documentatie

Edese Courant waarin opgenomen de Eendracht 5 mei 1945 uitsnede

kranten

De vereniging heeft een grote collectie oude kranten. Deze zijn gedeeltelijk in te zien via Archieval – het zoeksysteem van het gemeentearchief – de rest kan in de studiezaal van het archief bekeken worden.

Uitbreidingsplan 1924

kaarten

De vereniging heeft een collectie van ca 500 kaarten. Hierbij zijn exemplaren uit de 18e eeuw, maar ook veel detailkaarten uit de jaren 1940 tm 1970.
Op dit moment vindt een inventarisatie plaats. Een overzicht volgt later.

Documentatie-

collectie

De vereniging heeft een grote documentatiecollectie (10.000 items) over een enorm scala aan onderwerpen – alle met betrekking tot Ede. Hieronder ziet u een doorzoekbaar overzicht van de gehele collectie. De artikelen waar een D voor staat zijn gedigitaliseerd en kunnen via het contactformulier opgevraagd worden.

De overige artikelen zijn in te zien in de studiezaal van het Gemeentearchief Ede. De documentatiecollectie heeft daar archiefnummer 1037. Vermeld dit nummer op uw aanvraagformulier, in combinatie met nummer van de map (de eerste kolom in het overzicht) waarin het betreffende artikel is opgenomen.

Op dit moment vindt verdere digitalisatie plaats, dit is een enorme klus. We zoeken nog meer vrijwilligers die willen scannen. Heeft u interesse? Via het contactformulier kunt u dit aan ons doorgeven.

Neem Contact op!

Wilt u meer informatie over onze vereniging ? Lid worden ? Bijdragen aan een werkgroep ?

13 + 5 =

Vereniging Oud Ede

Postbus 8293

6710 AG Ede

Tel: 06 34867627