bestuur

Simon van de Pol, Voorzitter
Wim Bruijnes, Penningmeester
Maarten Faas, Secretaris
Patty Gonggrijp, Algemeen Bestuurslid
Evert van de Glind, Algemeen Bestuurslid

Beloningsbeleid
De bestuursleden verrichten hun werk op vrijwillige basis, en ontvangen daarvoor geen vergoeding. Gemaakte kosten worden vergoed.

Ledenadministratie: Evert van de Visch

Ereleden
Hetty Blaauw
Kees van Lohuizen
Frans van Oort

ADRES:

Vereniging Oud Ede
Postbus 8293
6710 AG Ede

RSIN-nummer: 009596173

Giften en schenkingen (en ook de contributie) zijn fiscaal aftrekbaar, omdat de Vereniging een erkende Algemene Nut Beogende Instelling (ANBI) is.

Leden

Jaren

Werkgroepen

Zandlopers

anbi instelling

De Vereniging Oud Ede is een ANBI goedgekeurde instelling: