud Ede.Museum Oud Ede- 2010-48
Noordman, W.Ondergedoken op de Veluwe2010Pegasus II / Biesbosch- 2010-5
Noordman, W.Ondergedoken op de Veluwe.2010Operatie Pegasus II- 2010-5
Beuker, RietNiet bij brood alleen2010ENKA/AKZO/AKU- 2010-56
Barendrecht, A.Genieten in 't groen2010- 2010-57
Barendrecht, AnneliesGenieten in 't groen.2010De Lunterse Boer- 2010-57
Geschiedenis van het museum Oud Ede van 1937 t/m 1981.2010Historisch Museum Ede- 2010-58
Nijdam, JaapGeschiedenis van het museum Oud Ede van 1937 t/m 1981.Museum Oud Ede- 2010-58
Schuurman, AndyLeemtenlijst van de Gelderse geschiedenis in de negentiende en twintigste eeuw.2010Leemtenlijst- 2010-59
Morren, H.J.De oorlog 1940-1945 in Wekerom2010Wekerom- 2010-6
Morren, H.J.Oorlog 1940-1945 in Wekerom.Tweede Wereldoorlog- 2010-6
Groot, E. deGereformeerde Noorderkerk Ede, 1903 - 2010.2010Noorderkerk- 2010-60
Groot, Elzien deGereformeerde Noorderkerk Ede, 1903 - 2010.kerken / Groot, Elzien, de- 2010-60
Rovers, EvaDe eeuwigheid verzameld2010- 2010-61
Rovers, EvaEeuwigheid verzameld.2010Kröller-Müller, H.E.L.J.- 2010-61
Verhoeven, DollyGeschiedenis van Gelderland2010Verhoeven, Dolly- 2010-62
Verhoeven, DollyGeschiedenis van Gelderland.2010Grafheuvels/ Verhoeven, Dolly- 2010-62
Dijkwel, J.Markante bomenboek2010bomen- 2010-7
Dijkwel, JanMarkante bomenboek.2010bomen- 2010-7
Lenders, W.Bevrijding en wederopbouw2010- 2010-8
Lenders, WillBevrijding en Wederopbouw.2010Gelderland wederopbouw 1940-1955- 2010-8
Molenaar, A.Toen was vliegen nog niet gewoon2010Jan Hilgers- 2010-9
Molenaar, ArjanToen was vliegen nog niet gewoon.2010Vliegkamp Ede / Hilgers, Jan- 2010-9
Verduyn, B.Door vrijheid geroepen2011WO II- 2011-1
Verduyn, BenDoor de vrijheid geroepen.2011Verzet in en om Ede (1940-1945)/Veenendaal, Barend- 2011-1
Tuinstra, GerdaAfscheid van de Noorderkerk2011Noorderkerk- 2011-2
Tuinstra, GerdaAfscheid van de Noorderkerk.2011kerken- 2011-2
Smit, R.Archeologische parels van de Veluwe2011- 2011-3
Smit, RubenArcheologische parels van de Veluwe.2011Celtic Fields / Smit, Ruben- 2011-3
Bruggen, G. vanMarktplaats Ede2011Markt- 2011-4
Bruggen, Gerard vanMarktplaats Ede.2011Markten- 2011-4
Mijnssen-Dutilh, MargrietWaterschapskroniek Vallei en Eem.Waterschappen- 2011-5
Mijnssen-Dutilh, MargrietEen vallei vol water2011Waterschappen- 2011-5/5a
Hummelen, A.Rondom Buitenzorg2011WO II- 2011-6
Hummelen, A.Rondom Buitenzorg.2011Buitenzorg- 2011-6
Samen bereik je meer2011Rabobank- 2011-7
Samen bereik je meer.2011Rabobank- 2011-7
Amerongen, Henk vanBovenweg in Bennekom2011Landhuizen- 2011-8
Amerongen, Henk vanDe Bovenweg in Bennekom2011Landhuizen- 2011-8
Bollen, H.Corridor naar de Rijn1988Luchtoorlog- 2012-10
Dekkers, C.De zwarte herfst1984WO II- 2012-11
Brongers, E.H.Grebbelinie 19401982WO II- 2012-13
Hibbert, ChristopherArnhem1983Market garden- 2012-14
Korthals, A.Luchtgevaar1984WO II- 2012-16
G. PowellVan de hemel in de hel1979WO II- 2012-17
Zwanenburg, G.J.En nooit was het stilWO II- 2012-18
Hijink, MartijnVan Aenstroterbobs tot Otterlose Bos2011Gemeente Ede- 2012-2
Hijink, M.J.Van Aenstoterbos tot Otterlose Bos2011- 2012-2
Op 't Veluws Hessenspoor2012Hessenwegen- 2012-3
Hoekstra, P.Lunternen; een Historische studie2011Hoekstra, Pier- 2012-3
Op 't Veluws Hessenspoor2012Hessenwegen- 2012-3
Dijkstra, JeanneWinter op de Veluwe2011Jac. Gazenbeek Stichting- 2012-4
Dijkstra, J.Winter op de Veluwe2011Echoput- 2012-4
Roseboom, MaasOnder het knooppunt. Kroniek van de Maanderbroek2011maanderbuurt- 2012-5
Roseboom, M.Onder het knooppunt2011Maanderbroek- 2012-5
Romein, MatyHeengegaan2012Begrafenisgebruiken- 2012-6
Tiemens, W.H.Facetten van de slag om Arnhem1984WO II- 2012-7
Arnhem1985Slag om Arnhem- 2012-8
Bijdragen en Mededelingen Gelre 20112011- 2012-9
Ede vol Erven2012archeologie- 2013-1
Veen, P. vanThuiskomen in De Gelderhorst2013Gelderhorst- 2013-10
Luning, H.Volgens Kapitein Bellen2013archeologie- 2013-11
Bot, P.Een predikantsechtpaar in oorlogstijd- 2013-12
Infogids 2009/20102009- 2013-15
Jacobs, I.D.Biografisch woordenboek Gelderland2012Biografieen- 2013-2
Veld, T. van 'tDe kerk als moeder2009Kerkgeschiedenis- 2013-3
Speelziek, J.J.De Hindekamp,

Eens de bakermat van het geslacht Speelziek, thans een natuurreservaat
2000Hindekamp- 2013-4
INFOGIDS Ede 20122012- 2013-5
Bouwheer, H. / Nairac, C.A.Een historisch hoekje der Veluwe1974Bouw- en woningtoezicht / Nairac, C.A.- 2013-7
Boer, J. de50 jaar Blauw Geel2005Voetbalvereniging- 2013-8
Lohuizen, Cees vanDe Stationsweg in Ede2013Stationsweg- 2013-9
Grebbelinie 1940 Bloedspoor2012- 2014-10
Boxsma, WillemNederlandse Historiën1994- 2014-11
Gaasbeek, A.De Eendracht2014- 2014-14
Gaasbeek, A.1944-1945 Oorlogsdagboek van verzetsstrijder Henk Gaasbeek (schuilnaam "Karel")

en aanvullende documentatie
2014WO II- 2014-15
Dagboek E. Bolderdijk2014- 2014-16
Verhoef, C.E.H.J. / Lohuizen, K. van / Beuker, R. / Berg, Joyce van den / Bloembergen-Lukkes, Janny / Inklaar, FrankGeen dorp, geen stad, maar... Ede!2014- 2014-17
Schuurman, N.Ede 1944 & Market Garden2014WO II- 2014-18
Airborne doeboek 1944-20142014WO II- 2014-19
Beek, P. van / Weerd, E. van deEde 69 jaar bevrijd!2014- 2014-2
Breman, Gerrit / Hofman, Piet / Klis, Dick van der / Hijink, MartinEen oase in de wildernis2014planken wambuis- 2014-20
Raan, J. vanHet oude stort ineen, de tijden kenteren2014Belgische vluchtelingen- 2014-21
Amerongen, H. van / Gijsbertsen, Henk / Nooij, A.Boerderijen in Bennekom2014- 2014-22
Gijsbertsen, HenkStraatnamen in Bennekom2014straatnamen- 2014-23
Heitink, K. / Nooij, A.Bennekom Joods Toevluchtsoord 1940 - 19442012WO II- 2014-24
Gens Nostra jaargang 58 nr. 4/5 april/mei 2003

50e genealogische dag te Ede.
- 2014-25
150 jaar De Nooij in Ede2014De Nooij- 2014-3
Die Ballade vom Ede- 2014-4
Bijou Bospoort2014- 2014-5
Album van Ede1910- 2014-6
Trams langs de Utrechtse Heuvelrug1983- 2014-7
Het landgoed Planken Wambuis1972vegetatiekartering- 2014-8
Jappe-Alberts, W.Geschiedenis van Gelderland 1492 - 1795 boek II1975- 2014-9
Bruggen, A.G. vanDe hei is groot genoeg2015Belgische vluchtelingen- 2015-1
Ree, J. vanToen Ede-Zuid nog Ede-Zuid was2015Ede-Zuid- 2015-11
Bloembergen-Lukkes, JannyParadoxale modernisering: Ede 1945-19952015- 2015-12
Haak, A.C. / Hofman, PietAnton Króller en de Hoge Veluwe 1909 - 19352003Kröller, Anton- 2015-14
Oort, F. van / Griffioen, P.125 jaar bosbezit gemeente Ede2015- 2015-15
Bruggen, Gerard vanLeven van barmhartigheid2015armenzorg- 2015-16
Ree, J. vanVan oude markt tot koopzondag2015- 2015-17
Amerongen, H. van / Gijsbertsen, Henk / Nooij, A.De Edeseweg in Bennekom2015- 2015-18
Bakker, J. / Heine, J.Waaien doet draaien in Walderveen2012- 2015-19
Magnolia Kantoorinrichters2013Magnolia- 2015-2
Jongepier, J.Als klanken uit de kast komen...2009- 2015-20
Avonturen als straatmuzikant1908- 2015-4
Een Veluws dorp1956Hoffen, van- 2015-5
Lunteren en de Tweede Wereldoorlog- 2015-6
Levenslang heimwee2015gastarbeiders- 2015-7
Vrijheid Doeboek2015WO II- 2015-8
Mijn Bethelkerk2015Bethelkerk- 2015-9
Dekker, AriëtteAnton Kröller 1862-1941 Leven op krediet2015Hoge Veluwe- 2016-1
En hij noemde den naam derzelver plaats Bethel2015Ederveen- 2016-10
En hij noemde den naam derzelver plaats Bethel2015Ederveen- 2016-10
Kwartier van Arnhem I1986- 2016-11
Heijningen, R. vande Muur van Mussert2015NSB- 2016-2
Kijlstra, JanKernhem2015fietsroutes- 2016-3
Verduyn, B.Terwijl het hart naar eed'le fierheid streeft2015WO II- 2016-4
Hoop op toekomst2016Belgische vluchtelingen- 2016-5
Metamorfosen2001WO II- 2016-6
Gelderse verhalen van boeren, burgers en buitenlui2016- 2016-7
In dienst in Ede2016- 2016-8
Vos, JanOtterlo, vóór, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog- 2016-9
Homoet, AartRooie rakkers tussen zwarte kousen2016politiek- 2017-1
Kernhem2017- 2017-10
Dijkstra, H. / Idema, M. / Huijser, W.Parels van de Edese landschappen2017- 2017-11
Samen bereik je meer2012Rabobank- 2017-12
Natuurgebieden in de gemeente Ede- 2017-13
Vlucht uit Renkum2017WO II- 2017-14
Ree, J. vanTerug in de schoolbank

School van Hoek en Streutker
2017- 2017-15
Levensbeschrijving van Johan Herman Memelink (1881-1965)

Rentmeester van de familie Kröller-Müller
2017- 2017-16
Lever, BertStolpersteine in Bennekom2017WO II- 2017-18
30 Jaar Topografische Atlas Ede1986- 2017-19
Verhoeven, DollyGelderland grensland2017- 2017-2
LOS ZAND van de Paasberg in Ede2003- 2017-20
Bruggen, G. vanEen druppel kunst is beter dan een zee van weten2017- 2017-21
Velde, H. van de / Spelt, W. / Cullen, E.70 jaar Bosbad2007Bosbad- 2017-22
Romein, MatyEde bij gaslicht2009Bospoort- 2017-23
Weerd, Evert van deGarnizoensleven2006garnizoen- 2017-24
Haverhoek, CeesPegasus2008WO II- 2017-25
Haverhoek, CeesPegasus.2008verzet- 2017-25
Kijlstra, JanKernhem2016- 2017-3
Door stoom gedreven2003- 2017-4
Boeren in de Food Valley2016Food Valley- 2017-5
Hofman, PietEen eeuw faunabeheer op de Hoge Veluwe2016- 2017-6
10 jaar Opella, 100 jaar mensenwerk2015- 2017-7
Lunters woordeboek2017- 2017-8
Knaap, Cees van derColumns Cees van der Knaap2017Knaap, C. van der- 2017-9
Amerongen, H. van / Gijsbertsen, Henk / Nooij, A.De Dorpsstraat in Bennekom2017- 2018-1
Verduijn, B.Fatale wapendropping Keuenklep 8/9 maart 19452018WO II- 2018-10
Vluchten voor de groote oorlogBelgische vluchtelingen- 2018-11
Veldhuizen vertelt verhalen2011- 2018-12
Witt - Schoonbeeg, F. deEde, veranderd gezicht 1900-19821982- 2018-13
Vier ziekenhuizen2000ziekenhuizen- 2018-14
50 jaar, Sterk door Samenwerking 1955=-20052005Voetbalvereniging- 2018-15
Uitvindersbuurt in Beeld2012- 2018-16
50 jaar Voetbalvereniging Bennekom2004Voetbalvereniging- 2018-17
Ede vanuit de lucht2009- 2018-18
Pegasus en Kamp Mooi-land2018WO II- 2018-19
Verduijn, B.'Blijf ick tot in den doet'2015WO II / Vark, P.A. van- 2018-2
50 jaar Blauw Geel2005Voetbalvereniging- 2018-20
Van dorpstimmerman tot bouwondernemer1995Grootheest- 2018-21
Hak, P.S.Honderd jaar Vereniging tot Bevordering der Paardenfokkerij in Gelderland en haar concoursen hippique2003- 2018-22
Bruggen, G. vanDaar bij die molen...2018Doesburgermolen- 2018-23
Hoop op een beter leven2018gastarbeiders- 2018-24
Schoonderbeek, ArieSchamel Paradijs2018- 2018-25
Grootheest, Kees vanKraats en Binnenveld2018- 2018-26
Smits, JanTot heil van den zieken werkman2018Ziekenfonds- 2018-27
Versteeg, J.Hervormd Harskamp2018- 2018-28
Verhoef, C.E.H.J.EDE 1850 - 19002018- 2018-29
Sloa mit karnemelksjuu2006- 2018-3
Riest mit bruune suuker2007- 2018-4
Historische geografie van de Veluwe1995- 2018-5
Wegen en spoorlijnen in Gelderland1998- 2018-6
Het Bospoort gebied2010- 2018-7
Heintje uut De ValkGedreugde appeltjes- 2018-8
Heintje uut De ValkPeertjes uut de weck- 2018-9
Ontdek De Hoge Veluwe2017- 2019-1
Reyers, O.In het voetspoor van de Lunterse boer1998- 2019-10
Steen, Willy van derSuske en Wiske: Verraad op de Veluwe2013- 2019-11
Boer, boerin en boerderij2009boerderijen- 2019-12
Beek, H. vanJachthuis Sint HubertusDe Hoge Veluwe- 2019-13
Gravendaal, C.J.W.Van Rhijnspoorkeet naar Intercitystation- 2019-14
Hiensch-Hess, Jenneke / Lunteren, Paul vanUit nood geboren2019WO II- 2019-15
Valk, A. van derPlicht Getrouw2019Plicht Getrouw- 2019-16
Veen, P. vanVerhaal halen bij doven2012Gelderhorst- 2019-17
Veen, P. vanThuiskomen in De Gelderhorst2013Gelderhorst- 2019-18
Doorne, D. van / Budding, G.100 jaar Lutherse Kerk2018Lutherse kerk- 2019-19
Bouwen aan identiteit

Gelderse prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2012
2012- 2019-2
Bak, P. / Woude, R. van derSchool gemaakt2004Groenhorst college- 2019-20
Pieterse, PietVan zandweg tot Kenniscampus2019Kenniscampus- 2019-21
75 jaar Edese Schoolvereniging 1923-19981998Edese Schoolvereniging- 2019-22
Levend landschap Ede 2019-21212019- 2019-23
Huijser, W.Parels van de Edese landschappen2017- 2019-24
85 Jaar voortgezet openbaar onderwijs EdeVoortgezet Openbaar Onderwijs- 2019-25
EPV 100 jaar Edese pluimveevereniging2019EPV- 2019-26
Hasselaar, T.J.Een jongensdroom2019- 2019-27
Van streek2007- 2019-28
They were all over the sky2019Operatie Market Garden- 2019-29
Samenleven in Gelderland

Gelderse prijs vaan Ruimtelijke Kwaliteit 2010
2010- 2019-3
Ademruimte voor steden en dorpen

Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2014
2014- 2019-4
Cultuurhistorische Visie op Het Nationale Park De Hoge Veluwe2014- 2019-5
Totaalplan 2010-2025

Investeren in ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit
- 2019-6
De oorlogsdagboeken van frater Apollonius2019- 2019-7
Siegers, R.Van Bouwsteen tot Grafbedekking

De stenen erfenis van Henry van de Velde
2017- 2019-8
Industrieel erfgoed Ede1996Open monumentendag- 2019-9
Veld, T. van 'tVita mea gratia Dei

Mijn leven....genade van God
2019- 2020-1
Ederveense verhalen2019WO II- 2020-2
Heertje, M.Maurits2020- 2020-3
De Hoge Veluwe

Gids voor Het Nationale Park De Hoge Veluwe
- 2020-4
Continu Cultuur2009- 2020-5
Buesink, A.G.J. / Jongbloed, G.Van stek tot boom2003- 2020-6
Kornaat, K.Historisch Bezit Koninklijke Landmacht2000- 2020-7
Weerd, Evert van de / Crebolder, G.Bevrijdingskroniek WEST VELUWE1981WO II- 2020-8

Neem Contact op!

Wilt u meer informatie over onze vereniging ? Lid worden ? Bijdragen aan een werkgroep ?

8 + 11 =

Vereniging Oud Ede

Postbus 8293

6710 AG Ede

Tel: 06 34867627

X