Monumenten

Welkom bij

werkgroep
monumenten

open monumenten dag, gemeentebeleid en publicaties

Wat we doen

Erfgoed en met name historische gebouwen, (cultuur)landschap inclusief archeologische monumenten heeft de warme belangstelling van de “Werkgroep Monumenten”. De werkgroep verricht momenteel onderzoek naar de vele soorten grensmarkeringen (limietpalen, (wild)wallen, scheibomen, etc.) die in Ede voorkomen. Ook is zij vertegenwoordigt in diverse overleggen met de gemeente over o.a. “Visie Kernhem”, historische waterpompen in het centrum en “Gebiedsplan De Ginkel”. Daarnaast is zij mede organisator van de jaarlijkse Open Monumenten Dag.

Vrijwilliger worden ?

De werkgroep zoekt nieuwe leden. Bent u geïnteresseerd in of wilt u deelnemen aan de werkgroep geschiedenis of heeft u interessante informatie over het dorp/de stad Ede neem dan contact op.