werkgroepen

werkgroep geschiedenis

De leden van de werkgroep geschiedenis houden zich bezig met onderzoek van archieven en documenten over de geschiedenis van het dorp Ede.

Hun bevindingen leggen ze vast in artikelen. Deze artikelen worden na bespreking in een zgn. leesgroep, bestaande uit leden van de werkgroep en eventueel andere deskundigen, aangeboden ter publicatie aan de redactie van de Zandloper. De leden kiezen op basis van affiniteit een onderwerp om te onderzoeken en een artikel te schrijven.
De werkgroep vergadert ongeveer 3 keer per jaar, waarbij de voortgang van de werkzaamheden één van de belangrijkste vergaderpunten is. Onderlinge uitwisseling van informatie en zo mogelijk hulp aan en van elkaar staan hoog op de agenda.

Bent u geïnteresseerd in of wilt u deelnemen aan de werkgroep geschiedenis of heeft u interessante informatie over het dorp/de stad Ede: neem contact op met de voorzitter (a.i) van de werkgroep: Simon van de Pol, 

NB: De werkgroep zoekt nieuwe leden, ook omdat enkele leden na vele jaren actieve inbreng zijn gestopt.

Limietpaal O 130 Ministerie van Oorlog

werkgroep erfgoed

Erfgoed en met name historische gebouwen, (cultuur)landschap inclusief archeologische monumenten heeft de warme belangstelling van de “Werkgroep Erfgoed”. De werkgroep zet zich in voor het behoud van erfgoed en verricht hier onderzoek naar zoals bijvoorbeeld naar de vele soorten grensmarkeringen (limietpalen, (wild)wallen, scheibomen, etc.) die in Ede voorkomen. Ook is zij vertegenwoordigd in diverse overleggen met de gemeente over erfgoed. Daarnaast is zij mede organisator van de jaarlijkse Open Monumenten Dag. Voor de landelijke Open Monumenten Dagen  heeft de werkgroep o.a. een historische wandeling over de Edesche hei en de ENKA-wijk uitgewerkt. Deze zijn opgenomen onder Publicaties in PDF en kunt u downloaden.

 

 

 

 

 

redactie zandloper

De Zandloper, het periodieke orgaan van de Vereniging Oud Ede, biedt vier keer per jaar een breed scala aan artikelen over de geschiedenis van Ede, in de ruimste zin des woords, van prehistorie tot (bijna) vandaag. De redactie streeft ernaar elk nummer zo gevarieerd, verrassend en lezenswaardig mogelijk te maken.

 

bibliotheek voe

De werkgroep bibliotheek houdt zich bezig met het beheer en verwerven van boeken voor de Vereniging. Ook behartigt zij de verkoop van nieuwe en tweedehands boeken. De Bibliotheek van de Vereniging staat deels in Cultura Erfgoed en deels in het Gemeentearchief. Via deze  link komt u bij de beschrijving van de boeken in de bibliotheek.
Een gevonden boek kan na afspraak in Cultura Erfgoed worden gelezen. Omdat onze boeken veelal niet vervangbaar zijn worden boeken niet uitgeleend. Pagina’s uit een boek kunnen wel worden gescand.
Enkele boeken zijn beschikbaar als PDF (zie op deze website onder Publicaties in PDF).