Algemene Ledenvergadering Vereniging Oud Ede

21 april 2022

Op 6 april is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging Oud Ede gehouden. De ALV is verliep vlot, de verslagen van de ALV’en in 2021, het jaarverslag en werden goedgekeurd evenals de jaarrekening en de begroting. De bestuursleden Simon van de Pol en Wim Bruijnes werden herbenoemd als voorzitter respectievelijk penningmeester. Ook werd Sjaak Arts als een nieuw algemeen bestuurslid verwelkomt.

Ingelast agendapunt.

Daarna was het tijd voor een ingelast agendapunt, de benoeming van Kees van Lohuizen tot erelid van de VOE (zie desbetreffende bericht). De ALV stemde unaniem voor benoeming van Kees van Lohuizen als erelid en de VOE heeft nu dus naast Hetty Blaauw een tweede erelid.

Bevrijdingslezing: Operatie Faust
Na de pauze verzorgde het Platform Militaire historie een boeiende bevrijdingslezing over operatie Faust.

Er was hongersnood in het westen van Nederland en het transport van voedsel naar voedselopslagplaatsen door 200 Britse en Canadese vrachtwagen werd Operatie Faust genoemd. Via een depot op het ENKA-terrein werd voedsel getransporteerd naar de Nude, een stuk niemandsland tussen Wageningen en Rhenen, overgeladen in andere vrachtwagens en naar het nog bezette westen van Nederland gebracht.

Afscheidsparade Canadese militairen.
Als laatste had André Hartgers nog een verrassing in petto, een op zolder gevonden film van de afscheidsparade van de Canadese militairen die na de tweede wereldoorlog naar huis gingen.

Informele afsluiting

Misschien ook leuk…

UIT D’ OUDE DOOS.

UIT D’ OUDE DOOS.

EDESE COURANT 05/01/1984 H.J. NIJENHUIS [VERZ. NIJDAM] KIPPEN PERIKELEN    Door de tijden heen hebben ook in...

Nieuwjaarsborrel VOE en HME.

Nieuwjaarsborrel VOE en HME.

Rond de 45 vrijwilligers en de ereleden van de VOE Hetty Blaauw-de Wit en Kees van Lohuizen, hebben de door het...

UIT D’ OUDE DOOS.

UIT D’ OUDE DOOS.

EDESE COURANT 24/10/1987 H.J. NIJENHUIS [VERZ. NIJDAM] ROUW DRAGEN    Nog tot in het begin van deze eeuw...