werkgroepen

werkgroep geschiedenis

De leden van de werkgroep geschiedenis houden zich bezig met onderzoek van archieven en documenten over de geschiedenis van het dorp Ede.

Hun bevindingen leggen ze vast in artikelen. Deze artikelen worden na bespreking in een zgn. leesgroep, bestaande uit leden van de werkgroep en eventueel andere deskundigen, aangeboden ter publicatie aan de redactie van de Zandloper. De leden kiezen op basis van affiniteit een onderwerp om te onderzoeken en een artikel te schrijven.
De werkgroep vergadert ongeveer 3 keer per jaar, waarbij de voortgang van de werkzaamheden één van de belangrijkste vergaderpunten is. Onderlinge uitwisseling van informatie en zo mogelijk hulp aan en van elkaar staan hoog op de agenda.

Bent u geïnteresseerd in of wilt u deelnemen aan de werkgroep geschiedenis of heeft u interessante informatie over het dorp/de stad Ede: neem contact op met de voorzitter (a.i) van de werkgroep: Simon van de Pol, 

NB: De werkgroep zoekt nieuwe leden, ook omdat enkele leden na vele jaren actieve inbreng zijn gestopt.

De leden van de werkgroep zijn

 • Simon van de Pol voorzitter a.i.
 • Marjo van den Berg namens het gemeente archief
 • Joyce van den Berg
 • Kees van Lohuizen
 • Janny Bloembergen
 • Martin Hijink
 • Gerard Hendriks
 • Patty Gonggrijp

Limietpaal O 130 Ministerie van Oorlog

werkgroep monumenten

Erfgoed en met name historische gebouwen, (cultuur)landschap inclusief archeologische monumenten heeft de warme belangstelling van de “Werkgroep Monumenten”. De werkgroep verricht momenteel onderzoek naar de vele soorten grensmarkeringen (limietpalen, (wild)wallen, scheibomen, etc.) die in Ede voorkomen. Ook is zij vertegenwoordigd in diverse overleggen met de gemeente over o.a. “Visie Kernhem”, historische waterpompen in het centrum en “Gebiedsplan De Ginkel”. Daarnaast is zij mede organisator van de jaarlijkse Open Monumenten Dag. Voor de Open Monumenten Dag 2020 heeft de werkgroep een historische wandeling over de Edesche hei uitgewerkt. Deze is opgenomen onder Publicaties in PDF en kunt u downloaden.

De leden van de werkgroep zijn:
 • Wim Bruijnes, voorzitter en vanuit het bestuur
 • Theo Boessenkool
 • Wim van Ginkel
 • Hanneke Kruidhof

 

 

redactie zandloper

De Zandloper, het periodieke orgaan van de Vereniging Oud Ede, biedt vier keer per jaar een breed scala aan artikelen over de geschiedenis van Ede, in de ruimste zin des woords, van prehistorie tot (bijna) vandaag. De redactie streeft ernaar elk nummer zo gevarieerd, verrassend en lezenswaardig mogelijk te maken.

De leden van de redactie zijn:
 • Hans Post (eindredacteur en opmaak)
 • Joyce van den Berg
 • Frans van Oort
 • Vacature
 • Simon van de Pol (vanuit het bestuur)

bibliotheek voe

De Bibliotheek van de Vereniging staat in Cultura Erfgoed. Onze boeken staan gesorteerd op volgorde van verwerving; dus niet op naam of rubriek.
De werkgroep bibliotheek van de Vereniging is iedere donderdagmiddag aanwezig. De mensen van deze werkgroep kennen de bibliotheek zo goed dat ze dikwijls al kunnen helpen zonder hulp van de computer.
Een gevonden boek kan in Cultura Erfgoed worden gelezen. Omdat onze boeken veelal niet vervangbaar zijn worden boeken niet uitgeleend. Pagina’s uit een boek kunnen wel worden gescand.
Enkele boeken zijn beschikbaar als PDF (zie op deze website onder Publicaties in PDF). De Vereniging wil graag meer boeken omzetten. We zoeken daar vrijwilligers voor.

De leden van de werkgroep zijn

 • Corry Davans
 • Frans Toonen