Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '\public_styles' not found or invalid function name in /home/ede/domains/oudede.nl/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 303

documentatie overzicht

MAP nrDigitaalMap - Nummer ArtikelTitel van het artikelAuteur(s)SamenvattingJaar 
1DAnboANBO. 10 jaar in de gemeente Ede.Brugman. S.Programma Lustrumviering 2 t/m 16 november 1992.1992
2DAntiek 01Antiek heeft een eigen tijd en ook eigen scharrelaars.Gazenbeek. Jac.Over het verzamelen en de handel in antiek.1964
2DAntiek 02Nieuw leven in de Friese staartklok.Artikel over de Friese stoel- en staartklok1973
3DArcheologie I 0Geheim oude kapel Ede waarschijnlijk opgelost door vondst oud fundament.Koops. JoOud fundament blootgelegd tijdens het bouwrijp maken van de grond bij de Markt.1982
3DArcheologie I 01Klokbekercultuur.Afbeeldingen en beschrijving van bekers uit plm. 2000 v. Christus.1967
3DArcheologie I 02Edenaar van 4000 jaar geleden.Addink-Samplonius. M.Artikel over de standvoetbekercultuur op de Veluwe.1967
3DArcheologie I 02ANeolithische nederzetting ontdekt op Ginkelse heide.Standvoetbekercultuur van 2000 v. Christus ontdekt.1967
3DArcheologie I 03Geen belangrijke vondsten in grafheuvels op Drieberg.Grafheuvels worden afgepaald..1967
3DArcheologie I 04Edes verleden wordt uit Ginkelse Heide gegraven.Oude scherven gevonden achter de schaapskooi.1967
3DArcheologie I 05Urn bij Zuid-Ginkel opgegraven.Urn van 3000 jaar oud opgegraven.1968
3DArcheologie I 06Oudheid-folder wijk Rietkampen.Verspreiding drukwerk in augustus; expositie archeologische vondsten.1992
3DArcheologie I 07Fietsroutes langs archeologische monumenten in Bennekom.Fietsroute van 18 km.1993
3DArcheologie I 08Rivierengebied en Veluwe geven archeoloog het meeste werk.Wagenaar. PuckRijke oude traditie in Gelderland.1974
3DArcheologie I 09Met de auto tot bijna boven op de grafheuvels.Gilst. Dolly vanEde wil Ginkelse Heide beter gaan beschermen.1974
3DArcheologie I 10Ginkel. prehistorisch knooppunt internationale wegen.De Ginkel kan veel blootgeven over de oudheid.1990
3DArcheologie I 11 En 12Antieke vondsten bij museum Oud-Ede.Tijdens verbouwing muntstuk uit 1767 en donarhamer gevonden.1975
3DArcheologie I 13Archeologische opgraving in wijk de Rietkampen.Folder voor de bewoners met de resultaten van de opgravingen.1992
3DArcheologie I 14/14A/15/15AVondst mannenvest in grafkelder van de Oude Kerk.Foto's. verslag en beschrijving m.b.t. het gevonden mannenvest.
3DArcheologie I 16A T/M 16ICorrespondentie m.b.t. het gevonden mannenvest.Briefwisseling m.b.t. het gevonden mannenvest in de Oude Kerk.1985
3DArcheologie I 17Weer vondsten in muren en bodem van oude Hervormde Kerk.Grafkelders en kostbare kleding gevonden.1965
3DArcheologie I 18Beschrijving diverse graven in Oude Kerk.Berends. G.Rapport monumentenzorg onderzoek NH Kerk Ede (1965-967)1969
3DArcheologie I 19Brief van ROB aan museum Oud Ede.Halbertsma. H.Bericht van ROB naar gedaan onderzoek.1985
3DArcheologie I 20Sporen boerderij uit ijzertijd in Ede.Historische vondst dankzij amateur-archeoloog Zuurdeeg.1994
3DArcheologie I 21Vondsten in mannengraven tonen ons jager en soldaat.Kleuver. Adriaan P. deGrebbegebied eeuwen door terrein van felle strijd.1970
3DArcheologie I 22Toevallig deed amateur- archeologe oudheidkundige vondst op Doesburgerheide.Resten van bewoning in 600 voor Christus.1967
3DArcheologie I 23Stenen vertellen geschiedenis van het hele oude Ede.35 km. lange fietstocht langs oudheidkundige monumenten.1994
3DArcheologie I 24Archeologische fietstocht blikt in het verleden.Borman. RuudArcheologische rubriek die oudheidkundige zaken behandelt.
3DArcheologie I 25Over klokbekers en nog wat andere zaken.
3DArcheologie I 26Foto's van een klokbeker en een urn.Laar. L.P.C. van deRapport van AWN afd. Zuid-Nederland en Oost-Gelderland.1986
3DArcheologie I 27Steentijdvondsten op de Frankeneng in Ede.1946
3DArcheologie I 28Jaarverslag Stichting tot bescherming van Praehistorische Cultuurmonumenten in Gelderland.Uffelen. Margreet vanAmateurgeoloog ontdekt karresporen uit bronstijd aan Veenderweg.1995
3DArcheologie I 29Mapje met typen-lijsten van artefacten en aardewerk-versieringBeschrijving hoe het er vroeger op de Veluwe uitzag.
3DArcheologie I 30Rondom de BrinkNa den steen- en bronstijd volgt de ijzertijd.
3DArcheologie I 32Veldwerkverslag AWNIntrabartolo. JosinaAmateur-geoloog doet bijzondere vondst op Edes bouwterrein.1995
3DArcheologie I 33Er moet hier een enorm grafveld liggen'Berg. Corno van denGinkelse en Eder heide tonen knarsetandend hun verleden.1995
3DArcheologie I 34Brief Museum Oud Ede naar B & WEduart Zuurdeeg boos op gemeente Ede.1995
3DArcheologie I 35Archeoloog vindt sporen van boerderij uit ijzertijdRapport over oude monumenten ontdekt in kelder van gemeentehuis.1982
3DArcheologie I 36Straks val ik weer tien kilo af'Peters-Sengers. NoelleGemeente Ede verbruidt het bij amateur-archeologen nog voor beleidsplan is opgesteld.
3DArcheologie I 37. 37ARotarians herstellen Mechelse Kuil
3DArcheologie I 38Mogelijk prehistorische nederzetting in Ede.Berg. Corno van denArcheologische vondsten in Doesburg kunnen woningbouwplannen dwarsbomen.1995
3DArcheologie I 39Prehistorie in onze omgeving.1995
3DArcheologie I 40IJzertijd.Berg. Corno van denArcheologisch onderzoek Doesburg toont sporen uit het verleden.1995
3DArcheologie I 41Resten pottenbakkersoven bronstijd.Onderzoekers dringen bij gemeente aan op vervolgonderzoek.1995
3DArcheologie I 42Wandelen in sporen van onze voorouders.Vonk. WimGesprek met dhr. Faas.1991
3DArcheologie I 43Conflict tussen gemeente Ede en amateur-geoloog.1967
3DArcheologie I 44Ede graaft oudheden op uit....archief.Lagerwij. VincentEde is mogelijhk toch ouder dan we denken.1988
3DArcheologie I 45Gekrakeel over graven naar het verleden.Jongbloed. BobOver gevonden stenen bij bouw gemeentehuis.1974
3DArcheologie I 46Kaart met vindplaatsen archeologische voorwerpen.
3DArcheologie I 47Onderzoekers willen blootlegging kampementen.Grood. J.N.M. de1984
3DArcheologie I 48Restanten kampementen steentijd in Doesburg.1986
3DArcheologie I 49Tussen de koeienvlaaien zoeken naar voorvaderen.Vries. Pieter deEd Zuurdeeg is al jaren op zoek naar het grote geheim van De Rietkampen1995
3DArcheologie I 50Kampementen uit steentijd aangetroffen in Doesburg.1986
3DArcheologie I 51Scheidend chef bouwtoezicht H.A. Faas te Ede: We zijn bouwers. geen slopers.1995
3DArcheologie I 52Edenaar van 4000 jaar geleden.Eurlings. Marie-Jose1995
3DArcheologie I 53Tussen brandstapels of heidevelden.Opknapbeurt oudste aanwijsbare volksgerechtskuil op Veluwe1995
4DArcheologie II 01Vlekken in grond zeggen mensen niets.Intrabartolo. JosinaAmateur-archeoloog Alink adviseert Ede over archeoloiegebied.1995
4DArcheologie II 03Belangrijke opgraving in Veldhuizen.Onder de satellietstad ligt een nederzetting.1968
4DArcheologie II 04Doesburg wordt verder uitgespit.Berg. Corno van denArcheologische vondsten leveren problemen op voor woonwijk.1996
4DArcheologie II 07Waardevolle vondsten in centrum van EdeResten brouwerij in Brouwerstraat1973
4DArcheologie II 08Het lijkt nog een warboel'Opnieuw sporen boerderij uit de ijzertijd in Rietkampen1996
4DArcheologie II 09Nederlandse Geografische StudiesBarends. S.
4DArcheologie II 10Lunteraan geboeid door de oudheidJacob van 't Holt en het Molenmysterie1972
4DArcheologie II 11Gevonden aardewerk kan van eerste bewoner Bennekom zijn'Kreeft. RiniRestanten waterput uit Frankische tijd1996
4DArcheologie II 12Germaanse put overblijfsel van voorhistorische bewoning
4DArcheologie II 13Archeologen stuiten op werk van voorgangerVerrassing in Neolitische grafheuvel1970
4DArcheologie II 14Germaans boerendorp ontdekt in BennekomRomeins beeldje belangrijkste vondst1970
4DArcheologie II 15Deskundige zet structureel acheologiebeleid Ede op
4DArcheologie II 16Vragen wat Mechelse Kuil heeft voorgesteldAmersfoortse wandelaars twijfelen over historische gebeurtenissen1996
4DArcheologie II 17Ginkel. prehistorisch knooppunt internationale wegen1990
4DArcheologie II 18Tijdstip ontstaan Bennekom bijna zekerKreeft. RiniPrehistorische en Frankische waterput in dorpscentrum1996
4DArcheologie II 19Gemeente wil zorgvuldig met bodemarchief omgaan1996
4DArcheologie II 20Reis door de tijdGraaf. C. de1990
4DArcheologie II 21Van Ede's Bodem1927
4DArcheologie II 22. 22ABrief aan B & W van de ROBHouttuin. P.C.1975
4DArcheologie II 23Envelop met informatie over meerperiodenheuvels
4DArcheologie II 24Archeologisch onderzoek in Bennekom 1990 - 1996Angenent. Wim1997
4DArcheologie II 25Kabinet PrehistorieHet Laat-Palaeolithicum (veer plm. 8000 Chr.)
4DArcheologie II 26Oudheidkundige vondsten bij werkzaamheden in centrum
4DArcheologie II 27Prehistorische graven op de Doorwertsche heideGoekoop-de Jongh. J.1910
4DArcheologie II 28Onder Zand en Klei vandaanElzinga. G.1956
4DArcheologie II 29Veen der Geldersche Vallei en de PrehistorieBellen. H.J.
4DArcheologie II 30Eigen volk1931
4DArcheologie II 31Archeologisch onderzoek in Bennekom 1990-1996.Angenent. WimArcheologische geschiedenis van Bennekom.1997
4DArcheologie II 31Uitbreidingsplan De Wildekamp te Bennekom1984
4DArcheologie II 32Foto van kapitein Bellen.
4DArcheologie II 33AWN vindt sporen vroegere bewoning.In complex Wildekamp sporen oudheid gevonden.1976
4DArcheologie II 34Resten Romeinse waterput als bloembak.Berg. Annet van denGrondige restauratie wijnvat uit tweede eeuw na Christus.1992
4DArcheologie II 35Archeoloog voor Ede en Apeldoorn.Gemeente stelt beroeps-archeoloog aan samen met Apeldoorn.1998
4DArcheologie II 36Rijksdienst graafmoe na zoveelste grafheuvel.Archeologische dienst stopt met opgravingen.1998
4DArcheologie II 37Waardevolle vondsten op landgoed Kernhem.Zeggelaar. LindaEerste onderzoek toont hoopvolle vondsten aan.1998
4DArcheologie II 38Aantreden archeoloog oogst lof.Politieke steun voor de gemeente.1998
4DArcheologie II 39/39A/39BBriefwisseling een gever en vereniging Oud-Ede.Over een oud stenen pijlpuntje.1981
4DArcheologie II 40Louter negatieve adviezen voor monument in Kernhem.Alles al gedaan voor archeologische waarden.1998
4DArcheologie II 41Speuren naar verleden op de Veluwe.Drijfhout. MargreetMattijs van Nie eerste gemeente-archeoloog van Ede en Apeldoorn.1998
4DArcheologie II 42Neanderthalers laten sporen na in het centrum van Ede.Amateur-archeoloog Zuurdeeg vindt kernstenen.1998
4DArcheologie II 43Bennekom van de tweede tot de vijfde eeuw.Hoekstra. T.J.Archeologische geschiedenis van Bennekom.1998
4DArcheologie II 44Ede heeft gemeentelijk archeoloog.Gemeente-archeoloog Mattijs van Nie stelt zich voor.1999
4DArcheologie II 45Eduard Zuurdeeg legt duizenden jaren Edese historie bloot.Artikel over amateur-archeoloog Zuurdeeg en zijn werk.1999
4DArcheologie II 46A/46CBouwput bij Achterdoelen schrijft geschiedenis.Vonk. WimAmateur-geoloog vindt waterput. klokbeker. vuurstenen etc.1998
4DArcheologie II 47A/47BDrainmachine vernietigd sporen uit de oudheid.Vonk. WimAmateur-archeoloog Zuurdeeg luidt de noodklok.1999
4DArcheologie II 48Waterputten in Bennekom.Angenent. WimWaterputten uit de oudheid opgegraven.2000
4DArcheologie II 49Over Johan Paul. de puttenbouwer.Breman. GerritJohan Paul bouwt waterput in Hoenderloo.1999
4DArcheologie II 50Middeleeuws ruhrgebied.Nie. Mattijs vanFeiten en fictie over de ijzerproduktie op de Veluwe.2000
4DArcheologie II 51Mogelijk prehistorische nederzetting in centrum Ede.Uffelen. Margreet vanAmateur-archeoloog Zuurdeeg ontdekt karresporen uit de bronstijd aan Veenderweg.1995
4DArcheologie II 52Handleiding 'Historisch Museum Ede'Straalen. B. vanGeschiedenis van Ede vanaf het begin.1992
4DArcheologie II 53Lesbrief Prehistorie.Scherpenzeel. EvelienGeschiedenis van Ede voor schoolleerlingen.1996
4DArcheologie II 54Ijzertindustrie op de Veluwe.Deelen. Harry vanHet verhaal hoe het er vroeger aan toe ging.2000
4DArcheologie II 55Oude waterputten op de Hoge Veluwe.Ohmstede. A.Oude bestaande en ontdekte waterputten worden beschreven.2001
4DArcheologie II 56Archeologen maken afspraken.Gemeente-archeoloog en amateur-archeologen gaan meer samenwerken.2001
4DArcheologie II 57Gemeente-archeoloog verrast door vondsten.Amateur-archeoloog Zuurdeeg vindt resten van nederzetting.1999
5DArcheologie III 51Opgravingen op de VeluwePraehistorische vondsten bij Lunteren1940
5DArcheologie III 55Notulen Soroptimist Club Ede.Notulen van een bijeenkomst.2010
5DArcheologie III 5625.000 vuurstenen.Vuurstenen uit de steentijd gevonden bij Kerhem.2010
5DArcheologie III 57Nieuwe nederzetting ontdekt op de Veluwe.Restanten nederzetting ontdekt op het Natinaal Park De Hoge Veluwe.2010
5DArcheologie III 58Met Kernhem op archeologische kaart.Vuurstenen uit de steentijd ontdekt bij opgravingen.2010
5DArcheologie III 01Archeologen aan de slag op bedrijventerrein Vallei.Archeologisch onderzoek op bedrijvenpark De Vallei. tussen de Galvanistraat en de Maanderbuurtweg.2001
5DArcheologie III 01ARestanten uit Ijzertijd.Broecke. Marloes van denOnerzoek door veldarcheoloog E. Jacobs naar paalsporen in bedrijvenpark De Vallei.2001
5DArcheologie Iii 02AKleipijpen. van datering naar vondstinterpretatie.Duco. D.H.Artikel over de verschillende manieren die er zijn om de ouderdom van kleipijpen vast te stellen.1999
5DArcheologie III 02BKleipijpen. een statistische analyse.Oostveen-Bonnema. Jan en AnnemiekeArtikel over het hoe en waar vinden van kleipijpen en het nut hiervan.2001
5DArcheologie III 03Prehistorische expositie in stadskantoor Ede.Broecke. Marloes van denKrantenartikel over de Prehistorische expositie in stadskantoor Ede van o.a. potten. urnrn. stenen e.d.2001
5DArcheologie III 04Bodemschatten in de gemeente Ede.Nijhoff. R.H.Herinneringen......aan mensen en dingen die voorbij gingen.2001
5DArcheologie III 05Expositie ' Ede onder de grond 'Artikel over de expositie met onder meer archeologische vondsten uit Steen- en Bronstijd.2001
5DArcheologie III 06A/6BKaarten van houtwallen. grafvelden etc.Diverse platte gronden van onder meer Hoekelum. Eder- en Ginkelse Heide. Wageningen e.d.
5DArcheologie III 07Archeologen vinden graf bij Slijpkruik.Vondst van een ( ca. drieduizend jaar voor Christus ) graf uit de midden-steentijd.2001
5DArcheologie III 08Provincie steekt tonnen in restauratie van grafheuvels op Veluwe.Artikel over de geplande retauratie van grafheuvels op de Veluwe.2001
5DArcheologie III 09A/9BExpositie archeologie 'Ede onder de grond 'uitgebreid met recente vondsten.Artikel over de recente vondsten gedaan bij boerderij De Slijpkruik.2001
5DArcheologie III 10Verslag over archeologische ontdekkingen in Bennekom en de Rietkampen.Angenent. WimKlein verslag over de Dorpsstraat in Bennekom en over de Rietkampen in Ede. Uitgebreid verslag over in en om de Dorpskern van Bennekom.1989
5DArcheologie III 11BAchtergrondinformatie bij de expositie ' Ede onder de grond 'Aanvullende informatie over archeologische vondsten uit de Steen- en Bronstijd.2001
5DArcheologie III 12Vallei in de prehistorie bewoond.Artikel over opgravingen in de gelderse Vallei ten westen van Ede.2001
5DArcheologie III 13Opgravingen bij villa ' De Hooge Paaschberg 'Artikel over het archeologisch onderzoek door vrijwilligers en amateur archeologen bij de villa De Hooge Paaschberg.2002
5DArcheologie III 14Lijst van helpers bij de opgraving van de waterput.Zuurdeeg. EdLijst met namen en adressen van de belangrijkste helpers.1984
5DArcheologie III 15ABoerderij uit de ijzertijd blootgelegd.Koome. PienVoorafgaand aan de bouw van eensgezinswoningen. werd dmv oopgraving een boerderij uit de ijzertijd blootgelegd.2002
5DArcheologie III 15BBoerderij uit de ijzertijd ontdekt.Alfen. Jolinda vanTijdens opgravingen aan de Kerkweg werden de contouren van een boerderij uit de ijzertijd blootgelegd.2002
5DArcheologie III 16Geheime dorpen in 't Veluwse zand zullen altijd geheim blijven.Artikel over archeologische geheimen die waarschijnlijk nooit ontdekt zullen worden.2002
5DArcheologie III 17AResten ijzertijd op terrein in Ede.Op het nieuwe industriegebied De Valk zijn resten gevonden uit de ijzertijd.2002
5DArcheologie III 17BOok in de ijzertijd hielden ze de kamer schoon.Terpstra. MargreetArtikel over opgravingen en de bevindingen2003
5DArcheologie III 17CDorp uit ijzertijd gevonden.Visscher. QuirijnOpgraving op Edes bedrijvenpark.2002
5DArcheologie III 17DBijzondere boerderij uit ijzertijd blootgelegd.Ontdekking bij opgravingen op bedrijventerrein De Vallei in Ede.2003
5DArcheologie III 18Vitrine met archeologische vondsten in Ede CENTRUM.Replica's van vondsten uit de oudheid staan uitgestald voor bezichtiging.2003
5DArcheologie III 19Middeleeuwen komen bovengronds en Grafheuvel ANWB-bord van oudheid.Trommel. SimonOpgravingen in de Arnhemse binnenstad en opknappen van grafheuvels door de provincie Gelderland.2003
5DArcheologie III 20Lesbrief prehistorie.Scherpenzeel. EvelienOver Ede in de tijd toen er nog geen mensen woonden en toen de eerste mensen kwamen.1996
5DArcheologie III 21Leidraad Archeologiebeleid.Alink. G.M.Notitie van de monumentencommissie om meer aandacht te schenken aan de archeologische monumentenzorg.1995
5DArcheologie III 22Prehistorie en grafheuvels.Nijhoff. R.H.Herinneringen....aan mensen en dingen die voorbijgaan.2003
5DArcheologie III 23Historie voor het oprapen.Visscher. QuirijnGem. Ede onderzoekt samenwerking met wageningen. Rhenen en Veenendaal.2003
5DArcheologie III 25AScherven en sporen in Bennekom gevonden.Opgravingen aan de Tiendweg in Bennekom.2004
5DArcheologie III 25BZoeken naar sporen uit ijzertijd.Opgravingen aan de Tiendweg in Bennekom2004
5DArcheologie III 26A/26B/26C/26D/26E/26FArcheologie bij afbraak winkelcentrum Hof van Gelderland.6 artikelen over vondsten van boerderijen en putten uit de dertiende en veertiende eeuw.2004
5DArcheologie III 27Bennekom was in de ijzertijd zeker geen onbewoond gebied.Angenent. WimVondsten op een bouwterrein aan de Bovenweg.2001
5DArcheologie III 28Archeologie in Bennekom anno 2003.Heitink. C.A.Artikel over archeologische bevindingen in 20032004
5DArcheologie III 29Sporen uit Romeinse tijd in Bennekom.2004
5DArcheologie III 30Grafheuvel gevonden.Bij bungalowpark Viva Terra in Lunteren is een grafheuvel blootgelegd.2004
5DArcheologie III 31Bouwplek vol archeologische vondsten.Ruzius. LisetteArcheologische vondsten op een bouwplaats aan de Diedenweg.2004
5DArcheologie III 32Sporen uit ijzertijd op Valouwe behouden.Artikel over het behoud van archeologische bodemschatten.2005
5DArcheologie III 33Three Roman Bronze Statuettes from Ede and Bennekom.Zadoks. J.J.Beschrijving van 3 Romeinse beeldjes die zijn gevonden in Ede en Bennekom.1976
5DArcheologie III 34Verzoek voor het bijwonen van een opgraving in de buurt van Reemst.Verzoek aan de Vereniging Oud-Ede van het Geologisch Instituut der Landbouw Hoogeschool.1928
5DArcheologie III 35Brief van de Vereniging Oud-Ede aan de Gem. Ede.Blaauw-de Wit. H.A. (Hetty)1988
5DArcheologie III 36Oude kerk geeft historische geheimen prijs.Visscher. QuirijnVondsten in de Oude Kerk tijdens restauratie werkzaamheden.2005
5DArcheologie III 37Archeologische ontdekkingen in Ede.beschrijving van de tijden waaruit vondsten kunnen stammen.2005
5DArcheologie III 38Bijlage bij een lezing In het museum te Ede.
5DArcheologie III 39A/39B/39C/39DBoerderij uit de ijzertijd gevonden.Bij opgravingen op het voormalige ziekenterrein aan de Edeseweg is een boerderij gevonden uit de ijzertijd.2006
5DArcheologie III 40Sporen van bewoning prehistorie in Ede-Zuid.Vondsten van de prehistorie en de Romeinse tijd gedaan tijdens opgravingen in de wijk Ede-Zuid.2006
5DArcheologie III41Kom kijken naar de waterput.Rondleiding die wordt gegeven langs de opgravingen die zijn gedaan op het terrein van Opella.2006
5DArcheologie III 42Geen belangrijke vondsten in grafheuvels op Drieberg.Grafheuvels op Drieberg zijn gedeeltelijk vernield en daarom werd er niets van betekenis gevonden.1967
5DArcheologie III 43A/43BRomeinse prestige in een vrije Vallei.Visscher. QuirijnVondsten uit het jaar o op diverse plaatsen.2006
5DArcheologie III 44A/44B/44CArcheologische vondsten in Ede.Vos. SuzanneVondsten die zijn gedaan aan de Pascalstraat o.a. uit de middensteentijd.2007
5DArcheologie III 45Nieuwe archeologische kaart van Ede is smullen voor de liefhebber.Visscher. QuirijnEdese archeologe ontdekt nieuwe dingen dankzij reliefkaart.2007
5DArcheologie III 46Het geheim van het pakhuis.Brink. MartinBij het Pakhuisviaduct zitten bunkers verborgen.2007
5DArcheologie III 47Sporen van de prehistorie tussen Wekerom en Lunteren.Reenen. Kees vanArtikel over nederzettingen die vele eeuwen terug hier waren gevestigd.2007
5DArcheologie III 48Vuursteen uit de steentijd.Artikel over het archeologisch veldonderzoek op Kernhem en Het Nieuwe landgoed.2007
5DArcheologie III 49Grafheuvels.Klein artikel over grafheuvels in de Edese natuur.
5DArcheologie III 50Mechelse Kuil voor de schapen of een offerdienst.Winter. Suzanne deWat is de Mechelse Kuil en waarvoor werd deze gebruikt?2008
5DArcheologie III 52Archeologen aan de slag in Ede en Wageningen.Opgravingen in Kernhem en bij Churchillweg.2009
5DArcheologie III 53Waterputten in Bennekom.Angenent. WimWaterputten van 1200 jaar oud opgegraven.2000
5DArcheologie III 54Sporen van oude nederzetting.Sporen gevonden op het oude Concordiaterrein.2009
5DArcheologie III 59Ik ben als verzamelaar geborenZuurdeeg verzameling naar Leiden2012
6DAsielzoekers 01Klomp is niet anders dan Vlieland1998
6DAsielzoekers 02Ik denk dat het hier niet bij blijftFaas. HenkAngst voor meer 'aanslagen' opvangpand asielzoekers in De Klomp1998
6DAsielzoekers 03Asielzoekers naar Deelen1998
6DAsielzoekers 03BOnenigheid tussen Ede en provincieZeggelaar. LindaOpvang zevenhonderd asielzoekers op vliegbasis Deelen inzet conflict1998
6DAsielzoekers 04ABegrip en 'angst' voor asielzoekersKas. Jan1998
6DAsielzoekers 04BWat hangt ons boven het hoofd?Bijna tweehonderd mensen bezoeken informatieavond asielzoekers De Klomp1998
6DAsielzoekers 05COA houdt vast aan 700 asielzoekersVerwarring over vluchtelingenopvang op Deelen neemt toe1998
6DAsielzoekers 06AArnhem voelt zich gepasseerd door EdeAsielzoekers op Deelen: 'Tijdelijk wordt al snel tot Sint Juttemis'1998
6DAsielzoekers 06BOmwonenden Deelen: 'Stel beperkingen aan opvang asielzoekers'Zeggelaar. LindaGeen AZC. maar OC op Deelen1998
6DAsielzoekers 07Provincie overlegt met minister over Deelen1998
6DAsielzoekers 08Vluchtelingenwerk Ede start rechtshulp in AVO De Klomp1998
6DAsielzoekers 09Schmitz steunt komst asielzoekers naar DeelenProvincie wacht standpunt minister De Boer af1998
6DAsielzoekers 10Sommigen zijn wat onrustigKreeft. RiniEven 123 asielzoekers in hotel-congrescentrum Belmont van het Leger des Heils1998
6DAsielzoekers 11Meer overleg instellingen migrantenUitkomst rapport Welstede1999
6DAsielzoekers 12AStaatssecretaris Cohen neemt kijkje op OC Deelen2000
6DAsielzoekers 12BGoede sfeer op overvol asielzoekerscentrumZeldenrust. Jan WillemAsielzoekers tevreden ondanks praktische problemen en slechte hygiene2000
6DAsielzoekers 12CRondje Deelen2000
6DAsielzoekers 13Woning vluchtelingen/ Participatie allochtonen2001
6DAsielzoekers 14Na zeven jaar wachten eindelijk echt vrijMaliepaard. Riafamilie Kazem uit Irak2004
7DBanken 01n Dozijn ZestigersGelders-Utrechtse menselijke bank van club tot kerk1984
7DBanken 02Spaarbank voor Ede krijgt andere naam.Naamsverandering van de bank.1983
7DBanken 03Nieuwe directeur Spaarbank1983
7DBanken 04Bank van Ede1994
7DBanken 05Spaar- en Hulpbank EdeStaf. H.1922
7DBanken 06Beknopte geschiedenis van 100 jaar sparen in Ede100 jaar spaarbank voor Ede. 1872 - 19721972
7DBanken 07Ede-Zuid kreeg eigen kantoor.Artikel over het nieuwe wijkkantoor van de spaarbank in Ede-Zuid.1966
7DBanken 08A/08BBankgebouw wordt van een unieke beplating voorzien.Voor het eerst in Gelderland wordt een bankgebouw voorzien van speciale beplating.1973
7DBanken 09A/9B/9CRabobank bijt voor Edes nieuwe centrum de spits af.Opening nieuwe rabobank op 11 oktober 1973.1973
7DBanken 10A/10BSpaarbank voor Ede viert 17 mei eeuwfeest.2 artikelen over de viering van het 100 jarig bestaan van de Spaarbank voor Ede.1972
7DBanken 11Honderd jaar spaarbank-Ede.Honderd jaar spaarbank-Ede mijlpaal in dorpsgeschiedenis.1972
7DBanken 12Spaarbank in honderd jaar enorm gegroeid.Artikel over het 100-jarig bestaan van de Spaarbank voor Ede.1972
7DBanken 13Honderdjarige spaarbank schenkt Edese gemeenschap 75.000 gulden.Jubileumgeschenk van de spaarbank voor Ede overhandigd aan de burgemeester.1972
7DBanken 14Jubilerende spaarbank geeft geschenken aan gemeenschap.Geldbedrag van de Spaarbank voor Ede aan de gemeenschap ivm het 100-jarig bestaan.1972
7DBanken 15Bankpostbussen in hal van nieuw hoofdgebouw.Als eerste bank in de gemeente Ede krijgt de Raiffeisenbank bankpostbussen.1972
7DBanken 16Oprichters van de Spaarbank voor Ede in 1872.Lijst met persoonsgegevens van de oprichters en initiatiefnemers van de Spaarbank voor Ede.1872
7DBanken 17Gratis internet of boom voor basisscholen.Rabobank organiseert jubileumactiviteiten in Ede en Bennekom ivm het 100-jarig bestaan.1998
7DBanken 18ASNS bank in fraaie nieuwe panden.Kreeft. RiniArtikel over de opening van het nieuwe kantoor van de SNS-bank aan de Keesomstraat en Molenstraat.1998
7DBanken 18BGebouw met karakter en identiteit.Artikel over het nieuwe kantoorgebouw van de SNS-bank aan de molenstraat welke is ontworpen door Maarten Hindriks.1998
7DBanken 18CDe roestbak was niet langer representatief.Grievink. MirjamBurgemeester opent nieuwe kantoren SNS-bank.1998
7DBanken 19Statig bankgebouw is niet meer.Artikel over de sloop van de voormalig SNS-bank tegenover het politiebureau.1999
7DBanken 20Statuten van de vereeniging 'De Spaar- en Hulpbank' te Ede.
7DBanken 21Honderjarige aan de Notaris Fischerstraat.Nijhoff. R.H.Artikel over het oude pand dat 100 jaar geleden werd gebouwd i.o.v. de Spaarbank voor Ede.2000
7DBanken 22Rabobank in Harskamp 75 jaar oud.Artikel over het 75-jarig bestaan van de Rabobank in Harskamp.1988
7DBanken 23Maty onthult bankgeheimen.Presentatie van het boek 'Bankgeheimen' van Maty Romein n.a.v. het 50 jarig bestaan van de Kredietbank.2005
7DBanken 25 A tm ODiverse stukken Credietbank EdeBouwtekeningen bouwvergunningen inbraak verhuizing
7DBanken 26 A en BNieuwe bank in EdeCredietbank1967
7DBanken 27 A en BNederlandse Credietbank van harte welkom in EdeCredietbank foto
7DBanken 28Credietbank vrijdag officieel geopendCredietbank foto1978
8DBeeldhouwwerken I 01Bronzen boertje wacht op ' Bello 'Gemengde gevoelens bij onthulling beeld in Bennekom.1993
8DBeeldhouwwerken I 02Kunstwerk bij A30 vernield.Artikel over de vernieling van het kunstwerk langs de A30.1994
8DBeeldhouwwerken I 03Beeldhouwer en Architect moeten nauw samenwerken.Schlimme van Brunswijk. G.Artikel over de beeldhouwer Piet Slegers uit Velp.1975
8DBeeldhouwwerken I 04Hoge Veluwe in beeld.Griffioen. P.Artikel over 3 kunstwerken op het park de Hoge Veluwe.1992
8DBeeldhouwwerken I 05Vernield kunstwerk beklad met racistische leuzen.Artikel over het vernielde en bekladde kunstwerk Het Tankstation langs de A30.1994
8DBeeldhouwwerken I 06Kunstenaar Henk Visch bezoekt vernield tankstation langs A30.1994
8DBeeldhouwwerken I 07Hier sta ik nog altijd achter.Verschuur. LilyEdese kunstenaar Joop Haffmans klaar met ontwerp voor beeld in Renkum.1994
8DBeeldhouwwerken I 08Lunterse vrouwtje verliefd.Stille aanbidder voor het Lunterse vrouwtje.1994
8DBeeldhouwwerken I 09Ede krijgt mammoet-kunstwerk.Warbroek. BoudewijnImmens blauwgekleurde. neonverlichte staalconstructie langs snelweg.1990
8DBeeldhouwwerken I 10Kunst rondom de oude kerk in Ede.Heijden. Pauline van derBeschrijving van de 12 beelden aan weerszijde van de zes doorgangen welke zijn gemaakt door Eric Claus
8DBeeldhouwwerken I 11Zoektocht naar symbolen.Roelofsen. PetraKunst bij de Oude Kerk vervaardigd door Eric Claus.1994
8DBeeldhouwwerken I 12Beeldplan voor centrum Ede.Kunstenaar krijgt opdracht om een beeldplan te ontwikkelen.1994
8DBeeldhouwwerken I 13Zonnewijzer op rotonde in de maak.Een van de vier kunstwerken die worden geplaatst in de Rietkampen.1994
8DBeeldhouwwerken I 14Ik heb een band met die wand.Urlings. Marie JoseAmsterdamse kunstenaar op de bres voor behoud Marnix College.1994
8DBeeldhouwwerken I 15Fontein rotonde spuwt water.Artikel over de kunstwerken in de Rietkampen.1994
8DBeeldhouwwerken I 16Zittende farao's als ' punt van rust 'Stegen. FritsBetuwse kunstenaar maakt kunstwerk voor omgeving Edes winkelcentrum Stadspoort.1994
8DBeeldhouwwerken I 17Bennekoms boertje nu in miniatuur te koop.Kunstwerk te koop als replica1994
8DBeeldhouwwerken I 18Kunst heeft het stempel dat het mooi moet zijn.Uffelen. Margreet vanArtikel over het nut en de schoonheid van kunstwerken.1994
8DBeeldhouwwerken I 19Aarde. vuur. lucht en water.Heijden. Pauline van derPresentatie van de vier kunstwerken in de Rietkampen in de vorm van ansichtkaarten.1994
8DBeeldhouwwerken I 20Zuiveringsschap doet Ede ' Tegenwind 'cadeau.Nieuwe zuiveringsinstallatie doet gemeente Ede en Barneveld kunstwerk cadeau.1995
8DBeeldhouwwerken I 21Zittend ' koningspaar 'in Ede.Kreeft. RiniKunstwerk op de kruising Dreeslaan/Tooroplaan1995
8DBeeldhouwwerken I 22Ede moet gaan houden van het Koningspaar.Romein. TinekeKunstwerk op Dr. Willem Dreeslaan officieel onthuld.1995
8DBeeldhouwwerken I 23Tatra's ' bij de Klinkenberg.Artikel over het tijdelijke kunstwerk bij de Klinkenberg.1995
8DBeeldhouwwerken I 24Graficus Joop Haffmans gegrepen door drie -dimensionale kunst.Spiering. MirjamArtikel over Joop Haffmans.1966
8DBeeldhouwwerken I 25Ontmoetingsteken symbolisch voor scheidslijn/stad.Louwes. ErikOntmoeting met Henk Kamphuis. directeur van Sociaal Cultureel Werk.1996
8DBeeldhouwwerken I 26NPB plaatst kunstwerk in tuin Timanshof.Wens Siebe Sevenster in vervulling met kunstwerk ' ontmoeting '1996
8DBeeldhouwwerken I 27Kunstwerk ' Day and Night ' in Rietkampen.Onthulling kunstwerk aan de Erasmusstate.1996
8DBeeldhouwwerken I 28A/28B/28CKrijger waakt over Stadspoort.Brocketter. FabianOnthulling plaatsing kunstwerk bij de Stadspoort.1997
8DBeeldhouwwerken I 29Ontmoetingsteken markeert entree van Ede.Zienswijze van F.H. Oudkerk- 't Hoen.1992
8DBeeldhouwwerken I 30A/30BChristelijke symboliek gevangen in brons.Leijser. EllenDe twaalf apostelen als kunstwerk op een muur rondom de Oude Kerk.1997
8DBeeldhouwwerken I 31In de sterrenhemel. daar wil ik sterven.Leijser. EllenArtikel over het kunstwerk ' de Danser 'bij de Reehorst.1997
8DBeeldhouwwerken I 32Nieuwe plek voor Deelrelaties.Artikel over de verplaatsing van het kunstwerk 'Deelrelaties '1998
8DBeeldhouwwerken I 33Wandelroutes langs kunstzinnige objecten in EdeI -centrum.Brochure van een 45 min. durende wandelroute langs allerlei kunstwerken.1994
8DBeeldhouwwerken I 34A/34B/34C/34DKunstwerk ' De Zaaier 'Kunstwerk de Zaaier verplaatst naar een plek nabij het gemeentehuis.1998
8DBeeldhouwwerken I 35Kunstwerk onder de loep in tv -programma.Discussie over het kunstwerk op de rotonde in de Rietkampen.1998
8DBeeldhouwwerken I 36A/36BSteen heeft ons niet nodig. wij hebben de steen nodig.Siegers. RoelofArtikel over de kunstenaar Piet Slegers.1998
8DBeeldhouwwerken I 37Ede in Beeld ' Ontmoetingsteken 'Artikel over het kunstwerk ' Ontmoetingsteken '1999
8DBeeldhouwwerken I 38Ede in beeld ' De Danser 'Artikel over het kunstwerk 'De Danser '1999
8DBeeldhouwwerken I 39Ede in beeld 'Tegenwind 'Artikel over het kunstwerk 'Tegenwind '1999
8DBeeldhouwwerken I 40Ede in beeld 'Mausoleum'Artikel over het mausoleum en de gevallen strijder.1999
8DBeeldhouwwerken I 41Ede in beeld 'Deel-relaties'Artikel over het kunstwerk 'Deel-relaties'1999
8DBeeldhouwwerken I 42Ede in beeld 'Overspanning'Artikel over het kunstwerk 'Overspanning'1999
8DBeeldhouwwerken I 43Ede in beeld 'Bennekoms boertje'Artikel over het kunstwerk ''t Boertje'1999
8DBeeldhouwwerken I 44Ede in beeld 'De Zaaier'1999
8DBeeldhouwwerken I 45Ede in beeld 'Koningspaar'1999
8DBeeldhouwwerken I 46A. 46BEde in Beeld 'Grafmonument Anna Maria Moens1999
8DBeeldhouwwerken I 47Ede in beeld 'Muurdecoratie Alpha en Omega1999
8DBeeldhouwwerken I 48Ede in beeld 'Tankstation'1999
8DBeeldhouwwerken I 49Ede in beeld 'Lunters vrouwtje'1999
8DBeeldhouwwerken I 50Ede in beeld 'Day and Night'1999
8DBeeldhouwwerken I 51Ede in beeld 'Spelende Beren'1999
8DBeeldhouwwerken I 52Lunteren koestert zijn vrouwtjeVonk. Wim1999
8DBeeldhouwwerken I 53Ede in beeld 'Airborne -monument The Eagle'1999
8DBeeldhouwwerken I 54Ede in beeld 'Kunstproject met moerascipressen'1999
8DBeeldhouwwerken I 55A/55BEde in beeld 'Gestrekte figuur'1999
8DBeeldhouwwerken I 55Ede in beeld 'Edese schaapherder'1999
8DBeeldhouwwerken I 56Ede in beeld 'Krijger met Januskop'1999
8DBeeldhouwwerken I 57Ede in beeld 'De twaalf apostelen'1999
8DBeeldhouwwerken I 58Ede in beeld 'Zonder titel'1999
8DBeeldhouwwerken I 59Ede in beeld 'Waterkunstwerk'1999
8DBeeldhouwwerken I 60Ede in beeld 'Beeldengroep'1999
8DBeeldhouwwerken I 61Ede in beeld 'Aarde. Vuur. Lucht en Water'1999
8DBeeldhouwwerken I 62AStrijd om rotondekunst opnieuw voor rechterBewoners eisen overzichtelijke. lage sokkel2000
8DBeeldhouwwerken I 62BBewoners Rietkampen in beroep tegen kunstwerk2000
8DBeeldhouwwerken I 63Een geschenk werd verstopt2000
8DBeeldhouwwerken I 64Het Scheerdersbeeld2000
8DBeeldhouwwerken I 65AOnthulling beeld centrum Otterlo2000
8DBeeldhouwwerken I 65BVrolijk meisje doet handstand2000
8DBeeldhouwwerken I 66Medische staf schenkt bestuur kunstwerk2000
8DBeeldhouwwerken I 67Hoe heet het lieftallige 'wief'van Bennekomse Gijs?Bevolking krijgt beeld van Ans Mosterd2002
9DBeeldhouwwerken II 01AWerk Haffmans opnieuw onthuldVeurink. Rieke2003
9DBeeldhouwwerken II 01BKoninging Beatrix onthult beeld Joop Haffmans2003
9DBeeldhouwwerken II 02Vleermuizen sturen bijzonder kunstwerk2003
9DBeeldhouwwerken II 03Atelier Haffmans open voor publiek2004
9DBeeldhouwwerken II 04AFeestelijk dier. die blauwe hond2004
9DBeeldhouwwerken II 04BFors blauw hondje zorgt voor vraagtekens op KuiperpleinWinter. Suzanne de2007
9DBeeldhouwwerken II 05Grasspriet2004
9DBeeldhouwwerken II 06Tankstation dat doet alsof2004
9DBeeldhouwwerken II 07Grote Vlucht2004
9DBeeldhouwwerken II 08Lunters vrouwtje2005
9DBeeldhouwwerken II 09Krans. kunstwerk begraafplaats Ede2005
9DBeeldhouwwerken II 10Veluwse boertje2005
9DBeeldhouwwerken II 11AKunstwerk markt in urenlange thriller op sokkel gehesen2005
9DBeeldhouwwerken II 11B. 11 DPlaatsing beeld urenlange thriller2005
9DBeeldhouwwerken II 11CKraan hijst 'Auke de Vries' op zijn sokkelWinter. Suzanne de2005
9DBeeldhouwwerken II 12A. 12B En 12CWachthuisje' nieuw kunstwerk Bennekom2006
9DBeeldhouwwerken Ii 13Moet van een strakke eenvoud zijnBak. Jaap2006
9DBeeldhouwwerken II 14Spindop is nostalgisch element op Parkweg2006
9DBeeldhouwwerken II 15A. 15BSamen moeten we het doenTwee nieuwe kunstwerken bij gemeentehuis2006
9DBeeldhouwwerken II 16Metershoge kunstvogel geplaatst op Kievietsmeent2006
9DBeeldhouwwerken II 17Werd toch nog wat tussen Haffmans en EdeWijngaarden. Leon van2007
9DBeeldhouwwerken II 18Van Rosmalen maakte een geloofwaardig clichebeeldWinter. Suzanne de2007
9DBeeldhouwwerken II 19Dames Dag en Nacht lijken op struise amazoneWinter. Suzanne de2007
9DBeeldhouwwerken II 20Door 'Nevelstenen' lijkt het of het ziekenhuis brandtWinter. Suzanne de2007
9DBeeldhouwwerken II 21Balancerende acrobaat komt boven de weekmarkt uitWinter. Suzanne de2008
9DBeeldhouwwerken II 22Sproeien. vloeien of stromen: water blijft bewegenTerpstra. Margreet2007
9DBeeldhouwwerken II 23Ederveense boer deed voor hoe je moet zaaien.Winter. Suzanne deArtikel over het beeld van de zaaier naast het gemeentehuis in Ede.2007
9DBeeldhouwwerken II 24Onverzettelijke boer wacht op de eiermarkt.Terpstra. MargreetArtikel over het beeld. geheten het boertje van Ederveen.2008
9DBeeldhouwwerken II 25Tafel op het water.Boeijen. IneKunstwerk in de Klaphekvijver in Ede.2008
9DBeeldhouwwerken II 26Veluwedorp zou 'n stad zijn. voorspelde Amsterdamse.Winter. Suzanne deArtikel over het beeld De Grote Vlucht in de Bergstraat in Ede.2008
9DBeeldhouwwerken II 27A tm 27EKunstwerk op het Van Slotenplein in Bennekom.Terpstra. Margreet5 verschillende artikelen over het kunstwerk Het Wachthuisje in bennekom.2008
9DBeeldhouwwerken II 28Danser toont souplesse zonder uitsloverig te doen.Winter. Suzanne deArtikel over het kunstwerk De Danser aan de Bennekomseweg in Ede.2008
9DBeeldhouwwerken II 29Bomen kijken neer op de Gestrekte figuur.Heijster. Saskia vanArtikel over het kunstwerk Gestrekte figuur op de hoek Molenstraat/Bunschoterweg inn Ede.2008
9DBeeldhouwwerken II 30Moerascipressen voor een exotisch getint Rietkampen.Winter. Suzanne deArtikel over 24 moerascipressen in de Rietkampen in Ede.2008
9DBeeldhouwwerken II 31Ongevaarlijke olifantjes naast linke skatebaan.Winter. Suzanne deArtikel over de Olifantjes aan de kennedydreef in Ede.2008
9DBeeldhouwwerken II 32Een stier teruggeplaatst.Artikel over de terugplaatsing van een vernield kunstwerk van Jits Bakker.2008
9DBeeldhouwwerken II 33A tm 33EPlaatsing Spaans kunstwerk op het Raadsplein.Wolff. Freek5 artikelen over de plaatsing van het kunstwerk Chici y China op het Raadhuisplein.2008
9DBeeldhouwwerken II 34A/34BKolossale hamer op elk continent.Gulpen. HansArtikel over de onthulling van een beeld in de voortuin van het Kreller-Meller Museum.2008
9DBeeldhouwwerken II 35Fonds schenkt kunstwerk aan de gemeente Ede.Artikel over Het Harmsen van der Vliet-Ameshoff Fonds.2008
9DBeeldhouwwerken II 36Bennekom heeft niets op met Boeddhistische stoepa.Verschuuren. KeesArtikel over het mislukken van het plan om een Stoepa te plaatsen in Bennekom.2009
9DBeeldhouwwerken II 37Ede is een heidedorp. geen kunstenaarsdorp2009
9DBeeldhouwwerken II 38A/38B/38CBennekom heeft er weer kunst bij.Langs Hartogsweg staat de laatste aanwinst voor het dorp 'Rustpunt'2009
9DBeeldhouwwerken II 40Sohier krijgt opdracht kunstwerk Bennekom.Derde beeld voor het dorp Bennekom2008
9DBeeldhouwwerken II 41A tm 41DOde aan boerenleven.Onthulling kunstwerk te Bennekom.2009
9DBeeldhouwwerken II 42A/42B/42CKlopje voor de leeuw zonder nzzm.Nieuw kunstwerk bij winkelcentrum Bellestein.2010
9DBeeldhouwwerken II 43Ook in volwassene schuilt een kindTwee nieuwe kunstwerken op Doelenplein.2010
10DBegraafplaatsen I 01Herinneringen aan bekende en minder bekende inwoners.Nijhoff. R.H.een rondgang langs de algemene begraafplaats aan de Asakkerweg in Ede.1979
10DBegraafplaatsen I 01AGeslacht Thorn Leeson.Schutte. mevr. O.1993
10DBegraafplaatsen I 02Pastoor Padberg 70 jaar terug overleden.Nijhoff. R.H.Rondgang over de Rooms-Katholieke begraafplaats in Ede.1994
10DBegraafplaatsen I 03Werkgroep wil oudste graven behouden.Withagen. WalterBegraafplaats Bennekom is onderdeel van de dorpshistorie.1994
10DBegraafplaatsen I 04Van kerkhof tot monument.Heitink. C.A.Over begraven in bennekom.1993
10DBegraafplaatsen I 05 en 11Engel van Bennekom.Heitink. C.A.Beeld van de engel op het graf van de familie Prins.1995
10DBegraafplaatsen I 06Rondgang over de begraafplaats van Otterlo.Nijhoff. R.H.Veel bekende namen en oorlogsslachtoffers op dodenakker bij Dorpsstraat.1995
10DBegraafplaatsen I 07Grafschriften en wapens in de Kerk te Ede.Anspach. Jac.1792
10DBegraafplaatsen I 08Rondgang over begraafplaatsen Veenendaal-noord en Ederveen.Nijhoff. R.H.
10DBegraafplaatsen I 09Begrafenisgebruiken. rouwdragen oeroude plicht en burenplicht heilig.Artikel over vroegere gebruiken.
10DBegraafplaatsen I 10Rondgang over dodenakkers in Lunteren.Nijhoff. R.H.1825
10DBegraafplaatsen I 12Rondgang over de oude en nieuwe begraafplaats in Bennekom.Nijhoff. R.H.1975
10DBegraafplaatsen I 13Dodenakker tussen Maandereind en Detmarlaan.Nijhoff. R.H.Tweehonderd jaar terug: officiele aanwijzing joodse begraafplaats Ede.1993
10DBegraafplaatsen I 14Crematorium en nieuwe aula praktisch zeker.
10DBegraafplaatsen I 15Bestemmingsplan voor crematorium.1974
10DBegraafplaatsen I 16Uit het buurtboek van Ede-Veldhuizen. het Jodenkerkhof.Over het ontstaan van het Jodenkerkhof.1996
10DBegraafplaatsen I 17Grafzerken in de Edesche kerk.Oude notities over de grafzerken in de Kerk1996
10DBegraafplaatsen I 18In de Kerk begraven.Lijst met namen die in de kerk zijn begraven uit de 18e eeuw.
10DBegraafplaatsen I 19Besluit. nopens het begraven van lijken in de kerken en op de kerkhoven.Besluit van Gedeputeerde Staten iuit 1825.
10DBegraafplaatsen I 20Kerkhof.Oud artikel over het ontstaan van het kerkhof.
10DBegraafplaatsen I 21Lijkenkoetsje in plaats van een tuinkabouter.Jongbloed. BobArtikel over de handel in lijkkoetsen.1997
10DBegraafplaatsen I 22/22AVerdeeldheid over bouw nieuw crematorium in Ede.Daalen. Herbert vanPolitieke verdeeldheid in de gemeenteraad.1997
10DBegraafplaatsen I 23Crematorium voor Ede.1994
10DBegraafplaatsen I 24En zo gaat 'vroeger' voorbij....Gazenbeek. Jac.Mijmerend over worstpennen. bonenstaken en begrafenisgebruiken1997
10DBegraafplaatsen I 25(Heidense) parkeerplaats....?1997
10DBegraafplaatsen I 27Grafzerken in de Edesche kerk1997
10DBegraafplaatsen I 28Kleinschalig crematoriumEde negeert honderden protesten1997
10DBegraafplaatsen I 29Hervormde gemeente roept op tot protest tegen crematorium1997
10DBegraafplaatsen I 30ADiscussie over crematorium zet raad op scherpZeggelaar. LindaPrincipes hou je niet tegen met een heg'1997
10DBegraafplaatsen I 30BGod heeft het laatste woord'Discussie crematorium onder toeziend oog honderden tegenstanders1997
10DBegraafplaatsen I 31Aanpassing van gemeentewapen!Nijhoff. R.H.Lezers schrijven: als bouw crematorium doorgaat:1997
10DBegraafplaatsen I 32Krappe meerderheid voor vestiging crematoriumScholten. JosCrematoriumdiscussie zorgt voor emotie en commotie1998
10DBegraafplaatsen I 33Dit is een bemoedigend signaalWethouder Van den Hazel over uitkomsten crematorium-enquete1998
10DBegraafplaatsen I 34Oudste deel van de Bennekomse begraafplaats beschermd monument: Hoe nu verder?1998
10DBegraafplaatsen I 35Zal niet lang meer duren.Toetenel. SabinaWerkgroep hoopt op snelle opknapbeurt oudste stuk begraafplaats Bennekom.1991
10DBegraafplaatsen I 36Nieuwe aula met warme uitstraling.Architect maakt bestaand gebouw op begraafplaats groter en moderner.1998
10DBegraafplaatsen I 37Hoorzitting over vestiging crematorium in Ede.1998
10DBegraafplaatsen I 38/38A/38BProvincie Gelderland buigt zich over plan crematorium.1999
10DBegraafplaatsen I 39Protest tegen cremeren blijft.Bewoners en organisaties naar Raad van State.1999
10DBegraafplaatsen I 40Wethouder wil oud kerkhof in ere herstellen.Het verwaarloosde oude kerkhof aan de kerkhoflaan moet in ere hersteld worden.1999
10DBegraafplaatsen I 41A/41BRaad van State schuift crematorium op lange baan.Na protest omwonende moet er eerst nader onderzoek worden gedaan.1999
10DBegraafplaatsen I 42Aula begraafplaats kost vijf ton meer.1999
10DBegraafplaatsen I 43Begraven in Ede in vroeger tijden.Oort. F.G. van1999
10DBegraafplaatsen I 44Sloop aula begraafplaats in volle gang.1999
10DBegraafplaatsen I 45A/45B/45CNieuwe aula verrijst op begraafplaats.Boele. Hans3 artikelen over de bouw van de nieuwe aula.1999
10DBegraafplaatsen I 46ARestauratie oudste deel Bennekomse begraafplaats begonnen.Lever. Bert2000
10DBegraafplaatsen I 46BStuk Bennekomst historie is weer zichtbaar.Restauratie van de Bennekomse begraafplaats begonnen.2000
10DBegraafplaatsen I 47Principiele bezwaren crematorium kansloos.1992
10DBegraafplaatsen I 48A/48BHoogste punt aula begraafplaats.Kreeft. RiniWethouder Wilke Dekker plaatst een lichtkoepel die het dak afsluit.2000
10DBegraafplaatsen I 48CWij zijn er trots op dat wij het gebouw mochten bouwen.Boer. Jan deArtikel over de bouwers van de aula van de kelderman Bouw.2000
10DBegraafplaatsen I 49A/49B/49COude dodenakker wacht op opknapbeurt.Vonk. WimOude begraafplaats wordt in ere hersteld.2000
10DBegraafplaatsen I 50A/50BSchakel tussen dood en leven.Grievink. MirjamNieuwe aula aan Asakkerweg op 16 september open voor publiek.2000
10DBegraafplaatsen I 51Komst van crematoria vertraagd.Vergunning niet aangevraagd.2001
10DBegraafplaatsen I 52Verdwenen begraafplaatsen Ede CENTRUM.Nijhoff. R.H.Herinneringen....aan mensen en dingen die voorbijgingen.2001
10DBegraafplaatsen I 53Verdwenen begraafplaatsen Ede CENTRUM (2)Nijhoff. R.H.Herinneringen....aan mensen en dingen die voorbijgingen.1994
10DBegraafplaatsen I 54Engel van Braat.Lever. BertDe engel staat op het familiegraf Prins.1901
10DBegraafplaatsen I 55Kerken willen eigen begraafplaats.1994
11DBegraafplaatsen II 01A/1B/1C/1DKopstukken NSB liggen in Lunteren begraven.Schuil. HaroldNSB graven worden geen monument2001
11DBegraafplaatsen II 02A/2B/2COnthulling kunstwerk en open dag begraafplaats.Nieuw kunstwerk aula gemeentelijke begraafplaats.2001
11DBegraafplaatsen II 03AEngel in oude glorie hersteld.2001
11DBegraafplaatsen II 03BOuderwetse begrafenisstoet door Lunteren.Fraanje. L.Laatste gang Sander Willems in koets. getrokken door Gelderse paarden.2002
11DBegraafplaatsen II 04Raad van State veegt religieuze bezwaren van tafel.2002
11DBegraafplaatsen II 05Rooms-Katholieke begraafplaats Ede.Nijhoff. R.H.Herinneringen aan mensen en dingen die voorbijgingen.2002
11DBegraafplaatsen II 06Begraafplaats te bennekom.Nijhoff. R.H.Herinneringen... aan mensen en dingen die voorbijgingen.2002
11DBegraafplaatsen II 07Begraafplaats Asakkerweg te Ede.Nijhoff. R.H.Herinneringen aan mensen en dingen die voorbijgingen.2002
11DBegraafplaatsen II 08Protestantse begraafplaats in Wekerom.Wisse. BramPlannen voor een begraafplaats in Wekerom.2003
11DBegraafplaatsen II 09Begraafplaats Asakkerweg Ede (2)Nijhoff. R.H.Herinneringen aan mensen en dingen die voorbijgingen.2003
11DBegraafplaatsen II 10Graven Ede mogen nog aparter.2003
11DBegraafplaatsen II 11A/11BKunstwerk begraafplaats.Krans met medaillons op begraafplaats Ede.2003
11DBegraafplaatsen II 12Joannes Reddingius (1873-1944). dichter.Lever. BertArtikel over het leven van dichter Joannes Reddingius.2003
11DBegraafplaatsen II 13A/13BOp kousenvoeten naar een crematorium.Wijngaarden. Leon vanBouw crematorium Ede nabij.2003
11DBegraafplaatsen II 14A/14BMedaillons op begraafplaats Ede.Kunstwerk met kleurijke medaillons geplaatst.2003
11DBegraafplaatsen II 15125 jaar begraafplaats Ede-Noord.Nijhoff. R.H.Herinneringen aan mensen en dingen die voorbijgingen.2004
11DBegraafplaatsen II 16Beelden bij omstreden crematorium.Expositie over het Edese crematorium.2004
11DBegraafplaatsen II 17A/17BEerste steen Yarden Crematorium Ede.2004
11DBegraafplaatsen II 18Forse lijkkist kan eindelijk terecht.Wijngaarden. Leon van2005
11DBegraafplaatsen II 19Afdeling oud vernieuwd.Visscher. QuirijnMonumentale graven worden opgeknapt.2005
11DBegraafplaatsen II 21Crematorium nog steeds niet helemaal klaar.2005
11DBegraafplaatsen II 22Restauratie grafmonument familie Van Wassenaer.Ruzius. LisetteWerkzaamheden te bezoeken tijdens open monumentendag.2005
11DBegraafplaatsen II 23Open dag Yarden crematorium Slingerbos.Informatiekrant en uitnodiging voor kennismaking van Yarden Crematorium.2005
11DBegraafplaatsen II 25Algemene begraafplaats Bennekom.Winter. Suzanne deSerie over begraafplaatsen in de Vallei.2009
11DBegraafplaatsen II 26Algemene begraafplaats aan de Asakkerweg in Ede.Terpstra. MargreetSerie over begraafplaatsen in de Vallei.2009
11DBegraafplaatsen II 27Komst aula had heel wat voeten in de aarde.Terpstra. MargreetBegraafplaats Achterstraat in Lunteren heeft eindelijk een eigen aula.2009
11DBegraafplaatsen II 28NSB-graf geen monument.NSB-graf in Lunteren wordt geen monument ondanks verzoek De Terebinth.2009
11DBegraafplaatsen II 29Grote wens niet langer genegeerd.Winter. Suzanne deWekerom krijgt eigen protestantse begraafplaats.2009
11DBegraafplaatsen II 30Urnenmuur en strooiveld bij crematorium.Wethouder aanwezig bij de ingebruikmaking.2009
11DBegraafplaatsen II 31Ontvangstverklaring voor het kopen van de grafrechten.Getekende verklaring door de Gemeente-ontvanger van Ede.1910
11DBegraafplaatsen II 32Leven op de begraafplaatsLever. BertBennekom2011
12DBeiaarden 01Document over de aanstelling van twee stadsbeiaardiers.1987
12DBeiaarden 02Edese Beiaard.Project om kinderen nader kennis te laten maken met het Edese carillon.
12DBeiaarden 03Brief omtrent activiteiten en de toekomst van het Edese carillon.Brief met algehele informatie + een antwoordstrook voor geintresserrden.
12DBeiaarden 04Lesbrief het Carillon.Groen. Henry1989
12DBeiaarden 05Bliksem treft beiaard.Jong. Simon deNatuurgeweld slaat toe bij eerste concert.1990
12DBeiaarden 06A/6BFolder voor de beiaard tentoonstelling.1993
12DBeiaarden 07Instructieboekje Klokkengieterij.Voor 6e klas en hogere leerjaren.1950
12DBeiaarden 08Wie met klokken schiet. wint de oorlog niet.Oldenbeuving. GertDe Duitse klokkenroof tussen oktober 1942 en september 1943.1994
12DBeiaarden 09Klokken en Torenuurwerken.Vouwblad met informatie over historische klokken en torenuurwerken.1981
12DBeiaarden 10Uit d 'oude doos.Artikel over de klokken van de Oude Kerk.
12DBeiaarden 11Artikel over de beiaardier Henry Groen.1995
12DBeiaarden 12Ede's carillon speelt al.De veertien klokken aan de voorgevel van juwelierszaak Diepeveen.1966
12DBeiaarden 13Van morgen af speelt in Ede een carillon.Artikel over de ingebruikname van de klokken aan de voorgevel van juwelierszaak Diepeveen.1966
12DBeiaarden 14Beiaard.Folder over de beiaardtentoonstelling in het Historisch Museum Ede.1992
12DBeiaarden 15Luidklokken en beiaarden.Straten. Rudi vanArtikel over bescherming. onderhoud en restauratie.1996
12DBeiaarden 16Edes carillon nog steeds niet compleet.Boele. HansArtikel over het carillon in de Oude kerk1997
12DBeiaarden 18Herdenkingsconcert 24 juni 1998Speciaal concert ivm herdenking 350 jaar Vrede van Menster.1998
12DBeiaarden 19Tien jaar strijd voor vier extra klokken.Artikel over de uitbreiding van het carillon met 4 klokken.1998
12DBeiaarden 20ACarillon feestelijk ingeluid.Speciaal concert ivm de installatie van 4 nieuwe carillonklokken.2000
12DBeiaarden 20BCarillon Oude Kerk na 23 jaar compleet.Reportage over de installatie van 4 nieuwe carillonklokken.2000
12DBeiaarden 21Beiaard van Ede.Eggermont. MarkFolder over het carillon. de uitbreiding en de beiaardiers in Ede.
12DBeiaarden 22Brief van Rinus de Jong aan Vereniging Oud Ede.Jong. Rinus deBrief met de vraag om informatie omtrent klokken1977
12DBeiaarden 23Man hoog in de toren.Artikel over de beiaardier Boudewijn Zwart.2005
12DBeiaarden 24Ede's klokkenluiderGedenkkaart van Aalbert Hazeleger (29 jan. 1864 - 24 sept. 1943)
12DBeiaarden 25Is niet alleen maar rammen op een beiaard.Artikel over Boudewijn Zwart. de stadsbeiaardier van Ede.2007
12DBeiaarden 26Torenmuziek Ede.Programma en toelichting op de beiaardconcerten 2000.2000
13DBejaardenzorg I 01Ericahorst: van 'Rode Soos' tot modern dienstencentrum.Artikel over het nieuwe gebouw van het dienstencentrum De Ericahorst aan de Veenderweg.1983
13DBejaardenzorg I 02Gelderhorst mag naar StadspoortMinisterie van WVC geeft groen licht voornieuwbouw bejaardencentrum voor doven.1994
13DBejaardenzorg I 03Veel enthousiasme in De Gelderhorst over nieuwbouw.Artikel over de nieuwe huisvesting van De Gelderhorst naar de Stadspoort.1994
13DBejaardenzorg I 04Klinkenberg wordt zeer fraaie aanwinst.Eerste steenlegging van bejaardencentrum De Klinkenberg.1969
13DBejaardenzorg I 05Foto van het nieuwe St. Barbara gesticht.
13DBejaardenzorg I 06Verhuizing Eureka echt dorpsgebeuren.Boer. Jan deTientallen vrijwilligers steken in Otterlo handen uit mouwen.1995
13DBejaardenzorg I 07Hele klus om goede bestuursverdeling te krijgen.Oprichters blikken terug bij viering 25-jarig bestaan De Honskamp.1995
13DBejaardenzorg I 0830 jaar het Maanderzand.Programma jubileummiddag 'Het Maanderzand' 10 juni 1993.1993
13DBejaardenzorg I 09A/9BNieuwbouw en opening 'Het Maanderzand'2 artikelen over Het Maanderzand; een over de geplande bouw uit 1989 en een van de opening in 1991.1989
13DBejaardenzorg I 10Toekomst voor Honskamp met breed verzorgingspakket.Symposium jubilerend bejaardencentrum Lunteren.1995
13DBejaardenzorg I 11Zorgcentrum De Honskamp bestaat een kwart eeuw.Artikel over 25 jaar verzorgingscentrum De Honskamp.1995
13DBejaardenzorg I 12Feestelijke ontvangst voor koningin bij 'De Gelderhorst'Artikel over het werkbezoek van Koningin Juliana aan De Gelderhorst.1973
13DBejaardenzorg I 13Gezellige kroeg in een bejaardencentrum.Uffelen. Margreet vanNieuwbouw De Gelderhorst in Rietkampen krijgt cafe en dienstencentrum.1995
13DBejaardenzorg I 14Gelderhorst mag nu echt beginnen'Urlings. Marie JoseNieuwbouw centrum bejaarde doven in Ede gedeeltelijk onzichtbaar.1995
13DBejaardenzorg I 15Klinkenberg staat uitvoerig stil bij 25-jarig jubileum.Artikel over de komende feestweek bejaardencentrum Ede.1995
13DBejaardenzorg I 16Klinkenberg viert jubileum.Artikel over de komende feestweek van bejaardencentrum De Klinkenberg.1995
13DBejaardenzorg I 17Klinkenberg viert 25-jarig bestaan met feestweek.Artikel over 25 jaar bejaardencentrum De Klinkenberg.1995
13DBejaardenzorg I 18Bejaarden vermaken zich opperbest tijdens feest.Artikel over de viering van 25-jarig bestaan van bejaardencentrum De Klinkenberg.1995
13DBejaardenzorg I 19Bejaarden geven inhoud aan dienstencentrum.Artikel over het nieuw te bouwen dienstencentrum.1974
13DBejaardenzorg I 20Erica Terpstra start nieuwbouw centrum oudere doven.Urlings. Marie Jose1996
13DBejaardenzorg I 21Erica Terpstra slaat eerste paal voor nieuw Gelderhorst.1996
13DBejaardenzorg I 22Terpstra maakt zich populair bij bewoners Gelderhorst.eerste paal geslagen door Erica Terpstra.1996
13DBejaardenzorg I 23Klinkenberg wacht metamorfose.Totale renovatie verzorgingstehuis. nieuwbouw van 130 aanleunwoningen.1996
13DBejaardenzorg I 24Sloop en nieuwbouw vleugel St. Barbara.Gedeelte Rooms Katholiek bejaardencentrum wordt vernieuwd.1996
13DBejaardenzorg I 25Bij 'Bernighem' komen ook aparte bejaarden-bungalows.Artikel over de plannen voor de bouw van 26 bungalows voor bejaarden.1969
13DBejaardenzorg I 26/26AHoogste punt nieuw centrum Gelderhorst bereikt.Faas. HenkTwee artikelen over het bereiken van het hoogste punt van het gebouw voor Gelderhorst in de Rietkampen.1996
13DBejaardenzorg I 27Uniek gebaar voor gemeentebestuur Ede.Ekeris. Jaap vanBewoners Gelderhorst schenken de wethouder een ingelijste foto met als afbeelding het nieuwe gebaar voor Ede.1997
13DBejaardenzorg I 28/28AGelderhorst voorkomt dat je als dove vereenzaamt.Glas. Henk-Jan2 artikelen over de a.s. viering van het 25-jarig bestaan van De Gelderhorst.1997
13DBejaardenzorg I 29Dementerende bejaarden al drie jaar in woning Jachtlaan Ede.Bent. Simon van der1997
13DBejaardenzorg I 30Bethanie gaat verhuizen.Grote foto met klein bijschrift over het oude tehuis aan de Stationsstraat te Ede.1983
13DBejaardenzorg I 31Geld voor Klinkenberg en St. Barbara.Gedep. Staten van Gelderland stellen miljoenen beschikbaar voor verbetering van beide verzorgingstehuizen.1997
13DBejaardenzorg I 32Tehuizen bundelen krachten.Koolen. FransDrie artikelen over de voorgenomen plannen om met meerdere verzorgingstehuizen te gaan samenwerken.1997
13DBejaardenzorg I 33Werkonderbreking in verzorgingshuis De Klinkenberg.Rossewij. MiriamTwee artikelen over de werkonderbreking van het personeel in De Klinkenberg.1997
13DBejaardenzorg I 34Mogelijk algemeen verpleeghuis in Ede.Zeggelaar. LindaOnderzoek naar een algemeen verpleeghuis door De Klinkenberg.1997
13DBejaardenzorg I 35Dove ouderen zijn welkom in de appartementen van de Gelderhorst.Urlings. Marie JoseArtikel over twee bewoners van De Gelderhorst.1997
13DBejaardenzorg I 36Gewichtig bezoek bij De Gelderhorst.Artikel over de ingebruikname van de Gelderhorst met apart veel foto's van het gebouw.1997
13DBejaardenzorg I 37St. Barbara en Klinkenberg gaan fuseren.Drie artikelen over de voorgenomen fusie de twee tehuizen.1997
13DBejaardenzorg I 38Zelfstandigheid is meer dan goed kunnen stoklopen.Rooy. Henk deGretha Dijkstra van De Gelderhorst haalt doofblinden uit isolement.1998
13DBejaardenzorg I 39/39ABethanie viert gouden jubileum.Boele. HansTwee artikelen over 50 jaar zorg- en dienstverlening volgens Bijbelse normen.1998
13DBejaardenzorg I 40Cor Teunissen veertig jaar technisch medewerker Bethanie.Backer. YvelotteArtikel over Cor Teunissen die al veertig jaar in dienst is bij Bethanie.1998
13DBejaardenzorg I 41Stichting Hervormde Wooncentra Ede viert 50-jarig bestaan.Prosman. ArendaArtikel over de Stichting Hervormde Wooncentra in Ede.1998
13DBejaardenzorg I 42A/42B/42C/42DKoningin Beatrix opent de nieuwe Gelderhorst.Kreeft. Rini4 artikelen met veel foto's over de opening van De Gelderhorst in de Rietkampen.1998
13DBejaardenzorg I 43A/43BAchttien meter hoog schilderij fleurt Gelderhorst op.Wandschildering in de centrale hal van het verzorgingstehuis De Gelderhorst.1998
13DBejaardenzorg I 44Riet Oskam scheidend directeur Bethanie.Kranenbarg. JokeUitgebreid artikel over Riet Oskam.1998
13DBejaardenzorg I 45Klinkenberg wil bewoners en buurt betrekken bij nieuwbouwplannen.Artikel over de informatieavond betreffende de geplande bouw.1998
13DBejaardenzorg I 46A/46BPraatprogramma met doven.Holthaus. VanessaTelevisie opnamen in De Gelderhorst.1998
13DBejaardenzorg I 47juiste hulp nu snel mogelijkBelangrijke gegevens ouderen. gehandicapten en chronisch zieken op meterkastkaart.1999
13DBejaardenzorg I 48Pioniersrol voor De Klinkenberg.Werkeloze allochtonen krijgen een kans in de gezondheidszorg.1999
13DBejaardenzorg I 49SWO Bennekom kwart eeuw actief.Gerritsen. JetSWO helpt ouderen al 25 jaar mobiel en actief te blijven.1999
13DBejaardenzorg I 50A/50BHervormde Wooncentra Bethanie stoot seniorenwoningen af.Na verkoop gaat de Stichting zich alleen bezig houden met ouderenzorg.2000
13DBejaardenzorg I 51Beelverbinding Beatrixkerk.Bewoners Maanderzand kunnen kerkdienst nu ook zien.2000
13DBejaardenzorg I 52A/52BOuderenzorg zou in ander licht moeten staan.Directeur Marie Oskam van verzorgingstehuis Bethanie neemt na negentien jaar afscheid.2000
13DBejaardenzorg I 53A/53B/53C/24DNieuwbouw Klinkenberg in 2004 klaar.Tieben. RianneBouw nieuw verzorgingstehuis met aanleunwoningen start voorjaar 2002 en is in 2004 klaar.2000
13DBejaardenzorg I 54A/54BVerzorgingshuis De Honskamp in Lunteren wordt gerenoveerd.2000
13DBejaardenzorg I 55Halve eeuwfeest verzorgingshuis St. Barbara net voor nieuwbouw.2002
13DBejaardenzorg I 56Nieuwe zorgaanbieder Opella staat voor zware taak.Ruzius. Lisette2002
13DBejaardenzorg I 57A/57BRealisatie woonzorgboerderij kan nog vijf jaar duren.Wisse. BramBelangstelling voor de geplande woonboerderij voor ouderen.2002
13DBejaardenzorg I 58Preken met je hele lichaam.Kas. JanDs. T. van 't Veld (Ede) leidt diensten voor doven en horenden.2002
14DBejaardenzorg II 01Nog dit jaar verkoop woningen Louise Henriettelaan2002
14DBejaardenzorg II 02Kwetsbare oudere lijdt onder succesvolle senioren2002
14DBejaardenzorg II 03Eerst vernieuwen. dan slopen2002
14DBejaardenzorg II 04Hospice De Olijftak opent2003
14DBejaardenzorg II 05Samen grijze golf opvangen2003
14DBejaardenzorg II 06Ouderenzorg en Woonstede werken samen aan Woonzorgzones2003
14DBejaardenzorg II 07Bennekom. foto van villa2003
14DBejaardenzorg II 08Bus voor het Maanderzand2003
14DBejaardenzorg II 09Gang door of de straat door. de zorg blijft gelijk2003
14DBejaardenzorg II 10AStart bouw Zuiderkroon2004
14DBejaardenzorg II 10BBob de Bouwer bij start bouw Zuiderkroon2004
14DBejaardenzorg II 10CZuiderkroonTerpstra. Margreet2004
14DBejaardenzorg II 11Zo goed als thuis moet het worden in de zorgvillaWinter. Suzanne de2004
14DBejaardenzorg II 12Huisjes die je 's nachts binnen zetVisscher. Quirijn2005
14DBejaardenzorg II 13Oudere Marokkanen leven tussen wal en schipBoer. Jan deAbderrahim Gssime breekt lans voor betere oude dag2005
14DBejaardenzorg II 14Leven als dove in EdeGelderhorst unieke locatie voor oudere dove2006
14DBejaardenzorg II 15Sloop oude Gelderhorst2006
14DBejaardenzorg II 16AWoonzorgcentrum nieuwe stijl2006
14DBejaardenzorg II 16BEerste aanzet woonzorgcentrum St. Barbara2006
14DBejaardenzorg II 16CNieuwbouw Barbara primeur Ede2006
14DBejaardenzorg II 17Ede volgens BroekBroek. R.2007
14DBejaardenzorg II 1825 jaar PCOB in EdeWormgoor. Esther2007
14DBejaardenzorg II 19. 19A60-jarige waar je je gelijk thuis voeltTerpstra. MargreetVerzorgingshuizen bouwen massaal in jaren vijfit en zestig2008
14DBejaardenzorg II 19BOud Hollandse Spelmiddag in BethanieWormgoor. EstherWooncentrum Bethanie in Ede bestaat zestig jaar2008
14DBejaardenzorg II 20AGroepswonen voor dementerenden2008
14DBejaardenzorg II 20BGroepswonen in Vilente St. Barbara2008
14DBejaardenzorg II 21WachtenWijnen. Jo2008
14DBejaardenzorg II 22Cheque voor Het Maanderzand en De OlijftakWormgoor. Esther2008
14DBejaardenzorg II 23Bewoners Gelderhorst in film2008
14DBejaardenzorg II 24Piano voor Het Maanderzand in EdeWormgoor. Esther2008
14DBejaardenzorg II 25AOfficiele opening van St. Barbara2009
14DBejaardenzorg II 25BVilente open nieuwbouw St. Barbara2009
15DBekende Edenaren I 01Krebbers solist in abonnementsconcert 'Het Gelders Orkest'1975
15DBekende Edenaren I 02Oud-directeur Spaarbank E. Hendriksen overleden1994
15DBekende Edenaren I 03Morgen begrafenis Egbert HendriksenVijfde drager erepenning gemeente Ede overleden1994
15DBekende Edenaren I 04Nauw verbonden met en verknocht aan BennekomFotograaf Gert Jan Koster: 'Binding met plaats belangrijk'1995
15DBekende Edenaren I 05Brand Wolfswinkel. die grote kleine manWelgraven. Ab1995
15DBekende Edenaren I 06Stappers van nu meestal rotzooiSnijders. IngeSchoenmaker De Haan veertig jaar eigen baas1995
15DBekende Edenaren I 07Zeg. die federatie. wat doet die eigenlijk?Berend van Harselaar neemt na 29 afscheid van Edese muziekwereld1995
15DBekende Edenaren I 08Van Slooten was vraagbaak voor veel dorpsgenotenPlein vernoemd naar markante Bennekommer1995
15DBekende Edenaren I 0940 jaar geleden overleed Bennekommer Van HoffenNijhoff. R.H.1995
15DBekende Edenaren I 12Zwarte Jannetje. de bruid van Christus.Napel. R. vanEen onderzoek naar leven en werken van Jannetje Hootsen (1860-1919)1992
15DBekende Edenaren I 17Ik ben geen schrijver van vrolijke verhalen.Zeggelaar. LindaIntervieuw met schrujver Jan Siebelink n.a.l. van zijn 20-ste boek.1994
15DBekende Edenaren I 18Ede speelt rol in geschiedenis familie tv-ster Tineke de Nooy.1994
15DBekende Edenaren I 19Oog in oog met de Veluwse familietak.Velzen. Susanne vanTROS duikt in geschiedenis bekende Nederlanders.1994
15DBekende Edenaren I 20Overlijdensadvertentie van Cornelia de Nooij.1994
15DBekende Edenaren I 21/21A/21Bhet oeuvre van Dick Ket.Stroink. ThomArnhems Gemeentemuseum zet werk van Dick Ket in de schijnwerper.1994
15DBekende Edenaren I 22Oud-wethouder G.W. Bos gemeente Ede overleden.1995
15DBekende Edenaren I 23Ab Dragt veertig jaar actief in het boekenvak.Toekenning gouden speld grote verrassing voor Edenaar.1995
15DBekende Edenaren I 24Overlijdensadvertenties van Pieter de Nooij.1934
15DBekende Edenaren I 25Over het leven en werken van Dirk Timmer.Met de hand geschreven gegevens over Dirk Timmer.1927
15DBekende Edenaren I 26Notaris moet tonen dat hij vertrouwen waard is'Notaris D.H.C. Neervoort volgend jaar met pensioen.1972
15DBekende Edenaren I 26A/26BBegrafenis Drikus Hey.1975
15DBekende Edenaren I 27Bob Plooy: een markante persoon is heengegaan.Putten. Berend van1992
15DBekende Edenaren I 27AEdese schilder-dichter.Nijenhuis. H.J.Groot artikel over het leven en werk van Bob Plooy.1979
15DBekende Edenaren I 28Vijfentwintig jaar geleden is Dick Ket gestorven.Chorski. J.Terugblik op het leven van Dick Ket.1965
15DBekende Edenaren I 29J. Tulp overleden.Bericht van het overlijden van J. Tulp.1972
15DBekende Edenaren I 30Lunteraan doctor Pier Hoekstra (85) overleden.Louwes. ErikKorte terugblik op het leven van Pier Hoekstra.1996
15DBekende Edenaren I 31FNV huldigt 'Rooie' Edenaar Jan Nak.Artikel over vakbondslid Jan Nak.1996
15DBekende Edenaren I 32Meteorologe wil geen vrouwtje van het weer zijn.Ekeris. Jaap vanEx-Edese Mieke Klaassen anderhalf jaar tv-collega van Erwin Kroll.1996
15DBekende Edenaren I 33/33A/33BOud-Lunteraan Pier Hoekstra overleden.1996
15DBekende Edenaren I 34In memoriam Pier Hoekstra.Landman. WietzeGedachtenis aan Pier Hoekstra.1996
15DBekende Edenaren I 35Brief aan de Heer Heij van zijn echtgenote en dienstmaagd.Brief aan dhr. Heij die op dat moment in de U.S.A. verbleef.1963
15DBekende Edenaren I 36Heimwee naar Ede.Herman Krebbers over zijn tijd in Ede.1996
15DBekende Edenaren I 37Vioolvirtuoos met een lugubere reputatie.Ekeris. Jaap vanLeven van Herman Krebbers nog steeds in teken van strijkinstrument.1996
15DBekende Edenaren I 38Maria Wandscheer maakte herkenbare kunstwerken.Nijhoff. R.H.Een Edese schilders van weleer voor het voetlicht.1993
15DBekende Edenaren I 39Pagina groot artikel over diverse bekende edenaren.Urlings. Marie JoseArtikel over Edese kunstenaars van diverse pluimage.1996
15DBekende Edenaren I 40Borstbeeld als getuigenis van leven en werk Jan Tulp.Onthulling van het borstbeeld van wijlen dhr. Tulp.1972
15DBekende Edenaren I 41Lunterse kunstenares krijgt wederom Franse medaille.Artikel over Marieke Bouwman.1996
15DBekende Edenaren I 42Artikel over Dick Ket.Louw. Hennie van deArtikel over het werk van Dick Ket.1995
15DBekende Edenaren I 43Voortdurend waakzaam en nooit teleurgesteld.Ekeris. Jaap vanJan Terlouw nog half jaar Commissaris der Koningin in Gelderland.1996
15DBekende Edenaren I 44Oeuvre van transparante figuren en grillige bouwsels.Uffelen. Margreet vanLunterse kunstenares Marieke Bouwman onderscheiden met Franse medaille.1996
15DBekende Edenaren I 45Tweede carriere van Marieke Bouwman.Leijser. EllenLunterse kunstenares in Parijs onderscheiden met zilveren medaille.1996
15DBekende Edenaren I 46Liefde en aandacht zijn identiek.Kooten. Bert vanArtikel over de schrijfster Jos van Manen-Pieters.1992
15DBekende Edenaren I 47Ik ben gek op jeugdlliteratuur.Vogel. ElineArtikel over de schrijver van jeugdboeken. Hans van Holten.1996
15DBekende Edenaren I 48Programma Gesmolten IJsberen in september op televisie.Schuurman. RuudBennekommer Hans Dorrestijn bereidt nieuw televisie programma voor met Adele Bloemendaal.1996
15DBekende Edenaren I 49Jan Terlouw. afscheid van een zwaargewicht.Krol. HommeCommissaris der Konningin. Jan Terlouw. neemt afscheid1996
15DBekende Edenaren I 50Oud-bosbaas en buitenman Jan Versteeg.Fraanje. L.Memoriam over Jan Versteeg n.a.l. van diens overlijden.1998
15DBekende Edenaren I 51Foto van SGP-fraktievz. A. van Wijk en VVD-wethouder G.W.Bos.Oude foto van twee gemeenteraadsleden (onbekend uit welk jaar)
16DBekende Edenaren II 01Begrafenis Drikus Hey1975
16DBekende Edenaren II 02Koninklijke onderscheiding J.G. HartgersOnderzoekswerk voor 'Oud Ede' gewaardeerd1996
16DBekende Edenaren II 03. 03A. 04David de Nooy (80) overledenMan met grote verdiensten voor Edese gemeenschap1996
16DBekende Edenaren II 05Bovennatuurlijk licht op de Laan van MeerdervoortBakker. Jan-HendrikHaagse roman van Edese schrijver Jan Siebelink1997
16DBekende Edenaren II 06Jonge vrouw heeft voorbeeld nodigBent. Simon van derMariette van der Meij zet leven 'beroemde' Edse vrouwen op papier1997
16DBekende Edenaren II 07Je moeder is weer naar een vergadering'J. van der Linden was eerste vrouw in Edese gemeenteraad1997
16DBekende Edenaren II 08Als vrouw moet je jezelf bewijzen'Wageningse Wilma Nijland eesrte vrouwelijke notaris in Ede1997
16DBekende Edenaren II 08AVrouwen breng kleur in wereld van de grijze en blauwe pakken'Kreeft. RiniWilma Nijland (35) eerste vrouwelijke notaris bij kantoor Van Apeldoorn/ Taselaar1997
16DBekende Edenaren II 09Ede mag deze kans niet laten lopenBent. Simon van derJubilerende directeur tegelmuseum houdt pleidooi voor verhuizing naar oude gasfabriek1997
16DBekende Edenaren II 10Literatuur. dat zijn streekromans die in Amsterdam spelenHakkert. TheoJos van Manen-Pieters. vereerd door lezers. verguisd door critici1997
16DBekende Edenaren II 11Elke keer een stukje van m'n hart transplanterenLeijser. EllenOud-Edenaar Herman Krebbers muziekpedagoog van wereldklasse1997
16DBekende Edenaren II 12Belangrijke stimulans voor jonge mensenLeijser. EllenING Bank Initiatiefprijs 1997 voor Herman Krebbers Stichting1997
16DBekende Edenaren II 13INGBank Initiatiefprijs 1997 voor Herman Krebbers StichtingMulder. WimOndersteuning jonge musici beloond1997
16DBekende Edenaren II 14A. 14BZeventig jaar geleden: Lang leve onze dokter!Herinneringen aan mensen en dingen die voorbijgingen1997
16DBekende Edenaren II 14CFoto's uit 1887Nijhoff. R.H.Het hart van dokter Weijer2007
16DBekende Edenaren II 15Op adem met hard werkenKrol. HommeHet 'beestachtige' leven van Jan en Alexandra Terlouw1997
16DBekende Edenaren II 16Herman Krebbers speelde als kind zijn leraar al 'over den kop'Nijhoff. R.H.In Ede geboren musicus in Heideweek met jeugdvriend Theo Olof even terug1992
16DBekende Edenaren II 17Van Eck-park met 2.000 bomenBolluijt. AnneliesDochter wijlen dr. H.J. van Eck onthult gedenksteen in Negev-woestijn1992
16DBekende Edenaren II 18Evert van de Weerd wint ING-intiatiefprijsBlijk van waardering voor Edese schrijver en oorlogshistoricus1992
16DBekende Edenaren II 19Elk mens wil aandacht'Kranenbarg. JokeJos van Manen-Pieters. romanschrijfster. een heel gewone moeder en oma1997
16DBekende Edenaren II 20Ik kan in mijn werk ontroerd rakenKranenbarg. JokeGert-Jan Koster: fotograaf. stripverzamelaar. wellicht toekomstig politicus?1997
16DBekende Edenaren II 21Nog even Henk Nijenhuis1997
16DBekende Edenaren II 22Portretfoto's uit vroeger tijdenNijhoff. R.H.Herinneringen aan mensen en dingen die voorbijgingen1997
16DBekende Edenaren II 23Geboorte van een kind iets prachtigsKranenbarg. JokeHans Motke. kwart eeuw vrouwenarts. bridgefanaat. perfectionist. liefhebber van autorijden1998
16DBekende Edenaren II 24Terug naar een jeugd in VelpLeijser. EllenOp elke straathoek in Velp heeft Jan Siebelink wel een anekdote1998
16DBekende Edenaren II 25A/25BIn memoriam Boet Floor.Fraanje. L.1998
16DBekende Edenaren II 26A/26BHerman Krebbers 75 jaar.Nijhoff. R.H.Artikel over een Edese jongen van eenvoudige komaf.1998
16DBekende Edenaren II 27Bamboo-Bears begrip onder kinderen.Presentator en goochelaar Ronald Moray doet honderdste voorstelling op verjaardag.1998
16DBekende Edenaren II 28Fried Rijsemus wil integer blijven.Faas. HenkTerugblik op het leven van Fried Rijsemus nu hij stopt als Vz. van de OVEC.1998
16DBekende Edenaren II 29A/29B/29CSchrijver-leraar Jan Siebelink nog een ouderwetse meester.Bode. EmileArtikelen over de het leven van Jan Siebelink.1999
16DBekende Edenaren II 30Martens van Sevenhovenprijs voor Piet Bolwerk.1999
16DBekende Edenaren II 31Edenaar Pereboom maakte propagandafilms.Nijhoff. R.H.Herinneringen over het leven van Pereboom bij de NCRV2000
16DBekende Edenaren II 32A/32BNatuurvriend Andries Ott krijgt koninklijke onderscheiding.Vonk. WimEdenaar beheert al 25 jaar museum Tute Natura bij natuurvriendenhuis in Bennekom.2000
16DBekende Edenaren II 33Eeuwige roem voor Maurits bij Nieuwpoort.Vries. Peter deArtikel over de slag bij Nieuwpoort uit de tachtigjarige oorlog.2000
16DBekende Edenaren II 34Stappen met schrijvers.Lammers. IddeNCRV programma volgt de schrijver Jan Siebelink tijdens een bezoek aan Velp.2000
16DBekende Edenaren II 35Aalbert van Schothorst.2000
16DBekende Edenaren II 36Met pijn in het hart ben ik gestopt.Boer. Jan deOud-boswachter Ossenkoppele zet herinneringen op papier.2000
16DBekende Edenaren II 37Piet Pel verdwijnt uit het straatbeeld.Drijfhout. MargreetBekende Edese boekhandel en hofleverancier stopt na ruim 40 jaar.2000
16DBekende Edenaren II 38Georg Jan Caspar Cavalje vestigt zich in Ede.Nijhoff. R.H.Herinneringen aan mensen en dingen die voorbijgingen.2001
16DBekende Edenaren II 39Erkenning van kennis en kwaliteit.Lens. TonPiet Pel sluit na 42 jaar als hofleverancier boekhandel aan Grotestraat.2001
16DBekende Edenaren II 40Siebelink zoekt simpel geloof.Wisse. MarcusIntervieuw met de schrijver Jan Siebelink.2001
16DBekende Edenaren II 41Nieuw boek over Oud-Ede.Uitreiking tweede boek van Henk Nijenhuis.1979
16DBekende Edenaren II 42In memoriam: Maria Adriana ten Ham van den Berg.Fraanje. L.2001
16DBekende Edenaren II 43Geniet van Herman Krebbers masterclass!2001
16DBekende Edenaren II 44Ir. C. Staf; Edese minister van oorlog en marine.Nijhoff. R.H.Herinneringen over het leven van C. Staf.2001
16DBekende Edenaren II 45Bevlogen harpambassadrice van achttien.Megens. ReneArtikel over de Bennekomse harpiste Livinia Meijer.2001
16DBekende Edenaren II 46Inwoner Wolfheze beschrijft jeugd in boek.2002
16DBekende Edenaren II 47A/47BVeertig jaar geleden: opkomst Boer Koekoek.Nijhoff. R.H.Hoe boer Koekoek een beroemdheid werd.2002
16DBekende Edenaren II 48A/48BToch een beetje bang van God.Veurink. RiekeJan Siebelink stopt als leraar van het Marnix College.2002
16DBekende Edenaren II 49Lunterse professor Hugo de Vries.Nijhoff. R.H.Herinnering aan het leven van Hugo de Vries.2002
16DBekende Edenaren II 50A/50BMusicus is verliefd op zijn viool.Cultura maakt naam met Masterclass Herman Krebbers.2002
16DBekende Edenaren II 51Kennisgeving over de aanplant van het dr. H.J. van Eck-park.Kromhout-van Eck. G.1992
16DBekende Edenaren II 52AZegeningen toegewenst aan Vader en Moeder.Nestelroij. MariaMaria Nestelroij wenst haar ouders zegeningen toe voor het nieuwe jaar.1893
16DBekende Edenaren II 52BPersoonlijke brief aan de fam. Nestelroij i.v.m. het overlijden van mevr. Nestelroij.Heij. G.Dhr. Heij betuigt zijn deelneming i.v.m. het overlijden van Maria Nestelroij.1938
16DBekende Edenaren II 53AZakboekje met vragen en antwoorden over de Bijbel.Nestelroij. MariaBoekje met vragen en antwoorden uit het Oude Testament.
16DBekende Edenaren II 53BBijbelse vragen en antwoorden.Nestelroij. MariaSchrijfboek ten dienste der scholen met Bijbelse vragen en antwoorden.
16DBekende Edenaren II 54Versen en voordrachten.Nestelroij. MariaSchrijfboek ten dienste van scholen met versen en voordrachten.1898
16DBekende Edenaren II 55Bewijs van lidmaatschap Bijbelbond.bewijs lidmaatschap van hendrik Nestelroy1885
16DBekende Edenaren II 56ASchriftboek met voordrachten.Schriftboek vol met handgeschreven voordrachten.1887
16DBekende Edenaren II 56BSchrift met verzen.Schrift met handgeschreven verzen en voordrachten.1892
16DBekende Edenaren II 56CMenukaartje.Menukaartje met allemaal namen en handtekeningen.1946
17DBekende Edenaren III 01A/1BAls ik harp speel. voel ik me niet eenzaam.Veurink. Rieke2 artikelen over de harpiste Lavinia Meijer.2002
17DBekende Edenaren III 02Ik heb overtuiging en de meeste passie van allemaal.Post. WalterArtikel over de vrijwilliger Andries Ott.2003
17DBekende Edenaren III 03Afscheidsdienst van Marisa Quanjer.2003
17DBekende Edenaren III 06Laatste foto van Martien Haffmans.Bericht over het plotselinge overlijden van Martien Haffmans.2004
17DBekende Edenaren III 07Na kwart eeuw laatste weeroverzicht.Klein bericht dat Ossenkoppele stopt met het maken van jaaroverzichten van het lokale weer.2004
17DBekende Edenaren III 08Hans Dorrestijn in De Koepel.Boer. Jan deCabaretier geeft speciaal optreden.2004
17DBekende Edenaren III 09A/9BIn memorium: Fried Rijsemus.Kreeft. Rini2 artikelen over Fried Rijsemus na zijn overlijden.2004
17DBekende Edenaren III 10Harpiste Lavinia Meijer derde bij concours USA.2004
17DBekende Edenaren III 11Edese auteur Jan Siebelink signeert zijn nieuwste boek.Signeersessie in literaire boekhandel Het Paard van Troje.2005
17DBekende Edenaren III 12Organist Henk Faas koninklijk onderscheiden.2005
17DBekende Edenaren III 13Bennekomse harpiste wint Vriendenkrans Concours.Artikel over Lavinia Meijer.2005
17DBekende Edenaren III 14A/14B/14CJubileumconcert voor kerkorganist Henk Faas.3 artikelen over de organist Henk Faas.2005
17DBekende Edenaren III 15Honderdste sterfdag Georg Jan Casper Cavalje.Nijhoff. R.H.Herinnering aan de weldoener Dhr. Cavalje.2005
17DBekende Edenaren III 16A/16BZwartste calvinisme palmde ons gezin in.Kas. JanArtikel en intervieuw met Jan Siebelink.2005
17DBekende Edenaren III 17Balletschool Bransz overwint obstakels.Brugman. FrankArtikel over de balletschool Bransz.2005
17DBekende Edenaren III 18Harpiste Lavinia Meijer treedt op met Sonante.2005
17DBekende Edenaren III 19Vastberaden ondernemer op de harp.Wijngaarden. Leon vanPortret over Lavinia Meijer.2005
17DBekende Edenaren III 20A tm 20DSchrijver Jan Siebelink wint de AKO-literatuurprijs.Gulpen. Hans4 artikelen over Jan Siebelink.2005
17DBekende Edenaren III 21Markante personen: schrijver Jan Siebelink.Portret over de winnaar van de AKO-literatuurprijs.2005
17DBekende Edenaren III 22Markante personen: cabaretier Hans Dorrestijn.Intervieuw met Hans Dorrestijn.2005
17DBekende Edenaren III 23Schrijvers en lezers op Arnhems Boekenbal.2006
17DBekende Edenaren III 24Oud-Bennekom ontstaan uit Van Hoffens fascinatie.Visscher. QuirijnArtikel over de Historische Vereniging Oud-Bennekom.2006
17DBekende Edenaren III 25Ik houd ervan om te scheppen.Artikel over de cartoonist Rob Broek.2006
17DBekende Edenaren III 26Viooltje vernoemd naar Jan Siebelink.2006
17DBekende Edenaren III 27Verhoeff maakt tv-docu Siebelink.Walraven. HansFilmer Pieter Verhoeff maakt een documentaire over Jan Siebelink.2006
17DBekende Edenaren III 28Ik praat met mijn literaire vrienden over het weer.Veurink. RiekeArtikel over de schrijver Jan Siebelink.2006
17DBekende Edenaren III 29A tm 29FIn memoriam: Hilletje Wanders.Bouman. A.J.Diverse herinneringen aan Hilletje Wanders.1985
17DBekende Edenaren III 30Historische tijdbalk: Erfgoed van dhr. Cavalje.Nijhoff. R.H.Oude herinneringen aan de Cavalje.2007
17DBekende Edenaren III 31Dorrestijns vogelgids vliegt de winkel uit.Boer. Jan deArtikel over Hans Dorrestijn n.a.l. van de uitgave van de vogelgids.2007
17DBekende Edenaren III 32Gert-Jan Koster kijkt terug en vooruit.Artikel over de Bennekomse fotograaf Gert-Jan Koster.2007
17DBekende Edenaren III 33Alleen God kan ons redden.Jansen. HennyUitgebreid artikel over Gerrit Ossenkoppele.2007
17DBekende Edenaren III 34Jan Siebelink schrijft lofrede boek Thijssen.2007
17DBekende Edenaren III 35Voor hoop en liefde heb je geen godsdienst nodig.Meijerman. TonnyUitgebreid intervieuw met Jan Durk Tuinier.2008
17DBekende Edenaren III 36 T/M 36GVan plantenjongen tot miljonair.Gulpen. HansUitgebreide artikelen over Jan Siebelink.2008
17DBekende Edenaren III 37Nieuw onderkomen.Burgemeester opent studio van fotograaf Gert-Jan Koster.2008
17DBekende Edenaren III 38A/38BLudieke bril van Rob Broek.Artikel over de cartoonist Rob Broek.2008
17DBekende Edenaren III 39A. 39BMarkante Edenaren uit voorbije tijden deel 6; Drikus Heij (1906-1975)2008
17DBekende Edenaren III 40Markante Edenaren uit voorbije tijden (deel 2); Derk Pereboom2008
17DBekende Edenaren III 41Lavinia Meijer speelt jazz op benefietconcert2008
17DBekende Edenaren III 42Toverstaf' Kees uit Ede was bijna premierVisscher. Quirijn2008
17DBekende Edenaren III 43Edese baron met internationale topcarriereVisscher. Quirijn2008
17DBekende Edenaren III 44Raadslid Koekoek en zijn macht in EdeVisscher. Quirijn2008
17DBekende Edenaren III 45Op school is 't niks en de liefde wil ook nietGulpen. Hans2008
17DBekende Edenaren III 45AEdenaar Jan Siebelink in gesprek met Rik Felderhof2008
17DBekende Edenaren III 46Harpiste is blij om weer in Cultura te spelenKanssen. KellyLavinia Meijer staat dit weekend op het podium bij Cultura in Ede2008
17DBekende Edenaren III 47Literair diner met Jan Siebelink2008
17DBekende Edenaren III 48Lavinia Meijers droom komt uitDongelmans. Maarten-Jan2008
17DBekende Edenaren III 48BLavinia maakt debuut in Korea2008
17DBekende Edenaren III 49Sabbatical year voor een oude man'Boer. Jan de2008
17DBekende Edenaren III 04A tm 4FZalang de mensen het leuk vinden schrijf ik door.Cornelissen. BenArtikelen over de schrijver en het overlijden van H.J. Nijenhuis.1986
17DBekende Edenaren III 50Markante Edenaar Gerrit Ossenkoppele overleden2008
17DBekende Edenaren III 50AIn Memoriam Gerrit Ossenkoppele2008
17DBekende Edenaren III 50BOud-boswachter Ossenkoppele bleef tot op hoge leeftijd op velerlei gebied actiefBerendsen. PetraNecrologie Gerrit Ossenkoppele 1919 - 20082008
17DBekende Edenaren III 51AJos van Manen Pieters spreekt in Atrium Cultura2009
17DBekende Edenaren III 51BMensenbestaan blijft alleen door liefde dierbaar'Meijerman. Tonny2009
17DBekende Edenaren III 52Ik geloof voor een derde in God'Gulpen. Hans2009
17DBekende Edenaren III 53Gevoelige snaren van Meijer en TopLavinia Meijer met Tjeerd Top in Cultura2009
17DBekende Edenaren III 53BLavinia Meijer thuis op alle muziekpodia in de wereld2009
17DBekende Edenaren III 54Opmars van Ede en van de familie Tulp.Visscher. QuirijnSerie over spraakmakende figuren uit de Vallei.2009
17DBekende Edenaren III 55Lintje voor Jan Siebelink.Minister Plasterk speldt onderscheiding op.2009
17DBekende Edenaren III 56Dick Soek legt de Heideweek vast.Dick Soek filmt al vanaf 1975 de Heideweek voor de Stichting Heideweek.2009
17DBekende Edenaren III 57Lisa Jacobs opent serie.Opening van de Zaterdagavondconcerten in de Oude Kerk van Bennekom.2009
17DBekende Edenaren III 58A/58B/58CMeijer: De Harp moet uit het hokje.Koster. MariaLavinia Meijer krijgt de Nederlandse Muziekprijs.2009
17DBekende Edenaren III 58DLavinia Meijer: Musicus ben ik. niet alleen harpiste.Bosman. IngridArtikel over Lavinia Meijer.2009
17DBekende Edenaren III 59Siebeling & Siebelink.Schrijver Siebelink ontmoet neef dominee Siebelink.2009
17DBekende Edenaren III 59BNeven praten over 'De verlaten vader'Wisse. BramIntervieuw met jan en Dick Siebelink n.a.v. het boek 'Knielen op een bed violen'2009
17DBekende Edenaren III 60Gevierd auteur Jan Siebelink nuchter onder eerbetoon.Boer. Nico deArtikel over de schrijver Jan Siebelink.2010
17DBekende Edenaren III 61Adoptieverhaal.Violiste Lavinia Meijer vertelt tijdens een concert over haar adoptie.2010
17DBekende Edenaren III 62AfstandstabelCornelis Hartgers
17DBekende Edenaren III 63BekendmakingSpertijd1945
17DBekende Edenaren III 64BoerenpartijTerugblik op politiek verschijnsel1979
17DBekende Edenaren III 65Operatie Koekoek geluktPony's Dierenbescherming Schapen1979
17DBekende Edenaren III 66Secretaris zoekt opvolgerP. Hoekstra Dorpsraad Lunteren1979
17DBekende Edenaren III 67Trapakkers zijn gelukkig nog in EdeJan Siebelink over Ede-centrum2011
17DBekende Edenaren III 68Overlijdensadvertentie P.C.W. Pel2012
17DBekende Edenaren III 69Overlijdensadvertentie Theo Bransz2012
17DBekende Edenaren III 70Siebelink krijgt kunstkamer in Ellecom2012
18DBennekom I 01Groeten uit Beringhem. Bennichem. ofwel: BennekomNijhoff. R.H.1992
18DBennekom I 02Stilte in Bennekommer MeentVonk. WimToevluchtsoord' voor rustzoekers tussen Ede. Veenendaal. Rhenen en Wageningen1994
18DBennekom I 03Margriet wil naadje van kous wetenUrlings. Marie JosePrinses opent tweede gastenverblijf Manege zonder Drempels1994
18DBennekom I 04Margriet opent gastenhuis1994
18DBennekom I 05Prinses Margriet opent verblijf Manege zonder DrempelsNieuw gastenhuis voor meervoudig gehandicapte kinderen1994
18DBennekom I 06Manege zonder Drempels: ongesubsidieerd succesPrinses Margriet opent tweede gastenhuis1994
18DBennekom I 07Als er brokken vallen wijzen ze naar ons'Urlings. Marie JoseManege zonder Drempels distantieert zich van imitatie-huifbed1994
18DBennekom I 08Situatie noopte mij op te stappen'Voorzitter Manege zonder Drempels Piet van Dijk1994
18DBennekom I 09Jubileumuitgave van de Edese Courant: BennekomDiverse overzichtfoto's en foto's van oudere Bennekommers
18DBennekom I 10Nieuw bestemmingsplan voor Bennekom -centrumInformatie van de gemeente ede; Informatie-avond 16 november1994
18DBennekom I 11Weinig weerstand plan Bennekom -centrum1994
18DBennekom I 12Bennekom in vroeger tijdenNijhoff. R.H.De 'alom bekende Bennekommertjes' smaakten heerlijk1995
18DBennekom I 13Dorpslied uit 1935 ontdekt1995
18DBennekom I 14Conferentie-oord De Born staat midden in de tijd'Uffelen. Margreet vanNieuwe exploitanten voegen dienstbaarheid toe aan oorspronkelijke grondslag1995
18DBennekom I 15Ontwerp-bestemmingsplan Bennekom -centrum ter visieInformatie van de Gemeente Ede1995
18DBennekom I 16Literatuur-opgave artikelen over Bennekom1987
18DBennekom I 17Literatuur-opgave artikelen over Bennekom1990
18DBennekom I 18Het Veen tussen Bennekom en Veenendaal/Rhenen1995
18DBennekom I 19Voorontwerp bestemmingsplan omgeving Hoekelumse BrinkwegInformatie Gemeente Ede1995
18DBennekom I 20Een Rietveldhuis in Bennekom: eenvoudig. functioneel en over elke centimeter nagedachtBacker. YvelotteWonen in een monument1995
18DBennekom I 21Vrienden van de Kijkdoos blij met nieuwe expositie-ruimteBacker. Yvelotte1995
18DBennekom I 22Bennekom wil een weekmarktWeekmarkt Bennekom1975
18DBennekom I 23Bestemmingsplan Bennekom op de helling1975
18DBennekom I 24Natuurmonumenten neemt landgoed De Born over1966
18DBennekom I 25Manege 'zonder drempels'1988
18DBennekom I 26Ontwikkeling dorp Bennekom zeer eng verbonden met EdeDorp breidde vooral laatste 10 jaar sterk uit1972
18DBennekom I 27Tentoonstellingscatalogus 'Oud Bennekom'1949
18DBennekom I 28Grensgebied1994
18DBennekom I 29100 jaar geleden: Bennekommers zijn het zat: Dorp moet los van EdeNijhoff. R.H.1996
18DBennekom I 30Gids voor Bennekom1930
18DBennekom I 31Plan voor centrum Bennekom.Plannen voor herinrichting van het centrum waaronder een fietspad.1990
18DBennekom I 32Eigen karakter Bennekoms centrum handhaven.Artikel over de toekomst van het centrum.1996
18DBennekom I 33Dorp Bennekom is minstens 1200 jaar.1996
18DBennekom I 34Discussie over plan Bovenweg Bennekom.Kreeft. Rini1996
18DBennekom I 35Informatieblaadje van Bennekom.Informatiefolder uitgegeven door de V.V.V.-Bennekom.
18DBennekom I 36Wonderen van Manege zonder Drempels.Haarsma. HesterUitgebreide reportage over Manege zonder Drempels.1997
18DBennekom I 37Dorpspomp op Van Slootenplein.Haarsma. HesterRotaryclub Bennekom start naast pompenproject Ghana nieuwe actie op.1997
18DBennekom I 38/38ABennekomse verpleegstersmoord.Rietveld. AdUitgebreide artikelen die terugblikken op de verpleegstermoord uit 1930.1997
18DBennekom I 39Voorrang voetgangers in winkelgebied.Verkeer ondanks start herinrichting nog jaren in centrum Bennekom.1998
18DBennekom I 40Wij zijn op de goede weg met Bennekom.Herinrichting dorpscentrum gaat niet zonder slag of stoot.1998
18DBennekom I 41Cadeautje voor ouders en kleinkinderen.Haarsma. HesterJohan Roelofsen van Manege zonder Drempels wint Helene de Montigny-prijs.1998
18DBennekom I 42Tamme kastanjes in het Doornbos.Voorbeeldfunctie teelt en gebruik Nederlands hardhout in het aan te leggen Doornbos.1998
18DBennekom I 43Johan Roelofsen stopt over twee jaar.Rooy. Henk deSpil achter Manege zonder Drempels verrast op zijn 65ste verjaardag.1998
18DBennekom I 44Bennekom heeft honderd jaar V.V.V.Ippel. CeesBronzen Fortunabeeldje getoond in Kijk- en Luistermuseum.1998
18DBennekom I 45Dokter weet ervan.Pol-Fontein. A. van derHerinneringen en impressies van een jonge doktersvrouw uit het begin van de jaren vijftig.1998
18DBennekom I 46Pijn en onbegrip bij oorlogsmonument.Daders vernielingen Bart van Elstplantsoen Bennekom onbekend.1998
18DBennekom I 47Mooie kleuren en vrijliggende fietspaden.Oplevering eerste fase herinrichting Bennekom centrum.1998
18DBennekom I 48Bennekom van de tweede tot de vijfde eeuwHoekstra. T.J.Samenvatting van een eerder gepubliceerd onderzoek n.a.l. van opgravingen uit 1970/1971.1998
18DBennekom I 49A/49BLaatste woonwijk voor Bennekom.Kreeft. RiniKnallend vuurwerk bij storten eerste beton in project Breukereng.1998
18DBennekom I 50Straat waarin wij wonen.Gijsbertsen. HenkHerkomst en betekenis van straatnamen in Bennekom.1998
18DBennekom I 51A/51BBennekom en Bennekomse Buurtbos.Baggen. JanBeschrijvingen van Bennekom en het Bennekomse Buurtbos verduidelijkt met tekeningen.1999
18DBennekom I 52Breukereng. de nieuwste wijk van Bennekom.Overzichtspagina hoe de Beukereng eruit komt te zien.1999
18DBennekom I 53Alle gerieflijkheden en luxe aanwezig.Nijhoff. R.H.Bennekom was rond 1930 geliefd als vakantieplaats.2000
18DBennekom I 54Nu diepe put. straks fraaie pomp.Oosten. Tonny vanBennekomse bevolking krijgt symbolisch cadeau van Rotaryclub bennekom.2000
18DBennekom I 55Karakteristiek stukje Bennekom verdwijnt.40 oude eikenbomen kappen en andere bomen herplanten.2000
18DBennekom I 56A/56BBart van der Elstplantsoen in Bennekom krijgt open karakter.Gedenk- en herdenkingsplaats ondergaat een fikse renovatie.2001
18DBennekom I 57Bennekom was in de ijzertijd zeker geen onbewoond gebied.Angenent. WimBeschrijving van vondsten uit de ijzertijd.2001
19DBennekom II 01Wij leerden fier rechtop te staan.Nijhoff. R.H.Artikel over het beeldje dat in 1951 werd geplaatst bij Huize De Born in Bennekom.2001
19DBennekom II 02Bennekomse Meent.Stukje over de historie van De Meent.2001
19DBennekom II 03Bewoningsgeschiedenis van Bennekom vanuit een geografische invalshoek.Vervloet. J.A.J.2001
19DBennekom II 04Katherine Jeanne Thomson's laatste reis.Munniksma. HarryArtikel over de onopgeloste moord op Katherine Jeanne Thomson uit 1994.2002
19DBennekom II 05Van boerenbedoening tot Panoramahoeve.Janse. CorArtikel over de gesschiedenis van de Panoramahoeve.2002
19DBennekom II 06Renovatie Villa 't Endt eind juli klaar.Foto met onderschrift van de renovatie.2002
19DBennekom II 07Arnhemmers nemen conferentiecentrum De Born over.2002
19DBennekom II 08Keizerlijk. grafelijk en hertogelijk bezit.Het Moftbos. straatnaam met een verhaal.2004
19DBennekom II 09Drie artikelen over uiteenlopende onderwerpen die met Bennekom te maken hebben.Valk. Arno van derArtikel een over Henriette L.T. de Beaufort (1890-1982)2004
19DBennekom II 10Born wordt kraamhotel.Wisse. BramNieuwe bestemming voor het pand.2004
19DBennekom II 11Huis ' Midden-Eng ' te Bennekom.Smit. PietGeschiedenis over het niet meer bestaande huis Midden-Eng.2004
19DBennekom II 12Fraude is fout. het hoort niet.Wolff. FreekBennekomse schrijfster Els de Groen met nieuwe politieke partij 'Transparant' in het Europees Parlement.2004
19DBennekom II 14Bennekomse brieven van G.J. Mulder (1802-1880)Valk. Arno van derOver het leven van G.J. Mulder en de brieven die hij schreef.2004
19DBennekom II 15Bennekom krijgt brede school en medisch centrum.Artikel over de plannen voor nieuwbouw.2004
19DBennekom II 16Oorlogshandelingen in Bennekom.Nooij. AdGebeurtenissen in Bennekom ten tijde van oorlog.2004
19DBennekom II 17Herinneringen aan De Born.Hoogkamer-Weijman. RietHerinneringen verteld door Gaatske Feenstra-Wouda.2004
19DBennekom II 18Liesbeth Ribbius Peletier (1891-1989)Kloosterman. AnnemarieArtikel over het leven en werken van Liesbeth Ribbius Peletier.2005
19DBennekom II 19A/19BPlannen 'Brede School' in Bennekom omstreden.Herpen. Peter vanArtikel over de geplande samenvoeging van diverse onderdelen.2005
19DBennekom II 20Bennekomse ontdekkingsreiziger Johannes Schouw Santvoort (1846-1877)Valk. Arno van derArtikel over het leven van Johannes Schouw Santvoort.2006
19DBennekom II 21Geschiedenis De Koepel.2006
19DBennekom II 22Monument van een glasgravure van Oud-Bennekom.Swaenepoel. GerardReclamefolder met intekenlijst om 'Oud-Bennekom in glasgravure' te bestellen.1993
19DBennekom II 23Schitterende villa's aan een zandweg in Bennekom.Meijerman. TonnyArtikel over de Selterskampweg uit vroegere tijden.2008
19DBennekom II 24Verdachte moord langer vast.Tien tips over drama rond Martine Bruil.2010
19DBennekom II 25Bennekomse verpleegstersmoord.Rietveld. AdTerugblik op de moord van een verpleegster uit 28 febr. 1930.1997
20DBevrijding 1945 I 01 en 01A tm 01DRadio-krantGedrukt nieuws na de bevrijding.1945
20DBevrijding 1945 I 02A/2BEendracht.Nieuws en feiten tijdens en na de oorlog door ondergronds gedrukte blaadjes.1945
20DBevrijding 1945 I 03Vrij.....!Nieuwsfeiten over deoorlog en nieuws uit de regio.1945
20DBevrijding 1945 I 04AOnvoorwaardelijke overgave van de Duitsers in de vesting Holland is een feit.Berichten over de laatste dagen van de oorlog in Europa.1945
20DBevrijding 1945 I 04BBerichten over en na de oorlog.Voor- en achterpagina van een landelijk dagblad.1945
20DBevrijding 1945 I 05A/5B/5CVrije Pers.Buitenlands-. Landelijk- en Plaatselijk nieuws.1945
20DBevrijding 1945 I 06Verslag en commentaar over de eerste atoombom op Hirosjima.1945
20DBevrijding 1945 I 07Vrij Nederland.Op de voorpagina het Wilhelmus.1945
20DBevrijding 1945 I 08The Polar Bear News.Nieuws van de verschillende fronten in Europa en Azie.1945
20DBevrijding 1945 I 09Special order of the day from Commander 147 Infantry Brigade.Wood. H.Stand van zaken verteld aan de manschappen.1945
20DBevrijding 1945 I 10Wageningen 5 -5 - '45Douwenga. J.1945
20DBevrijding 1945 I 11. 11A en 11BLetter by the Commander-in-Chief1945
20DBevrijding 1945 I 12Foto Prins Bernhard en burgemeester van Wageningen1945
20DBevrijding 1945 I 13Vergunning tot terugkeer naar Bennekom1945
20DBevrijding 1945 I 14Welkom BondgenootOproep aan Nederlandse meisjes zich waardig te gedragen tegenover de geallieerde bevrijders1945
20DBevrijding 1945 I 15Holland Hails YouHeyn. J.1945
20DBevrijding 1945 I 16Army Prayer BookBoekje met gebeden en liederen1945
20DBevrijding 1945 I 17Na Barre TijdDoekes-de Wilde. M.Boekje met liedeen t.g.v. de bevrijding1945
20DBevrijding 1945 I 18Programma Oranje-avondProgramma van declamatie en liederen. met handtekeningen van prominente Edenaren1945
20DBevrijding 1945 I 19Programma BevrijdingsconcerrtKunst na Arbeid' en 'Oranjezangers'1945
20DBevrijding 1945 I 20Bewijs van Toegang voor de Oranjeavond1945
20DBevrijding 1945 I 21Vrijstelling van Veiligheidsmaatregelen1945
20DBevrijding 1945 I 22Form of Prayer and Thanksgiving for Victory1945
20DBevrijding 1945 I 23A tm 23EZon van OranjeVisser. Riet1945
20DBevrijding 1945 I 24Erelijst voor hen die hun leven lieten1945
20DBevrijding 1945 I 25Brief van Slagerij G. JoostenJoosten's slagerij. sinds 1922. moet weer bloeien1945
20DBevrijding 1945 I 26A tm 26L11 kaarten uitgegeven t.g.v. Bevrijding 19451945
20DBevrijding 1945 I 27Daverende Dingen Dezer DagenTast. Ton van1945
20DBevrijding 1945 I 28Oorlogsprentenboek. 2e deelTast. Ton van1945
20DBevrijding 1945 I 29Amsterdamsch Dagblado.a. Aankondiging geldzuivering door Minister Lieftinck1945
20DBevrijding 1945 I 30Terugblik1945
20DBevrijding 1945 I 31EendrachtRadiokrant van 2 mei 19451945
20DBevrijding 1945 I 32Briefkaart aan fam. Put. Klinkenbergerweg 19 te Ede1945
20DBevrijding 1945 I 33BevrijdingsliedVoorst. Henny van1945
20DBevrijding 1945 I 34Bulletin 'Radio-Surrogaat'Mussert gearresteerd in Utrecht1945
20DBevrijding 1945 I 351e lijst van bevrijde gevangenen1945
20DBevrijding 1945 I 3680.000 N.S.B.-ersSpierdijk. JanCollaborateurs en landverraders achter prikkeldraad ... en die behoren daar te blijven!!1945
20DBevrijding 1945 I 37Waarom het zoo langzaam gaat1945
20DBevrijding 1945 I 38Brief aan officieren.Engels instructie. hoe om te gaan met verbroedering.1945
20DBevrijding 1945 I 39Afdruk houtsnedeSnapper. R.Stantvastich is ghebleven mijn hert in thegenspoet1945
21DBevrijding 1945 II 01Programma Bevrijdingsavond in de Reehorst.Herdenkingsavond t.g.v. het eerste lustrum der bevrijding.1950
21DBevrijding 1945 II 02Op de zeventiende april kwam de bevrijding van Ede-dorp.Valkenburg. RikUitgebreid artikel over de bevrijding van Ede.1965
21DBevrijding 1945 II 03Ede is bevrijd.Valkenburg. RikGroot artikel over de bevrijding van Ede.1970
21DBevrijding 1945 II 04Nederland Vrij.Nieuwsfeiten uit het hele land na de bevrijding.1970
21DBevrijding 1945 II 05Vragen rond de capitulatie in Wageningen.Krosenbrink. HenkArtikel met de vraag of de ondertekening van de capitulatie wel in Wageningen heeft plaatsgevonden.1975
21DBevrijding 1945 II 06AEdesche Courant en De Eendracht gingen op 5 mei 1945 samen.Bericht over het samengaan van de Edesche Courant en het verzetsorgaan De Eendracht.1980
21DBevrijding 1945 II 06B/6CEngelsen bevrijdden Ede op 17 april 1945.Verwayen. WillemClifford Moulton en E. van de Weerd beweren dat de Canadezen pas later naar Ede kwamen.1980
21DBevrijding 1945 II 06DBevrijding in Otterlo.Frijlink. mevr.Artikel over hoe het was tijdens de 2e WO in Otterlo.1980
21DBevrijding 1945 II 06EPaar dagen tussen hoop en vrees.Grepen uit het oorlogsdagboek van H. van Eck.1980
21DBevrijding 1945 II 07Programma Bevrijdingsconcert.1985
21DBevrijding 1945 II 08A/8BSS-ers brachten vlak voor onze deur anti-tankwapens in stelling.Diverse onderwerpen die met de bevrijding te maken hebben.1985
21DBevrijding 1945 II 09Ede was een witte vlek op de kaart.Uffelen. Margreet vanAmateurhistoricus E. van de Weerd overhandigd documentatiemateriaal aan Gemeentearchief.1994
21DBevrijding 1945 II 10Gemeente Ede werd in tweede helft van april 1945 bevrijd.Nijhoff. R.H.Opmars geallieerde troepen begon met verschrikkelijke veldslag in Otterlo.1993
21DBevrijding 1945 II 11AComite heeft programma Edes bevrijdingsfeest deels klaar.1994
21DBevrijding 1945 II 11BEmotionele ontmoeting na halve eeuw met Canadese bevrijders.Urlings. Marie JoseHerinnering aan de bevrijding.1994
21DBevrijding 1945 II 11CFilm 'Bommen op Ede-Zuid' bij lokale omroep.Verschuur. Lily1994
21DBevrijding 1945 II 11DLunterse herinnering aan de dag der bevrijding.Gazenbeek. Jac.Op 16 april 1945 stonden Canadese tanks op de Goudsberg-rand.1994
21DBevrijding 1945 II 11EEde bevrijd. maar ik durf geen oranje.Verschuur. LilyPersoonlijke herinnering aan de bevrijding.1994
21DBevrijding 1945 II 12A/12BBij herdenken past gevoel van schaamte en nalatigheid.Held. WillemOver de herdenkingsbijeenkomst in de oude kerk op 17 april 1995.1995
21DBevrijding 1945 II 13Bevrijding.Dielessen. GerardDiverse artikelen over de bevrijding.1995
21DBevrijding 1945 II 14Ede 50 jaar vrij.Uitgebreid magazine over festiviteiten e.d. in de gemeente Ede.1995
21DBevrijding 1945 II 15Bevrijdingskrant.Bevrijdingsprogramma 1995 in gem. Ede.1995
21DBevrijding 1945 II 16A tm 16GArtikelen over het bevrijdingsfeest in Ede.Kreeft. RiniArtikelen over de feesten. terugblikken op de bevrijding.1995
21DBevrijding 1945 II 17A/17BHaal Amerikaanse vlaggen weg.Edes comite wil Britten en Canadezen niet teleurstellen.1995
21DBevrijding 1945 II 18A/18BMassale belangstelling voor optocht legervoertuigen.Faas. HenkOptocht van historische legervoertuigen ivm 50-jarig bevrijdingsfeest.1995
21DBevrijding 1945 II 19A/19BGrote menigte op Markt in Ede luistert naar bevrijdingshymne.Voorst. Arjanne vanBevrijdingsconcert ter ere van ' Ede 50-jaar vrij '1995
21DBevrijding 1945 II 20AWoonstede bestelt vijfduizend exemplaren bevrijdingsvlag1995
21DBevrijding 1945 II 20BEde krijgt eigen bevrijdingsvlag en nieuw gedenkteken1995
21DBevrijding 1945 II 20CBevrijdingsvlag maandag te koop bij Woonstede1995
21DBevrijding 1945 II 20DEde krijgt bevrijdingsvlagAlle aandacht voor bevrijding en vrijheid'1995
21DBevrijding 1945 II 20EBevrijdingsvlag wappert boven EdeDundoek vanaf maandag 3 april te koop bij kantoor Woonstede1995
21DBevrijding 1945 II 20FTwee vlaggen leiden tot verwarring'Voorzitter Comite Feestdagen: 'Een officiele bevrijdingsvlag'1995
21DBevrijding 1945 II 21AEdese juwelier maakt bevrijdingsmedaillesVoor Engelse en Canadese bevrijders1995
21DBevrijding 1945 II 21BBevrijdingsmedailles voor veteranenEdese juweliet maakt vijfduizend exemplaren voor Canadezen en Engelsen1995
21DBevrijding 1945 II 21CVitrines bij juwelier Kreek in Ede bevatten veel oorlogsherinneringenExpositie tot en met 5 mei1995
21DBevrijding 1945 II 22AEerste exemplaar bevrijdingslepeltje voor leerlingen van de Merel in Ede1995
21DBevrijding 1945 II 22BComite beraadt zich op advies bevrijdingscadeauTe weinig geld voor extra lepeltjes in Ede1995
21DBevrijding 1945 II 22CEdes bevrijdingslepeltje1995
21DBevrijding 1945 II 23Een bevrijdingsboekje voor alle leeftijdenVooral aandacht voor menselijk aspect in oorlog1995
21DBevrijding 1945 II 24ARuim 100.000 vlaggetjes sieren tachtig straten in Lunteren1995
21DBevrijding 1945 II 24BFascinerend herdenkingsconcert in Lunterse Maranathakerk1995
21DBevrijding 1945 II 24CRondje versierd Lunteren aanbevolenComite-voorzitter Jaap van Galen: 'Een lust voor het oog'1995
21DBevrijding 1945 II 24DPolonaise in Lunteren goed voor wereldrecordVijftigste bevrijdingsdag wordt uitbundig gevierd1995
21DBevrijding 1945 II 24EVeel te doen tijdens bevrijdingsfeest1995
21DBevrijding 1945 II 25ASportlaan mooiste straat van Otterlo1995
21DBevrijding 1945 II 25BOtterlo barst uit voegen tijdens BevrijdingsoptochtRooy. Henk deKleurig lint van voertuigen passeert duizenden toeschouwers1995
21DBevrijding 1945 II 25CCanadese oud-strijder viert verjaardag in Otterlo1997
21DBevrijding 1945 II 25DBevrijdingsdag in Harskamp in het teken van de kinderenBevolking Otterlo sluit massaal weken van festiviteiten af1995
21DBevrijding 1945 II 25ESlag Otterlo1995
21DBevrijding 1945 II 26AVrijheid ligt niet veilig verankerd in samenleving'Faas. HenkBlanken geeft startsein voor feest- en herdenkingsprogramma1995
21DBevrijding 1945 II 26BVrijheid nu even actueel als toen'Backer. YvelotteBurgemeester Blanken bij opening herdenkingsexpositie1995
21DBevrijding 1945 II 26CMensen hebben vrede en vreugde nodig'Berg. Annet van denVolwassenen en kinderen leveren bijdrage expositie 50 jaar bevrijd Bennekom1995
21DBevrijding 1945 II 26DHerdenking Bart van Elstplantsoen zuiver Bennekomse aangelegenheid'Backer. YvelotteDe vrede werd duur betaald1995
21DBevrijding 1945 II 27AEde 50 jaar VrijInformatie van de gemeente Ede1995
21DBevrijding 1945 II 27BHet is goed om bij de oorlog stil te staan'Uffelen. Margreet vanMassale opkomst bij bijzondere herdenkingsdienst en Stille Tocht op 4 mei. Oud-strijders ontvangen tijdens rommelige ceremonie herinneringsmedailles. Nieuw bevrijdingsmonument schittert van eenvoud1995
21DBevrijding 1945 II 28A50 jaar bevrijdingLunteranen konden Geallieerden als eersten begroeten. Edenaren niet allemaal op dezelfde dag bevrijd. Bevrijding ging aan Veenendaal voorbij1995
21DBevrijding 1945 II 28BTalloze activiteiten op bevrijdingsfeest 'We verwachten een grote vlaggenzee'1995
21DBevrijding 1945 II 28CVrolijkheid en vermaak rond kasteel HoekelumBezoekers landgoed genieten van muziek. dans. sport en spel1995
21DBevrijding 1945 II 28DAls oudere moet je meer doen dan alleen herdenken'Ouderbonden vieren samen bevrijdingsfeest in Ede1995
21DBevrijding 1945 II 28ELeven na oorlog komt moeizaam op gangBevrijding Ede betekent niet direct einde aan periode grote schaarste1995
21DBevrijding 1945 II 28ELeven na oorlog komt moeizaam op gangVerschuur. LilyBevrijding Ede betekent niet direct einde aan periode grote schaarste1995
21DBevrijding 1945 II 28FWe zaten als bange muizen in de kelder'Boer. Jan deVier inwoners gemeente Ede verhalen over ervaringen oorlog en bevrijding1995
21DBevrijding 1945 II 28GGroot feest in de gemeente EdeOtterlo en Lunteren fraai versierd1995
21DBevrijding 1945 II 28HEindelijk waren we weer onder ons'Louwes. ErikJordaanse'onderwijzeres Marisa Quanjer over bevrijding en hulp aan evacuees1995
21DBevrijding 1945 II 28IEen snee brood of een kop soep per 24 uur'Lunteraan Henk Sietsma werd op 29 april om 17.28 in Dachau bevrijd1995
21DBevrijding 1945 II 28JGevleugelde vrienden' geweldige topperIn Reehorst ontstaat voor Ede ongekend feest1995
21DBevrijding 1945 II 28KFotoserie gemeente-archief Ede1. Intocht via Oude Rijksweg; 2. Onthaal voor militairen; 3. Soldaten bij Oude Kerk; 4. Militairen tussen Edenaren; 5. Bevrijders in Lunteren; 6. Krijgsgevangenen in Otterlo1995
21DBevrijding 1945 II 28LBevrijding op 17 april verliep niet zonder slag of stootWeerd. Evert van deCanadese commandant in dagboek: 'and Ede was ours'1995
21DBevrijding 1945 II 28MWe dachten dat de oorlog afgelopen was'Urlings. Marie JoseWageningse evacues soms voor maanden van huis en haard naar Ede en Veenendaal verdreven1995
21DBevrijding 1945 II 291945 - 1995 Ede 50 jaar vrij1995
21DBevrijding 1945 II 30ALevenslang in de ban van de BeerVoor Kees Jansen houden de contacten met Polar Bears nooit op1995
21DBevrijding 1945 II 30BEmotionele onthulling Polar Bears-monumentZeggelaar. LindaEerste herdenkingsteken voor legerdivisie in Engeland1998
21DBevrijding 1945 II 30CPolar Bears-monument in Britse Croxall1998
21DBevrijding 1945 II 30DEdes logo onder levensgrote ijsbeerBrocketter. FabianBevrijders Polar Bears krijgen 53 jaar na oorlog monument in Engeland1998
21DBevrijding 1945 II 31AVieringen gepast en geslaagd2000
21DBevrijding 1945 II 31BWaterorgel zorgt voor verfrissingVivas-Welgraven. LizetteEde viert bevrijding met oorlogsveteranen; Schitterend weer maakt bevrijdingsdag onvergetelijk2000
21DBevrijding 1945 II 32Film vult witte plek in geschiedenisFreijser. CyrielEvert van de Weerd rondt documentaire over bevrijding van de Veluwe af2000
21DBevrijding 1945 II 33AEde viert bevrijding met grootse historische optocht1945
21DBevrijding 1945 II 33BEde 'opnieuw bevrijd' met historische optocht2005
21DBevrijding 1945 II 33CAcht paarden trekken kanonBoer. Jan deHistorische optocht lijkt zijn weerga niet te kennen2005
21DBevrijding 1945 II 34ALuchtlandingen van september 1944Gijsbertsen. G.W.Ede (opnieuw) bevrijd2005
21DBevrijding 1945 II 34BBombardement en evacuatieGijsbertsen. G.W.Ede (opnieuw) bevrijd2005
21DBevrijding 1945 II 35A/35BBevrijding in april 1945.Gijsbertsen. G.W.2005
21DBevrijding 1945 II 36Vechten voor Ede in 1945.Oosten. Tonny vanArtikel over C. Moulton. een van de Britse bevrijders van Ede.2005
21DBevrijding 1945 II 37Toen zei hij doodleuk: 'Ze kapot schieten'Vier verhalen van verzetsmensen.2005
21DBevrijding 1945 II 38Bevrijding was huilen en lachen tegelijk.Twee verhalen van mensen die de oorlog hebben meegemaakt.2005
21DBevrijding 1945 II 39A/39BHerdenkingsmonument Otterlo-Battle onthuld.2005
21DBevrijding 1945 II 40Canada-Nederland 1944-1945.Herinneringsboekje over het Canadese leger.
21DBevrijding 1945 II 41A/41B/41CEde is vrij !60-jaar bevrijding gevierd en herdacht.2005
21DBevrijding 1945 II 4250 Jaar Bevrijding.Boele. HansSpeciale bevrijdingspagina ivm 50-jaar bevrijding.1995
21DBevrijding 1945 II 43Ede is in eerste instantie bevrijd door de Engelsen.Diverse artikelen over de bevrijding.1985
21DBevrijding 1945 II 44Herinneringsmedaille voor Clifford Moulton.2008
21DBevrijding 1945 II 45Bevrijding en vluchtelingenwerkGelukwens- en dankbaarheidskaart gericht aan de Koningin.1960
21DBevrijding 1945 II 46Embleem Polar Bears.Klein embleem van stof.
22DBinnenlandse Strijdkrachten 01Bekendmaking: Aanstelling Districtscommandant en Plaatselijk Officier der N.B.S.Bekendmaking van namen die een officiele functie gaan bekleden.1945
22DBinnenlandse Strijdkrachten 02Bekendmaking: Wie is gerechtigd armbanden te dragen.Wie en onder welke voorwaarden mag men een armband dragen.1945
22DBinnenlandse Strijdkrachten 03Inlichtingenboekje voor de leden van de N.B.S.Uitleg van de toekomstige mogelijkheden van de leden van de NBS.
22DBinnenlandse Strijdkrachten 04Aanstelling tot lid van de Nood-politie.Aanstelling van dhr. D. de Nooy.1945
22DBinnenlandse Strijdkrachten 05Brief van Districtscommandant D. WildeboerOproep om ten onrechte in bezit genomen goederen in te leveren1945
22DBinnenlandse Strijdkrachten 06Vorderingsbevel1945
22DBinnenlandse Strijdkrachten 07Vragen welk bij elk verhoor gesteld dienen te worden1945
22DBinnenlandse Strijdkrachten 08Brief Ministerie van OorlogBrief betreffende geneeskundig onderzoek oud-leden B.S.1946
22DBinnenlandse Strijdkrachten 09Brief van Notaris Fischer aan het plaatselijk command0 der N.B.S.1945
22DBinnenlandse Strijdkrachten 10Bevel N.B.S. EdeVerbod zich te bevinden in openbare dansgelegenheden. bioscoop enz.1945
22DBinnenlandse Strijdkrachten 11Brief met verzoek om schoenen voor oud-lid N.B.S.1945
22DBinnenlandse Strijdkrachten 12Vergunning tot het dragen van een wapen1945
22DBinnenlandse Strijdkrachten 13Vrijstelling van veiligheids maatregelen.Vrijstelling voor beperkingen ten aanzien van de avondklok.1945
22DBinnenlandse Strijdkrachten 14Bekendmaking: verbod om eigenmachtig represaiiles te nemen1945
22DBinnenlandse Strijdkrachten 14AMededeelingenblad 2 van het Militair Gezag voor de Provincie GelderlandProclamatie en informatie aan inwoners provincie Gelderland1945
22DBinnenlandse Strijdkrachten 14BMededeelingenblad 1 van het Militair Gezag voor de Provincie GelderlandInformatie van de sectie voorlichting1945
22DBinnenlandse Strijdkrachten 15Waarschuwing Miltair GezagWaarschuwing tegen bezit en handel van legergoederen1944
22DBinnenlandse Strijdkrachten 15ABekendmaking: inleveren van wapens bij de dichtsbijzinde N.B.S.-post1945
22DBinnenlandse Strijdkrachten 16Bekendmaking tot functieherstel van de Burgemeester van Edeherbenoeming burgemeester L.R. Middelberg plus nieuwe gemeenteraad1945
22DBinnenlandse Strijdkrachten 17Brief betreffende politieke betrouwbaarheidNotering aangaande onbetrouwbaarheid van bepaalde personen1945
22DBinnenlandse Strijdkrachten 18Bezoldigingsschaal mannelijk personeel Politieke dienst1945
22DBinnenlandse Strijdkrachten 19Afgifte bewijzen van politieke betrouwbaarheidKruls. H.J.Brief betreffende politieke betrouwbaarheid1945
22DBinnenlandse Strijdkrachten 20Brief van het Militair Gezag betreffende politieke betrouwbaarheidKruls. H.J.Brief betreffende politieke betrouwbaarheid1945
22DBinnenlandse Strijdkrachten 21Aan alle Politiek Opsporingsdiensten in NederlandKlazinga. J.1945
22DBinnenlandse Strijdkrachten 27Verslag vergadering: Steun wettig gezag.Dinther. H.vanDe notulen van de vergadering.1949
22DBinnenlandse Strijdkrachten 28A/28BOproep tot deelneming aan het Instituut Steun Wettelijk Gezag.Boot. J.J.G.Oproep aan alle mannelijke ingezetenen van het dorp Ede.1949
22DBinnenlandse Strijdkrachten 29A/29BAanmeldingsformulier voor inschrijving Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag.Ingevulde formulieren van de heren Louwerse en Folsche.1949
22DBinnenlandse Strijdkrachten 40 en 42Vragenlijst aangaande Politieke Betrouwbaarheid.Boeree. Theodoor AlexanderVragenlijst van het Aanmeldingsbureau Oorlogsvrijwilligers.1945
22DBinnenlandse Strijdkrachten 41Besluit: Houdende vaststelling van het besluit Vijandelijk Vermogen.Besluit met een aantal artikelen.1944
22DBinnenlandse Strijdkrachten 43Briefje van de Gemeente-Secretaris.Aanmaningsbriefje voor het terugsturen van formulieren.1951
22DBinnenlandse Strijdkrachten 44Briefje van Aanmeldingsbureau Oorlogsvrijwilligers.Hoofd A.O.V. verzoekt om inlichtingen van bepaalde personen.1946
22DBinnenlandse Strijdkrachten 45Politieke betrouwbaarheid van dhr. van Wijk.Informatiegegevens van personen.1945
22DBinnenlandse Strijdkrachten 46Verslag van een vergadering van P.O.D.-en.Schaaff. J.K. vdNotulen van de vergadering te Utrecht op 20-10-1945.1945
22DBinnenlandse Strijdkrachten 47Opsporingslist van Politieke-Ambtenaren.Berg. J.H.G. v.d.Lijst met gezochte personen.1946
22DBinnenlandse Strijdkrachten 48Bericht over de rechtsgeldigheid van huwelijken.Mededeling rechtsgeldigheid van huwelijken met een NSB-er. de vijand of politieke deliquent.1945
22DBinnenlandse Strijdkrachten 49Verzoek informatie politieke betrouwbaarheid oorlogsvrijwilligers.Burgers. J.G.Bijgevoegd een lijst met namen waarom het gaat.1946
22DBinnenlandse Strijdkrachten 50Dienstmededeling voor alle P.O.D-ers district Ede.Informatie bulletin voor het personeel over allerlei zaken.1946
22DBinnenlandse Strijdkrachten 51Verzoek om een uittreksel uit het strafregister van dhr. Bos.Verzoek en het antwoord.1946
22DBinnenlandse Strijdkrachten 52Verklaring van pilitieke betrouwbaarheid.Bos. G.W.1946
22DBinnenlandse Strijdkrachten 53Brief van NBS-ers van de districts commandant der NBS.Bericht van gefusilleerde medestrijders.1945
22DBinnenlandse Strijdkrachten 54Bekendmaking aan NBS-ers van District Ede1945
23DBodebussen 01Kleinoden met lange geschiedenis.Artikel over de 4 bodebussen van Ede.1994
23DBodebussen 02Instructies voor de Gemeentebode uit 1867.Instuctievel van de Gemeente Ede met diverse artikelen.1867
23DBodebussen 03/3AFotokopie uit de ambtsrekening van 1796.Rekening aan zilversmid J. van den Berg voor het vervaardigen van vier zilveren bussen.1796
23DBodebussen 04Verslag opening tentoonstelling: De Bodebus in Gelderland.Nijdam. Jaap1983
23DBodebussen 05Een avond met de historische bodebus.Kreeft. RiniLaatste raadsvergadering hoofdbode Van Leest.1996
23DBodebussen 07Bodebussen der gemeente Ede.Agterberg. M.Antwoord op een vraag omtrent bodebussen.1983
23DBodebussen 08Gelderse plakatenlijst 1740-1815 betreffende : Bode's.Geschreven vel papier over 3 voorschriften voor bode's.
23DBodebussen 09Bodebussen in Rhenen's streekmuseum.Persbericht over de tentoonstelling in Rhenen.1983
23DBodebussen 10Bodebus in Gelderland.Rabeling. G.M.Persbericht over de tentoonstelling in Doesburg.1983
23DBodebussen 11Bodebus toen en nu.Agterberg. M.Uitleg van het begrip ' Bus ' door dhr. M. Agterberg.
23DBodebussen 12Bodebus.Uitleg over het onstaan van bodebussen.2001
23DBodebussen 13Briefwisseling tussen Historisch Museum en Gemeente Ede.Briefwisseling over het vervaardigen van een replica van een van de bodebussen.
23DBodebussen 15Wat zijn of wie zijn bodes ?Verwoerd. A.Uitleg over bodes. het verschil en de ontwikkeling van bodes.
24DBoerderijen I 01Stichting legt wortels Utrechtse Boerderijen blootStandaardwerk boerderij-ontwikkeling onlangs gepresenteerd1993
24DBoerderijen I 02PampelHaak. Bram1992
24DBoerderijen I 03Boerderijen gezochtOssenkoppele. G.A.1983
24DBoerderijen I 04Vergane glorie van de HanepolLagerwij. VincentVan 'Edel huijs' tot boerderij1990
24DBoerderijen I 05Vereniging Oud-Ede tegen verkoop van boerderij Slijpkruik1994
24DBoerderijen I 06BoerderijenDiverse types boerderijen met foto's en tekeningen1981
24DBoerderijen I 07Hanepol wordt afgebroken1966
24DBoerderijen I 08Leven op een Saksische boerderijHave. F. van der1993
24DBoerderijen I 09Horeca-besteming voor boerderij De Slijpkruik1989
24DBoerderijen I 10Door uitbreiding moeten wij steeds inkrimpen'Huidige bewoners Slijpkruik zien maar weinig uitbreidingskansen1972
24DBoerderijen I 10A/10BAfstoten monument loont.Kreeft. RiniVeel bijzondere spullen verkocht tijdens boeldag na verkoop van boerderij De Slijpkruik.1999
24DBoerderijen I 11Eind aan agrarisch bedrijf Bouwhuis landgoed KernhemPachter blijft in boederij wonen1994
24DBoerderijen I 12Lunterse ... een oude streek1994
24DBoerderijen I 13 en 13ABoerderij Slijpkruik krijgt andere funktieHoreca-bestemming voor boerderij De Slijpkruik1989
24DBoerderijen I 14Bestek en voorwaarden voor het bouwen van een boerenwoningLagerwey. Jan1920
24DBoerderijen I 15Boerenerven in vroeger tijdenNijhoff. R.H.1995
24DBoerderijen I 15AMooiste boerenerf is te vinden in WekeromEchtpaar Bruil krijgt gemeentelijke prijs in kader natuurbeschermingsjaar1995
24DBoerderijen I 16Bewoner Jan Schut: 'Een mooie stee...Oud Saksisch boerderijtje sneuvelt voor nieuwbouw1968
24DBoerderijen I 17Groot Beetrum. merkwaardige boerderij in Edes DoesburgerbuurtHistorie gaat terug tot middeleeuwen1966
24DBoerderijen I 18Historie aan de rand van Edese huizenzeeProosdij was er al in de vijftiende eeuw1966
24DBoerderijen I 19Boerderijen1977
24DBoerderijen I 20Eeuwenoude boerenhoeve nog steeds in bedrijf.Artikel over de boerenhoeve De Harn en de bewoners.1972
24DBoerderijen I 21Eeuwenoud edelmanshuis weinig toekomst biedend boerenbedrijf.Artikel over Huize Boekelo.1972
24DBoerderijen I 22Huidige bewoners Slijpkruik zien maar weinig uitbreidingskansen.Artikel over de boerderij De Slijpkruik.1972
24DBoerderijen I 23Twee eeuwenoude boerderijen te Ede zijn nog volledig in gebruik.Artikel over twee oude boerderijen aan de Lunterseweg.1972
24DBoerderijen I 24Boerderij tegenover de toren en Huize Brouwershoeve.Hartgers. J.G.Informatie over de twee oude boerderijen die in het dorp Ede stonden.1992
24DBoerderijen I 25Groot Beetrum. merkwaardige boerderij in Edes Doesburgerbuurt.Gazenbeek. Jac.Artikel over boerderij Groot Beetrum.1966
24DBoerderijen I 26Restauratie De Slijpkruik vordert gestaag.1957
24DBoerderijen I 27Boerderij De Kalverkamp wordt locatie koetsenmuseum.Artikel over De Kalverkamp en de toekomstige plannen met deze boerderij.1993
24DBoerderijen I 28De Havezate Boekelo vroeger en thans.Artikel over de restauratie van Huize Boekelo.1966
25DBoerderijen I 29Jonge mensen in een oude boerderij.Nijenhuis. H.J.1983
24DBoerderijen I 30AHerstel boerderijtje Driehoek kost nog vele maanden werk.Artikel over de restauratie van de boerderij.1978
24DBoerderijen I 30BBoerderij Driehoek mikpunt vandalisme.Artikel over de noodzaak om boerderij Driehoek te restaureren.1976
24DBoerderijen I 31Boerderij De Driehoek gerestaureerd.Artikel over de gerestaureerde boerderij.1978
24DBoerderijen I 32Van onbewoonbaar nu weer tot goed bewoonbaar.Boerderijtje bleef uit de slopershanden.1978
24DBoerderijen I 33Fred Mans nieuwe bewoner in boerderij De Driehoek.1975
24DBoerderijen I 34Eerbetoon aan Sluipkruik.Weg vernoemd naar de boerenhoeve De Slijpkruik.1971
24DBoerderijen I 35En de boer ploegt voort.Hoef. Job van deArtikelen over het leven van de boer.1996
24DBoerderijen I 36Boerderij-onderzoek race tegen de klok.Horlings. AndreArtikel over de bouwhistorie van oude boerderijen die verloren dreigt te gaan.1996
24DBoerderijen I 37Boerderijen van landgoed Kernhem.Artikel over de vier monumenten op landgoed Kernhem.1996
24DBoerderijen I 38Oudste en mooist gelegen boerderij in gemeente Ede.Artikel over het geopende pension in Mossel.1957
24DBoerderijen I 39Vergane glorie van de Hanepol.Lagerwij. VincentArtikel over de oude hanepol.1990
24DBoerderijen I 40Oude plattegrond met daarop de locaties van de oude boerderijen.
24DBoerderijen I 41Beschrijving van de hofstede De Haverkamp.Mol. KeesUitgebreid e beschrijving van de geschiedenis van De Haverkamp.
24DBoerderijen I 42Kennis van platteland neemt toe.Haman. EverdienArtikel over de HBO (Historisch Boerderij Onderzoek)1980
24DBoerderijen I 43Boerderij in centrum Ede blijft behouden.Herstelwerk aan de boerderij aan de Driehoek begonnen.1978
24DBoerderijen I 44A/44BDwaallicht van ' De Mossel 'Een fabel over de Mossel.
24DBoerderijen I 45Boerderijen gezocht.Donkelaar. G. vanLijst met namen en nummers van boerderijen. omgeving Veldhuizen.1983
24DBoerderijen I 46Huis ' Hanepol ' onder Ede.Tekening van het huis ' Hanepol
24DBoerderijen I 47Jonge mensen in een oude boerderij.Nijenhuis. H.J.Artikel over de boerenhoeve ' Engelenhoven en haar bewoners.1983
24DBoerderijen I 48Boerderij De Slijpkruik.Nijenhuis. H.J.Artikel over de boerenhoeve en haar bewoners.1979
24DBoerderijen I 49Genoeglijk bijpraten op de heerd.Nijhoff. R.H.Open haard was centrale plaats in huis tijdens donkere dagen voor de kerst.1992
24DBoerderijen I 50Oude. verdwenen boerderij herrijst.Artikel over boerderij Klein Hazendonk.1987
24DBoerderijen I 51Beplanting op erf terug in oude stijl.Steeds meer boeren en buitenlui haken in op initiatief Landschapsbeheer.1997
24DBoerderijen I 52Buurt houdt toezicht bij boerderij De Slijpkruik.1998
24DBoerderijen I 53Spreekwoorden en gezegden ontleend aan het dagelijkse leven in het boerenbedrijf.Born. Berto van denArtikel over het Kijk- en luistermuseum.1998
24DBoerderijen I 54/54AAanvragen voor verbouw extra oppervlakte Haver.Aanvraagen om extra Haver te mogen verbouwen om verschillende redenen.1940
24DBoerderijen I 55Bekendmaking.Berger. O.R.Bekendmaking om dekhengsten te keuren.1940
24DBoerderijen I 56Eervolle VermeldingEervolle vermelding uitgereikt aan G. van de Craats te Ede.1910
24DBoerderijen I 57Onderzoek over het omvormen van voormalige landbouwgebieden tot nieuwe natuur.Korthals. Gerard1998
24DBoerderijen I 58Thomas-Kalender.Gids met spreuken en wijsheden.1913
25DBoerderijen II 01Kerk weet vaak te weinig van boerenbedrijf.Kas. JanCursus Groenpastoraat bij hogescholen Ede en Dronten.1998
25DBoerderijen II 02Week van het patteland: Groente van de Veluwe.Nijhoff. R.H.Themaweek over het boerenleven.1998
25DBoerderijen II 03Hoeve genaemt ' Den Keetel 'Oostereind. Henk van 'tArtikel over de hoeve ' de Ketel ' en hoe zijn naam is ontstaan.1998
25DBoerderijen II 04Koeien vreten geen aardappelschilmesjes.Hernen. Henk vanSchillenman Jan van Omme vijftig jaar in het vak.1999
25DBoerderijen II 05Plan van de Hofsteede ' Haanpol 'Geplastificeerd plan van de Haanpol en omgeving
25DBoerderijen II 06A/6B/6CNu hebben we een beeld van 't boeren.Rooy. Henk deOpen dag boerenbedrijven in de regio massaal door publiek bezocht.1999
25DBoerderijen II 07Buurtschap Mossel.Baggen. JanArtikel over buurtschap Mossel met schetsen van de Mossel.1999
25DBoerderijen II 08Op zoek naar Jan Willem uut de hut.Oostereind. Henk van 'tArtikel over het ' De Hut ' en zijn bewoners.1999
25DBoerderijen II 09Alleen biologische landbouw utopie.Boele. HansProfessor Goewie houdt lezing over ecologisch boeren.1999
25DBoerderijen II 11Huishoudelijk Reglement van de afd. ' Wageningen en Omstreken ' der Ned. Maatsch. voor Tuinbouw en Plantkunde.Boekje met de huishoudelijke reglementen.
25DBoerderijen II 12Opkoopregeling boeren.Negen vragen aan boeren en bestuurders over de opkoopregeling.2000
25DBoerderijen II 13A/13BSlijpkruik als visitekaartje.Vonk. WimNieuwe eigenaar laat oude hoeve landgoed Kernhem grondig renoveren.2000
25DBoerderijen II 14Op zoek naar ' Jan Willem uut de winkel 'Oostereind. Henk van 'tOver een voormalige winkel in de ' Tuut ' en zijn bewoners.2000
25DBoerderijen II 15Kroniek van de ' SLIJPKRUIK 'Hooft van Huysduynen. J.J.Levensgeschiedenis van de De Slijpkruik van 1359 tot 1607.1958
25DBoerderijen II 16Bepalingen over het boerenleven.Gedeelte van bepalingen over het boerenleven en hoe dat in zijn werk moest gaan.
25DBoerderijen II 17AVee geruimd in Ede.Scholten. JosRuiming ivm mond- en klauwzeer.2001
25DBoerderijen II 17BDorp in nood.Berg. Marco van denReportage over het dorp Kootwijkerbroek tijdens de MKZ crisis.2001
25DBoerderijen II 18Uitslag test; Driesprong vrij van MKZ.Omgeving Driesprong vrij van MKZ na laboratorium proeven.2001
25DBoerderijen II 19De Kalverkamp.Baggen. JanBeschrijving van De Kalverkamp en schetsen van de situatie.2001
25DBoerderijen II 20Behoeden voor onderwaardering agrarische tak.Ir. E. Lagerweij schets breuklijnen tussen agricultuur en natuur.2001
25DBoerderijen II 21Boerderij Klein Altena gerenoveerd.Foto's van de renovatie en een korte beschrijving.2001
25DBoerderijen II 22Boerderij ' De Harn ' te Bennekom.Boot. L.H.De bouwgeschiedenis van een stenen kamer boerderij.2002
25DBoerderijen II 23Boerenerf als brandpunt van natuur. landschap en cultuurhistorie.Leopold. RobStandaardwerk over de geschiedenis van het Nederlandse boerenerf.2001
25DBoerderijen II 24Op zoek naar het ' Hermen Jans goet 'Oostereind. Henk van 'tGeschiedenis van de boerderij aan de Ruitenbeekweg 1.2002
25DBoerderijen II 25Boze MKZ-boeren omsingelen politiebureau.Boeren uit Kootwijkerbroek omsingelen politibureau met tractoren.2002
25DBoerderijen II 26Beschrijving van boerderij ' De Lange Weide 'Beschrijving en motieven voor plaatsing op de monumentenlijst.
25DBoerderijen II 27Mossel. idyllische plek in ongerepte natuur.Meijerman. TonnyDe Mossel en haar twee oude bewoners.2003
25DBoerderijen II 28Projecten ' Jaar van de Boerderij ' in Gelderland.Veer. Gytha van derUitleg van het project en de doelstelling hiervan.2002
25DBoerderijen II 29Jaar van de boerderijNijhoff. R.Gelderse activiteiten in het Jaar van de Boerderij2003
25DBoerderijen II 30GLTO: Ruiming duurde onbeschoft lang.Twee bedrijven in Lunteren hangt ruiming boven het hoofd.2003
25DBoerderijen II 31Beschrijving boerderij ' Havesteyn 'Boot. L.H.Aanbeveling voor plaatsing op de monumentenlijst.1996
25DBoerderijen II 32Leven met een lege kippenschuur.Zuurman. Hans-LukasArtikel over de familie Koudijs.2003
25DBoerderijen II 33Beschrijving boerderij aan de Beekdalseweg 1 te OtterloAanbeveling voor plaatsing op de monumentenlijst.2006
25DBoerderijen II 34Boerenhuisjes. in de Stompekamp.Nijhoff. R.H.2003
25DBoerderijen II 35Augustus: oogstmaandNijhoff. R.H.Herinneringen... aan mensen en dingen die voorbijgingen2003
25DBoerderijen II 36Geen platteland zonder boerenWolf. HansGrootschalige landgoederen moeten verloedering van Veluwe voorkomen1999
25DBoerderijen II 38Over een model-boerderij en een Veluws binnenhuisNijhoff. R.H.Herinneringen ... aan mensen en dingen die voorbijgingen2003
25DBoerderijen II 39PampelHaak. Bram2000
25DBoerderijen II 40. 45Open Monumentendag 2003 'Boerenbouw'2003
25DBoerderijen II 41Boerdeijen2000
25DBoerderijen II 42Dwaallicht van 'De Mossel'2000
25DBoerderijen II 43VeefondsNijenhuis. H.J.1980
25DBoerderijen II 44Toen paarden nog broodnodig warenPaardenfonds Otterlo-Harskamp ving de vaak grote verliezen op1980
25DBoerderijen II 46Geen kip meer in Gelderse Vallei2003
25DBoerderijen II 47Mossel: Eekschillers en wildkeringBrons. Joop2004
25DBoerderijen II 48Vrije leven op een bijzondere boerderijHarten. Corine van2004
25DBoerderijen II 48BEervolle vermelding hofstede Het Oostereind2004
25DBoerderijen II 49Boerderij De Zaaier gerestaureerd2005
25DBoerderijen II 50Op zoek naar boerderij 'De Ketel'Brink. H. van der2000
25DBoerderijen II 51Eerste boerderijverplaatsing een feit2006
25DBoerderijen II 52BoerenlevenNijhoff. R.H.2007
25DBoerderijen II 53Groot Beetrum. merkwaardige boerderij in Edes Doesburgerbuurt1966
25DBoerderijen II 54Historisch gebouw in Bennekom fraai gerestaureerd1966
25DBoerderijen II 55In het Oude Hout te Ede ligt....2000
25DBoerderijen II 56Koe jarig2008
25DBoerderijen II 57Minister: 'Stad zoekt boer'Wolff. FreekGerda Verburg ziet graag rentmeesters2008
25DBoerderijen II 58Raadsel van een klooster en een geheime vluchtwegMeijerman. Tonny2008
25DBoerderijen II 59Boerderij2000
25DBoerderijen II 60Ruiterhofstede1930
26DBoerderijen III 01Mossel. een Veluwse oase van diepe rust en absolute stilteMeijerman. Tonny2009
26DBoerderijen III 02Boerderij 'De Harn' te Bennekom.Boot. L.H.De bouwgeschiedenis van een 'stenen kamer boerderij'2002
26DBoerderijen III 03Schoonhoven door de eeuwen heen.Eck. H.J. vanArtikel over de historie van het gebied Schoonhoven.2009
26DBoerderijen III 04Exploitatieoverzicht van Coep. Vereniging tot Exploitatie v. Landbouwwerktuigen en Machines.Uitgewerkt balans overzicht.1956
26DBoerderijen III 05Bouwaanvraag voor kippenhok.Aanvraag vergunning compleet met tekening en beschrijving.1954
26DBoerderijen III 06Het boerenplaatsje HavesteynHol. Wout2011
26DBoerderijen III 07De Havikse engNooij. Ad2011
26DBoerderijen III 08Werken met de zeisWijnstra. Arjan2011
27DBomen 01Wiegeraadts Wonderboom route'Rue routeschets2000
27DBomen 02Wiegeraadt's WonderboomrouteRoutebeschrijving2000
27DBomen 03Verplanten van bomen1993
27DBomen 04In de Notaris Fischerstraat verdween een Fischer-linde1966
27DBomen 05ADuurste boom van NederlandSnoeren. Piet1989
27DBomen 05BEens de duurste boom...1990
27DBomen 06Romantiek op 't Zwarte LaantjeBerg. Corno van den1996
27DBomen 07ABeukenlaantje in Harskamp blijft bewaardEde wil bomen intensief gaan onderhouden1997
27DBomen 07BKastanje moet gekapt. anders geen subsidie1982
27DBomen 08AKastanje voor Hof van Gelderland verdween uit dorpsbeeld1962
27DBomen 08BToestemming voor kapen Edese eik1995
27DBomen 09Gedenkteken voor dode eiken1998
27DBomen 10Dode eiken in Ede ontdaan van kruinBesluit over gedenkteken bij Edese bomen nog niet genomen1998
27DBomen 11AOpknapbeurt voor oudste zomereik van Ede1998
27DBomen 11BQuercus robur krijgt geen waterFaas. HenkOudste zomereik Ede staat op landgoed Kernhem1998
27DBomen 12Kunstenaar uit Chrudim maakt eikenmonument1998
27DBomen 13Bomen Peppelensteeggebied tegen de vlakte1998
27DBomen 14A tm EDuurste boom Ede tegen de vlakteBundeling van artikelen uit diverse kranten1998
27DBomen 15A. 15BZeventig jaar oude boom wijkt voor appartementenNog stadsappartementen in complex Het Binnenhof te koop1998
27DBomen 16Ode aan de gevelde eikenboomLied op de boom1998
27DBomen 17Verhuisde beukenboom overleeft winterNationale Bomenbank plaatst computergestuurd regelsysteem1999
27DBomen 18Commotie rond kap Maria Moens monument2000
27DBomen 19Commotie over omgezaagde beukeboom2001
27DBomen 20Antieke eiken Bovenbuurtweg gaan omTwee omwonenden verzetten zich tegen vervanging2001
27DBomen 21De 'dikke boom'op het erf van het Bouwhuis1990
27DBomen 22Vogelwerkgroep boos over kap beukGrievink. MirjamIVN wandelt in Ede CENTRUM vanweg MKZ2001
27DBomen 23Wandelen op de flank van de Edese Stuwwal2001
27DBomen 24120 jaar terug in de tijd2005
27DBomen 25Geen dukaten aan Edes wonderboomWiegeraadt. M.Hobby: losse steekjes opsporen1972
27DBomen 26Eeuwenoude lindeboom nadert nu zijn einde1970
27DBomen 27Route tussen station en Beukenlaan wordt hersteldTerpstra. Margreet2008
28DBossen 01Bossen van Ede herinneren aan het verleden.Artikelen over Ede en haar bossen.
28DBossen 02Houtteelt op de Veluwe.Nieuwsbrief van MIP-Gelderland aan overheid en burgers.
28DBossen 03Hoe Nederland zich van Hout voorziet.Artikel over de noodzaak van het kappen van bomen tijdens de Eerste Wereldoorlog.1917
28DBossen 04Commissie probeert Het Buurtbos te redden.Financiele problemen voor Stichting Het Buurtbos.1968
28DBossen 05Edese Bos.Ossenkoppele. G.A.Ingezonden brief van een oud-boswachter.1994
28DBossen 06Als het Veluwsche hout wordt verkocht.Gazenbeek. Jac.Artikel over de gang van zaken tijdens de ' Boschdag '1942
28DBossen 08A tm 08D en 9Maalschap ' Het Edesche bosch 'Handgeschreven berichten over deEdese bossen.
28DBossen 10Rondom Ede.Artikel over De Kreel en haar omgeving.
28DBossen 11Jeneverbes-vegetatie in het Otterlosche Bosch.Gazenbeek. Jac.1937
28DBossen 12Bosschen.
28DBossen 13Verdeling verkoop hout opbrengst in 't Gello.Lijstje van eigenaren en hun deel.
28DBossen 14Wordt absoluut geen kaalslag.Scholten. JosArtikel over het Edese Bos dat in authentieke staat wordt hersteld.1999
28DBossen 15A/15B en 17AIngezonden brieven over het Edese Bos.Reacties van lezers over de renovatie van het Edese bos.1999
28DBossen 16Ze weten helemaal niet wat bosbouw is.Scholten. JosArtikel over de tegenstellingen van toen en nu over bosbouw.1999
28DBossen 17Overdracht van het Roekelse Bos in Ede.Artikel over de overdracht aan de GemeenteEde.1960
28DBossen 18Beheersmaatregelen bosreservaten in het Edese bos.Uitleg dat er geen structurele kap van exoten zal plaatsvinden in het Edese bos.1999
28DBossen 19Spiegelenberg neemt onrust bij Edese bevolking weg.Heusden. Herman vanUitleg van de wethouder over de onstane onrust over de kap van bomen in het Edese bos.1999
28DBossen 20Protest tegen kap Edese Bos gaat door.Oud-beheerders en boswachters schrijven brief aan alle politieke partijen.1999
28DBossen 21Ede in groot Europees onderzoek multifunctioneel bosgebruik.1999
28DBossen 22Edese Bos.Baggen. JanTekst en tekeningen over het Edese Bos.2000
28DBossen 23Eeuwenoude plaatsen in Edese bos.Nijhoff. R.H.Artikel over de kreelse plas en Mechelse kuil.2000
28DBossen 24Kreelseplas krijgt fikse opknapbeurt.2000
28DBossen 25A/25BHerstel lanenpatroon Luntersche Buurtbosch.Artikel over het planten van de 'laatste boom' door wethouder Spiegelenberg.2000
28DBossen 26Fislerwoud en zijn stichters.Voorthuijsen. Arie J.W. van2000
28DBossen 27Wandelen door het Luntersche Buurtbosch (2)Kruijt. PietArtikel over het Buurtbos.2001
28DBossen 28A/28BEdesche Bosch ontrafeld door G.A. Ossenkoppele.Ossenkoppele. G.A.Geschiedenis en perceelsnamen van het Edese Bos.2002
28DBossen 29Ooit teveel. nu te weinig concurrentie jeneverbes.Uffelen. Margreet vanHet jeneverbessenbos verjongt zich niet meer.1995
28DBossen 30Herinneringen aan houtverkopingen in Ede.Oud-boswachter vertelt over het hoe en waarom.2004
28DBossen 31A/31B/31CVerkoop Otterlo's boscomplex punt van discussie.Vonk. WimArtikelen over de voorgenomen verkoop en het blokkeren hiervan2000
28DBossen 32Geschiedenis van het bennekomse Bos.Mettivier-Meijer. H.J.B.2004
28DBossen 33Historie Edesche Bosch.Ossenkoppele. G.A.Beschrijving van Edese Bos en van de bomen die daar groeien.
28DBossen 34Jeneverbessenbos doet buitenlands aan.Graaff. G. deArtikel over het jeneverbessenbos.2005
28DBossen 35Jeneverbes verdient extra bescherming.Beens. Fred2006
28DBossen 36Scharrelvarkens in het Edese Bos.Geschiedenis van de prachtige natuur.2006
28DBossen 37Hei. bos en waterkant: de Kreelse Plas en zijn omgeving.2006
28DBossen 38A/38BRigoureuze uitdunning Edese bos.Bosbeheer rooit exoten voor groei inheemse en de reacties hierop.2006
28DBossen 39Oude vergaderplaats in een eeuwenoud bos.Brons. JoopSage van een hebzuchtige herbergier.2007
28DBossen 40Bossen van de Midden-Veluwe.Wegenkaart met beschrijvingen.1988
28DBossen 41Ravage in Edese bossen na orkaan.1990
28DBossen 42Jeneverbes kreeg aan eind van 19e eeuw harde klappen.Meijerman. TonnyArtikel over de jeneverbesconiferen.2009
28DBossen 43Bij een krachtig gezag blijft men met handen van bomen1985
29DBrandweer 01Centrum brandpreventie wordt morgen geopendLevensecht oefenen in gebouw Galvanistraat1994
29DBrandweer 02Warm onthaal voor nieuwe brandweercommandant Joosten1994
29DBrandweer 03Regionale Brandweren op 1 juli 19771977
29DBrandweer 04Voorgeschiedenis van de Edese Brandweer1939
29DBrandweer 05Geschiedenis van de Edese Brandweer1940
29DBrandweer 06Bouw brandweerpost Stadspoort gestart1994
29DBrandweer 07Vliegtuigen bewaken Veluws natuurgebiedBrandgevaar neemt toe1979
29DBrandweer 08Bestrijding van Bosch- en Heidebrand op de Veluwe1927
29DBrandweer 09Resultaat: Een absoluut fantastische plek'1995
29DBrandweer 10Geen schoonheidsprijs. wel puur functioneel'Sobere brandweerpost Ede-Zuid moet vooral effectief zijn1995
29DBrandweer 11Brandweer Ede kijkt uit naar 175-jarig jubileum1995
29DBrandweer 12Brandweerkorpsen Ede vieren jubilea tijdens HeideweekSpuitgasten presenteren zich tijdens open dag op 2 september1995
29DBrandweer 13Brandweer Courant; Maandblad aan de belangen van het Brandwezen gewijd1870
29DBrandweer 14Beroepsbrandweer Ede 40 jaar1986
29DBrandweer 15Gevolgen brand in natuur zie je jaren later nog'G. Gelderman neemt afscheid van brandweer1995
29DBrandweer 16Brandweer Ede; 175 jaar Vrijwillig; 50 jaar Beroeps1995
29DBrandweer 17Belangstelling overtreft onze stoutste verwachtingen'Jansen. HenkBrandmeester Henk van Veldhuizen over expositie 175 jaar brandweer Ede1996
29DBrandweer 18Jeugdbrandweer Ede landskampioenWinnaar Correctheidsprijs1983
29DBrandweer 19Jeugdbrandweer basis voor het beroepskorps1973
29DBrandweer 20Tot dusver allemaal lapwerkBrandweer worstelt met de huisvesting1979
29DBrandweer 21Waar een ander het laat afweten moet de brandweerman inspringen'J.H. Hoogendoorn verlaat brandweer Ede1982
29DBrandweer 22Jongste spuitgasten landskampioenPrima prestatie jeugdbrandweerkorps1983
29DBrandweer 23We moeten goed gemotiveerde jongens hebben'1983
29DBrandweer 24Jeugdbrandweer Ede bestaat twintig jaar1983
29DBrandweer 25Brand en brandbestrijding tot het eind van de zeventiende eeuw1995
29DBrandweer 26Geenspireerd door het vuur'Historie brandweer centraal in boek van Edenaar Joop Boeve1997
29DBrandweer 27Karel V aan de wieg van de brandweerEdenaren worden sinds mensenheugenis bedreigd door natuurbranden1997
29DBrandweer 28. 29Bewijs van Aandeel in de onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij1952
29DBrandweer 30Jeugdbrandweer kweekvijver voor grote korpsBoer. Jan deOok in computertijdperk hebben jongeren belangstelling voor bluswerk1998
29DBrandweer 31Regionale Brandweer1988
29DBrandweer 32Voor altijd geenspireerd door het vuur'Ekeris. Jaap vanOud-brandweerman Joop Boeve (68) schrijft boek over brandweer in Ede1997
29DBrandweer 33AAansluiting bij Arnhem verwachtSchellekens. DolfRegionale brandweer West-Veluwe/Vallei bestaat 25 jaar en staat weer voor veranderingen1995
29DBrandweer 33BDe brandweer is opener en transparanter geworden'Regionaal commandant P.P.A. Joosten1999
29DBrandweer 34Regionale Brandweer Ede eerste gebruiker meldsysteem Quint AC2000
29DBrandweer 35Het is niet alleen kommer en kwel'Jan van Heerikhuize neemt afscheid als brandweercommandant Ederveen2000
29DBrandweer 36Kans op oncontroleerbare bosbrand groot bij onbegrense VeluweGrievink. MirjamBrandweer trekt aan de bel bij Ministerie Binnenlandse Zaken2000
29DBrandweer 37AOpen huis nieuwe brandweerkazerne druk bezocht2001
29DBrandweer 37BWe moeten nog wennen aan deze ruimte'Brandweerdemonstraties bij opening nieuwe kazerne2001
29DBrandweer 38Jeugdbrandweer Ede bestaat veertig jaarAlfen. Jolinda van2003
29DBrandweer 39Met miss Bril door de RAY'Oosten. Tonny vanVeertigjarige reenie jeugdbrandweer Ede2003
29DBrandweer 40Hechte samenwerking in een bijzonder gebied.Jubileumuitgave met allerlei informatie over de brandweer.1999
29DBrandweer 41Brandweer heeft u nodig.Informatieblad over de brandweer en uitgegeven door Min. van Binnenlandse Zaken.1991
29DBrandweer 42Veteranen vereniging brandweer Ede.Diverse brieven en stukken aangaande de vereniging van oud brandweerlieden.1992
29DBrandweer 43Wilma is Bennekoms enige brandweervrouw.Visscher. QuirijnArtikel over Wilma van Roekel in opleiding bij de brandweer.2004
29DBrandweer 44Na veertig jaar wachten eindelijk een paar meiden.Driesten-Gerritsen. JetTwee meiden in opleiding voor de jeugdbrandweer.2004
29DBrandweer 45Brandweer Harskamp 75 jaar.Middendorp. Erik vanIntervieuw met 2 leden van het Harskampse brandweerkorps.2004
29DBrandweer 46A/46BBrandweer Otterlo ' een hechte vriendenploeg 'Middendorp. Erik vanTwee artikelen over het brandweerkorps Otterlo.2004
29DBrandweer 47Edese jeugdbrandweer naar landelijke finale.2004
29DBrandweer 48A/48BWeergaloos brandweerfeest.Harskampse brandweer viert 75-jarig jubileum.2004
29DBrandweer 49Snelheid is belangrijk voor het korps.Meijerman. TonnyArtikel over de Edese brandweer.2006
29DBrandweer 50Vergoeding vrijwillige brandweer veertig of vijftig cent per uur?Nijenhuis. H.J.Artikel over een raadsvergadering uit 1932 over de betaling van brandweermensen.1984
29DBrandweer 51Vliegtuigen helpen Veluwse brandweer uit de brand.Artikel over de verkenningsvliegtuigen die beginnende branden opsporen.1981
29DBrandweer 52Brandweerkorpsen hebben geen gebrek aan vrijwilligers.Artikel over de brandweerkorpsen in de regio West-Veluwe en Valleigebied.1981
29DBrandweer 53Automatisering bij brandweer mag niet tot verminderen kwaliteit leiden.Commandant Gelderman over ontwikkelingen bij regio West-Veluwe/Valleigebied.1981
29DBrandweer 54Nieuwe brandweerkazerne Harskamp.Boer. Jan deNieuwe brandweerkazerne wordt feestelijk geopend.2009
29DBrandweer 55Nieuw onderdak voertuigen van Regionale Brandweer.Nieuw complex voor stalling voertuigen.1981
29DBrandweer 56Brandweer Ede verdient veel betere behuizing1979
30DBuitengebied I 01 en 02Informatie over de buitengebieden van de gemeente Ede.Diverse artikelen over de buitengebieden van de gemeente Ede.1997
30DBuitengebied I 03Natuurplan Spinnemeer uit de ijskast.Ede werkt mee aan wijziging bestemmingsplan voor beheerderswoning.1997
30DBuitengebied I 04Bruggetjes over de Grift.Geschiedenis over het ontstaan van de talloze bruggetjes.
30DBuitengebied I 05Ederveen wil Spinnemeer blijven gebruiken.Daalen. Herbert vanBezwaren tegen beheerderswoning en talud.1997
30DBuitengebied I 06Fietsroute De Kraats begin mei open.Kreeft. RiniProject boerenvereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer.1997
30DBuitengebied I 07/7AMeer moet blijven zoals het was.Ekeris. Jaap vanFel verzet van ' overburen ' tegen bouw woning bij Spinnemeer.1997
30DBuitengebied I 08Met fiets ' de boer op ' in De KraatsVisser. SamuelGroengele bordjes wijzen de weg in oud agrarisch gebied.1997
30DBuitengebied I 09Informatie over de buitengebieden van de gemeente EdeDiverse artikelen over het buitengebied van de gemeente Ede.1997
30DBuitengebied I 10Nieuw plan Binnenveld eind 1998.Commissie voor herinrichting.1997
30DBuitengebied I 11Boel moet in beweging komen.Faas. HenkNieuwe kansen voor Gelders deel agrarisch gebied Binnenveld.1997
30DBuitengebied I 12Eigenaar is vernielingen beu.Berg. Annet van denVan opknapbeurt voor Spinnemeer komt niets terecht.1992
30DBuitengebied I 13/13ABouw woning bij Spinnemeer aanvaardbaar.Ede gaat door met procedure felbekritiseerd huis in 5.5 meter hoge zandwal.1997
30DBuitengebied I 14Informatie over de buitengebieden van de gemeente Ede.Diverse artikelen over de buitengebieden in de gemeente Ede.1997
30DBuitengebied I 15Bezem door Gelderse Vallei.Bekkers. HansArtikel over de bouwvallen in de Gelderse Vallei met diverse kleurenfoto's.1998
30DBuitengebied I 16Geen beheerderswoning bij Spinnemeer.Kreeft. RiniWethouder Spiegelenberg besluit procedure te stoppen.1998
30DBuitengebied I 17Gelderse Vallei in landschappelijke picture.Rooy. Henk deStedekundig Adviesburo (SAB) brengt agrarisch en natuurgebied in kaart.1998
30DBuitengebied I 18Informatie over de buitengebieden van de gemeente Ede.Diverse artikelen over de buitengebieden van de gemeente Ede.1998
30DBuitengebied I 19t Pakhuus ontplooit allerlei activiteiten.Nijhoff. R.H.Buurt-Belangen-Vereniging opgericht in 1995.1998
30DBuitengebied I 20Vaak is luisteren al voldoende.Rooy. Henk deProject ' Zelforganisatie Bedrijfsbeeindiging ' (ZOB) Gelderse Vallei gestart.1998
30DBuitengebied I 21Geen woonboot op Spinnemeer.Procedure definitief stopgezet.1998
30DBuitengebied I 22Heuvelman laakt optreden wethouder.Vonk. WimEdenaar roept politiek op tot ' nette oplossing ' kwestie-Spinnemeer.1998
30DBuitengebied I 23Mijmeringen aan de keukentafel.Faas. HenkRecreatieplas bedreigt levenswerk agrarier Henk van de Vendel.1998
30DBuitengebied I 24Groene linten in agrarisch buitengebied.Ede wil ecologisch netwerk tussen Veluwe. Vallei en Heuvelrug.1998
30DBuitengebied I 25moeizame huwelijk tussen landbouw en milieu.Hiemstra. BertPlan van aanpak Gelderse Vallei.1999
30DBuitengebied I 26Nieuwe outfit voor het Binnenveld.Artikel over de toekomst van het Binnenveld.1999
30DBuitengebied I 27Niet alle boeren hebben een toekomstRoest. ErikStichting Vernieuwing Gelderse Vallei helpt agrariers bij bezinning op volgende eeuw.1999
30DBuitengebied I 28/28AGroenzone tussen de bedrijven.Structuurplan Ede-Veenendaal.1999
30DBuitengebied I 28BTussen Ede en Veenendaal groeit iets moois.Informatie over structuurplan ISEV met plattegrond.1999
30DBuitengebied I 28CGeld verdienen niet echt de hoofdzaak.Kreeft. RiniUnieke samenwerking Ede en Veenendaal bij ontwikkeling industrieterrein.1999
30DBuitengebied I 29/29AVallei heeft rust nodig.Hiemstra. BertDirecteur Jos Verweij neemt afscheid van de SVGV.1999
30DBuitengebied I 30Gelderse Vallei moet mooie achtertuin worden.Drijfhout. MargreetNieuwe directeur stichting Aart de Kruijf uit Bennekom heeft plannen genoeg.1999
30DBuitengebied I 31Een regio van 250.000 inwoners met groenblauw hart.Boer. Jan deWethouder Spiegelenberg zet hoog in op samenwerking Valleisteden.1999
30DBuitengebied I 32Vrijage Ede/Veenendaal nekt boeren.Scholten. JosStatenleden Gelderland en Utrecht enthousiast over samenwerking maar geldt dit ook voor de agrariers?2000
30DBuitengebied I 33Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei ontwikkelt schetsboek.Wethouder Spiegelenberg over de plannen van het SVGV.2000
30DBuitengebied I 34Afvalwater in het BuitengebiedArtikel over de plannen om lozing van afvalwater te vreguleren.2000
30DBuitengebied I 35Bestemmingsplan Buitengebied Ede ligt ter visie.1975
30DBuitengebied I 36Nauwelijks bewijzen voor voldoende samenhang gemeenten Grebbestreek.Er wordt ingegaan op de nota van Dr. J.G. Lambooy.1975
30DBuitengebied I 37Bovenbuurtweg.Veenhuis. JohanArtikel over de bovenbuurtweg2001
30DBuitengebied I 38Landhuishoudkundige beschrijving der Geldersche Vallei.Hartog. H.M.Beschrijving van de Gelderse Vallei.1866
30DBuitengebied I 39AInformatiebijeenkomst over aanpak Binnenveld.Uitnodiging om de informatiebijeenkomst bij te wonen.1998
30DBuitengebied I 39BExpansieve gemeenten bedreigen het Binnenveld.Ruiter. F.G. deGesprek met Jeanette Essink over de problematiek van het Binnenveld.1988
30DBuitengebied I 40Commissie ziet ruimte voor kavelruil in oostelijk Binnenveld.2001
30DBuitengebied I 41Valleikanaal.Onstaan van het Valleikanaaal met kleine tekeningen.2001
30DBuitengebied I 42Appelo-boom' onthuld2002
30DBuitengebied I 43Genereer geld uit bouwkavels Buitengebied'Wolff. FreekSpanningsvelden tussen landbouw. natuur. receatie en woningbouw2002
30DBuitengebied I 44Klein huis op de prairie. maar dan in het bosVisscher. Quirijn2003
30DBuitengebied I 45Waar de mensen vriendelijk zijn en afwachtendVeurink. Rieke2003
30DBuitengebied I 46Nieuwe outfit voor het Binnenveld1999
30DBuitengebied I 47Als er keuzes gemaakt moeten worden. verliest het platteland'Kreule. Jeroen2003
30DBuitengebied I 48We hebben dit land zelf gemaakt'Boer Van de Kamp heeft emotionele band met Het Binnenveld1989
30DBuitengebied I 49Van Food Valley naar Catchy Valley2003
30DBuitengebied I 50Boeren moeten keuzes maken over toekomst bedrijfSymposium over toekomst van agrarisch buitengebied gemeente Ede1996
30DBuitengebied I 51ALand gevormd door mensenhandDiversiteit in Edese landschappen2004
30DBuitengebied I 51BWonen tussen moerassen en zandverstuivingenVisscher. Quirijn2004
30DBuitengebied I 52AVolstrekt belachelijk dat gebied weer ter discussie wordt gesteld'2004
30DBuitengebied I 52BLandbouw toch op de hellingMiddendorp. Erik vanVoorzitter GLTO Van de Heg 'grote verliezer'2004
30DBuitengebied I 52CDiscussiegebied' Gelderse Vallei leidt tot onenigheidBrons. Michiel2004
30DBuitengebied I 53Subsidie Binnenveld2004
30DBuitengebied I 54Steeds minder boeren ploegen voort2004
30DBuitengebied I 55Van Oud-Bennekom: Mijmeringen over het platteland
30DBuitengebied I 56Historische boerderijen gedoemd te verdwijnen?Plantoelichting bestemmingsplan Maandereng1989
30DBuitengebied I 57Uit de geschiedenis van Veenendaal als veenkolonie in vroegere eeuwen.Hootsen. T.C.Uitgebreid verhaal over de veentijd en het onstaan daarvan.
31DBuitengebied II 01Aanleg riool monsterprojectFortunati. FloorTweeduizend woningen in buitengebied2005
31DBuitengebied II 02Op weg naar een vitaal. dynamisch en aantrekkelijk buitengebied2005
31DBuitengebied II 03Uitkijkpunt bij Oud ReemstZicht op edelherten en reeen2005
31DBuitengebied II 04Natuurontwikkeling in het Binnenveld2006
31DBuitengebied II 05Geen eikenboom die hier aan haar lot wordt overgelatenAangeenbrug. Juditte2006
31DBuitengebied II 06Fietstocht door Binnenveld en De KraatsReenen. Kees van2005
31DBuitengebied II 07Valleikanaal steeds belangrijker als 'natuurschakel'Winkel. Gerhard te2007
31DBuitengebied II 08Platteland aan vooravond van veranderingenBoer. Jan de2008
31DBuitengebied II 09Hoe het landschap de Kromme Hoek ontstondReenen. Kees van2006
31DBuitengebied II 10In de kaart gekeken 16: De collegien der exonerende landen.Oort. F.G. vanDe afwatering in de Gelderse Vallei.2001
31DBuitengebied II 11Beken en sloten in de Vallei.Overzicht van de beken en sloten in het Valleigebied.2009
32DBurenplicht 01Gezin en burenplicht vroeger centraal in leven van alledagTerugblik aan begin door Verenigde Naties uitgeroepen 'Jaar van Gezin'1994
33DBurgerlijke Stand 01Bevolkings-Register uit 1881 van het huwelijk van Jacob Koudijs en Grietje Haasfen.Bevolkings-register uit Wijk E 430 en blad 865.1881
33DBurgerlijke Stand 02Vriend en Vriendin. Bruid en Bruidegom.Dankbetuiging voor een kennisgeving van een voorgenomen huwelijk.1880
33DBurgerlijke Stand 03Uittreksel uit het register van Huwelijken van Hendrik van den Brink en Grietje Koudijs.1911
33DBurgerlijke Stand 04Trouwboekje van Hendrik van den Brink en Grietje Koudijs.Trouwboekje met alle relevante gegevens.1911
33DBurgerlijke Stand 05/5ADecret Imperial du 20 juillet 1808Lijst met vulgaire namen en een lijst met verbeterde namen. zowel mannelijke als ook vrouwelijke.1808
33DBurgerlijke Stand 06Het Zilveren Bruidspaar de heer Barend Arnoldus Brands en mejufvrouw Didrika Brands - Esser1910
33DBurgerlijke Stand 07Uittreksel uit het Geboorteregister van Willem Speelziek1886
33DBurgerlijke Stand 08Bewijs van leges betaling van G.J. v. Peursen1938
33DBurgerlijke Stand 09Burgemeester Boot creeert nieuwe mode1951
33DBurgerlijke Stand 10Huwelijken voltrokken van 1912 -1914.Schrift met data en namen van diegene die in die periode zijn getrouwd.1914
33DBurgerlijke Stand 11Toespraak bij de voltrekking des huwelijks.Voorgeschreven toespraak door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand.
34DBuurtboeken 01Gerestaureerde buurtboeken bewaren Edese geschiedenis1986
34DBuurtboeken 02Buirspraeke in den Dorp van Ede und Buirschap Velthuysen'Nijhoff. R.H.Oudste buurtboek precies 400 jaar oud1996
34DBuurtboeken 03Uit het Bennekomsche BuurtboekPluim. T.1930
34DBuurtboeken 04Verslag BuurtboekenvitrineList. dhr. Drs. D.J.2000
34DBuurtboeken 05Brief van A. ArdeschOver schapenhoeden. heide en dennenbossen
34DBuurtboeken 06Brief aan het bestuur van den buurt Doesburg.1890
34DBuurtboeken 07A/7BGrasduinen in de buurtboeken I en II.Nijenhuis. H.J.Herinneringen uit de notulenboeken van de buurt Ede-Veldhuizen.1984
34DBuurtboeken 08Buurtboeken zijn twee mijoen waard.Bod van 2 miljoen op de buurtboeken van Ede-Veldhuizen.1998
34DBuurtboeken 09Bennekom binnen de hekken.Breman. G.Artikel over de buurtboeken van Bennekom.2009
34DBuurtboeken 10Edenaar schrijft buurtboek van Bennekom.Nieuw buurtboek over Bennekom uit de periode 1622 - 1889.1998
34DBuurtboeken 11Transcriptie Buurtboek Ede-Veldhuizen 1596-1628
34DBuurtboeken 12Transcriptie Buurtboek Ede-Veldhuizen 1633-1672
34DBuurtboeken 13Geschiedkundig overzicht van de Buurten Wekerom. De Valk en Eschoten
34DBuurtboeken 14Haalt de Buurt Ede-Veldhuizen het jaar 2000
35DBuurtschappen I 01Aanslag Grondbelasting Manen 1894
35DBuurtschappen I 02Verslag not. Fischer grondverkoop Manen 1905
35DBuurtschappen I 03Extract Verbaal Landdrost 1810 Manen
35DBuurtschappen I 04Tiend verpachting Ede Kernhem 1907
35DBuurtschappen I 05Kwitantie buurtschap Doesburg 1730
35DBuurtschappen I 06Nota buurtschap Doesburg 1 juli 1893
35DBuurtschappen I 07Proces buurt Doesburg 9 maart 1876
35DBuurtschappen I 08Kwitantie verponding Doesburg 2 mei 1808
35DBuurtschappen I 09Belastingaanslag Doesburg 1815
35DBuurtschappen I 10Grondbelasting buurt Doesburg 17 febr.1901
35DBuurtschappen I 11Uittreksel kadastrale legger buurt Doesburg 1854
35DBuurtschappen I 12Verdeling Doesburgertiend 9 blokken
35DBuurtschappen I 1327 kwitantien en afrekeningen Buurt DoesburgPeriode 1700-1800
35DBuurtschappen I 14Resolutie benoeming buurtmeester Doesburg 1746
35DBuurtschappen I 15Resolutie Buurt Doesburg betr.schapen en aanbestedingen 1738
35DBuurtschappen I 16Pachtcontract Doesburg 1768
35DBuurtschappen I 17Extract uit protocol Buurt Maanen verkoop hooiland aan Buurt Doesburg 1799
35DBuurtschappen I 1834 Kwitantien en belastingaanslagen Buurt DoesburgPeriode 1806-1883
35DBuurtschappen I 19Klacht over schapenhoeden Doesburg 1759
35DBuurtschappen I 20Uittreksel uit het Kohier van verponding Doesburg 1810
35DBuurtschappen I 21Uittreksel uit het Kohier van verponding bouwland in erfpacht Doesburg 1810
35DBuurtschappen I 22Omslag extract verbaal 1810 buurtschap Doesburg
35DBuurtschappen I 23Bericht aan deurwaarders ivm oproep om voor de rechtbank te verschijnen 1816
35DBuurtschappen I 24Brief Buurtrigter B. Kerkhoff van Buurt Doesburg over verschillen en beledigingen mei 1820
35DBuurtschappen I 25Brief Gouverneur aan buurtrichter B. Kerkhoff van Buurt Doesburgover de bezoldiging van de Particuliere veldwachter van buurtschap Doesburg 11-08-1810
35DBuurtschappen I 26Brief nieuwe buurtrichter van de Buurt Doesburgover de bezoldiging van de particuliere veldwachter (Buurtscheuter) 02-10-1820
35DBuurtschappen I 27Brief Kollege van Kerkvoogden aan Buurt Doesburg ivm subsidie bouw pastorie 28-12-1855Dit is de laatste van drie bij elkaar horende documenten in omgekeerde volgorde genummerd. Dit moet zijn 29-28-27
35DBuurtschappen I 28Resolutie Buurt Doesburg subsidie bouw pastorie 12-11-1855Dit is de tweede van drie bij elkaar horende documenten in omgekeerde volgorde genummerd. Dit moet zijn 29-28-27
35DBuurtschappen I 29Brief Kollege van Kerkvoogden aan Buurt Doesburg met verzoek om subsidie bouw pastorieDit is de eerste van drie bij elkaar horende documenten in omgekeerde volgorde genummerd. Dit moet zijn 29-28-27
35DBuurtschappen I 30Extract reg. Gedeputeerde Staten 01-02-1865
35DBuurtschappen I 31Verkiezing kerkvoogden en notabelen 1876
35DBuurtschappen I 32Verklaring geldlening tbv Buurt Doesburg 1877
35DBuurtschappen I 33Verklaring geldlening tbv Buurt Doesburg 1878
35DBuurtschappen I 34Machtiging voor stemming ca. 27 personen 1877
35DBuurtschappen I 35Over verdeling markegronden 1886 Doesburg
35DBuurtschappen I 36Uittreksel uit de opgaaf Herziening belastb. opbrengst onbeb.eigendommen 1879
35DBuurtschappen I 37Verhuur buurtgronden ca.1846 Doesburg
35DBuurtschappen I 38Aanbesteding verbreden en verdiepen Wetering. 10-08-1875 Doesburg
35DBuurtschappen I 39Tiendrecht Veldhuizertiend 15-..-1911 prot.bewaarschool
35DBuurtschappen I 40Gedichtjes 1883
35DBuurtschappen I 41-01 en 41-02Argumenten in het proces van de Buurt Doesburg tegen Doesburger Achterveen
35DBuurtschappen I 41-03Tekst over verdelen van de heide
35DBuurtschappen I 41-04Opsomming van personen ivm uitbetaling
35DBuurtschappen I 41-05Aanbesteding nieuwe schut in de Doesburgerdijk
35DBuurtschappen I 41-06Verslag Buurtspraak Buurt Doesburg 20-04-1748
35DBuurtschappen I 41-07. 41-08. 41-09Tekstje uit 1743 over het schut. presentielijst. tekstje over Buurt Doesburg
35DBuurtschappen I 42Rekening richter Gert Jan Roelofsen 1795-1800
35DBuurtschappen I 43Vraag 24-11-1981 inzake voorouder Jan Dirkze van Maanen
35DBuurtschappen I 44A+BArtikelen over Buurtspraak Ede-Veldhuizen op de Drieberg sept.1978
35DBuurtschappen I 45A+BVerslag jaarlijkse buurtspraak Ede-Veldhuizen 1983
35DBuurtschappen I 46Notulen verg.buurtbestuur Ede-Velduizen 05-07-1957
35DBuurtschappen I 47Verslag buurtspraak Ede-Veldhuizen 19-09-1985
35DBuurtschappen I 48Verslag buurtspraak Ede-Veldhuizen 18-09-1986
35DBuurtschappen I 49Verslag buurtspraak Ede-Veldhuizen 17-09-1987
35DBuurtschappen I 50Verslag buurtspraak Ede-Veldhuizen 16-09-1982
36DBuurtschappen II 01Klokkegelui en een glaasje brandewijn.Buurt Ede-Veldhuizen houdt traditionele buurtspraak in De Bospoort.1993
36DBuurtschappen II 02Heide centraal tijdens buurtspraak.Geerfden Ede-Veldhuizen volgend jaar naar Kernhem.1993
36DBuurtschappen II 03Landkaart buurt Maenen uit 1642.Artikel over een landkaart uit 1642.1993
36DBuurtschappen II 04Inkomsten voor de Buurt MaenenOverzicht van de inkomsten.1899
36DBuurtschappen II 05Buurt werd in 1854 opgeheven.Verwayen. WillemVeel gegevens over Wekerom. De Valk en Eschoten in buurboek.1980
36DBuurtschappen II 06Buurtspraak besloten met: Brandewientje mit suuker.Gemeente kan weer vuilnis storten na overleg.1967
36DBuurtschappen II 07Buurtspraak nog altijd een levendig element.Reportage over de vergadering van buurtschap Ede-Veldhuizen.1969
36DBuurtschappen II 08Persoonlijke brief over vier buurtschappen Lunteren en meulunteren.Romeijn. J.C.1848
36DBuurtschappen II 09Gedicht over de Buurt Ede-Veldhuizen.Heij. H.Gedicht van de buurtschrijver.1965
36DBuurtschappen II 10Drikus Heij overleden.Bericht van het overlijden van de buurtschrijver van Ede-Veldhuizen.
36DBuurtschappen II 11Na duizend jaar nog steeds een buurtspraak in Ede.Artikel over het buurtschap.1963
36DBuurtschappen II 12Plattegrond van de buurtschappen uit 1880.1880
36DBuurtschappen II 13Voor er kranten waren.Persoonlijke aantekeningen.
36DBuurtschappen II 14Doesburgerheide.Heij. H.Uitleg en beschrijving hoe het was en is gegaan.1932
36DBuurtschappen II 15BuurtenBeschrijving van de buurten uit vroegere tijden.
36DBuurtschappen II 16Wilde Zwijnen.Berichten over handelswijze omtrent wilde zwijnen in 1760.
36DBuurtschappen II 17Notulen van van verslag en een commissie van buurtschap Ede-Veldhuizen.Hoe om te gaan met Huize Kernhem.1968
36DBuurtschappen II 18Vooralsnog geen actie voor carillon in toren Oude Kerk.Buurt Ede-Veldhuizen komt bijeen voor een buurtspraak.1965
36DBuurtschappen II 19 en 31Buurt Ede-Veldhuizen gaat verder met afbranden van rijksheide.Artikel over de vergadering van buurt Ede-Veldhuizen.1965
36DBuurtschappen II 20Buurtzandgat wordt straks vuilnisstortplaats.Artikel over een vergadering van buurt Ede-Veldhuizen.
36DBuurtschappen II 21Buurt Ede-veldhuizen wil de strijd aanbinden tegen het heidehaantje.Verslag van de vergadering van buurt Ede-Veldhuizen.1961
36DBuurtschappen II 22Buurt treedt op tegen vernielingen in bos.Verslag van een vergadering van buurt Ede-Veldhuizen.1970
36DBuurtschappen II 23Behoud heide blijft zorg voor buurt Ede-Veldhuizen.Vergadering besluit tot subsidie voor schapen en kerk.1963
36DBuurtschappen II 24Buurtrichter neemt afscheid Buurtschap.Versteegh sr. neemt na 22 jaar afscheid.1973
36DBuurtschappen II 25 en 32Buurtschap Ede-Veldhuizen kreeg nieuwe Buurtrichter.Van vader op zoon traditie voortgezet.1973
36DBuurtschappen II 26Alleen in het belang en ten behoeve van de gemeente Bennekom (1)Breman. G.Artikel over Buurt Bennekom.1994
36DBuurtschappen II 27Alleen in het belang en ten behoeve van de gemeente Bennekom (2)Breman. G.Artikel over het wel en wee van Buurt Bennekom.1995
36DBuurtschappen II 28Alleen in het belang en ten behoeve van de gemeente Bennekom (slot)Breman. G.Artikel over het reilen en zeilen van Buurt bennekom.1996
36DBuurtschappen II 29Buirspraeke in den Dorp van Ede und Buirschap Velthuysen 'Nijhoff. R.H.Herinneringen aan mensen en dingen die voorbijgingen.1996
36DBuurtschappen II 30Verslag notulen van Buurt Ede-VeldhuizenFischer. W.F.J.1933
36DBuurtschappen II 33Landbouw en landschapsveranderingen in Ede-Veldhuizen.Wijffels. S.Korte samenvatting van de inhoud van het manuscript.1987
36DBuurtschappen II 34Inventaris van het archief der buurt Ede-Veldhuizen (1853-1949)Meerdink. P.Hernieuwde en aangevulde inventaris1987
36DBuurtschappen II 35Verslag van de gewone buurtspraak van 15 sept. 1977.1977
36DBuurtschappen II 36Verslag jaarlijkse gewone buurtspraak Ede-Veldhuizen op 18-9-1980.1980
36DBuurtschappen II 37Buurten.Het onstaan van de Buurten.
36DBuurtschappen II 38Veluwsch Landrecht.Beknopte uiteenzetting van het recht in vroegere tijden.
36DBuurtschappen II 39Meer geld voor Buurt Veldhuizen door verkoop hout Edese Bos.Artikel over de jaarlijkse buurtspraak.1996
36DBuurtschappen II 40Provincie en NUON tegenover elkaar tijdens buurtspraak.Zeggelaar. LindaVerslag van de jaarlijkse buurtspraak van de buurt Ede-Veldhuizen.1996
36DBuurtschappen II 41Buurt Ede-Zuid.Nijhoff. R.H.Buurt Ede-Veldhuizen in vroegere tijden.1996
36DBuurtschappen II 42Herstel eeuwenoude wallen bij De Hoeven in volle gang.Faas. HenkHoe de harmonie leefomgeving en agrarisch gebied in stand wordt gehouden.1996
36DBuurtschappen II 43Grote eigenaren in de gemeente Ede.Ossenkoppele. G.A.Lijst en uitleg over de groot grondbezitters in de gemeente Ede in vroegere tijden.
36DBuurtschappen II 44Buurtspraken Ede-Veldhuizen.Opsomming van besluiten van 1902 tot 1932.
36DBuurtschappen II 45Buurten.Handgeschreven stukje (gedeelte?) over buurten.
36DBuurtschappen II 46Paar aantekeningen.Een paar memo krabbels.
36DBuurtschappen II 48Natuur en landschap zegevieren in De Hoeven.Eerste fase opknapbeurt afgerond.1997
36DBuurtschappen II 49Historische blik op ' Dousburgh 'Nijhoff. R.H.A.d.h.v. de kaart korte beschrijvingen.1993
36DBuurtschappen II 50Zeer geagte en beminde Burgemeester'1873
36DBuurtschappen II 51Die Amerikanen hebben natuurlijk weinig historie'Buurtspraak na driehonderd jaar weer in huis Kernhem1998
36DBuurtschappen II 52Scheuter. het wakend oog van de buurtHofman. Piet1998
36DBuurtschappen II 53ABuurtspraak Ede- Veldhuizen1999
36DBuurtschappen II 53BVerbraming' bedreigt Edese heideveldenJaarlijkse buurtspraak van de buurt Ede - Veldhuizen in Historisch Museum1999
36DBuurtschappen II 53CGemeente koopt terrein garage Middendorp1999
36DBuurtschappen II 54Valk beslist geen slapend dorp'Hernen. Henk vanPlaatselijk Belang bestaat halve eeuw; op de bres voor buurtbus en behoud brandweer2000
36DBuurtschappen II 55Buitenbeeld: WekeromBaggen. Jan1999
36DBuurtschappen II 56Buitenbeeld: De ValkBaggen. Jan2000
36DBuurtschappen II 57ABuurtspraak Ede - Veldhuizen in Huis Kernhem2000
36DBuurtschappen II 57BBuurtspraak verliest oude gebruiken niet uit het oog2000
36DBuurtschappen II 58Buitenbeeld: NederwoudBaggen. Jan2001
36DBuurtschappen II 59Dominee Heldring te voet naar De ValkNijhoff. R.H.2001
36DBuurtschappen II 60ABuurt Veldhuizen vergadert al eeuwen2001
36DBuurtschappen II 60BHistorische buurtspraak in gloednieuw CulturaBeek. Tom van derDe kas van buurt Ede - Veldhuizen raakt steeds leger. vergrassing heidevelden baart zorgen2001
36DBuurtschappen II 61Had Ede in het grijze verleden ook een Galgenberg?Ossenkoppele. G.A.1990
36DBuurtschappen II 62Verslag van de jaarlijkse buurtspraak van de buurt Ede - Veldhuizen1981
36DBuurtschappen II 63Heeft de buurt Ede - Veldhuizen nog een toekomst?2002
36DBuurtschappen II 64Veldhuizen verlegen met traditie van eeuwen2002
36DBuurtschappen II 65Buurt Doesburg al een eeuw verleden tijdNijhoff. R.H.2002
36DBuurtschappen II 66Buurt werd in 1854 opgehevenVerwayen. WillemVeel gegevens over Wekerom. De Valk en Eschoten in buurboek1980
36DBuurtschappen II 67Vijftig jaar geleden werd Edes Maanderbuurt opgehevenOosten Slingeland. Dr. J.F. vanGeerfden kregen ieder hun deel van de opbrengst1961
36DBuurtschappen II 68Ede - Buurtspraak1935
36DBuurtschappen II 69Ontheffingsbeleid uitvoerig ter discussie bij Buurtspraak.Artikel Buurt Ede-Veldhuizen over de jaarlijkse buurtspraak.1983
37DBuurtschappen III 01ABuurtboek Otterlodirectuer P.Schenk van Nationaal Park De Hoge Veluwe bekijkt het Buurtboek van Otterlo
37DBuurtschappen III 01BBuurt Otterlo opgeheven na grondruilingRuzius. LisetteTeruggevonden buurtboek wordt toegankelijk voor publiek2002
37DBuurtschappen III 01COtterlo krijgt traditie uit 14e eeuw terug2002
37DBuurtschappen III 02Vergeelde notulen van buurtschappen
37DBuurtschappen III 03Hei heeft derde schaapskudde nodig.Meer begrazing nodig voor noordkant Eder Heide.2003
37DBuurtschappen III 04A/04BDoesburg: vliegveld en geen rivier.Brons. JoopHistorie over de Doesburgerbuurt.2004
37DBuurtschappen III 05Edese buurt is zeldzaam schilderij.Wijngaarden. Leon vanArtikel over het Buurtbestuur Ede-Veldhuizen.2005
37DBuurtschappen III 06A/06BPlan voor behoud Doesburger Eng.Herpen. Peter vanTwee artikelen over de Doesburger Eng.2006
37DBuurtschappen III 07Edenaren laten duizend jaar buurtspraak niet verloren gaan.Visscher. QuirijnArtikel over de historie van een buurtspraak die niet verloren mag gaan.2006
37DBuurtschappen III 08Buurt Ede/Veldhuizen.Nijdam. JaapSpreekbeurt over de historie van de buurt Ede-Veldhuizen.1988
37DBuurtschappen III 09Onderhoud houtwallen in gemeente Ede.Artikel over de gerestaureerde houtwal aan de Harnsesteeg.2007
37DBuurtschappen III 10Manen: beschermende schimmen uit onderwereld.Brons. JoopArtikel over het buurtschap Manen.2007
37DBuurtschappen III 11Doesburger Eng mikt op buurtschap.2008
37DBuurtschappen III 12Gouden buurtscheuter.Nijenhuis. H.J.Terugblik op het leven met buurtscheuter Gerrit Hendrik Folsche.1983
37DBuurtschappen III 13A/13BBuurt Ede-Veldhuizen.Artikel over het Buurtschap Ede-Veldhuizen.1932
37DBuurtschappen III 14Aanstelling De Jonkers als boerrichters.Verstegen. S.W.Handgeschreven papiertje. samenvatting van het orgineel.
37DBuurtschappen III 15Bestuur van de buurt in rang.Overzicht en uitleg van de functies van het bestuur.
37DBuurtschappen III 16A/16B/16CBuurtspraak van de buurt Ede-Veldhuizen.Artikel over de komende jaarvergadering.2009
37DBuurtschappen III 16DBelangstellenden welkom bij jaarlijkse buurtspraak Ede-Veldhuizen.Vergaderen met brandewijn en kandij tijdens de buurtspraak.2009
37DBuurtschappen III 17Geschiedenis van de Buurt Ede-Veldhuizen1978
37DBuurtschappen III 18Geschiedenis van de Buurt Ede-Veldhuizen1979
37DBuurtschappen III 19Geschiedenis van de Buurt Ede-Veldhuizen1979
38DCavalje Stichting 01Foto van het gebouw van de Cavalje-Stichting1928
38DCavalje Stichting 02Eigen Erf'1997
38DCavalje Stichting 03Sloop Huize Cavalje en bouw EricaparkNijhoff. R.H.2003
38DCavalje Stichting 04Start bouw verpleeghuis in voorjaar2003
38DCavalje Stichting 05De glimlach van een kind'Willeke Alberti brengt ouderen stukje nostalgie2004
38DCavalje Stichting 06/07Keurmerk MaanderzandLogo erkend leerbedrijf2006
38DCavalje Stichting 08Cavaljestichting1986
39DCeltic Fields 01Herstel Celtic Fields begonnenOpknapbeurt akkercomplexen uit IJzertijd in Bennekom1990
39DCeltic Fields 02ACeltic fields bij Meulunteren1990
39DCeltic Fields 02BPrehistorische akker bij Meulunteren1974
39DCeltic Fields 03Studenten knappen grafheuvels opRestauratie Celtic Fields1994
39DCeltic Fields 04 en 11Celtic FieldsJanssen. G.B.1984
39DCeltic Fields 05Celtic FieldsOort. F.G. vanArtikel over Celtic fields1993
39DCeltic Fields 06Informatiepaneel bij Celtic FieldsWethouder Spiegelenberg plaatst informatiepaneel Celtic Fields1992
39DCeltic Fields 07Kleurenpalet als relatiegeschenkHermans. FrankCeltic Fields inspiratiebron kunstwerk Pieter Vermeulen1994
39DCeltic Fields 08Prehistorisch akkercomplex aan de Vijfsprongweg1996
39DCeltic Fields 09Het wordt pas echt leuk als alles helemaal begroeid is'Hommerig. Joyce vanExacte kopie van oude Celtic Fields1996
39DCeltic Fields 10Herstelplan Celtic Fields Bennekom afgerondWethouder Spiegelenberg plaatst informatiepaneel1992
39DCeltic Fields 12AEeuwenoude akkers verkochtGeldersch Landschap koopt Celtic Fields. Twaalf hectare west van Wekeromse Zand2006
39DCeltic Fields 12BGeldersch Landschap koopt grond om Celtic Fields te beschermen2006
39DCeltic Fields 13Bordje bij stokoude akkertjes2006
39DCeltic Fields 14Celtic Fields. een betere naam is Prehistorische akkercomplexenJanssen. G.B.1984
39DCeltic Fields 15Wildwal opnieuw in de belangstellingLouwers. Frans2009
39DCeltic Fields 16Wildwal tussen Bennekom en Lunteren
39DCeltic Fields 17Boerderij ijzertijd Celtic Fields Wekerom
40DCultura I 01Ede wijzigt bouwhoogte CulturaDeel bouwplan twee meter lager; precieze invulling complex nog niet bekend1993
40DCultura I 02Tien bezwaarschriften tegen Cultura.Bezwaar tegen ontwerp-bestemmingsplann van omwonenden.1993
40DCultura I 03Boom van 72 mille wijkt voor Cultura.Handhaving oude kastanjeboom brengt teveel onzekerheden met zich mee.1994
40DCultura I 04Invulling Cultura-project nagenoeg rond.Ook creatief centrum KREK naar Ede CENTRUM.1994
40DCultura I 05Nieuwbouw hoofdbibliotheek begint voor de zomer.Cultura-project krijgt vaste grond onder de voeten.1994
40DCultura I 06Nieuwe bibliotheek Ede eind 1995 open.Start bouw eerste fase Cultura-project waarschijnlijk nog voor de zomer.1994
40DCultura I 07Omwonenden Cultura Ede CENTRUM vrezen hinder vrachtwagens.Bang voor geluids- en stankoverlast.1994
40DCultura I 08Twijfels bij deel bewoners De Wiek over Cultura.Bang voor geluids- en stankoverlast.1994
40DCultura I 09Edese politiek stemt in met eerste fase van Cultura-complex.Fiat voor bouw nieuwe bibliotheek.1994
40DCultura I 10Dure kastanje kan nog eeuw mee.Bomenstichting tegen verplaatsing markante boom Ede CENTRUM.1994
40DCultura I 11Bomenstichting inspecteert kastanje achter De Wiek.Inspectie voor besluit tot kap.1994
40DCultura I 12Kastanjeboom bij Cultura wordt in principe gespaard.Nader onderzoek nodig voor behoud boom.1994
40DCultura I 13Edese politiek steunt Cultura-project.Raad keurt gewijzigd bestemmingsplan goed.1994
40DCultura I 14Toegang ondergrondse parkeergarage Cultura-complex onder Brouwerstraat.Antwoord Edes college op vragen fietsersbond.1994
40DCultura I 15Nog een bezwaarschrift tegen plan Cultura Ede.1994
40DCultura I 16Protest Cultura.Meerdere bezwaarschriften ingediend.1994
40DCultura I 17Eerste fase Cultura-project.1994
40DCultura I 18Aanhoudend verzet van bewoners De Wiek tegen komst Cultura-complex.Bezwaren toegelicht tijdens de hoorzitting.1994
40DCultura I 19Kastanjeboom op Cultura-complex moet veld ruimen.Besluit van B en W om de boom om te zagen.1994
40DCultura I 20GroenLinks presenteert plan behoud dure kastanjeboom Ede.Laatste poging tot redding van de boom.1994
40DCultura I 21Ede in beroep tegen besluit over Cultura.Gemeente na de Raad van State na besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland.1994
40DCultura I 22Bezwaren tegen komst Cultura deels gehonoreerd.Gedeputeerde Staten vinden deel toekomstig complex te hoog.1994
40DCultura I 23Cultura test voor rest van Ede CENTRUM.Volgens de wethouder komen er nog meer hoge gebouwen in Ede CENTRUM.1994
40DCultura I 24Start bouw nieuwe bibliotheek Ede in eerste week van mei.1995
40DCultura I 25Bibliotheek Ede eist meer subsidie.Gemeente wordt onbehoorlijk bestuur verweten.1995
40DCultura I 26Start Cultura-complex in november.Kreeft. RiniNieuwe hoofdbibliotheek Ede moet deuren eind 1996 openen.1995
40DCultura I 27Kastanjeboom bij Cultura moet toch weg.B en W besluit dat de boom moet verdwijnen.1995
40DCultura I 28Nieuwe stichting gaat complex Cultura beheren.Vijf bestuursleden nemen zitting in de nieuwe stichting.1995
40DCultura I 29Werkgroep Cultura positief over mogelijkheden.Uffelen. Margreet vanCulturele instellingen die in Cultura worden gehuisvest zijn positief.1995
40DCultura I 30Spa in Ede CENTRUM zo snel mogelijk de grond in.Samenwerkingsovereenkomst gereed. waarschijnlijk wel aanpassing van het bestemmingsplan.1995
40DCultura I 31Boom sneuvelt.Behoud kastanjeboom te duur.1995
40DCultura I 32Bestuur Cultura.Kreeft. RiniIngegaan wordt op namen van het nieuw te vormen bestuur.1995
40DCultura I 33Opknapbeurt Ede CENTRUM begint met bouw Cultura.Groen licht van de gemeenteraad voor de bouw van Cultura.1995
40DCultura I 34Groen licht Cultura en Ede CENTRUM.Gemeenteraad geeft toestemming voor de bouw.1995
40DCultura I 35Eerste fase Cultura-project kan starten.Toestemming gemeenteraad.1995
40DCultura I 36Bouw Cultura begint 19 december.Startschot voor eerste fase bouw.1995
40DCultura I 37Stichting Cultura steekt zich nu al in de schulden.Stichting neemt aantal besluiten.1995
40DCultura I 38Knallend startschot voor Cultura.Kreeft. RiniVuurwerk en muziek bij startschot fase een.1995
40DCultura I 39Eerste spa voor Cultura de grond in.Startschot voor aanvang eerste fase.1995
40DCultura I 40Dit jaar bouwen aan Cultura.Start bouw eerste fase.1996
40DCultura I 41Wiek-bewoners dreigen met schorsingsverzoek besluit Cultura Ede.Commissie neemt definitieve beslising voor bouw fase e''en.1996
40DCultura I 42Buurt vraagt schorsing van Cultura-vergunning.Schorsing gevraagd bij de rechtbank.1996
40DCultura I 43Protest buurt ongegrond.Edese commissie bezwaarschriften geeft advies.1996
40DCultura I 44Bizarre klucht rond Cultura-complex.Kreeft. RiniHoorzitting rechtbank over verzoek schorsing bouw.1996
40DCultura I 45Kans op nieuw conflict tussen Ede en De Vries.Ex-directeur vertegenwoordigt nu VVE van De Wiek.1996
40DCultura I 46Realisering eerste fase Culturaproject.1996
40DCultura I 47Raad van State buigt zich over Cultura.Over twee weken uitspraak over schorsingsverzoek van omwonenden.1996
40DCultura I 48Twijfels politiek over financieen tweede fase Cultura.Atriumvariant maakt cultuurpaleis ruim negen ton duurder.1996
40DCultura I 49NUON schenkt 7.5 ton voor Cultura in Ede.Enige onduidelijkheid over inbreng Nuon.1996
40DCultura I 50Leeszaal krijgt prominente plek.Bouw bibliotheek in Cultura-complex vordert gestaag.1996
40DCultura I 51Atrium en theatercafe in Cultura.Tweede fase miljoen duurder door dure aanpassingen.1996
40DCultura I 52NUON: Over sponsering valt niet te praten.Ekeris. Jaap vanNuonn ontkent 7.5 ton aan Cultura te hebben gedoneerd.1996
40DCultura I 53TeleKabel steekt geld in Cultura.Kreeft. RiniAls tegenprestatie: eerste recht opnamen in Edes complex.1996
40DCultura I 54Conflict onteigening pand voor Cultura in centrum.1997
41DCultura II 01Telekabel sponsor van Cultura.Hoogte financiele bijdrage onbekend.1996
41DCultura II 02Onduidelijkheid deel Cultura na uitspraak Raad van State.Gemeente Ede moet eerst stukken uit Den Haag zien.1996
41DCultura II 03Geen flatwoningen boven winkels deel Cultura-complex.Raad van State keurt bouwplan af.1996
41DCultura II 04Cultura: Ede houdt vast aan 16 meter.Kreeft. RiniEde wil woningen boven de winkels bouwen. ondanks uitspraak van de Raad van State.1996
41DCultura II 05Cultura niet in twee. maar in drie fases.Kreeft. RiniOverstap naar drie fases ivm uitspraak Raad van State.1996
41DCultura II 06/07Vlag in top voor bouw bibliotheek in Cultura.Hoogste punt van de bouw bereikt.1996
41DCultura II 08Eerste deel over ruim drie maanden gereed.Vlag in top Cultura bij bereiken hoogste punt.1996
41DCultura II 09Cultura moet Arthur van Schendelgebouw gaan heten.Discussie in de gemeenteraad over Naam.1996
41DCultura II 10Cultureel paleis vol valkuilen.Wijngaarden. Leon vanOpzet van een cultureel paradijs mislukt.2003
41DCultura II 10Cultuurzaal is niet geschikt voor toneel.Zaal te groot en podium niet toereikend.1997
41DCultura II 11Krek wikt en weegt over deelname Cultura.Bundeling Cultuur in Ede CENTRUM positief ontvangen.1993
41DCultura II 12Parkeergarage Cultura in Ede CENTRUM op de helling.Financieel zogoed als onhaalbaar.1995
41DCultura II 13Foto maquette Cultura.Foto met korte omschrijving van de plannen.1995
41DCultura II 14Nieuwbouw bibliotheek in mei open.Eerste fase bouw wordt in mei officieel afgerond.1997
41DCultura II 15Bouw ' Cultuurtempel ' vordert.Mei eerste fase voltooid.1997
41DCultura II 16Nieuwe hoop voor ' Cultura-kastanje 'Nieuw onderzoek door BSI Bomenservice.1997
41DCultura II 17Je kunt leuk experimenteren.Bent. Simon van derKunstuitleen Ede van Posthoornstraat naar Cultura-complex.1997
41DCultura II 18Geen provinciale subsidie Cultura.1997
41DCultura II 19Nieuw gebouw lijkt op creative glazen kijkdoos.Haarsma. HesterNieuwe lokatie kunstuitleen gaat open.1997
41DCultura II 20Democratie wordt geweld aangedaan.Besluit genomen om de kastanjeboom bij Cultura toch te kappen.1997
41DCultura II 21Enquete toekomstig gebruik zaal Cultura.Uitkomsten mede bepalend voor ontwerp multifunctionele zaal.1997
41DCultura II 22/22AStart tweede fase Cultura dreigt weer te vertragen.Ede krijgt pand Brouwerstraat nog niet in bezit.1998
41DCultura II 23Lelijkste pand blijft voorlopig staan.Pand aan de Brouwerstraat nog niet bezit om te slopen.1998
41DCultura II 24Cultura-kastanje geruisloos tegen de vlakte.Zeggelaar. LindaGeen protesten bij de kap van de boom.1998
41DCultura II 25A/25BCultura na de zomer uitgebreid.Groen licht voor realisatie van de tweede fase.1999
41DCultura II 26Cultura enorme verrijking culturele leven Ede.Intervieuw met directeur muziekschool joop van Liere.1999
41DCultura II 27Atrium vormt het hart van Cultura.Gesprek met architect Kees Spanjers.1999
41DCultura II 28Geduld oefenen voor cultuurtempel.Alleen Raad van State moet nog goedkeuring geven voor anvang tweede fase.1999
41DCultura II 29A tm 29FEdese cultuurtempel heeft het tij mee.Zetten. Francien vanTweede fase bouw Cultura van start.1999
41DCultura II 30Kunstuitleen: galerie en bibliotheek in een.Artikel over de nieuwe kunstuitleen.1999
41DCultura II 31Waarom gebeurt het maar niet.Toneelverenigingen vrezen voor te weinig speelruimte in Cultura.1999
41DCultura II 32Cultura is nu al teklein.Te klein voor orkesten en de directie.2000
41DCultura II 33KREK-directeur Ge Berns staat te trappelen voor Cultura.Het centrum voor kunszinnege vorming verhuist over een jaar naar Cultura.2000
41DCultura II 34/34A tm 34ECultura's theaterzaal bereikt hoogste punt.Hoogste punt van de bouw bereikt.2000
41DCultura II 35Ede krijgt cultuurpunt in centrum.Cultuurpunt moet de inwoners gaan helpen bij vragen.2000
41DCultura II 36Cultura hoogste punt.Bereiken hoogste punt gevierd met korte bijeenkomst.2000
41DCultura II 37Kunsttoepassing Cultura gepland.Opdracht voor drie kunsenaars om ontwerp te maken.2000
41DCultura II 38A/38BCultura van start vanaf medio juni.Opening gepland in september.2001
41DCultura II 39Oproep koorleden voor opening Cultura.2001
41DCultura II 40Muzikale opening Cultura.Optreden van Muziek- en Danscentrum tijdens de opening.2001
41DCultura II 41A/41BCultura blijft gewoon Cultura.Naam wordt niet gewijzigd.2001
41DCultura II 42Cultura-bewoners verhuizen in juli.Grievink. MirjamAlle cultuur naar een plaats.2001
41DCultura II 43 en 45Cultura. mekka voor de amateurkunst.Alle kunstvormen op een plaats.2001
41DCultura II 44Cultura komt langzaam tot leven.Langzaam verhuizen de verschillende groepen naar Cultura-gebouw.2001
41DCultura II 46Cultura: service moet ervan afdruipen.2001
41DCultura II 47A tm 47LCultura officieel geopend.Opening gevierd met een feestweek.2001
41DCultura II 48Een algemene directeur voor Cultura.Muziek- en dansschool. bibliotheek en Krek behouden wel eigen directie.2002
41DCultura II 49A/49B/49CHaverhoek en Van Dalen tegen Herman Krebberszaal.Boer. Jan deNaam omstreden ivm oorlogsverleden.2002
41DCultura II 50Portret Herman Krebbers hangt hoog in atrium Cultura.OpeningHerman Krebberszaal.2002
41DCultura II 51Extra subsidie van 240.000 euro moet Cultura op weg helpen.2002
41DCultura II 52Onderzoek Cultura-debecle.Extra geld nodig om financiele toestand bij Cultura te helpen.2003
41DCultura II 53Cultura krijgt extra subsidie.Driesten-Gerritsen. JetExtra geld om bibliotheken buitengebied open te houden.2003
41DCultura II 54Cultura.Groot. Paul deIngezonden commentaar.2003
41DCultura II 55Cultura en de feiten.Eisenhardt. LexIngezonden brief van de secretaris OR Cultura.2003
41DCultura II 56Cultura....Spreekt en Huilt.Advertentie met tegen Culturabeleid.
42DCultura III 01Geld Cultura onder voorwaarden.Extra geld om de begroting sluitend te maken.2002
42DCultura III 02A/02BEen bestuur voor vier gebruikers van Cultura.Raad van toezicht Cultura presenteert zich.2002
42DCultura III 03A/03B/03C/03DBegroting Cultura wankelt.Wijngaarden. Leon vanTekorten dreigen op de begroting van Cultura.2002
42DCultura III 04A/04BOude tekorten dwingen Cultura Ede tot afslankingsoperatie.Cultura moet snijden in de begroting.2003
42DCultura III 05A/05BCultura achter gesloten deuren.Edese politiek vergadert achter gesloten deuren over Cultura.2003
42DCultura III 06ATekorten Culturapartners op papier met jaarverslagen.Jaarrekeningen aangeboden aan B&W.2003
42DCultura III 06B/06C/06DEde krijgt Cultura niet op tijd aan het bruisen.Wijngaarden. Leon vanEde voor de keus: schaven of saneren door tekort van acht ton.2003
42DCultura III 07Korting Kunstuitleen valt rauw op het dak.Plannen om subsidie voor Kunstuitleen te beperken cq te stoppen.2003
42DCultura III 08A/8B/8CSaneringsplan Cultura klaar.Wijngaarden. Leon vanSluitende begroting toegelicht door Interim-directeur J. Tuik.2003
42DCultura III 09ACo Oosterwijk algemeen directeur Cultura.Boer. Jan deArtikel over de nieuwe directeur.2003
42DCultura III 09BCultura dupe ambities Ede.Ondernemingsraad vindt dat het gemeentebestuur zijn verantwoordelijkheid moet nemen.2003
42DCultura III 11Raad Ede is nog lang niet klaar met Cultura.Malaise bij Cultura nog lang niet opgelost.2003
42DCultura III 12A/12B/12C/12DCultura.....Spreekt en Huilt.Diverse protesten tegen de inkrimping van Cultura.2003
42DCultura III 13A/13BPersoneel Cultura in opstand.Wijngaarden. Leon vanVoor vrijdag een reactie op eisen. anders volgen er acties.2003
42DCultura III 14BAK: Brief was afschuwelijk signaal.Reactie van Henk van Voorst op advertentie.2003
42DCultura III 15Culturaar.Wolff. FreekCommentaar op het hele doen en laten bij Cultura.2003
42DCultura III 16Bestuurs-cultuur Ede ongrijpbaar.Lens. JohanVoormalig bestuursleden van Kunst en Cultuur geven hun visie over de gang van zaken bij Cultura.2003
42DCultura III 17Onderzoek naar oorzaak financiele problemen Cultura.Gemeenteraad vindt onderzoek noodzakelijk.2003
42DCultura III 18Koningsdrama.Stukje over de perikelen rond Cultura.2003
42DCultura III 19Cultura moet gaan praten met Overeem.Diverse artikelen over het geschil tussen Cultura en Daan Overeem.2004
42DCultura III 20Ko Oosterwijk bouwt aan Cultura.Alfen. Jolinda vanGesprek met de nieuwe directeur van Cultura.2004
42DCultura III 21Studie naar Cultura hoopgevend.Eisenhardt. LexMening over de situatie bij Cultura.2003
42DCultura III 22Ko Oosterwijk met een bezem naar Cultura.Schaap. EvaPortret van de nieuwe directeur.2003
42DCultura III 23Eerst ontzetting. nu opluchting.Wisse. BramBibliotheek in Lunteren gered van ondergang.2003
42DCultura III 24Cultura moet bezuinigen door tekorten.Massaal protest zorgt dat bibliotheken open blijven.2003
42DCultura III 25A/25B/25CGemeenteraad stelt onderzoekscommissie Cultura in.Commissie voor onderzoek verleden Cultura.2004
42DCultura III 26Cultura nodigt Edese politici uit voor gesprek.Uitnodiging van de directeur van Cultura.2004
42DCultura III 27Gemeente en kunstuitleen in gesprek over toekomst.Alfen. Jolinda vanKunstuitleen in Ede nog in het ongewisse.2004
42DCultura III 28A/28B/28C/28D/28E/28FVan alles mis bij fusie Cultura.Boer. Jan deOnderzoekscommissie komt met rapport.2004
42DCultura III 29Keuze van Ko Oosterwijk.Directeur laat zijn licht schijnen over cultuurgebeurtenissen in de Vallei.2004
42DCultura III 30Cultura volgens Broek.2004
42DCultura III 31A T/M 31MNegatief praten over Cultura is negatief voor product Cultura.Kreeft. Rini13 artikelen over rapporten en het aftreden van de Raad van Toezicht2004
42DCultura III 32Culturagate (2)Lens. J.W.M.Ingezonden brief met reactie van de wethouder.2004
42DCultura III 33College gaat aan de slag met conclusies en aanbevelingen Cultura-rapport.2004
42DCultura III 34College Ede wil schoon schip maken bij Cultura.Kreeft. RiniReddingsplan Cultura voorleggen aan de gemeenteraad.2004
42DCultura III 35A t/m CRaad van toezicht wegSnel nieuwe Raad van Toezicht Cultura2004
42DCultura III 36Gemeente koopt gebouwen Cultura2004
42DCultura III 37Snel afrekenen met oude top van Cultura'2004
42DCultura III 38Nieuw kopstuk Cultura heeft iets met kunst en met auto's2004
42DCultura III 39Cultura uit de rode cijfersEdese instelling houdt 127.000 euro over in 2004. Imago nu belangrijkste zorg2005
42DCultura III 40Straks een bruisend Cultura'Ruzius. LisetteWethouder: 2005 moet start zijn van omslag2005
42DCultura III 41ADirecteur Cultura weg2005
42DCultura III 41BOosterwijk kondigt vertrek aan2005
42DCultura III 42Directeur Cultura 'diep beledigd'2005
42DCultura III 43Geloof in Cultura bij politiek nog broos2005
42DCultura III 44Raad van toezicht houdt het al na elf maanden voor gezien2005
42DCultura III 45ARaad van toezicht Cultura treedt af2005
42DCultura III 45BWerkvloer niet gediend van commercie'Wolff. FreekRaad van toezicht Cultura treedt af2005
42DCultura III 45CCultura weer in beleidscrisisMensink. ElsbethRaad van toezicht vertrekt wegens ontbreken steun voor commerciele koers2005
42DCultura III 45DCommercie2005
42DCultura III 46ADirecteur Cultura blijft tochNieuwe voorzitter Raad van Toezicht2006
42DCultura III 46BKo Oosterwijk blijft toch aan als directeur van Cultura in Ede2006
42DCultura III 47A t/m DVan Soest klaar voor Edese klusWijgaarden. Leon vanOphef over benoeming Gijp van Soest2005
42DCultura III 48Waarnemend voorziter...Marian Louppen- Laurant stelt zich voor2006
42DCultura III 49Wie is kapitein Cultura-schip?Wethouder: 'Niet vies van commercie'2005
42DCultura III 50Toezicht CulturaNieuwe raad geenstalleerd2006
42DCultura III 51Zorgen bij CDA over Cultura2006
42DCultura III 52In het web van Cultura is geld slechts toeschouwerWijngaarden. Leon vanDirecteur Ko Oosterwijk: 'Wij bieden ruimte voor amateurs en zijn zelf een productiehuis.'2006
42DCultura III 53Cultura failliet?Vragen over Cultura2006
42DCultura III 54Cultura moet 'venster naar de wereld zijn'Wolff. FreekDirecteur Ko Oosterwijk is 'niet meer in paniek'2006
42DCultura III 55Cultura krijgt begroting toch rond2006
42DCultura III 56AKunstuitleen trakteertWij zijn van binnen en van buiten kunst'2007
42DCultura III 56BCocktails. kunst en loterij op jubileumRuzius. Lisette2007
42DCultura III 57AD66 en Cultura. een heftige tangoVisscher. QuirijnKomst nieuw cafe valt verkeerd2007
42DCultura III 57BReactie Verleiding2007
42DCultura III 58Denkstrijd over cultuur niet voorbij'Cultura betreurt lage score van gemeente Ede op gebied van cultuur2007
42DCultura III 59A En BCollege tikt Cultura op de vingersGeldzorgen Cultura2007
42DCultura III 60Ede wil duidelijker plan van CulturaGemeente wil weten hoe cultuurtempel tekorten aanzuivert2007
42DCultura III 61Hoop gloort voor Cultura.Terpstra. MargreetGemeente wil financiele sores voorgoed oplossen.2008
42DCultura III 62Partijen zijn Cultura een beetje moe.Terpstra. MargreetPolitiek wil zekerheid over einde aan gatenvullerij.2008
42DCultura III 63Cultura nog steeds zwart gat.Wachtgelders drukken zwaar op portemonnee.2008
42DCultura III 64Laatste financiele injectie voor definitieve redding Cultura.Terpstra. MargreetAantal plannen om Cultura definitief gezond te maken en te houden.2008
42DCultura III 65Cultura blijft zorgenkindje gemeente.Heijster. Saskia vanJaarrekening van Cultura baart zorgen.2008
42DCultura III 66Cultura biedt gratis programma in zomer.2008
42DCultura III 67A t/m 67GDirecteur Cultura in clinch met D'66.Wolff. FreekLening aan directeur Cultura omstreden.2008
42DCultura III 68A/68BOnderzoek naar continueteit van Cultura.Vragen tijdens de algemene beschouwingen.2008
42DCultura III 69Cartoon over Cultura.Broek. R.2008
42DCultura III 70Start onderzoek naar de continueteit van Cultura.Onderzoekscommissie ingesteld.2009
42DCultura III 71Directeur Cultura in race cultureel ondernemer 2008.Ko Oosterwijk genomineerd.2009
42DCultura III 72Cultura is blij met de huurverlaging.2009
42DCultura III 73Commissieonderzoek Cultura.Onderzoek naar financiele continueteit.2009
42DCultura III 74Primeur voor leerlingen Pallas.Ruzius. LisetteNu ook betalen met sport- en cultuurpas.2009
42DCultura III 75A/75BCultura ontvangt Europees certificaat.Certificaat ontvangen van EFQM.2009
42DCultura III 76A t/m 76FRekenkamercommissie brengt onderzoeksrapport uit over de Stichting Cultura.Nieuws van de Rekenkamercommissie Ede.2009
42DCultura III 77Ingreep dreigt voor Cultura.Ruzius. LisetteWellicht gevolgen voor Raad van Toezicht Cultura.2009
42DCultura III 78GroenLinks/PE wil aftreden van Raad van Toezicht Cultura.Motie indienen voor aftreden.2009
42DCultura III 79Animo voormeer toezicht op Cultura.Raadscommissie kritisch maar ook vol lof. onderzoek.2009
42DCultura III 80Geen zekerheid over financien.Boer. Jan deInkomsten en uitgaven van Cultura nog steeds niet in balans.2009
42DCultura III 81A/81B/81C/81DToezicht Cultura.Herpen. Peter vanMotie van CDA voor strakker toezicht financiele huishouding.2009
42DCultura III 82Open brief Raad van Toezicht Cultura.Louppen-Laurant. M.J.Open brief van de voorzitter aan College van B & W van de gemeente Ede.2009
42DCultura III 83A/83B/83C/83DVertrek dat niet te vermijden was.Terpstra. MargreetDirecteur Ko Oosterwijk verlaat Cultureel Centrum.2009
42DCultura III 83DKo Oosterwijk gaat met opgeheven hoofd.Terpstra. MargreetGesprek met de scheidende directeur van Cultura.2009
42DCultura III 84Politieke vragen over jaarrekening Cultura.Vraagtekens bij besteding van onderhoudsgeld.2009
43DCultura IV 01Goede Band'Cultura ziet af van samenwerking om vermeende belangenverstrelling te voorkomen.2010
43DCultura IV 02A/02B/02CAangifte smaad tegen Marcel van Dalen (D66)Voormalig Cultura-directeur doet aangifte van laster.2010
43DCultura IV 03A/03BBorstvoedingscafe voorziet in behoefte.Met je baby naar het cafe.2009
43DCultura IV 04Cultura groeit mee met de stadHet roer gaat om bij Cultura2012
44DCultuur 01Culturele bestemming De Sterrenberg1998
44DCultuur 02Deelname aan kunst en cultuur1998
44DCultuur 03A en 03BDante' nieuwste initiatief Edes platformRomein. TinekeCultureel cafe opent poorten in Buitenzorg1998
44DCultuur 04AStichting moet kunst en cultuur promotenGemeente zet koers uit tot 2001 met nota1998
44DCultuur 04BStichting Kunst en Cultuur komt snelEde presenteert definitieve nota Continu Cultuur1998
44DCultuur 05Oprichting Stichting Kunst en Cultuur in gang gezet1999
44DCultuur 06Bestuursleden (m/v) Kunst en CultuurGemeente Ede zoekt voor nieuwe Stichting Kunst en Cultuur1999
44DCultuur 08Nieuwe stichting Kunst en Cultuur1999
44DCultuur 09Hoge waardering gidsen Gelderland Cultuurland1999
44DCultuur 10Stichting Kunst en Cultuur voor 2000 opgerichtEx-regiodirecteur SNS-bank H.S. van der Vorst wordt voorzitter1999
44DCultuur 11AEde op culturele kaart van Nederland zettenUitkrant. Uitwaaier en website eerste resultaten Stichting Kunst en Cultuur1999
44DCultuur 11BEr is veel meer 'Kunst en Cultuur'in Ede dan menigeen denkt!'Wethouder Jonker blij met 'uitnodiging om de deur uit te gaan'1999
44DCultuur 12Gelderland Cultuurland biedt subsidiemogelijkheid voor culturele projecten2000
44DCultuur 13Kunst en Cultuur' zoekt landelijke uitstralingIdeeen voor nationale beurs voor amateur podiumkunsten2000
44DCultuur 14AAnderhalve ton voor cultuurbereikActieplan moet voor breder aanbod zorgen2000
44DCultuur 14BEde krijgt Haagse tonnen voor 'Cultuurbereik'Boer. Jan deWethouder Angelique Jonker wil achterban bij plan betrekken2000
44DCultuur 14CU kunt deze week nog reageren!Nieuws van de Stichting Kunst en Cultuur2000
44DCultuur 14DCollege akkoord met actieplan 'cultuurbereik'Daan overeem artistiek directeur Kunst en Cultuur Ede2000
44DCultuur 14EHoofdlijnen Actieplan Cultuurbereik2000
44DCultuur 15ADaan Overeem artistiek directeur Stichting Kunst en Cultuur2000
44DCultuur 15BDaan Overeem: 'Iedere stad krijgt de cultuur die het verdient'Kalksma. Thomas2000
44DCultuur 15CCultureel Ede krijgt een plek op de kaartBos. SandraDaan Overeem. artistiek leider kunst en cultuur: eigenlijk is het een beetje regisseren2000
44DCultuur 16AEde komt met ambitieus cultuurplanBos. SandraActieplan Cultuurbreik levert keur aan projecten op die die jaar definitieve invulling krijgen2001
44DCultuur 16BRuim twee ton voor vergroting cultuurbereik in 2001Grievink. MirjamTienduizenden guldens voor theaterschool. cultuurpunt en popconcerten2001
44DCultuur 16CCultuur in Ede moet sprong maken2001
44DCultuur 17Ede Uit de Kunst: het kunstenfestival van Ede2001
44DCultuur 18Culturele impuls voor De BospoortBurgemeester en wethouders bezoeken Ede-Noord2001
44DCultuur 19Cultura uit de kunst2001
44DCultuur 20Gedragscode voor Kunst en CultuurChristenunie: niet willekeurig subsidies toewijzen2001
44DCultuur 21A t/m 21HPlan kunst- en cultuurroute Bospoort goed ontvangen.Kooman. AntoinetGemeente Ede wil Oud-Ede impuls geven.2002
44DCultuur 22Ede verstevigt basis cultuursector.Voornemen tot fusie van de besturen van de gebruikers van cultureel centrum Cultura.2002
44DCultuur 23Nog dit voorjaar theatercafe in Cultura.2002
44DCultuur 24We organiseren heus geen gekke dingen.Oosten. Tonny vanWethouder Angelique Jonker over vier jaar cultuurbeleid.2002
44DCultuur 25Lopen in Kunst.Brochure behorend bij de expositie Lopen in Kunst. museumkwartier in de Bospoort.2002
44DCultuur 26Houd bij het spelen je voet eens stil.Megens. ReneHerman Krebbers geeft bij de opening van de naar hem vernoemde zaal in Cultura een masterclass.2002
44DCultuur 27Nieuwe Cultuurnota 2002-2005 ' Cultuur in beeld ' is klaar.Korte toelichting op de cultuurnota.2002
44DCultuur 28Project Cultuur in de Buurt in vier wijken actief.Actief cultuurbeleid in de Edese wijken.2002
44DCultuur 29Ontwikkelingen omgeving Bospoort.Opmeer. P.C.M.Uitleg over de stand van zaken omtrent winkelwoonhuis aan de Amsterdamseweg 20.1998
44DCultuur 30Gelders cultuurbeleid.Uitleg over de subsiemogelijkheden2003
44DCultuur 31Uit de Kunst Ede. sprookjes legenden.Folder met vermelding van alle activiteiten.2004
44DCultuur 31A/31BPlan voor Bospoort stap verder.De ontwikkelingen omtrent het Bospoortgebied.2003
44DCultuur 32Grote namen weg uit Reehorst.Gemeente wil 350.000 euro bezuinigen op cultuursubsidie.2004
44DCultuur 33/33AOnderzoek naar Edes filmhuis.Actieplan Cultuurbereik wordt besproken door de commissie.2004
44DCultuur 34A/34BLammert Kruidenierswaren is terug.Terpstra. MargreetBospoortwinkeltje uit de jaren vijftig weer geopend.2004
44DCultuur 35Sfeervolle kerstmarkt in het Bospoortgebied.VVV organiseert kerstmarkt.2004
44DCultuur 36Subsidie voor projecten Cultuur.Het Harmsen van der Vliet-Ameshoff Fonds verleent subsidie aan maatschappelijke sector.2007
44DCultuur 37Foto's en beeldhouwerken in de Spaarbank voor Ede.Foto's van Bert Andree en beeldhouwwerken van Joop Haffmans te zien.1981
44DCultuur 38Grote rol Bospoort in cultuurnota.De Bospoort en Ede-Oost beschouwt als ' erfgoedkernen '2008
44DCultuur 39Manifestatie 'Samen voor Ede'Praamstra. RickEdese organisaties houden bijeenkomst in gemeentehuis.2008
44DCultuur 40A/40B/40CHarmsen van der Vliet-Ameshoff Fonds.Echtpaar laat erfenis na aan fonds tbv van maatschappelijke activiteiten in Ede.2002
44DCultuur 41Edese stichting brengt kunst naar jeugd toe.Janssen. KellyArtikel over 'Het Harmsen van der Vliet-Ameshoff Fonds.2009
45DCultuurprijs 01Edelsmid Anneke Schat wint derde Cultuurprijs Ede.Artikel over de uitreiking van de cultuurprijs.1995
45DCultuurprijs 02Edelsmeedkunstenares Anneke Schat wint Cultuurprijs.Uitreiking Cultuurprijs.1995
45DCultuurprijs 03Uitreiking Cultuurprijs 1995 vrijdag 9 juni.Vooruit blik op de 3e uitreiking.1995
45DCultuurprijs 04Commissie cultuurprijs weer op volle sterkte.Twee nieuwe leden voor de commissie.1996
45DCultuurprijs 05Uitreiking gemeentelijke Cultuurprijs Ede.Vooruitblik op de 2e uitreiking van a.s. zaterdag 5 juni.1993
45DCultuurprijs 06Cultuurprijs Ede voor KNA uit Lunteren.Lunterse muziekvereniging wint 4e Edese Cultuurprijs.1997
45DCultuurprijs 07Omstreden.Faas. HenkCommentaar op de 3e uitreiking van de Cultuurprijs.1995
45DCultuurprijs 08A/08BUitreiking Edese Cultuurprijs 1999.Vooruitblik op de 5e Cultuurprijs uitreiking.1999
45DCultuurprijs 08C/08DJan Siebelink wint Edese Cultuurprijs.Artikel over de uitreiking en artikelen over Jan Siebelink.1999
45DCultuurprijs 09A/09B/09CCultuurprijs voor oud-inwoner gemeente Ede.Violist Herman Krebbers wint de 6e Cultuurprijs Ede.2001
45DCultuurprijs 10A/10B/10C/10DCultuurprijs voor Lavinia Meijer.Harpiste Lavinia Meijer wint de 8e cultuurprijs Ede.2005
46DDierenbescherming 01Huishoudelijk Reglement uit 1906.Boekje met de reglementen.1906
46DDierenbescherming 0 2Huishoudelijk Reglement uit 1930.Boekje mer de reglementen.1930
46DDierenbescherming 03Dierenarts Frits de Groot2010
47DDorpsomroeper 01Verkiezingen voor Edese dorpsomroeper.Dorpsomroeper wordt nieuw leven ingeblazen voor bepaalde activiteiten.1984
47DDorpsomroeper 02Hendrik Jan van de Zandschulp nieuwe dorpsomroeper van Ede.Rijsingen. Jos vanNieuwe dorpsomroeper wordt bekend gemaakt tijdens jubileumavond Oud-Ede in de Reehorst.1984
47DDorpsomroeper 03Dorpsomroeper uit Ede voor SCH'64.Dorpsomroeper Japie van Schagen treedt op in Scheveningen.1964
47DDorpsomroeper 04Van de nood een deugd.Assurantiekantoor schakelt dorpsomroeper in voor een stuntje.1966
47DDorpsomroeper 05Ernst Johan van Schagen riep huwelijksproclamatie om voor Duitse televisie.Huwelijk van prinses Beatrix en prins Claus omgeroepen voor het Edese postkantoor.1966
47DDorpsomroeper 06Ernst Johan van Schagen wil omroepen bij het huwelijk prinses Margriet.Dorpsomroeper stuurt brief aan prinses Margriet.1966
47DDorpsomroeper 07Edes merkwaardige dorpsomroeper zeventig jaar.Portret van Ernst Johan van Schagen.1966
47DDorpsomroeper 08Ernst met antiek.Dorpsomroeper betrekt nieuwe woning.1969
47DDorpsomroeper 09 en 11Dorpsomroeper Hendrik-Jan naar Canada.Edese dorpsomroeper doet mee aan wereldkampioensschap stads/dorpsomroeper in Canada.1990
47DDorpsomroeper 10Hendrik-Jan tien jaar dorpsomroeper.Edese dorpsomroeper wordt overal gevraagd behalve in Ede.1994
47DDorpsomroeper 12Als er een felicitatie komt. valt het mee.Jubilerende Ernst Johan van Schagen uit Ede veertig jaar dorpsomroeper.1966
47DDorpsomroeper 13Ontboezeming.Hesbeek. WillemGesprek met de zeventigjarige dorpsomroeper Ernst Jan van Schagen.1966
47DDorpsomroeper 14Ede is de parel van de Veluwe.Berg. Corno van denArtikel over de Edese dorpsomroeper Hendrik-Jan van de Zandschulp.1996
47DDorpsomroeper 15Fotokaart van Ernst-Jan van de Zandschulp.Fotokaart van de Edese dorpsomroeper.
47DDorpsomroeper 16Ernst J. van Schagen: een der oudste werkende omroepers.Artikel over de Edese dorpsomroeper.1964
47DDorpsomroeper 17Hendrik-Jan van de Zandschulp is Edes nieuwe dorpsomroeper.Ede herstelt traditie in ere.1984
47DDorpsomroeper 18Edese dorpsomroeper viert koperen jubileum.Rooy. Henk deTerugblik met Hendrik-Jan van de Zandschulp.1997
47DDorpsomroeper 19Derde plaats voor Edese dorpsomroeper.Rooy. Henk deHendrik-Jan van de Zandschulp derde in Engeland bij Towncriers competitie.1998
47DDorpsomroeper 20A/20BEngelse Town Criers veroveren morgen Ede.Rooy. Henk deUniek dorps- en stadsomroepersfestival bij Maanderpoort in Heideweek.1999
47DDorpsomroeper 21Fractuur-notitieVoor de Oranje-kommissie tweemaal omgeroepen Fl. 2.-
47DDorpsomroeper 22A/22BOmroepers zijn aparte mensen.Boer. Jan deArtikel over het tweede internationale Dorps- en Stadsomroepers festival in Ede.2000
47DDorpsomroeper 23Luidruchtige bezorger van het nieuws.Budzelaar. ReginaPortret van de dorpsomroeper Hendrik-Jan van de Zandschulp.2002
47DDorpsomroeper 24Koekepan van Japie van Schagen.Breeschoten keramiek biedt orginele koekepan van Japie van Schagen te koop aan.1981
47DDorpsomroeper 25Bekende dorpsomroeper van Ede vorige week overleden.Terugblik op het leven van Ernst-Johan van Schagen.1974
47DDorpsomroeper 26Dorpsomroeper Japie van Schagen.Terugblik op de dorpsomroeper van Ede.2008
47DDorpsomroeper 27Ernst Johan van Schagen blijft z'n beroep trouw.Veertig jaar dorpsomroeper in Ede.1966
48DDriesprong 01weemoedige vlakte. onafzienbare heide en gele zandplekken...'Nijhoff. R.H.Terugblik op De Driesprong in vroeger tijden1992
48DDriesprong 02A. 2B en 2CArchitectuurideeen voor De DriesprongEde presenteert kijkrichting om bouwers te inspireren1996
48DDriesprong 03DriesprongBespreking boek 'Architectuurideeen voor De Driesprong'1997
48DDriesprong 04Geen villawijk met kant-en-klare woninkjes'Ekeris. Jaap vanWethouder vol vertrouwen over invulling De Driesprong1997
48DDriesprong 05Ideeen zijn mooie basis om mee verder te werken'Ekeris. Jaap vanKenners discussieren over Architectuurplannen voor De Driesprong1997
48DDriesprong 06A. 6B en 6CNieuwbouw in Driesprong vormt geen bedreiging'Discussie over architectuur in landbouwenclave1997
48DDriesprong 07AHuizen in plaats van schuren in DriesprongWethouder Spiegelenberg geeft startschot voor metamorfose1998
48DDriesprong 07BWoningen in plaats van stallenKas. JanStartsein wethouder voor eerste bouwactiviteiten De Driesprong1998
48DDriesprong 07CVeeschuren slopen. woningen bouwenFunctiewijziging landbouwenclave De Driesprong slaat aan bij boeren1998
48DDriesprong 0845 jaar geleden: Driesprong krijgt elektriciteitNijhoff. Rein1998
48DDriesprong 09Schimmelvorming ' landbouwenclave De DriesprongDrijfhout. MargreetVan schrale hei naar villawijk1999
48DDriesprong 10Functiewisseling Driesprong wordt succesBedrijven in landbouwenclave wijken voor huizen1999
48DDriesprong 11Woon - landbouw - recreatiegebied; Een nieuwe Driesprong1999
48DDriesprong 12DriesprongBaggen. Jan2000
48DDriesprong 13Gehucht van de Bentley en het net-niet bankje2003
49DEde Voor 1980 I 01Katern ' Geschiedenis van Ede 'Van de eerste bewoners tot aan het Ede van nu.1991
49DEde Voor 1980 I 01AMededeelingen van Oud Ede.Geschiedenis van Ede omstreeks 16001927
49DEde Voor 1980 I 02Branden en stormen teisterden Ede.Nijhoff. R.H.Over rampen die door de loop der eeuwen Ede hebben geteisterd.1996
49DEde Voor 1980 I 03Schoorsteen verplicht na de grote brand Ede in 1684.Brons. JoopOver de historische brand uit 1684.2008
49DEde Voor 1980 I 04Duik in de historie van Ede.Oude historische feiten die betrekking hebben op Ede.
49DEde Voor 1980 I 05Waege in het ampt Ede.Diverse documenten aangaande de Waege in het ampt Ede.
49DEde Voor 1980 I 06 (A. B En C)Scholten van Ede en Scholtis des ambts Edepaar namen van voor 1543 en daarna de namen tot 1817.
49DEde Voor 1980 I 07/07A/07B/07CDorp Ede anno 1832.Ossenkoppele. G.A.Beshrijving van het dorp uit 1832 en plattegronden van het dorp van die tijd.
49DEde Voor 1980 I 08ABrand van 1684.Over de brand. de schade en de kosten voor herstel.
49DEde Voor 1980 I 08BEene zware en schrikkelijke brand 'Lagerwij. VincentReconstructie van de historische brand van 1684.1987
49DEde Voor 1980 I 09A/09B/09COverzicht van de voornaamste beroepen die in de gemeente worden uitgeoefend.Indeeling naar geslacht. leeftijd. burgelijke staat en beroep.1909
49DEde Voor 1980 I 10Zeer oude plattegrond van Eede en ruime omgeving.
49DEde Voor 1980 I 11Sympathysanten juichden president toe.Rietveld. AdTrein met de Presiden van Transvaal. Paul Kruger. stopte in 19900 op station Staatsspoor in Ede.1997
49DEde Voor 1980 I 12Plattegronden van Het Ambt Ede in de 17e eeuw.
49DEde Voor 1980 I 13Plattegrond van de Gemeente Ede uit 1888.
49DEde Voor 1980 I 14Edenaar jaagde vijand met list het dorp uit.Nijhoff. R.H.Verhaal over de Spaanse aanval op Ede 350 jaar geleden.1974
49DEde Voor 1980 I 15Verbindingskanaal via Ede ooit serieus plan.Nijhoff. R.H.Plannen voor een kanaal tussen de Rijn en Zuiderzee al meer dan 1000 jaar oud.2000
49DEde Voor 1980 I 16AOfficieele gids ter viering van de 100-jarige onafhankelijkheid.Programma boekje met allerlei informatie over de feestelijkheden.1913
49DEde Voor 1980 I 16BNa achttien bange jaren in achtien dagen vrij.Boekje over de Franse bezetting en de bevrijding daarvan.1913
49DEde Voor 1980 I 17Informatieboekje over Ede uit 1928.Informatie over Ede en de buitengebieden en dorpen.1928
49DEde Voor 1980 I 18Ede. zeer lang geleden.Historische feiten over Ede uit het grijze verleden.1980
49DEde Voor 1980 I 19Ede bouwt verder.Bouw Ede-Veldhuize fase-B nader toegelicht.1973
49DEde Voor 1980 I 19 en 51EOud boekje tuimelde uit de kast.Gazenbeek. Jac.Kritiek en lof op het langzaam ontwakende Ede voor toeristen. (plm. 1914)1961
49DEde Voor 1980 I 20Sober begin van Ede: dertien boeren.Kooten. Bert vanEerst bekend geworden nederzetting stamt uit dertiende eeuw.1992
49DEde Voor 1980 I 21Mooie stationsstraat in 1881.Hier wordt beschreven hoe mooi de stationsweg wel niet is en wordt.1881
49DEde Voor 1980 I 22Edese munten hebben nooit bestaan.Hoffen. vanBericht over het bestaan van Edese munten wordt weerlegd.1949
49DEde Voor 1980 I 23ADorp Ede in het jaar 1831.Grootte plattegrond van het dorp Ede.1831
49DEde Voor 1980 I 23BPlattegrond Ede 1831.Nijhoff. R.H.Kleine beschrijving van Ede a.d.h.v. deze plattegrond.2007
49DEde Voor 1980 I 24Negenuursluiting te Ede.Ingezonden gedichten over de winkelsluiting.1916
49DEde Voor 1980 I 2424 fraaie wandelingen in de Edese bossen.Ossenkoppele. G.A.Beschrijving van wandelingen door het Edese bos en De Sijsselt.1953
49DEde Voor 1980 I 25Edenaren op kruistocht.Nijenhuis. H.J.Geschiedenis uit de 18e eeuw over de sympathieen van de Edenaren.1980
49DEde Voor 1980 I 26Ambtsjonkers deelden vroeger de lakens uit.Pen. H.Bennekommers wonen tevreden .1966
49DEde Voor 1980 I 27Stompekamp.Geschiedenis van de villa De Stompekamp.1959
49DEde Voor 1980 I 28Gids voor Ede en Omstreken.Gids van Ede voor toeristen en alle anderen die van plan zijn om Ede te bezoeken.1928
49DEde Voor 1980 I 2920 juni 1865 een feestdag.Beschrijving van de feestdag die op 20 juni 1865 werd gevierd.1865
49DEde Voor 1980 I 30Van Wege Den Koning.Toestemming van De Hooge Raad Van Adel voor een gemeentewapen.1816
49DEde Voor 1980 I 31Fotocopie van een tegelschilderij.Tegelschilderij aan geboden aan T.G.W.D. van Nes. Secretaris der Gemeente.1905
49DEde Voor 1980 I 32Historisch Geografisch beeld van de gemeente Ede.Nijdam. JaapDe geschiedenis van Ede door de tijd heen.1986
49DEde Voor 1980 I 33Dorp.Het onstaan van het dorp Ede.
49DEde Voor 1980 I 34Gemeente Ede.Korte geschiedenis der gemeente Ede.
49DEde Voor 1980 I 35Resolutieboek der Amptsjonkers van Ede.Over de amptsjonkers van af 1654 en later.
49DEde Voor 1980 I 36Notariaat te Ede.Overzicht van de benoemde notarissen.1936
49DEde Voor 1980 I 37Onderaardsche gangen te Ede.Artikel over het bestaan van de onderaardse gangen.1938
49DEde Voor 1980 I 38Algemene verkoopvoorwaarden der Bouwterreinen..Verkoopvoorwaarden in het Park Maanen.1905
49DEde Voor 1980 I 39Aanleg straatweg Arnhem-Amersfoort.Over de plannen voor het aanleggen van deze weg.
49DEde Voor 1980 I 40ANapoleon in Nederland.Gysberti Hodenpejl. C. F.Voorbereiding bezoek Napoleon aan Ede.1904
49DEde Voor 1980 I 40BNapoleon in EdeOver het bezoek van Napoleon aan Ede.1936
49DEde Voor 1980 I 41Ede (gld): Enige data uit deze gemeente.Gebeurtenissen in Ede door de jaren heen.
49DEde Voor 1980 I 42Acte van vrijstelling.Rhijn. A.A. vanVrijstelling voor het slachten van een varken.1934
49DEde Voor 1980 I 43Uitbreidingsplan voor het dorp Ede.Plattegrond van het dorp Ede.1924
49DEde Voor 1980 I 44Zo zag Ede er in 1927 uit.Artikel hoe en waar Ede huizen moet bouwen i.v.m de grote bevolkingsgroei.1963
49DEde Voor 1980 I 45Overzicht gemeente-ontvangers en gemeente-opzichters.Overzicht van namen en data vanaf 1818 t/m 1917.
49DEde Voor 1980 I 46Terugblik.Wiegeraadt. M.Gedicht over het dorp Ede.
49DEde Voor 1980 I 47Herinneringen en feiten uit jonge jaren....Nooy. J. deJeugdherinneringen uit de begin twintigste eeuw over Ede.1984
49DEde Voor 1980 I 48Ede.Pluim. T.Uitgebreid artikel over het dorp Ede uit de negentiende eeuw.1897
49DEde Voor 1980 I 49Sfeer en schoonheid van het oude hei-dorp.Artikelen over het dorp Ede en het buitengebied van Ede.1934
49DEde Voor 1980 I 50Oud Veluwe dorp Ede.Gazenbeek. Jac.Verhalen en anekdotes uit het Ede van vroeger van voor 1956.1956
49DEde Voor 1980 I 51A/51B/51CKiekjes uit Ede.Oude foto's van Ede uit vroegere tijden.1913
49DEde Voor 1980 I 51DEde. zeer lang geleden.Geschiedenis van Ede a.d.h.v een paar kenmerkende punten.1980
49DEde Voor 1980 I 52Rondom den Edeschen TorenEen paar oude volksverhalen en een gedicht in het dialect van de streek.1936
49DEde Voor 1980 I 53Ede verklaard door het oud-vaderlandsch woordenboek.Kok. JacobusKopie van de tekst uit het orginele woordenboek.1785
49DEde Voor 1980 I 54A/54BUitnodiging en de spijskaart.Uitnodiging voor een maaltijd in hotel Buitenzorg te Ede.1913
49DEde Voor 1980 I 55Veluws dorp. drie uur gaans van Arnhem.Nijdam. JaapVaderlandsch Woordenboek van 1785 over Ede ewn omgeving.1981
50DEde Voor 1980 II 01Vlag en Wapen van de gemeente Ede.Diverse artikelen over het Wapen van Ede.
50DEde Voor 1980 II 02Vaderlandsch Woordenboek van 1785 over Ede en omgeving.Omschrijving van Ede volgens Jacobus Klok.
50DEde Voor 1980 II 03Historisch geografisch beeld van de gemeente Ede.Nijdam. JaapDe geschiedenis van Ede door de jaren heen.1986
50DEde Voor 1980 II 04Wandeling door het dorp Ede.Handgeschreven beschrijving van de wandeling door het dorp.
50DEde Voor 1980 II 05Wandeling van Ede naar Otterlo.Nijhoff. R.H.Beschrijving van de route Ede - Otterlo in vroegere tijden.1996
50DEde Voor 1980 II 06Arthur van Schendel woonde jaren in Ede.Nijhoff. R.H.Villa ' Pacifica ' van 1908 tot 1920 woonhuis grote Nederlandse letterkundige.1993
50DEde Voor 1980 II 07Mystieke rondreis door Nederland.Horlings. AndreMet pendel en wichelroede ook in Ede op zoek naar heidense heiligdommen.1993
50DEde Voor 1980 II 08A/08B/08CGeschiedenis van Ede.Pel. P.Het onstaan van Ede.1985
50DEde Voor 1980 II 09Namen van de dorpen uit de gemeente Ede.Over het ontstaan van de plaatsnamen van de dorpen.1973
50DEde Voor 1980 II 10Parapluwraak.Verhalen uit 1929 die zich afspeelden in de buitendorpen.
50DEde Voor 1980 II 11Advertentie folder.Diverse advertentie uit vroegere tijden.
50DEde Voor 1980 II 12In de Driehoek.Klein boekje waarin het boerderijtje ' De Driehoek ' wordt beschreven.1953
50DEde Voor 1980 II 13Oud veluwe dorp Ede.Gazenbeek. Jac.Verhalen over Ede1956
50DEde Voor 1980 II 14Crisistijd in de jaren dertig.Nijenhuis. H.J.Beschrijving van de jaren dertig in Ede.1979
50DEde Voor 1980 II 15Reclameboek van Ede.Veel advertenties en info over de gemeente en de natuur van de gemeente Ede.1932
50DEde Voor 1980 II 16Gids voor Ede en omgeving.Info over de gem. Ede en een verhaal van Jac. Gazenbeek over Ede
50DEde Voor 1980 II 17Aanleg 'Hazenpad' zorgde voor grenswijziging met Ede.Grenscorrectie nodig tussen Renkum en ede ivm aanleg A12.2000
50DEde Voor 1980 II 18Kamp Schut voor evacues en probleemgevallen.Nijhoff. R.H.Artikel over de barakken tussen Ede en Veenendaal die tijdens de 2e WO zijn gebouwd.1993
50DEde Voor 1980 II 19Plattegrond van Ede 1946.1946
50DEde Voor 1980 II 20Toegangspoort tot De Hooge Veluwe.Gazenbeek. Jac.Boekje met wandel- en fietsroutes op de Veluwe.1948
50DEde Voor 1980 II 21Straatnaamkaart van de Gemeente Ede.
50DEde Voor 198 II 22Juiste weg.Gemeentegids voor Ede en de omliggende dorpen.1949
50DEde Voor 198 II 23Oud Ede 1924-1049.Sibbels. P.Over het onstaan en de werkwijze in het begin van de Vereniging Oud Ede.1949
50DEde Voor 1980 II 25Telefoongids voor Ede-Ederveen-Harskamp-Lunteren en Veenendaal.Originele telefoongids uit 1953.1954
50DEde Voor 1980 II 26Grondboringen rapport voor NIZO.Rapport met de details van de gedane boringen.1957
50DEde Voor 1980 II 27Wegenkaart van de gemeente EdeKaart van schaal 1 : 25.0001956
50DEde Voor 1980 II 28Notariaat te Ede.Over de eerste notarissen van Ede.1936
50DEde Voor 1980 II 29Haags oordeel over Ede en zijn openluchttheater.BreijerEen toerist geeft zijn mening over Ede en de omgeving.1952
51Ede Voor 1980 III 01Plattegrond van Ede van 1953.1953
51Ede Voor 1980 III 02Invloed verstedelijking in Ede merkbaarIndustrialisatie bracht wijziging kerkelijkheid1965
51Ede Voor 1980 III 03A. 03B en 03CAllerhande zaken van A tot ZNijhoff. R.H.Uit informatiegids van precies 35 jaar geleden1997
51Ede Voor 1980 III 04Met zevenmijlslaarzen door boeiend Ede1965
51Ede Voor 1980 III 05Spoed geboden met beslissing over bouwen en breken in EdeNieuwe en betere wegen in de Gelderse Vallei en Oost-Betuwe1964
51Ede Voor 1980 III 06Nieuwe kernplan brengt rigoureuze veranderingen in de dorpskern EdeKosten vele tientallen miljoenen. ringweg om kern - doorbraak in de Kolkakkerwijk en nieuw station1964
51Ede Voor 1980 III 07Golf van bedrijvigheid over Ede in 19651965
51Ede Voor 1980 III 08Verzorgingsflat aan Stationsweg eind volgend jaar gereeedJacoba en Hugo maken plaats voor Sparrenhof. In augustus wordt met bouw gestart1966
51Ede Voor 1980 III 09Weldra hoopt met met de bouw 'Hartenberg' te beginnenKosten thans meer dan 21 miljoen1966
51Ede Voor 1980 III 10Stukje oud-Ede onder de hamer1966
51Ede Voor 1980 III 11Grootste wateroverlast sinds een eeuw in de gemeente EdeVeluwemassief geeft nu zijn vocht af: schade en ongerief1966
51Ede Voor 1980 III 12Landelijk Ede van vroeger in beeldDe heer Hartgers verzamelt dia's en anecdotes1966
51Ede Voor 1980 III 13Ik heb altijd mijn mond goed dicht kunnen houdenChef-bode C.A. de Klein volgende week met pensioen1967
51Ede Voor 1980 III 14Paardekop kreeg passende plaats1967
51Ede Voor 1980 III 15Wetenswaardigheden1973
51Ede Voor 1980 III 16Bekendmaking: bestemmingsplannen.Lijst met ontwerpen ter inzage voor een ieder die dat wil.1970
51Ede Voor 1980 III 17Ede hoort bij snelstgroeiende grote en middelgrote gemeente.Uitzonderlijke ontwikkeling in laatste tien jaar.1972
51Ede Voor 1980 III 18Kleine' dorp Ede in trek door veel natuurschoon.Industrie maakte Veluws dorp groot.1972
51Ede Voor 1980 III 20Openluchttheater Ede wordt in ere hersteld.Nieuwe voorstellingen in openluchttheater Calluna.1973
51Ede Voor 1980 III 21Brokje Oud-Ede blokkeert ingang Stompekamperweg.Twee huizen oorzaak van nauwe doorgang.1973
51Ede Voor 1980 III 22H.J. van Gent volgt notaris Neervoort op.Artikel over dhr. H.J. van Gent en zijn werkzaamheden als notaris.1973
51Ede Voor 1980 III 23Zuivelindustrie kan niet buiten het NIZO in Ede.Artikel over NIZO ivm het zilveren jubileum.1973
51Ede Voor 1980 III 24Volgende week auto's onder Keesomtunnel.Deel mijoenen kostend project klaar.1974
51Ede Voor 1980 III 25Extract bestemmingsplan 'Kern Ede'Tekening van de platte grond centrum Ede.1975
51Ede Voor 1980 III 26Twee niljoen schade bij spectaculaire brand in Ede.Veel explosies bij gasdepot van NEGAM.1976
51Ede Voor 1980 III 27Bouwen in de toekomst.Beschouwing over de toekomst van Ede vwb het bouwen van woningen.1977
51Ede Voor 1980 III 28Albert Heijn wil aan Maandereind supermarkt.Voorwaarde is dat er voldoende parkeerruimte aanwezig is.1977
51Ede Voor 1980 III 29Dagrecreatieproject in Ede-West.Snijders. RienRecreatiegebied gepland ter ontlasting van de Veluwe.1977
51Ede Voor 1980 III 30Maandereind moet klanten naar winkelstraat 'lokken'Projectontwikkelaar toont plan.1977
51Ede Voor 1980 III 31Herstel boerderijtje Driehoek kost nog vele maanden werk.Restauratie in volle gang.1978
51Ede Voor 1980 III 32A/32BEde en Van Gogh.Nieweg. JaapPromo boekje uitgegeven door Gem. Ede.
51Ede Voor 1980 III 33A/33BGemeente zit ernaast met benaming gebieden.Edenaar G.A. Ossenkoppele vervaardigde kaart van het dorp Ede anno 1832.1979
51Ede Voor 1980 III 34Bulle Kruis.Bellen. H.J.Verhalen over oude namen in Ede.1930
51Ede Voor 1980 III 35Boeren en fabrieksarbeiders.Eck. H.J. vanEen sociografie van de gemeente Ede.1938
51Ede Voor 1980 III 36Sober begin van Ede: dertien boeren.Kooten. Bert vanEerste bekend geworden nederzetting stamt uit dertiende eeuw.1992
51Ede Voor 1980 III 37Hare Majesteit bezocht Ede.Artikel uit de krant van toen: 1916.1976
51Ede Voor 1980 III 38Vroegere bestuurscentrumVerwayen. WillemVoorheen Grotestraat. nu Notaris Fischerstraat was vroeger het bestuurscentrum van Ede.1981
51Ede Voor 1980 III 39Gemeente Ede overzichtsgids.Rombout. P.Gids van de gemeente met vele mooie foto's van de gemeente Ede.1929
51Ede Voor 1980 III 40Fiets- en Wandelkaart van Ede en Omstreken.Oude kaart van voor de 2e WO.
51Ede Voor 1980 III 41Plattegrond Ede van 1967Plattegrond met straatnamen.1967
51Ede Voor 1980 III 42Plattegrond Ede van 1969.Plattegrond met straatnamen.1969
51Ede Voor 1980 III 43Plattegrond Ede van 1971.Plattegrond met straatnamen.1971
51Ede Voor 1980 III 44Plattegrond Ede van 1980.Plattegrond met alle straatnamen.1980
51Ede Voor 1980 III 45Het Ambt Ede gedurende den Franschen tijd
51Ede Voor 1980 III 46Die vielen Gesichter von Ede
52Ede IV (1980-1990) 01Gemeente doet niet zo veel als men wil doen voorkomen'1980
52Ede IV (1980-1990) 02Bouw appartementen aan de Stationsweg helpt niet bij oplossen woningnoodVilla's aan Stationsweg prooi ontwikkelaars1980
52Ede IV (1980-1990) 03 en 03AKaart van Ede-dorp in 1832Bij museum Oud-Ede verkrijgbaar1980
52Ede IV (1980-1990) 04Ede. zeer lang geleden1980
52Ede IV (1980-1990) 05Tegenwoordige Not. Fischerstraat (1)Nijenhuis. H.J.1980
52Ede IV (1980-1990) 06Tegenwoordige Notaris Fischerstraat (II)Nijenhuis. H.J.1980
52Ede IV (1980-1990) 07Kozakken in WekeromNijenhuis. H.J.1980
52Ede IV (1980-1990) 08Rumoer om 'De Zanding'Nijenhuis. H.J.1980
52Ede IV (1980-1990) 09Vijand verjaagd'Verslag over vijandelijke aanval door graaf Hendrick van den Bergh en brand in 16241981
52Ede IV (1980-1990) 10Witte Hinde1981
52Ede IV (1980-1990) 11A. 11B en 11CVlag en Wapen van Ede1982
52Ede IV (1980-1990) 12t Was wel een project van jeeren...Bouw van tunnel bij het station Ede verloopt naar wens1980
52Ede IV (1980-1990) 13Grond van 8 miljoen voor aanleg van het tunneltraceGemeente rond met Defensie over aankoop kazerneterrein1981
52Ede IV (1980-1990) 14Bennekomse gaat hakenkruisen op Albertstunnel te lijfAgent wilde weten of ik principiele bezwaren had'1982
52Ede IV (1980-1990) 15Hakenkruisen kunnen er nooit meer af'Albertstunnel wordt nooit helemaal schoon1982
52Ede IV (1980-1990) 16. 17 en 18Persbericht Gelders Oudheidkundig Contact1987
52Ede IV (1980-1990) 19Hebzucht in lugubere Veluwse sagen1981
52Ede IV (1980-1990) 21Oud-Ede. vertellingen uit ond dorpKlomp. P.V.1982
52Ede IV (1980-1990) 22Villa PacificaNijenhuis. H.J.1984
52Ede IV (1980-1990) 23DorpspadenNijenhuis. H.J.1987
52Ede IV (1980-1990) 24Wetenswaardigheden1974
52Ede IV (1980-1990) 25Ede: Dorp met 'Waterhoofd'1985
52Ede IV (1980-1990) 26Historisch Geografisch Beeld van de Gemeente Ede en OmgevingNijdam. Jaap1989
52Ede IV (1980-1990) 27Groen plan voor noordelijk Ede.Gemeente presenteert ingrijpend landschapsplan voor buitengebied.1990
52Ede IV (1980-1990) 28Bendes trokken rovend door de streek.Urlings. Marie JoseEdenaar Wals' speurtocht voert tot in het verste verleden.1988
52Ede IV (1980-1990) 29Spectaculaire groei van een slaperig Veluws dorpje.Uitgebreid artikel over de stormachtige ontwikkeling die Ede heeft meegemaakt in de twintigste eeuw.1988
52Ede IV (1980-1990) 30Kerk in het midden?Lagerwij. VincentGeschiedenis van de oude Kerk en zijn omgeving.1986
52Ede IV (1980-1990) 31325 jaar geleden: Franse troepen in Ede.Nijhoff. R.H.Herinneringen aan mensen en dingen die voorbij gingen.1997
52Ede IV (1980-1990) 32Dominee Heldering te voet naar Ede.Nijhoff. R.H.Herinneringen aan mensen en dingen die voorbijgingen.2001
52Ede IV (1980-1990) 33Panne-Gies uit Ede in Hilton Amsterdam.Oud-Veluws vleesrecept nieuw leven ingeblazen.
52Ede IV (1980-1990) 34Ede is altijd nog ouder.Pel. P.Argumenten die beweren dat Ede veel ouder is dan wordt verondersteld.1989
52Ede IV (1980-1990) 35Kwestie bouw hotel bij Openlucht theater.Plannen voor de bouw van een hotel en de weerstand die dit oproept.1985
52Ede IV (1980-1990) 36Oud gemeentewapen terug in Ede.Lunterse familie doet schenking aan museum.1985
52Ede IV (1980-1990) 37Edenaar Pel en het onstaan van Ede.Voorbeschouwing op artikelen van dhr. Pel die binnenkort in de krant zullen verschijnen.1985
52Ede IV (1980-1990) 38AZo was eens het Beatrixpark.Nijenhuis. H.J.Beatrixpark was eens het Maanderzand.1983
52Ede IV (1980-1990) 38BZandgraaf ' : verstuivingen indammen.Nijhoff. R.H.Hoe het oude Maanderzand veranderde in het Beatrixpark.2000
52Ede IV (1980-1990) 39Veel materiele schade door orkaan.Verslag van de januaristorm en de gevolgen hiervan.1990
52Ede IV (1980-1990) 40Ede-dorp in 1832.Ossenkoppele. G.A.Geschiedenis van het dorp Ede anno 1832 en daarna.1980
52Ede IV (1980-1990) 41Plattegrond Ede van 1981.Dorps plattegrond.1981
52Ede IV (1980-1990) 42Wegenkaart Gemeente Ede.Plattegrond van de gemeente Ede.1980
52Ede IV (1980-1990) 43Wegenkaart gemeente Ede.Plattegrond gemeente Ede.1980
52Ede IV (1980-1990) 44Slaperig Veluws dorpje.Ontwikkeling van het dorp Ede.1988
52Ede IV (1980-1990) 45Huize ' Mia Vera ' en haar bewoners.Lagerwij. VincentGeschiedenis van een oud pand.1988
52Ede IV (1980-1990) 46Dorp hield bij Maandereind op.Verwayen. WillemHoe het vroeger was.1981
53Ede V (1992-1993) 01AVerhaal van smid Hendriks en een paardehoofd...Edenaar Van Steenbeek vertelt geschiedenis 'historisch waardevol kunstwerk'1992
53Ede V (1992-1993) 01BBrief aan college van B & WBlaauw-de Wit. H.A. (Hetty)Verzoek om uithangbord paardehoofd Firma Hey te behouden1992
53Ede V (1992-1993) 01CPaardekop kreeg passende plaats1967
53Ede V (1992-1993) 02Geschiedenis van een paardehoofd1992
53Ede V (1992-1993) 03. 03ANog geen duidelijkheid over toekomst paardehoofdOud Ede wil paardekop Heyhorst sparen1992
53Ede V (1992-1993) 04Naam Den Appelenburg zullen wij niet verbiedenMevr. Van Os - van Beijnhem reageert op naamgeving appartementencomplex1992
53Ede V (1992-1993) 05Opnieuw verdwijnen twee stukjes van het oude EdeNijhoff. R.H.Appelenburg Molenstraat en pand familie Van Steenbeek aan Stionsweg1992
53Ede V (1992-1993) 06Panorama - 1950 vanaf Oude Kerk op Ede CENTRUMNijhoff. R.H.In overtuin bij hotel Het Hof van Gelderland was het heerlijk toeven1993
53Ede V (1992-1993) 07Gemeente Ede bestaat 175 jaar!Nijhoff. R.H.Lunteren. Bennekom en Otterlo waren tijdens de Franse tijd los van Ede1993
53Ede V (1992-1993) 08Ede in 2000 wellicht 1200 jaarNijhoff. R.H.Veenendaal bestaat 450 of 4531993
53Ede V (1992-1993) 09Handleiding Historisch Museum Ede1992
53Ede V (1992-1993) 10Eerste-lijns Gezondheidzorg Ede1992
53Ede V (1992-1993) 11Brochure van de gemeente Ede.Hoeven. J. van derBrochure over alle faciliteiten. wonen. werke en de natuur van de gemeente Ede.1993
53Ede V (1992-1993) 12Plattegrond Ede - Bennekom van 1992.Plattegrond met alle straatnamen.1992
54Ede VI (1994-1995) 01Overkapping zou mogelijkheden openluchttheater vergrotenGroen Links/PE stelt vragen over exploitatie1994
54Ede VI (1994-1995) 02Gemeente Ede 'haalt' 100.000ste inwonerr in najaar van 19951994
54Ede VI (1994-1995) 03Verzameling dorpen1994
54Ede VI (1994-1995) 04Ede schept mogelijkheden voor woningen DriesprongSpiegelenberg: compromis tussen wensen gemeente en boeren1994
54Ede VI (1994-1995) 05Lovende woorden van raadsfracties voor plan De Driesprong1994
54Ede VI (1994-1995) 06Nieuwe koers voor DriesprongBehoud agrarische functie; nieuwbouw burgerwoningen onder voorwaarden mogelijk1994
54Ede VI (1994-1995) 07Waardering nieuwe koers De DriesprongEdese wethouder: 'Gesprekken met twintig agrarische bedrijven over sluiting'1994
54Ede VI (1994-1995) 08Provinciale delegatie bezoekt binnenkort De Driesprong in EdeGS Gelderland akkoord met 'baanbrekende' voorstellen1994
54Ede VI (1994-1995) 09Edese politiek akkoort met plannen Driesprong en Natuurgebied Veluwe1994
54Ede VI (1994-1995) 10Woningbouw aan Veenderweg begin dit jaarKleur en architectuur spelen belangrijke rol in nieuwe wijk1994
54Ede VI (1994-1995) 11De 'herstelpartij' van Klaas HilberinkVonk. WimEdese ondernemer wil frisse wind in 'uitgeblust' politiek Den Haag1994
54Ede VI (1994-1995) 12Gemeente overweegt aankoop openluchttheater EdeOnderzoek gebruiksmogelijkheden De Kuil1994
54Ede VI (1994-1995) 13Plan overkapping Openluchttheater EdeBent. Simon van derOndernemer Karel de Krijger ontwerpt constructie met schuifdak1994
54Ede VI (1994-1995) 14Vijf miljoen gulden voor stadsvernieuwing VeenderwegBouw sociale huurwoningen begint in oktober1994
54Ede VI (1994-1995) 15Is een bende in het bosVonk. WimEdese oud-boswachter diep gegriefd door kromme en oud bomen1994
54Ede VI (1994-1995) 16Bende in het bos1994
54Ede VI (1994-1995) 17Bende in het bos (2)1994
54Ede VI (1994-1995) 19Binnen Ede is een schrikkelijke brand ontstaan...'Nijhoff. R.H.Twintig huizen. twee schuren en twee hooibergen 310 jaar geleden door vuur verslonden1994
54Ede VI (1994-1995) 21Sloop gemeentewerf in volle gangDe sloopactiviteiten op het voormalige terrein van de gemeentewerf zijn in volle gang1994
54Ede VI (1994-1995) 24Ede op de Veluwe. het natuurlijk middelpint1994
54Ede VI (1994-1995) 25Ede kampt met de wet van de remmende voorsprong'Veldboer. SimoneDrie kenners laten zich uit over de gevolgend van de groei1994
54Ede VI (1994-1995) 26Wethouder zet 'eerste piek' bouwproject Schaapsweg1994
54Ede VI (1994-1995) 27Vereniging Oud Ede: 'dorp moet herkenbaar blijven'1994
54Ede VI (1994-1995) 28Blanken overhandigt lithografie over Ede1994
54Ede VI (1994-1995) 35Vierstedengedachte leeft al meer dan 25 jaar'Alberts. HennyOud-wethouder Alberts van Ede over discussie Binnenveldgemeente1995
54Ede VI (1994-1995) 36Jan Hartgers (76) rondt klus af na twaalf jaar monnikenwerkBent. Simon van derEdenaar vult plattegrond 1831 in1995
54Ede VI (1994-1995) 37Negen keer een vernummering. Moeilijk uit te zoeken'Faas. HenkHartgers beschrijft dorp Ede in 1831; plattegrond in Historisch Museum1995
54Ede VI (1994-1995) 38Breuker Eng landelijk gebied1995
54Ede VI (1994-1995) 39Ede uit de Kunst1995
54Ede VI (1994-1995) 40Verstedelijking langs as Randstad - RuhrgebiedLouwes. ErikOnderzoek: veel meer woningen en bedrijvenrerreinen Ede/Veenendaal1995
54Ede VI (1994-1995) 41NS: Uitbreiden Ede en Veenendaal naar elkaar toeEde niet onder indruk van onderzoek NS. Rijkswaterstaat en Midnet1995
54Ede VI (1994-1995) 42Stationsweg Ede: langs oude grintweg verrezen fraaie villa'sNijhoff. R.H.1995
54Ede VI (1994-1995) 43Vertraging in bouwplan VeenderloDoor bodemvervuiling en verplaatsing bedrijven1995
54Ede VI (1994-1995) 44Vertraging stadsvernieuwing EdeKop van project Veender- en Waterloweg is af1995
54Ede VI (1994-1995) 45Waterloweg betekent nieuw begin voor senioren VeenderloEkeris. Jaap vanWethouder verricht officiele opening van complex Jadestraat1995
54Ede VI (1994-1995) 46Ede presenteert zich als EdeBurgemeester wil mijlpaal 100.000 inwoners 'sober' vieren1995
54Ede VI (1994-1995) 47Ede bereikt honderdduizend-grens voorjaar 19961995
54Ede VI (1994-1995) 48Domweg tevreden in EdeKoninck. Marc deOntwakende reus van de Veluwe1995
54Ede VI (1994-1995) 49Domweg tevreden in Ede1995
54Ede VI (1994-1995) 51Fietsroutes langs villa's en landhuizenFietsroutes door Ede. Bennekom en Lunteren1995
55Ede VII (1996-1999) 0Kern van het dorp Ede in 1924.Blaauw-de Wit. H.A. (Hetty)75 jaar terug in Ede. terugblik op diverse onderdelen.1999
55Ede VII (1996-1999) 01Heeft iets oneindig droevigs.Urlings. Marie JoseTroetelende kamerbewaarder Ad van Leest over typisch Ede(s).1996
55Ede VII (1996-1999) 02Nieuw bestemmingsplan voor Stationsweg en omgeving.Uitleg wat het bestemmingsplan inhoud.1996
55Ede VII (1996-1999) 03Ooievaar vloog minder richting Ede dan gedacht.Nijhoff. R.H.Verwachtingen over aantal inwoners van 40 jaar geleden niet uitgekomen.1996
55Ede VII (1996-1999) 04Fiat woon/winkelcomplex Rozenplein.Plan goedgekeurd door het Edese College.1996
55Ede VII (1996-1999) 05Waar de naam Ede vandaan komt? Tsja....Enquette onder de inwoners van Ede.1996
55Ede VII (1996-1999) 06We zitten niet in isolement te besturen.Peters-Sengers. Noelleburgemeester Blanken beschouwt uitslag enquete als bevestiging voor beleid.1996
55Ede VII (1996-1999) 07Toeristen in een groen eldorado.Berg. Corno van denEde in trek bij vakantiegangers.1996
55Ede VII (1996-1999) 08Oude gemeentewerf is nu nieuw woongebied.Aantal bewoners keert terug naar nostalgische kanovijver.1996
55Ede VII (1996-1999) 09Officiele overdracht wijkje Oude Werf aan bewoners.Rooy. Henk deAanbrengen plaguette symboliseert de opening nieuwe wijk.1996
55Ede VII (1996-1999) 10Informatiekrant over de buitengebieden van Ede.Diverse verschillende artikelen.1996
55Ede VII (1996-1999) 11Oud Ede wil Zwartelaantje graag weer oud hebben.Vereniging Oud Ede wil laantje graag in ere herstellen.1996
55Ede VII (1996-1999) 12Koningin Beatrix bezoekt Ede.Programma van het bezoek van de Koningin aan Lunteren en Ede.1996
55Ede VII (1996-1999) 13Wereldstedebouwdag 1972: Prins Claus bezocht Ede.Nijhoff. R.H.Herinneringen aan mensen en dingen die voorbijgingen.1996
55Ede VII (1996-1999) 14Ede. groeistad met dorpse eigenschappen.Ritsema. AndreArtikel over het feit dat Ede binnenkort meer dan 100.000 inwoners heeft.1996
55Ede VII (1996-1999) 15Kleurrijk koninklijk bezoek ondanks matig weer.Brink. Thijs van denReportage over het bezoek van koningin Beatrix aan Ede.1966
55Ede VII (1996-1999) 16Koningin Beatrix: stralende bloem in een nat en herfstachtig Ede.Jansen. HenkReportage over het bezoek van de koningin.1996
55Ede VII (1996-1999) 17 en 18Bewondering voor koningin Beatrix.Kreeft. RiniReportage van het bezoek van de koningin aan Ede.1996
55Ede VII (1996-1999) 18ABeetje Koninginnendag in Ede.Verslag over het bezoek van de koningin aan Ede.1996
55Ede VII (1996-1999) 19Sloop deel Marnix is verminking.Vereniging en Cuypersgenootschap verzetten zich tegen afbraak.1996
55Ede VII (1996-1999) 20Tot monument aangewezen deel Marnix onlogisch.Bezwaar tegen voorgenomen afbraak.1996
55Ede VII (1996-1999) 21Hele pand moet behouden blijven.Vereniging tot behoud gebouw Marnix en Cuypersgenootschap heeft bezwaren tegen gedeeltelijke sloop.1996
55Ede VII (1996-1999) 22Bestemmingsplan voor omgeving Stationsweg Ede ter visie.Plan gemaakt en nu kunnen er op- en aanmerkingen gemaakt worden.1996
55Ede VII (1996-1999) 23/23AZwarte Laantje blijft romantisch.Artikel over het oude Laantje.1997
55Ede VII (1996-1999) 24/25Huizen en kantoren op kazerne.Akkoord Ede en Defensie over stukken kazerne terrein.1997
55Ede VII (1996-1999) 26Parkachtig karakter bij raadhuis bewaren.Urlings. Marie JoseBuurt wil restje authenticiteit niet offeren aan overbodige appartementen.1997
55Ede VII (1996-1999) 27B en W van Ede.Ingezonden mening in de vorm van een gedicht.1997
55Ede VII (1996-1999) 29Ede en Veenendaal eens over grenswijziging.Zeggelaar. LindaTweehonderd Edenaren 'verhuizen' naar Veenendaal.1997
55Ede VII (1996-1999) 30karakteristiek Stationsweg blijft in toekomst bewaard.Bestemmingsplan wordt afgestemd op karakteristieke omgeving.1997
55Ede VII (1996-1999) 31Protest Tekton bouwplan ziekenhuisterrein.Bouwbedrijf tegen het in ere herstellen van het Zwarte Laantje als wandel- en fietsroute.1997
55Ede VII (1996-1999) 32 en 33Motto is levenslang leren en ontwikkelen.Derde Kernhem debat over economische bedrijvigheid in de regio.1997
55Ede VII (1996-1999) 34Edese politiek ontevreden over gemeentegrens.Alleen PvdA achter de plannen.1997
55Ede VII (1996-1999) 35Groen licht grens Ede. Veenendaal.Beide gemeenteraden stemmen in met de voorgenomen grenswijziging.1997
55Ede VII (1996-1999) 36Ede: Dorp met een 'Waterhoofd'Hartgers. J.G.Geschiedenis van de Ede en van een aantal Villa's.
55Ede VII (1996-1999) 38150 jaar geleden; GEEN KERMIS.Nijhoff. R.H.Herinneringen aan mensen en dingen die voorbijgingen.1997
55Ede VII (1996-1999) 39Edestad.Pol. D. van derTwee ingezonden stukjes van lezers over Edestad/Ededorp.1997
55Ede VII (1996-1999) 40Aanpassing gemeente-wapen.Flier. J.Door bouw van het crematorium klopt het gemeente-wapen niet meer.1997
55Ede VII (1996-1999) 41Gezamenlijk gebruik geautomatiseerde landkaart.Gemeente Ede. het Kadaster en de Gelderse Nutsbedrijven1997
55Ede VII (1996-1999) 42Hekken ontsieren beeld Stationsweg.Monumentencommissie adviseert college geen vergunning te verlenen.1997
55Ede VII (1996-1999) 43Als koningin bezocht zij de gemeente Ede.Nijhoff. R.H.Herinneringen aan mensen en dingen die voorbij gingen.1997
55Ede VII (1996-1999) 44probleemloos bezoek Beatrix aan Kreller-Meller.Zeggelaar. LindaKoninklijk gezelschap trekt weinig belangstellenden.1998
55Ede VII (1996-1999) 45Ede adopteert Strijen.Nijhoff. R.H.Herinneringen aan mensen en dingen die voorbijgingen.1998
55Ede VII (1996-1999) 46Begin vijftiende-eeuwse Tielse kroniekschrijver over Wageningen en omgeving.Zeven. A.C.1998
55Ede VII (1996-1999) 47Kwetsbare herinneringen aan Oud-Ede.Peters-Sengers. NoelleEen selectie van bijzondere plekken in Ede. gemaakt door Hetty Blaauw.1998
55Ede VII (1996-1999) 48Beroepsbevolking Ede groeit. maar veroudert minder dan elders.Statistieken over de gemeente Ede.1998
55Ede VII (1996-1999) 49Ede is meer.Promotieboekje over Ede als aantrekkelijk woon/werk stad.1998
55Ede VII (1996-1999) 50WetenswaardighEDEn.Informatie over Ede.1998
55Ede VII (1996-1999) 51We komen op een eilandje te zitten.Ruzius. LisetteArtikel over de provinciale hoorzitting over de recreatieplas in Ede-West.1998
55Ede VII (1996-1999) 52A/52B/52CSmaak van zuivel komt uit Ede.Drijfhout. MargreetVijftig jaar Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek.1998
55Ede VII (1996-1999) 53A en 54Bericht uit het verleden.Nijhoff. R.H.herinneringen aan mensen en dingen die voorbijgingen.1999
55Ede VII (1996-1999) 53BEde in de winter.Nijhoff. R.H.Herinneringen aan mensen en dingen die voorbijgingen.1999
55Ede VII (1996-1999) 55Eeuwfeest inhuldiging Koningin Wilhelmina.Nijhoff. R.H.Herinneringen aan mensen en dingen die voorbijgingen.1998
55Ede VII (1996-1999) 56Laagdrempelig zijn. inspelen op nieuwe ontwikkelingen.Kreeft. RiniNotariskantoor van Putten gaat fuseren.1999
55Ede VII (1996-1999) 57Provincie brengt uitbreiding Ede in kaart.Zeggelaar. LindaUitbreiding van Ede naar het noorden en oosten bespreekbaar maken.1999
55Ede VII (1996-1999) 58Oude Edese dorpspaden.Artikel over oude paden in de jubileumkrant van Ver. Oud Ede.1999
55Ede VII (1996-1999) 59Eeuw Ede.Zetten. Francien vanTerugblik op Ede dmv een fotopagina.1999
55Ede VII (1996-1999) 60Plattegrond van Ede-Bennekom van 1996.Stadsplattegrond van Ede en Bennekom.1996
56Ede VIII Vanaf 1999 01Nizo schoorsteen tegen de vlakte1999
56Ede VIII Vanaf 1999 02Posthuma wordt Posthuma & Schutte notarissen1999
56Ede VIII Vanaf 1999 03AEde tekeningen van Jan Baggen1999
56Ede VIII Vanaf 1999 03B"fout" op gedenksteen Mausoleum1999
56Ede VIII Vanaf 1999 04villa PacificatArthur van Schendel1999
56Ede VIII Vanaf 1999 0575 jaar jaar Ver. Oud Edejubileum-uitgave de Zandloper1999
56Ede VIII Vanaf 1999 06Servituut op de Paaschbergartikel van Mevr. Hetty Blaauw-de Wit1999
56Ede VIII Vanaf 1999 07Panden de Sterrenberg en Zonnebergbrief Ver.Oud Ede aan College van B & W1999
56Ede VIII Vanaf 1999 08Culturele bestemming de Sterrenbergvoorstel raadslid A. Heijkoop1999
57Ede IX (2000-2005) 01Jongeren bepalen hoe Ede er over tien jaar uitziet'Grievink. MirjamWethouder Marijke van Haaren betrekt jeugd bij stedelijke ontwikkeling2000
57Ede IX (2000-2005) 02Ede is in een puberale fase'Grievink. MirjamWethouder Jan van den Hazel over stedelijke ontwikkeling van Ede2002
57Ede IX (2000-2005) 03Zandgraaf': verstuivingen indammenNijhoff. Rein2000
57Ede IX (2000-2005) 04PaasbergBaggen. Jan2000
57Ede IX (2000-2005) 05Aanleg 'hazenpad' zorgde voor grenswijziging met EdeRenkum was gebaat bij gebiedscorrectie in 19442000
57Ede IX (2000-2005) 06Ede op de Veluwe. het natuurlijk middelpuntfolder vvv2000
57Ede IX (2000-2005) 07A en 07BHalve eeuw geleden (1)Nijhoff. Rein2001
57Ede IX (2000-2005) 07CHalve eeuw geleden (2)Nijhoff. Rein2001
57Ede IX (2000-2005) 08Halve eeuw geleden (3)Nijhoff. Rein2001
57Ede IX (2000-2005) 09Halve eeuw geleden (4)Nijhoff. Rein2001
57Ede IX (2000-2005) 10Verkoop Huize Zonneberg in EdeNijhoff. Rein2001
57Ede IX (2000-2005) 11AHalve eeuw geleden (5)Nijhoff. Rein2001
57Ede IX (2000-2005) 11BHalve eeuw geleden ( 6)Nijhoff. Rein2001
57Ede IX (2000-2005) 11CHalve eeuw geleden (7)Nijhoff. Rein2001
57Ede IX (2000-2005) 12Toename bevolking en geboorten in de gemeente Ede in 20002001
57Ede IX (2000-2005) 13Blanken: Ede is echt een stadDrijfhout. MargreetBurgemeester vindt dat woord dorp niet overeenkomt met wat de plaats te bieden heeft2001
57Ede IX (2000-2005) 14Grote branden in en rond EdeNijhoff. Rein2001
57Ede IX (2000-2005) 15AHebben de jongeren nu spijt of niet?Marokkaanse gemeenschap wringt zich in bochten om naam te zuiveren2001
57Ede IX (2000-2005) 15BMarokkaanse gemeenschap veroordeelt gedrag feestende jongeren2001
57Ede IX (2000-2005) 17Halve eeuw geleden (9)2001
57Ede IX (2000-2005) 18Maxima en kroonprins hartelijk ontvangen op Edese bodemOpnieuw koninklijk bezoek voor Ede2001
57Ede IX (2000-2005) 19MoskeeScholten. Jos2001
57Ede IX (2000-2005) 20SOE-markt: 'Ieder deel heeft zo zijn specifieke wensen'Boer. Jan deEde maakt geen keuze tussen stad of dorp2001
57Ede IX (2000-2005) 22AZuidelijkste punt gemeente EdeOp zoek naar verst gelegen plekken van gemeente2002
57Ede IX (2000-2005) 22BOostelijkste punt in gemeente EdeVer gelegen plekken in Ede (3)2002
57Ede IX (2000-2005) 22CNoordelijkste punt in de gemeente EdeVer gelegen plekken in de gemeente Ede (2)2002
57Ede IX (2000-2005) 22DWestelijkste punt gemeente EdeVer gelegen plekken in de gemeente Ede (4)2002
57Ede IX (2000-2005) 23Gaat Ede straks op in 'gemeente Wervelte'?Nieuwe brochure zet WERV op de kaart2002
57Ede IX (2000-2005) 24Openluchttheater Ede wordt rijksmonument2002
57Ede IX (2000-2005) 25Oud Ede houdt de geschiedenis levendHeden en Verleden2002
57Ede IX (2000-2005) 27Ede: stad of dorp met stadse fratsen?2002
57Ede IX (2000-2005) 28College legt bestemmingsplan Paasberg ter visie2002
57Ede IX (2000-2005) 29Monumentenstatus Openluchttheater maakt voorlopig geen verschilKooman. AntoinetPvdA: opknappen. aanpassen en slecht-weer-garantiefonds2002
57Ede IX (2000-2005) 30AVer gelegen plekken in de gemeente Ede2002
57Ede IX (2000-2005) 30BVer gelegen plekken in gemeente Ede (6)Route van het dorp Ede naar de Oude Rijksweg richting Arnhem2002
57Ede IX (2000-2005) 31Brief aan dhr. Honig betreffende de kanovijver.Blaauw-de Wit. H.A. (Hetty)Brief van Vereniging en Museum Oud Ede1990
57Ede IX (2000-2005) 32A/32B/32CDiverse pluimage. verschillende verwachtingen.Wisse. BramArtikel over de werkgroep normen en waarden die is gevormd.2003
57Ede IX (2000-2005) 33Project Julianapark Ede.Artikel over de voorgenomen bouw aan de Stationsstraat van appartementen.2003
57Ede IX (2000-2005) 34Halve eeuw geleden.Nijhoff. R.H.Herinneringen aan mensen en dingen die voorbij gingen.2003
57Ede IX (2000-2005) 35Muziektent in Ede.Foto van de muziekkoepel uit de vijftiger jaren in Ede.
57Ede IX (2000-2005) 36Buren tegen wil en dank.Visscher. QuirijnArtikel over de relatie tussen Ede en Wageningen.2003
57Ede IX (2000-2005) 37Buitenkansje met (zonne)wende.Terpstra. MargreetVerhalen achter huizennamen.2003
57Ede IX (2000-2005) 38Bent u een Jack Russell kwijt.Beek. Eddy van derWandeling en ontmoetingen in het Proosdijpark.2003
57Ede IX (2000-2005) 39Feest na bevrijding van Franse overheersingNijhoff. Rein2003
57Ede IX (2000-2005) 40Woeste krijgers in de gemeente EdeNijhoff. Rein2004
57Ede Ix (20002005) 42BHistorie Ede -West2004
57Ede IX (2000-2005) 43ABosrand gaat op de schop2004
57Ede IX (2000-2005) 43BEldorado met grondhutten aan de rand van EdeTerpstra. Margreet2004
57Ede IX (2000-2005) 44Tufstenen en zes kostscholenTerpstra. Margreet2004
57Ede IX (2000-2005) 45Molen draaiend hart van de buurtBrons. Joop2004
57Ede IX (2000-2005) 46A. 46BOp de Paasberg te EdeNijhoff. Rein2004
57Ede IX (2000-2005) 46COp de Paasberg (4)Nijhoff. Rein2004
57Ede IX (2000-2005) 48Week van de geschiedenisNijhoff. Rein2004
57Ede IX (2000-2005) 49Ede in beweging2004
57Ede IX (2000-2005) 50Jarenlang dacht ik dat Ede-Wageningen een plaats was'Fortunati. FloorVooroordelen over Ede2005
57Ede IX (2000-2005) 52Erfenissen steunen Ede2005
57Ede IX (2000-2005) 53Gemeente sloopt huizen vol herinneringen2005
57Ede IX (2000-2005) 54Geschiedenis van Ede2005
58Ede X (2005-2009) 01Niemand ziet het echte Ede meer'Dam. Jedidjah vanHistorie in verrassende hoeken en straatjes in centrum2005
58Ede X (2005-2009) 02ABoschpoort al na twee jaar koninklijkVisscher. Quirijn2005
58Ede X (2005-2009) 02BGezellige wijk met veel arbeiders2005
58Ede X (2005-2009) 03Buurtvereniging De Boschpoort zestig jaarPortretten van drie Bospoortbewoners. Jan van Harselaar. Jan Pol en Jan de Kruyff2005
58Ede X (2005-2009) 04Ede in de winterNijhoff. Rein2006
58Ede X (2005-2009) 05Verdwalen onder de grondIn en om Ede diverse onderaardse gangen2006
58Ede X (2005-2009) 06Toestand Ede eind 1896Nijhoff. Rein2006
58Ede X (2005-2009) 07Agneslaan heeft z'n eigen boulevard2006
58Ede X (2005-2009) 08Openluchttheater 70 jaarNijhoff. Rein2006
58Ede X (2005-2009) 09Keizer Napoleon in EdeNijhoff. Rein2006
58Ede X (2005-2009) 10AHistorische tijdbalk ( 1)Nijhoff. Rein2006
58Ede X (2005-2009) 10BHistorische tijdbalk ( 2)Nijhoff. Rein2006
58Ede X (2005-2009) 10CHistorische tijdbalk (3)Nijhoff. Rein2006
58Ede X (2005-2009) 10DHistorische tijdbalk (4)Nijhoff. Rein2006
58Ede X (2005-2009) 10EHistorische tijdbalk ( 5)Nijhoff. Rein2006
58Ede X (2005-2009) 10FHistorische tijdbalk ( 6)Nijhoff. Rein2007
58Ede X (2005-2009) 10GHistorische tijdbalk ( 7)Nijhoff. Rein2007
58Ede X (2005-2009) 10HHistorische tijdbalk ( 8)Nijhoff. Rein2007
58Ede X (2005-2009) 10IHistorische tijdbalk (10)Nijhoff. Rein2007
58Ede X (2005-2009) 11Historische militaire figuren laten Gedeputeerde Staten 'Ede' yellenVisscher. Quirijn2006
58Ede X (2005-2009) 12A. 12BMijlpaal bereiktNijhoff. Rein500ste oude herinneringen. Uitgifte van een fraai fotoboek2007
58Ede X (2005-2009) 13Spookt niet meer op de Paasberg in EdeBrons. JoopGevallen lijkkist zorgt voor jarenlange spokerijen2007
58Ede X (2005-2009) 14Zestig jaar geleden (2)Nijhoff. Rein2007
58Ede X (2005-2009) 15Huurder voor De Sterrenberg2007
58Ede X (2005-2009) 16Authentieke winkelcentra2008
58Ede X (2005-2009) 17Wapen van Ede2005
58Ede X (2005-2009) 18Vlag veertig jaarVlag heeft elementen van gemeentewapen2007
58Ede X (2005-2009) 19Nizo 60-jaar opent 'Food Application Centre'2008
58Ede X (2005-2009) 20Ede en Van GoghNieweg. JaapVan Gogh promotie2005
58Ede X (2005-2009) 21Bij het 40-jarig bestaan proefde Beatrix ProosdijkaasMeijerman. Tonny2009
58Ede X (2005-2009) 22Ede hoort nu bij 'grote jongens'Meer geld door selectie bij 32 grootste steden2009
58Ede X (2005-2009) 23Akkoord schrijfwijzeOfficiele naamgeving woonplaatsen2009
58Ede X (2005-2009) 24A/24BNa 22 jaar eindelijk nieuwbouw Gelria.Vervuild Gelriaterrein krijgt eindelijk een herbestemming.2009
58Ede X (2005-2009) 25AEvert van Milligen geeft startsein Edese Canon.Geschiedenis van Ede wordt in kaart gebracht.2010
58Ede X (2005-2009) 25BEde brengt de eigen geschiedenis tot leven.Terpstra. MargreetEde krijgt zijn eigen Canon: Verhaal van Ede.2010
58Ede X (2005-2009) 25CInformatie gezocht voor boek.Nieuw boek in de maak i.v.m 65 jaar bevrijding.2010
58Ede X (2005-2009) 25DEvert van Milligen geeft startsein Edese Canon.Minisymposium verhaal van Ede2010
58Ede X (2005-2009) 26Heesterkwartier betere naam voor De RietkampenA.Jochemsen: naam bestemmingsplan helemaal fout1980
58Ede X (2005-2009) 27Geschiedkundige atlas gem. Ede ca. 1955gem. Ede met buurtschappen1955
59Ede-Centrum I 00Winkelkern van Ede raakt verstopt.Bereikbaarheid. parkeerruimte en gezelligheid voorwaarden voor aantrekkelijk koopcentrum.1964
59Ede-Centrum I 00AKernplan Ede nadert na drie jaar bestuurlijke afronding.Dossier van 46 pagina's morgen voor Raad van State.1972
59Ede-Centrum I 01Consument is de grote winnaar.Wethouder Peerbolte over plannen voor Ede CENTRUM.1990
59Ede-Centrum I 02Geen sloop Hof van Gelderland.Geen geld genoeg voor totale renovatie van het centrum.1994
59Ede-Centrum I 03Schuurman: 'Ik laat me niet in de hoek drukken'Projectontwikkelaar woedend over plannen met 'zijn' Gelria-terrein in Ede CENTRUM.1994
59Ede-Centrum I 04Visie op Ede CENTRUM.Zeven projectgebieden in kaart gebracht die verbetert kunnen worden.1994
59Ede-Centrum I 05Ede moeizaam op wegnaar beter centrum.Warbroek. BoudewijnGemeentebestuur moet waken voor nieuwe historische fouten bij besluitvorming.1994
59Ede-Centrum I 06Nieuw miljoenen-project in Ede CENTRUM.Warbroek. BoudewijnWinkel- en wooncomplex op de hoek telefoonweg-Veenderweg.1994
59Ede-Centrum I 07We moeten dit gebied aanpakken en afmaken.Wethouder peerbolte geeft uitleg aan bewoners van De Driehoek.1994
59Ede-Centrum I 08Laatste kans verplaatsing marktplein in Ede CENTRUM.Onafhankelijk financieel onderzoek naar mogelijkheden voor sloop Hof van gelderland.1994
59Ede-Centrum I 09Opnieuw onderzoek naar kosten verplaatsing Hof van Gelderland.Gemeente laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren.1994
59Ede-Centrum I 10Strijd om het hart van Ede is nog niet gestreden.Deutekom. Peter vanInwoners geven hun mening over de plannen van de Gemeente.1994
59Ede-Centrum I 11Ede houdt vast aan verbod bespreking Marktplan centrum.B en W verbiedt overleg tussen Maceka Vastgoed en adviesbureau Starke Diekstra.1994
59Ede-Centrum I 12Maceka woedend op Ede na afwijzing Marktplan.Adviesburo geeft vernietigend oordeel over haalbaarheid plan van Maceka.1994
59Ede-Centrum I 13Voorstel speciaal onderzoek Marktplan Ede CENTRUM.Gemeenteraad moet zelf een diepgaand onderzoek instellen.1994
59Ede-Centrum I 14Onderzoek naar Marktplan Ede CENTRUM van de baan.Initiatief-voorstel voor onderzoek krijgt geen meerderheid in de Edese gemeenteraad.1994
59Ede-Centrum I 15Marktplan Ede CENTRUM definitief van de baan.Plan van Maceka Vastgoed wordt niet meer besproken.1994
59Ede-Centrum I 16Snel start mijoenenproject bij Veenderweg Ede CENTRUM.Aanvang bouw zeven verdiepingen tellend woon- en winkelcomplex.1994
59Ede-Centrum I 17Politiek neemt afscheid van Marktplan voor Ede CENTRUM.Bijna twee jaar durende discussie in raadszaal afgesloten.1994
59Ede-Centrum I 18Ede moet voorlopig afzien van plan winkelcentrum.Projectontwikkelaar Maceka spant kort geding aan.1994
59Ede-Centrum I 19Maceka daagt Ede voor de rechter.Projectontwikkelaar wil faire kans afdwingen voor Marktplan.1994
59Ede-Centrum I 20We hebben het allang zien aankomen.Urlings. Marie JoseBewoners van voor sloop bestemde panden reageren laconiek.1994
59Ede-Centrum I 21Ook in de toekomst moeten we blijven bruisen.Ondernemingsvereniging Ede CENTRUM ziet uit naar vernieuwing.1994
59Ede-Centrum I 22MBO verkoopt deel Ede CENTRUM.Pensioenfonds voor Bouw wil woon- en winkelcomplexen kopen.1994
59Ede-Centrum I 23Sloop marnix College; opknapbeurt Hof van Gelderland.Ede presenteert stedebouwkundig ruimtelijk plan voor centrum.1994
59Ede-Centrum I 24Nieuwe winkelstraten Ede CENTRUM.Parkeerterrein wordt volgebouwd; passage tussen Grote- en Doelenstraat.1994
59Ede-Centrum I 25Ede CENTRUM wordt op en top compleet.Wethouder Peerbolte over de plannen voor het centrum.1994
59Ede-Centrum I 26 en 27Informatie van de gemeente Ede.Diverse informatieve onderwerpen over Ede en het centrum.1994
59Ede-Centrum I 28Voorstel plan Ede Centrum aangepast.Informatie van de gemeente Ede.1995
59Ede-Centrum I 29Politieke steun voor nadere uitwerking centrumplan.Held. WillemGemeenteraad wil snel duidelijkheid over hoogte en vorm baatbelasting.1995
59Ede-Centrum I 30Haastige aanpak plan Ede CENTRUMBerg. Annet van denPolitiek negeert geluidloos protest.1995
59Ede-Centrum I 31 en 32Ede CENTRUM. voorjaar 1995.Speciale voorjaarskrantmetartikelen en foto's over Ede CENTRUM van toen en nu.1995
59Ede-Centrum I 33Bijna zeker geen parkeerbedrijf.Kreeft. RiniPlan herinrichting Ede CENTRUM is in volgende fase beland.1995
59Ede-Centrum I 34Eerst juiste cijfers op tafel.Kreeft. RiniVereniging trapakkers twijfelt aan noodzaak extra winkels Ede CENTRUM.1995
59Ede-Centrum I 35Centrum Ede bruist in de herfst.gesprek met Ovec voorzitter G.H. Rijsemus.1995
59Ede-Centrum I 36Samenwerken voor Centrumplan en Cultura1995
59Ede-Centrum I 37Ede CENTRUM krijgt nieuwe jasKreeft. RiniWethouder: 'Ede moet de stad van de Veluwe worden'1995
59Ede-Centrum I 38Uiterlijk nieuw centrum afhankelijk van baatbelasting1995
59Ede-Centrum I 39Politieke thriller Marktplan EdeVonk. WimTerugblik op bijna twee jaar lopende discussie over verplaatsing Markt1994
59Ede-Centrum I 40Ede Centrum: een complete binnenstad voor iedereen1995
59Ede-Centrum I 41Aantrekkelijk Edes centrum met regio-uitstralingUffelen. Margreet vanNieuwbouwplannen gemeente Ede mogelijk over tien jaar gerealiseerd1995
59Ede-Centrum I 42Kwaliteit van centrum Ede moet 'weglopen' tegengaan1995
59Ede-Centrum I 43Kwaliteitsteam moet aanzicht centrum verbeteren1995
59Ede-Centrum I 44Ons centrum heeft straks veel meer te biedenEde Centrum op en top compleet1995
59Ede-Centrum I 45Over drie weken al komt het kernplan in de raddEdenaar pleit nog eens voor handhaving dorpskarakter1964
59Ede-Centrum I 46Verbreding van Molenstraat wellicht het eerst aan bodB. en W. antwoorden op de bezwaren tegen kernplan1964
59Ede-Centrum I 47Raad aanvaardt het KernplanOnderdelen kunnen in toekomst nog worden aangepast1964
59Ede-Centrum I 48Kernplan in kaartEde niet meer met Veluws petje op te verkopen1964
59Ede-Centrum I 49Haast geboden bij uitvoering centrum-plannen als Ede wil blijven scoren1995
59Ede-Centrum I 50Kerkplein verandert1968
59Ede-Centrum I 51Binnenkort markthal en muziektent tegen de grondMaquette marktproject tentoongesteld1975
59Ede-Centrum I 52Oude ansichten Ede op internetsite2003
59Ede-Centrum I 53Aan het bestuur van de Vereniging Oud Ede1995
59Ede-Centrum I 54De Roskam bestaat al 330 jaarEdes oudste herberg wordt opgeofferd aan kernplan1969
60Ede-Centrum II 00GGD Brouwerstraat moet wijken voor het Edese marktplan1973
60Ede-Centrum II 01Einde markt nabij1973
60Ede-Centrum II 02Ik eis een vergoeding voor inkomstenderving'Giel Horst1973
60Ede-Centrum II 04Ede wordt een stad1974
60Ede-Centrum II 05Ede CENTRUM zoekt eigen karakterLouwes. ErikVoorzitter OVEC: 'Uur van de waarheid breekt aan voor Edese ondernemers'1996
60Ede-Centrum II 06Polonaise om het aantal parkeerplaatsenZetten. Francien vanEde CENTRUM maakt zich klaar voor fun-shoppen in plaats van run-shoppen1996
60Ede-Centrum II 07Ede CENTRUM vernieuwen prima. maar in fases'Louwes. ErikOproep belangenorganisaties in reactie op plannen gemeentebestuur1996
60Ede-Centrum II 08Kredietaanvraag Ede CENTRUM verbaast Edese politiek1996
60Ede-Centrum II 09Proces tegen gemeente Ede is laatste redmiddel'Louwes. ErikExploitatiemaatschappij Bruil lijdt miljoenenschade bij winkelcomplex1996
60Ede-Centrum II 10Edes winkelcentrum commerciele trekpleisterBinnenkort weer tal van verschuivingen en nieuwe vestigingen1966
60Ede-Centrum II 11Discussiemiddag over plannen Ede CENTRUM.Initiatiefnemers: Plannen zijn voor de komende vijftig jaar.1996
60Ede-Centrum II 12Hoop op weerklank bij gemeenteraad.Boer. Jan deLate discussiebijeenkomst over plan Ede CENTRUM in muziekschool.1996
60Ede-Centrum II 13Aanpassing Gelriaplan in centrum.Oorspronkelijk plan voor supermarkt en parkeerplaatsen wordt de inzet.1996
60Ede-Centrum II 14Ede Centrum. op en top compleet.Diverse artikelen over Ede CENTRUM + een plattegrond over hoe het meot worden.1996
60Ede-Centrum II 15Centrum van Ede.Veenendaal. mevr.Vernieuwing gaat vaak ten koste van de oude sfeer.1996
60Ede-Centrum II 16Eerste spade volgend jaar de grond in.Goedkeuring voor bestemmingsplan Ede CENTRUM.1996
60Ede-Centrum II 17Kwaliteit boven kwantiteit bij uitvoeren centrum-plannen.Informatiepunt Ede CENTRUM verschaft inzicht in plannen.1996
60Ede-Centrum II 18Nieuw kernplan van Ede: veel meer parkeergelegenheid.Behoefte aan parkeergelegenheid verdubbeld.1968
60Ede-Centrum II 19Slopers zijn hun werk begonnen.Afbraak woning begin van uitvoer kernplan Ede.1965
60Ede-Centrum II 20Plan Ede CENTRUM een dag te laat in Staatscourant.Provincie belooft de vertraging goed te maken.1997
60Ede-Centrum II 21Kaalslag tegenover Cultura-complex.Kreeft. RiniSloop bedrijfspanden en woningen hoek Telefoonweg-Molenstraat.1997
60Ede-Centrum II 22Oude Marnix toont nieuw gezicht.Van Driesten Bouw presenteert (ver)nieuwbouw.1997
60Ede-Centrum II 23 /24/25/26/27Ambtenaren in 1988 onderdak.Monumentencommissie akkoord met nieuw 'Marnix'1997
60Ede-Centrum II 28Ede is meer.Allerlei informatie over Ede.
60Ede-Centrum II 29Ontwikkeling Ede CENTRUM kan heel snel gaan.Diverse onderwerpen met betrekking op Ede CENTRUM.1990
60Ede-Centrum II 30Nog weinig draagvlak in centrum.Aanpak winkelstraten te duur.1997
60Ede-Centrum II 31Subsidie voor deel van plan Ede CENTRUM.Provincie Gelderland verleent waarschijnlijk een subsidie.1997
60Ede-Centrum II 32Bezwaren.Veertien bezwaarschriften tegen onderdelen van het bestemmingsplan Ede CENTRUM.1997
60Ede-Centrum II 33Gemeente start versnelde procedure Marnix.Provinciale hoorzitting bestemmingsplan Ede CENTRUM.1997
60Ede-Centrum II 34Zaak in Ede CENTRUM nog mogelijk.Driessen. KikiOndernemer geeft uiting aan zijn ongenoegen vwb Ede CENTRUM.1997
60Ede-Centrum II 35Ede CENTRUM. op en top compleet.Informatie over Ede CENTRUM.1997
60Ede-Centrum II 36Doelenstraat mag geen stiefkindje worden.Ekeris. Jaap vanEigenaar modecentrum bezorgd over plannen Edese centrum.1997
60Ede-Centrum II 37Ede Centrum. op en top compleet.Informatie over Ede CENTRUM.1997
60Ede-Centrum II 38Hof van Gelderland.De markt: pure nostalgie moest wijken voor een moderne city.
60Ede-Centrum II 39provincie geeft goedkeuring aan bestemmingsplan Ede CENTRUM.Vernieuwing van het centrum een stap dichterbij.1997
60Ede-Centrum II 40Wij moeten nu snel aan de slag.Kreeft. RiniWethouder Jan van den Hazel blij met goedkeuring van GS1997
60Ede-Centrum II 41Communicatieplan Ede CENTRUM.Gemeente wil burgers informeren over werkzaamheden Ede CENTRUM.1997
60Ede-Centrum II 42Ede Centrum. op en top compleet.Informatie over Ede CENTRUM.1997
60Ede-Centrum II 43Ede in evenwicht na opknapbeurt.Faas. HenkWonen. werken en onderwijs: alles groeit en bloeit. behalve het centrum.1997
60Ede-Centrum II 44Oude pand Edesche Apotheek tegen de vlakte.Gebouw aan Arnhemseweg maakt plaats voor wandelpromenade.1997
60Ede-Centrum II 45Centrum Ede op weg naar volwaardig winkelcentrum.Meeuwisse. AnnemiekGesprek met Ties Meeuwissen. bestuurslid van de OVEC.1997
60Ede-Centrum II 46Is tijd voor een nieuwe start.Faas. HenkImpulsen voor overdekt winkelcentrum de Hof van Gelderland.1998
60Ede-Centrum II 47Ede CENTRUM. op en top compleet.Informatie over Ede CENTRUM.1998
60Ede-Centrum II 48/48ARaad van State beslist over centrumplannen.Raad van State beslist over de bezwaren tegen het bestemmingsplan.1998
60Ede-Centrum II 49Oase van rust in een druk centrum.Veenderlopark is volgens ontwerper Hans van Loenhout uniek project voor Ede.1998
60Ede-Centrum II 49AVeenderlopark.Beschrijving met plattegrond van de inrichting van het parkje.1998
60Ede-Centrum II 50A/50BEde CENTRUM. op en top compleet.Informatie over Ede Centrum.1998
60Ede-Centrum II 51Nieuwe brandweerput Ede CENTRUM.1998
60Ede-Centrum II 52Bomen weg bij bijna-bouwput centrum.Bomen gerooid ivm de aanleg van een ondergrondse parkeergarage.1998
60Ede-Centrum II 53Ede CENTRUM. op en top compleet.Informatie over Ede CENTRUM.1998
60Ede-Centrum II 54125 jaar markt in EdeHistorische terugblik Edese markt1978
61Ede-Centrum III 00Ede winkelcentrum voor een groot gebied.Voorzitter van winkeliersvereniging ziet toekomst gunstig in.1971
61Ede-Centrum III 01Toch provinciale subsidie voor Centrum en Cultura.Nog geen zicht op vrijwillige bijdrage ondernemers en eigenaren.1998
61Ede-Centrum III 02Provincie steunt centrumplan Ede.Alsnog miljoenen guldens subsidie van de provincie.1998
61Ede-Centrum III 03Gebied is binnenkort een grote bouwput.Nijhoff. R.H.Vroeger heerste er op Achterdoelen ee landelijke rust.1998
61Ede-Centrum III 04Derde informatie op lokatie op zaterdag 9 meicentrumplannen1998
61Ede-Centrum III 05Smalste schouders moeten zwaartste lasten dragen.Scholten. JosOVEC blijft proberen via vrijwillige bijdrage vernieuwing centrum te bekostigen.1998
61Ede-Centrum III 06Twee jaar bouwput in centrum Ede.Na de zomervakantie start de eerste fase van de bouwwerkzaamheden.1998
61Ede-Centrum III 07Nieuwbouwplan Achterdoelen klaar.Scholten. JosGemeente en projectontwikkelaars tekenen samenwerkingsovereenkomst.1998
61Ede-Centrum III 08Tijd van wachten is voorbij. Ede CENTRUM gaat op de schop.Aanvang bouwwerkzaamheden Achterdoelen start in augustus.1998
61Ede-Centrum III 09Stadsappartementen 'Het Binnenhof' in centrum Ede.Bouw van zeventig moderne appartementen in centrum.1998
61Ede-Centrum III 10Wat kan er op tegen een gebakken visje?Grievink. MirjamArtikel over de markt in Ede.1998
61Ede-Centrum III 11Bouwput Achterdoelen krijgt vorm.Parkeren in centrum is volgens Ede komende jaren geen probleem ondanks bouwwerkzaamheden.1998
61Ede-Centrum III 12Herinrichting Ede CENTRUM per deelgebied.Diverse delen rondom het centrum worden opgeknapt.1998
61Ede-Centrum III 13Stadskantoor De Doelen bereikt hoogste punt.Foto van de bouwwerkzaamheden.1998
61Ede-Centrum III 14Voor de feestdagen in Ede nieuwe lampen.Verlichte ster komt niet meer terug in het centrum.1998
61Ede-Centrum III 15ABouwwerkzaamheden Achterdoelen van start.Vernieuwing Ede CENTRUM is nu echt begonnen.1998
61Ede-Centrum III 15BZelfvertrouwen groeit in Ede CENTRUM.Na het plannen maken begint de praktische invulling.1998
61Ede-Centrum III 15CEr ontstaat een nieuw stukje stad.Officiele start grootscheeps project Ede CENTRUM.1998
61Ede-Centrum III 15DSceptici zullen snel zwijgen.Faas. HenkEde CENTRUM wordt erg mooi.1998
61Ede-Centrum III 16Provincie en gemeente werken samen aan start project Ede CENTRUM.Aantal informatie artikelen van de gemeente.1998
61Ede-Centrum III 17Toeristen moeten Ede ontdekken.Er moeten meer activiteiten komen in het centrum.1998
61Ede-Centrum III 18Bouw Achterdoelen zal centrum drastisch veranderen.1998
61Ede-Centrum III 19A/19B/19CRuim duizend betonpalen de grond in.Enorme boorinstallaties domineren het aangezicht van Ede CENTRUM.1999
61Ede-Centrum III 20A/20BOndernemers bepalen uitstraling straat.Grievink. MirjamVrijwillige bijdrage Ede CENTRUM nog niet rond.1999
61Ede-Centrum III 21Doelenstraat van steegje naar antrekkelijke straat.Grievink. MirjamOVEC-voorzitter Meeuwissen enthousiast over PvdA-plan.1999
61Ede-Centrum III 22KREK bevestigt drie panelen aan de schutting.Schutting om de bouwwerkzaamheden wordt langzamerhand kunstwerk.1999
61Ede-Centrum III 23Hoogste punt De Gelderberg bereikt.Meerdere artikelen over de stand van zaken in Ede CENTRUM.1999
61Ede-Centrum III 24A/24BEde CENTRUM moet gezellige uitstraling krijgen.diverse artikelen over Ede CENTRUM.1999
61Ede-Centrum III 25Gat na boren nog niet gevuld.Na zomervakantie starten bouwactiviteiten op Achterdoelen.1999
61Ede-Centrum III 26ACentrum pas najaar 2001 klaar.Oosten. Tonny vanBouwwerkzaamheden lopen vertraging op.1999
61Ede-Centrum III 26Abouwproject Achterdoelen loopt vertraging op.Scholten. JosOplevering nu pas in najaar 2001.1999
61Ede-Centrum III 26BBebouwing Achterdoelen jaar laterOpening pas in het najaar 2001.1999
61Ede-Centrum III 27Centrum mogelijk toch voorjaar 2001 gereed.Scholten. JosDoelenstraat-winkeliers richten belangengroep op.1999
61Ede-Centrum III 28Opening Achterdoelen toch voorjaar 2001.Scholten. JosWerkzaamheden worden toch deze week hervat.1999
61Ede-Centrum III 29Achterdoelen toch open in voorjaar 2001.Diverse informatieve artikelen over Ede CENTRUM.1999
61Ede-Centrum III 30Grillig leem en natte poeren.Zetten. Francien vanBlik op de bouwwerkzaamheden aan de Achterdoelen.1999
61Ede-Centrum III 31A/31B/31CCDA haalt oude markt van stal.Politieke partijen willen marktplein op Hof va Gelderland.1999
61Ede-Centrum III 32Bezwaren tegen Edes centrum.Bewoners naar de Raad van State.1999
61Ede-Centrum III 33parkeren in Ede.Plattegrond van alle parkeerterreinen om en nabij Ede CENTRUM.1999
61Ede-Centrum III 34Ede CENTRUM wordt millenniumproof.Gesprek met OVEC-voorzitter M. Meeuwissen.1999
61Ede-Centrum III 35Aftellen begonnen.Tal van bouwactiviteiten zijn bezig.1999
61Ede-Centrum III 36A/36BRaad van state keurt deel centrumplan af.Bouwactiviteiten lopen geen vertraging op; verkeersdrukt Klinkenbergerweg struikelblok.2000
61Ede-Centrum III 37Is onvoldoende dat er alleen meer winkels in het centrum komen.Scholten. JosVeiligheid en groen centraal in OVEC-memorandum 2000.2000
61Ede-Centrum III 38Appartementen woon-winkelcentrum Achterdoelen.89 appartementen op het nieuwe winkelcentrum van Ede.2000
61Ede-Centrum III 39Ede CENTRUM vernieuwt.Allemaal foto's van diverse werkzaamheden in Ede CENTRUM.2000
61Ede-Centrum III 40Groene aankleding centrum Ede.Gemeente en OVEC kiezen samen voor 'huidskleur' groen.2000
61Ede-Centrum III 41Over een jaar staan wij hier niet meer alleen met z'n drieen.Gesprek met F. vd Weerd. D. Janssen en T. Meeuwissen.2000
61Ede-Centrum III 42Echt stadshart rond de Oude kerk.VVd presenteert evenals CDA visie voor centrum na sloop Hof van Gelderland.2000
61Ede-Centrum III 43t Gaat hard met de bouw nu.Gesprek met F. van Eeuwen. directeur van BCE Bouw.2000
61Ede-Centrum III 44VVD-plan voor centrum Ede te mooi.OVEC-voorzitter zet vraagtekens bij centrum-plannen politieke partijen.2000
61Ede-Centrum III 45Tijdens bouwvak door met Achterdoelen.Werk gaat door met plm. 10 bouwvakkers.2000
61Ede-Centrum III 46Plan voor nieuw Hof van Gelderland in Ede.Verschoor. MargrietVoorlopig ontwerp is klaar en wordt nu doorberekend.2000
61Ede-Centrum III 47A/47BProvincie keurt plannen Ede CENTRUM goed.Provincie gaat akkoord ondanks uitspraak van de Raad van State.2000
61Ede-Centrum III 48A/48BRegenwater verdwijnt in kelder.Betonnen bassin van half miljoen liter bij winkelcentrum Achterdoelen.2000
61Ede-Centrum III 50OVEC-Voorzitter Ties Meeuwissen: 'In Ede centrum gaat het bruisen'Voorzitter ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet.2000
61Ede-Centrum III 51Projectmanager Janssen: 'Een dagje binnenstad moet zijn als een dagje pretpark'Kalksma. ThomasVoltooiing stadscentrum nadert met rasse schreden.2000
61Ede-Centrum III 52Kijkje op de bouw van de Achterdoelen vanuit verschillende gezichtspunten.Diverse verschillende foto's van de bouwactiviteiten.2000
61Ede-Centrum III 53OVEC wil sloop Hof van Gelderland.OVEC doet een beroep op de gemeente.2000
61Ede-Centrum III 54Driekwart winkels Achterdoelen verhuurd.Zetten. Francien vanVeel ketengeweld maar ook voldoende afwisseling bij aanbod winkels.2000
61Ede-Centrum III 55Wat zijn ze in die bouwput aan het doen?Campagne moet Edenaren duidelijk maken wat er in de Achterdoelen gebeurt.2000
61Ede-Centrum III 56Blik vanaf het voormalig Marnix richting Detmarlaan.Foto van de bouwwerkzaamheden.2000
61Ede-Centrum III 57Flinke opknapbeurt voor Edes Kolensteegje.Extra winkelruimte met daarboven twaalf woningen.2000
61Ede-Centrum III 57AHoogste punt Achterdoelen bereikt.Hoogste punt van het nieuwe winkelcentrum bereikt.2000
61Ede-Centrum III 58Ede CENTRUM: van landelijk naar stedelijk.Nijhoff. R.H.Herinneringen aan de oude tijd.2000
61Ede-Centrum III 58AHoogste punt Achterdoelen bereikt.Nieuwsbrief van de gemeente over het vernieuwde centrum.2001
61Ede-Centrum III 59Provincie draagt vier miljoen bij voor Edes centrum.Subsidien van de provincie voor herinrichting Ede CENTRUM.2000
61Ede-Centrum III 59AEde krijgt uitdagend centrum.Nieuw plan voor het Hof van Gelderland.2001
61Ede-Centrum III 59BKerkplein door verplaatsing Torenstraatje in centrum Ede.Zetten. Francien vanTorenstraatje wordt verbreed naar 15 meter in de nieuwe plannen.2001
61Ede-Centrum III 59CNieuwbouw voor Hof van Gelderland.Torenstraatje straks misschien brede straat; markt moet tijdens werkzaamheden verhuizen.2001
61Ede-Centrum III 60Na 75 jaar weg voor nieuw Hof.Wijngaarden. Leon vanSlijter Frans van der Horst maakt plaats voor het nieuwe Hof van Gelderland.2001
61Ede-Centrum III 61AHof van Gelderland is een mislukte 'mall'Drijfhout. MargreetProgressief winkelcentrum uit de jaren zeventig wordt gesloopt.2001
61Ede-Centrum III 61BBegin volgend jaar verbouwing Hof van Gelderland.Grievink. MirjamMarkt naar Raadhuisplein vanwege bouw tweede parkeergarage.2001
61Ede-Centrum III 62AGeheimen die uit het Edese centrum verdwijnen.Nijhoff. R.H.Artikel over wijnhandel 'Onder de Toren'2001
61Ede-Centrum III 62BGeheimen die uit het Edese centrum verdwijnen (2)Nijhoff. R.H.Artikel over enkele oude panden in het oude centrum die verdwenen zijn.2001
61Ede-Centrum III 63Bulldozertijdperk ligt achter ons.Boer. Jan deBreed draagvlak van de gemeenteraad voor plannen Edese Centrum.2001
61Ede-Centrum III 64ING koopt beroep tegen centrumplan af.Scholten. JosDoor aankoop van een woning heeft de ING ook een bezwaarschrift afgekocht.2001
61Ede-Centrum III 65Sfeer van vroeger in centrum verdwenen.Intervieuw met oud buurtbeheerder Asje van Bruggen.2001
61Ede-Centrum III 66Winkelfeestkrant ivm met de opening Achterdoelen.Speciale bijlage over het nieuwe winkelcentrum Achterdoelen.2001
61Ede-Centrum III 67Van de regen in de drup.Kooman. AntoinetPassanten aan het woord over het 'oude' centrum Ede.2001
61Ede-Centrum III 68Beelden op schuttingen. bussen en abri's.Ruim een miljoen gulden voor promotie doeleinden Ede.2001
62Ede-Centrum IV 01Parkeergarage onder markt en brede Torenstraat.Oosten. Tonny vanGemeente presenteert plan voor vervanging Hof van Gelderland.2001
62Ede-Centrum IV 02Hoofdrol voor kerk in plannen Hart van Ede.Ontwerp verbouwing Hof van Gelderland.2001
62Ede-Centrum IV 03ARedelijk enthousiasme ontwerp Hof van Gelderland.Maquette laat toekomstige plannen zichtbaar worden.2001
62Ede-Centrum IV 03BHof van Gelderland hart van Ede.Plannen voor herinrichting centrum worden zichtbaar.2001
62Ede-Centrum IV 03CTorenstraat erelaantje voor Oude Kerk.Ruzius. LisetteHof van Gelderland van binnen naar buiten gekeerd.2001
62Ede-Centrum IV 04Foto van Nieuw Ede.Foto over een gedeeltelijk nieuw Ede.2001
62Ede-Centrum IV 05Ondernemers aan het Maandereind zijn enthousiast.Gesprek met Citymanager Ton Wesseling.2001
62Ede-Centrum IV 06Nostalgie in het centrum van Ede.Nijhoff. R.H.Terugblik op oud Ede.2001
62Ede-Centrum IV 07Voor Ede CENTRUM gaan na de betonplaten de details tellen.Artikel over project Achterdoelen.2001
62Ede-Centrum IV 08Begin bouw Hof van gelderland en Markt rond maart.Start bouw gepland in 2e kwartaal 2002.2001
62Ede-Centrum IV 09Fontein als trekker Maanderplein.Scholten. JosGepland fontein beeldbepalend voor het maanderplein.2002
62Ede-Centrum IV 1075 jaar geleden Marktterrein in gebruik.Nijhoff. R.H.Terugblik op oud Ede.2002
62Ede-Centrum IV 11Puzzelen met 100 huizen rond de molen Concordia.Geplande bouw rond de molen Concordia levert problemen op.2002
62Ede-Centrum IV 13AHof van Gelderland in zomermaanden gesloopt.Kooman. AntoinetGesprek met projectmanager Dirk Janssen.2002
62Ede-Centrum IV 13BTies Meeuwissen: Centrum wordt spic en span.Gesprek met de voorzitter van Ovec. Ties Meeuwissen.2002
62Ede-Centrum IV 14A/14BHof van Gelderland nog dit jaar in de startblokken.Boer. Jan deArtikel over het toekomstige Ede Centrum.2002
62Ede-Centrum IV 14CWinkelcentrum Hof van Gelderland krijgt nieuw gezicht.Definitief ontwerp getoond.2002
62Ede-Centrum IV 15Maanderpoort klaar voor gebruik.Vernieuwde straat geopend.2002
62Ede-Centrum IV 16Nieuwe winkels centrum gaan in november open.Tweede fase Achterdoelen gereed.2002
62Ede-Centrum IV 17Markt terug bij Oude Kerk.Nijhoff. R.H.Terugblik op de historie van de markt in Ede.2002
62Ede-Centrum IV 18Hoe veilig is erfgoed bij de projectontwikkelaar?Groenendijk. Dr. J.G.Artikel over de frictie tussen stedelijk erfgoed en onroerend goed.2002
62Ede-Centrum IV 19Eeuweling maakt plaats voor woontoren.Nijhoff. R.H.Grieks restaurant moet wijken voor nieuwbouw.2003
62Ede-Centrum IV 20Ede moet weer op de winkelkaart komen.Meerdere artikelen over het winkelcentrum.2003
62Ede-Centrum IV 21Edenaren kiezen nieuwe inrichting pleinen in het centrum.Uitslag voorkeur Edenaren.2003
62Ede-Centrum IV 22Ede groeit uit tot pleinenstad.Wolff. FreekIntervieuw met wethouder Rob Spiegelenberg en projectleider Ede CENTRUM Dirk Janssen.2003
62Ede-Centrum IV 23Waterpartijen vervullen centrale plek.Levende kunstwerken gaan de pleinen in Ede verfraaien.2003
62Ede-Centrum IV 24Ede CENTRUM. op en top compleet.Overzichtskaart van Ede CENTRUM.2003
62Ede-Centrum IV 25Kwaliteitsteam wilde geen kolossaal gebouw.Gezichtsbepalende woontorens van dertig meter hoog bij Museumplein.2003
62Ede-Centrum IV 26A/26BMetamorfose Ede CENTRUM compleet met Europabaan.Bouw appartementen langs spoorbaan.2003
62Ede-Centrum IV 27Ede CENTRUM . op en top compleet.Toekomstige overzichtskaart Ede CENTRUM.en andere informatie.2003
62Ede-Centrum IV 28Inhaalrace van Ede kost wisselgeld.Wijngaarden. Leon vanVernieuwing van winkels en gebouwen loopt niet altijd paralel.2004
62Ede-Centrum IV 29Impressie foto van de sloop van de Hof van Gelderland.Blik op de Oude Kerk.2004
62Ede-Centrum IV 30Ede CENTRUM: stadshart in ontwikkeling.Wat vindt de wijkbewoners van de ontwikkelingen in Ede CENTRUM.2004
62Ede-Centrum IV 31Bruggen bouwen in Ede CENTRUM.Wijngaarden. Leon vanTina Toren bemiddelt tussen alle partijen die de binnenstad kent.2004
62Ede-Centrum IV 32Buurt in onzekerheid over bouwplan en molen.Omwonende in onzekerheid over de toekomst.2004
62Ede-Centrum IV 33Wethouder Roel Kremers: mentaliteitsomslag winkeliers centrum.Bouma. RemcoGesprek met de wethouder over de toekomstplannen Ede CENTRUM.2004
62Ede-Centrum IV 34A/34BOpknapbeurt Ede CENTRUM.Impressie van de gang van zaken in Ede CENTRUM.2004
62Ede-Centrum IV 35Nieuw plan Museumtoren.Plan voor een gebouw met 47 appartementen aan het museumplein.2004
62Ede-Centrum IV 36Wat mij bezighoudt....Roberts. EddtBriefschrijver vindt dat Ede ontsiert wordt door alle nieuwe projecten.2004
62Ede-Centrum IV 37Gemeente wil Ede CENTRUM versterken.Geen grootschalige detailhandel op andere plaatsen.2004
62Ede-Centrum IV 38Restaurant gesloopt voor complex De Griek.Foto van de sloopwerkzaamheden.2004
62Ede-Centrum IV 39A/39BParkeergarage onder de Markt in gebruik.Artikel over de opening.2005
62Ede-Centrum IV 40Ede CENTRUM maakt sprong voorwaarts.Commissaris van de Koningin opent nieuw stadshart op 2 december.2005
62Ede-Centrum IV 41A/41B/41CEdese markt heeft weer een smoel.Boer. Jan deAantal artikelen ivm de opening van het nieuwe stadshart van Ede.2005
62Ede-Centrum IV 42Etablissement met rozentuin in het hart van Ede.Visscher. QuirijnArtikel over het verdwenen hotel-restaurant Hof van Gelderland.2007
62Ede-Centrum IV 43Hart in centrum.Herpen. Peter vanVolgens de plannen krijgt het historisch hart in centrum van Ede weer allure.2007
62Ede-Centrum IV 44Standwerker Lange Arie zal mij altijd bij blijven.Imminck. BoyArtikelen over de Markt en alles wat daarbij hoort in Ede.2008
62Ede-Centrum IV 45Beukenhaag gekort.Beukenhaag tussen grote kerk en het Raadhuis gesnoeid.2008
62Ede-Centrum IV 46Bospoort voelt zich vergeten.Bewoners en ondermemers in De Bospoort maken zich zorgen.2008
62Ede-Centrum IV 47Herontwikkeling terrein Cavalje.Bijeenkomst over de toekomstplannen.2008
62Ede-Centrum IV 48Operatie hart van Ede met succes afgerond.Berendsen. PetraGesprek met projectleider Dirk Janssen.2008
62Ede-Centrum IV 49Nieuwe beweegbare camera's centrum.Plaatsing van 15 nieuwe camera's.2009
62Ede-Centrum IV 51A/51B1853 - 1978: 125 jaar markt in Ede.Speciale herinnerings-enveloppe. uitgegeven door foto & film Rob Strik.1978
62Ede-Centrum IV 52Edese Markt 100 jaar1952
62Ede-Centrum IV 53Kleurrijk beeld Ede Dorp 18321980
62Ede-Centrum IV 54Ede Dorp 18321980
62Ede-Centrum IV 55Dorpspaden1952
62Ede-Centrum IV 56Ede. een Saksisch brinkdorp1948
62Ede-Centrum IV 57Een Bourgondier die node gemist wordtIn memoriam Cees Lieftink2011
62Ede-Centrum IV 58Zelfs goedgelovigen bang na overvalMoord op Cees Lieftink2011
63Ede 100.000 Inwoners 01Ede begint bijzonder 100.000-jaar met nieuw logo.Startsein bijzonder jaar gegeven tijdens nieuwjaarsreceptie in de Reehorst.1996
63Ede 100.000 Inwoners 02Ede plant veel bomen in het 100.000-jaar.Kreeft. Rini1996
63Ede 100.000 Inwoners 03100.000-jaar van start.Nieuwjaarsconcert is de officiele start.1996
63Ede 100.000 Inwoners 04Foldertje over de viering van het 100.000-jaar.Minimaal foldertje met oproep tot speciale 100.000-jaar viering.1996
63Ede 100.000 Inwoners 07Ede telt 100.000 inwoners.Geboorte van Dennis mijlpaal in de gemeente Ede.1996
63Ede 100.000 Inwoners 08Robbin apetrots op broertje Dennis.Louwes. ErikOuders verrast dat hun telg honderduizendste Edenaar is.1996
63Ede 100.000 Inwoners 09Ede haalde grootste groei uit geboorten.Louwes. ErikVerschil tussen mensen die zich vestigden en vertrokken nooit zo groot.1996
63Ede 100.000 Inwoners 10100.000 KrantAllerlei artikelen over Ede en haar inwoners.1996
63Ede 100.000 Inwoners 11Dennis Vis honderduizendste inwoner van de gemeente Ede.Magische grens is eindelijk bereikt.1996
63Ede 100.000 Inwoners 12Dit kan wel eens een heel mooi plakboek worden.Faas. HenkBert en Christa Vis genieten rustig na geboorte van 100.000-baby Dennis.1996
63Ede 100.000 Inwoners 13Dennis Vis overstelpt met cadeaus.Berg. Corno van denArtikel over de enorme belangstelling die het gezin Vis overkomt.1996
63Ede 100.000 Inwoners 14Stadspoort feliciteert Ede.Spandoek boven de weg bij de Stadspoort.1996
63Ede 100.000 Inwoners 16Maar Ede blijft altijd een verzameling dorpen.Faas. HenkGemeenteraadsleden en wethouders verwachten geen grote veranderingen in de gemeente.1996
63Ede 100.000 Inwoners 17Groeistad met dorpse eigenschappen.Samenvatting wat er in de landelijke dagbladen is gemeld omtrent de geboorte van de 100.000-ste inwoner.1996
63Ede 100.000 Inwoners 17Presentatie Ede-100.000 wijn in ziekenhuis Ede.Allerlei speciale acties i.v.m. de geboorte van de 100.000-ste inwoner.1996
63Ede 100.000 Inwoners 18Ede heeft veel voor wonen. werken en leven te bieden.Louwes. ErikEde is anders dan andere honderduizend-plus gemeenten.1996
63Ede 100.000 Inwoners 18AEde. een bevoorrechte gemeenschap.Speciale bijlage over Ede ivm het behalen van de 100.000 inwoners.1996
63Ede 100.000 Inwoners 19100.000 Edenaren.Lijst met getallen van wat er in Ede is en wat de mensen doen.1996
63Ede 100.000 Inwoners 20100.000 EdenarenAllerlei getallen wat er in Ede is en wat mensen doen.1996
63Ede 100.000 Inwoners 21100.000 Edenaren.Lijst met getallen wat er in Ede is en wat de mensen doen.1996
63Ede 100.000 Inwoners 22100.000 EdenarenLijst met getallen van wat er in Ede is en wat de mensen doen.1996
63Ede 100.000 Inwoners 23Colum: Omstreden.Faas. HenkColum met een kritische kijk over de geboorte van de 100.000-ste inwoner.1996
63Ede 100.000 Inwoners 24Ooievaar vloog minder vaak richting Ede dan gedacht.Nijhoff. R.H.Volgens een rapport had Ede eerder de 100.000-ste inwoner moeten krijgen.1996
63Ede 100.000 Inwoners 25Cartoon over de 100.000-ste inwoner.1996
63Ede 100.000 Inwoners 26Cadeaus blijven binnenstromen.Fam. Vis bliujft cadeaus ontvangen n.a.l. van de geoorte van Dennis.1996
63Ede 100.000 Inwoners 27Dennis Vis wordt met cadeaus overstroomd.Ook de VBOK overhandigt cadeaus.1996
63Ede 100.000 Inwoners 28Cheque duizend gulden voor Dennis Vis.Ook bedrijven geven waardecheques aan het gezin Vis.1996
63Ede 100.000 Inwoners 29Baby in Ede.Smits. JanColum waarin aandacht wordt besteed aan het absurde gedoe rondom de geboorte van Dennis Vis.1996
63Ede 100.000 Inwoners 30100.000-stokje is in Ede.Boer. Jan deLeden atletiekvereniging Climax halen kleinood in Zwolle.1996
63Ede 100.000 Inwoners 31Estafette-stokje nu voor onbepaalde tijd in Ede.Ede nu officieel de jongste 100.000-inwoners gemeente.1996
63Ede 100.000 Inwoners 32Op weg naar de 100.000-ste inwoner.Enkele programmapunten worden bekendgemaakt door de gemeente Ede bij bereiken mijlpaal.1996
63Ede 100.000 Inwoners 33Climax haalt zaterdag estafettestokje op.100.000-estafettestokje komt naar Ede.1996
63Ede 100.000 Inwoners 34Kom naar de feestelijke 100.000-estafette op zaterdag 13 april.Oproep van de gemeente Ede.1996
63Ede 100.000 Inwoners 35Estafettestokje is nu in Ede.100.000-stokje van Zwolle naar Ede.1996
63Ede 100.000 Inwoners 36Honderdduizend inwoners mijlpaal?Adema. RianKritische ingezonden brief over de manier van viering over de 100.000-ste inwoner.1996
63Ede 100.000 Inwoners 37Onderwijspakket voor honderduizendste.Scholengemeenschap Het Streek biedt gratis onderwijs aan.1996
63Ede 100.000 Inwoners 38Vierde editie Ede Uit de Kunst in teken van 100.000.Culturele manifestatie in centrum met veel muziek. dans en folklore.1996
63Ede 100.000 Inwoners 39Opening Ede Uit de Kunst met speciaal 100.000-lied.Programma vierde editie Edese uitmarkt helemaal rond.1996
63Ede 100.000 Inwoners 40Kledingcheque voor Dennis Vis uit Ede.Hennes & Mauritz schenken cheque.1996
63Ede 100.000 Inwoners 41100.000-ste inwonwe van Ede reden voor feestelijke activiteiten.1996
63Ede 100.000 Inwoners 42Deel Hoge Veluwe wordt geboortebos.Berendsen. MarianAanplant nieuwe bomen op nieuw gedeelte van de Hoge Veluwe.1996
63Ede 100.000 Inwoners 43Voormalig heidedorp opgenomen in vlucht van vooruitgang.Speciale uitgave over de geschiedenis van Ede.1996
63Ede 100.000 Inwoners 44Watercypres de honderduizendste boom in Ede.Rooy. Henk deSymbolische boom geplant in Ede en de omliggende dorpen.1996
63Ede 100.000 Inwoners 45Groene herinnering aan 100.000-jaar.Boer. Jan deAcht herdenkingsbomen in dorpen en bij Edes raadhuis.1996
63Ede 100.000 Inwoners 46Viering afscheid Terlouw in Nationaal Park.Ekeris. Jaap vanCommissarissen der Koningin planten bomen in Geboortebos.1996
63Ede 100.000 Inwoners 47Spaarbankboekje van Kuipers. de 50.000-ste inwoner van Ede.Spaarbankboekje. aangeboden door de gemeente Ede.1954
63Ede 100.000 Inwoners 48Jan van den Berg. de tachtig-duizendste.Ede heeft 80.000 inwoners.1976
63Ede 100.000 Inwoners 49Grafiek met beschrijving over inwoners gemeente Ede.Handgeschreven papier met kinderlijk eenvoudig tabelletje.1979
63Ede 100.000 Inwoners 50Wijbe Willem Zijlstra 90.000-ste Edenaar.Krant met veel verschillende artikelen over Ede en Edenaren.1986
64Ede-Oost 01Dromen over een nieuwe Enkawijk in Ede.Terpstra. MargreetNieuwbouw moet in beeld en vorm het industriele tijdperk verbeelden.2004
64Ede-Oost 02Enka wordt doorbloed stuk stad oostzijde.Geschiedenis Enka moet in de toekomst gewaarborgd blijven.2004
64Ed- Oost 03Nieuwe aanpak van erfgoed Enka Ede.Plannen moeten snel uitgewerkt worden.2004
64Ede-Oost 04A/4BToekomst van Ede-Oost.Bijeenkomsten gepland om te komen praten over de toekomst van Ede-Oost.2004
64Ede-Oost 05Ede vraagt bij Peijs aandacht voor plannen Ede-Oost en Food Valley.Kreeft. Riniburgemeester Robbertson informeert minister Peijs tijdens werkbezoek.2004
64Ede-Oost 06Lobby bij Peijs voor Ede-Oost.Gemeente Ede informeert minister omtrent plannen Ede-Oost.2004
64Ede-Oost 07Modern of klassiek. dat is de vraag.Hoe om te gaan met de nieuw te bouwen woningen en de bestaande monumentale panden.2004
64Ede-Oost 08Bijeenkomsten over Ede-Oost.Gemeente organiseert inspraak bijeenkomsten over de plannen voor Ede-Oost.2004
64Ede-Oost 09Ede-Oost als groene. speelse wijk.Stedenbouwkundige presenteert toekomstbeelden over Ede OOST.2004
64Ede-Oost 10Unieke kwaliteiten Veluwe gebruiken in Ede-Oost.Driesten-Gerritsen. JetEde bespreekt masterplan met buurtbewoners.2004
64Ede-Oost 11Spoorlijn zal Ede verbinden. niet verdelen.Visscher. QuirijnHoe het spoor te integeren in de nieuwe plannen van Ede-Oost.2004
64Ede-Oost 12AOostelijke weg brengt Sonsbeeksfeer in EdeVisscher. QuirijnGemeente bestudeert twee varianten voor een rondweg.2004
64Ed- Oost 12BWonen in kloostertuin of op plateau.Visscher. QuirijnToekomstbeeld hoe Ede-Oost eruit gaat zien op woongebied.2004
64Ede-Oost 13Preview met de lijmtube paraat.Visscher. QuirijnEdenaren bekijken twee maquettes van het toekomstige Ede-Oost.2005
64Ede-Oost 14Ede-Oost houdt hart vast.Zorgen om waarborg woonkwaliteit bij belangenverenigingen.2006
64Ede-Oost 15Vaart achter plan Ede-Oost.Ruwe schets plannen klaar. politiek buigt zich er in mei over.2005
64Ede Oost-16/16A En 37Project Ede-Oost/spoorzone.Gemeente informeert de bewoners over Ede-Oost middels een gemeentelijke nieuwsbrief.2005
64Ede-Oost 17Ambiteuze plannen voor kazerneterreinen. spoorzone en Enka-terrein.Masterplan voor Ede-Oost en de spoorzone is klaar.2005
64Ede-Oost 18Ede-Oost niet meer te herkennenToekomstig beeld van Ede-Oost en de veranderingen t.o.v. nu.2005
64Ede-Oost 19Wonen rond de appelplaats.Visscher. QuirijnBijzondere bouwlocatie mogelijk op voormalig Enka- en kazerne-terreinen.2005
64Ede-Oost 20Zestienhonderd woningen op Enka-terrein.Architect F. Delanghe presenteert plannen.2005
64Ede-Oost 21Ede blijft veranderen.Uitleg van het veel besproken Masterplan.2005
64Ede-Oost 22A/22B/22C/22DRijk en gemeente Ede tekenen overeenkomst Oost/spoorzone.Herpen. Peter vanBurgemeester en staatssecretaris Joop Wijn zetten hun handtekening.2005
64Ede-Oost 23Ede-Oost: de volgende stap.Na het masterplan laat gemeente milieu rapportage en beoordeling opstellen.2005
64Ede-Oost 24Bennekom dreigt een verkeersriool te worden.Herpen. Peter vanVelen bang voor verkeersoverlast door plannen Ede-Oost.2005
64Ede-Oost 25Nieuwe fase plannen Ede-Oost.Herpen. Peter vanVooral zorgen over de toename van verkeersdrukte.2005
64Ede-Oost 26Terrein Simon Stevin terug aan natuur.Herpen. Peter vanKazerne terrein wordt niet bebouwd als compensatie voor de natuuraantasting.2005
64Ede-Oost 27Geld voor Ede-Oost.Provincie sluit miljoenencontract met o.a. de gemeente Ede.2006
64Ede-Oost 28Minister Dekker bezoekt Ede-Oost.Minister van VROM laat zich voorlichten over de plannen Ede-Oost.2006
64Ede-Oost 29Totale kaalslag Enka-terrein.Terpstra. BenjaminOmwonende verontwaardigd over sanering.2006
64Ede-Oost 30Stedenbouwkundig plan voor Enka-terrein in de maak.Herpen. Peter vanGrondbank werkt aan plannen voormalig Enka-terrein.2007
64Ede-Oost 31Prioriteiten Ede-OostTwee deelprojecten krijgen prio.2007
64Ede-Oost 32Gouden kans Ede.Enka fabriek en kazernes geven terrein prijs aan woningbouw.2007
64Ede-Oost 33VrEdedorp met honderd woningen in Ede-Oost.Architecten schetsen ideeen over toekomst Ede-oost.2007
64Ede-Oost 34Beheersgroep houdt vinger aan de pols.Beheersgroep is gesprekspartner voor het Sociaal Pension.2007
64Ede-Oost 35Onthulling Enka-bord.Bouwbord voor energiezuinige wijk onthuld.2008
64Ede-Oost 38Kunstzijde vormt de woonwijk.Dinther. Mac vanArtikel over het fabrieksterrein Enka dat omgetoverd wordt tot woonwijk.2009
64Ede-Oost 39Enka-terrein naar Amstelland.Projectontwikkelaar Amstelland eigenaar Enka-terrein.2002
64Ede-Oost 40Plan Enka: industrieel erfgoed en tuinstad.Aanvang bouwproject voor eind 2009 van start.2009
64Ede-Oost 41Minister Plasterk bezoekt Enkaterrein en CHE.Kort bericht over het bezoek van de minister.2009
64Ede-Oost 42Ede-Oost 'molensteen om nek'Gemeenteraad debatteert over Ede-oost.2009
64Ede-Oost 43Ede-Oost wordt 'Veluwse Poort'Boer. Mapke deDefensie verlaat kazerneterreinen in de loop van 2010.2009
64