De Veluwe, Eene wandeling

Door O.G. Heldering & R.H. Graadt Jonckers  

De Nederlands hervormde predikant Ds Heldering (1804 – 1876) heeft zijn sporen nagelaten op de Veluwe In 1841 kwam het boek van O.G Heldering & R.H. Graadt Jonckers uit over een wandeling die hij maakte over de Veluwe. Het geeft een goed beeld van de Veluwe rond die tijd.

Inhoud De Veluwe, Eene wandeling.
 1. INLEIDING. De Veluwe.
 2. Ons reisplan.
 3. Wandelingen over den Wageningse berg, den Korte en Keijenberg en de hier liggende grafheuvelen.
 4. Gezigt op Renkum, BALDERIK en ADELA.
 5. Het zoogenaamde Moffet bij Bennekom, thans de Mofhegge genaamd.
 6. De Quaden-oord.
 7. Het plekje, waar een schat gevonden was in het Mofbosch.
 8. Dankbaar aandenken aan den ouden Boschwachter en zijnen vriend en inwoner, de Sergeant.
 9. Terugblik op den Romeinschen koornmolen, en den boschwachter aan de Mofhegge, op de Veluwe.
 10. Verdere togt over de heide.
 11. Onze maaltijd op een’ grafhewvel.
 12. Het kasteel Heukelom.
 13. Het Eder bosch.
 14. Het dorp Ede.
 15. Weg van Ede over Lunteren naar Barneveld.
 16. De Valk.
 17. Barneveld en de weg naar Voorthuizen.
 18. Voorthuizen.
 19. De Gardersche Bosschen. De kamp Eik. Het Heidensche Dal. Drie. Drieberg.
 20. Garderen en de Eijergriet.
 21. Het gevondene kerkhof te Millingen.
 22. Millingen. De Hunneschans. Het Udlermeer.
 23. De Soerensche Bosschen.
 24. Hoog-Soeren.
 25. De Sergeant Parkwachter.
 26. Het Loo.
 27. Apeldoorn.
 28. De armen onder Apeldoorn.
 29. De opleiding en vorming van onzen gids van Apeldoorn.
 30. De hut in den omgewoelden grafheuvel.
 31. Onze aankomst in het logement te Beekbergen.
 32. Beekbergen.
 33. Het Beekberger Woud.
 34. Engeland.
 35. De put op den berg en de hoop ijzer.
 36. Het dorp Hoenderloo, op de Veluwe.
 37. De Pampel.
 38. Onze verdere terugtogt. Een lied in eene zandwoestijn. Verblijf en vertrek van Reems.
 39. Eene wandeling over groot Wolfshees naar Heelsum.
 40. De drie heuvelen of besluit.
  NAREDE.

Noot: Wilt u naar de het Epub boek klik dan op deze link .

Maand van de Geschiedenis

In het kader van de Maand van de Geschiedenis organiseert het Gemeentearchief Ede in oktober een viertal publieksrondleidingen.”.

De rondleidingen zijn een uitgelezen mogelijkheid om een kijkje te nemen in het de archiefkluis van de gemeente Ede!

De rondleidingen vinden plaats op de volgende data/tijden:

Rondleiding 1 donderdag 5 oktober, 13:00 – 13:45

Rondleiding 2 donderdag 5 oktober, 14:30 – 15:15

Rondleiding 3 dinsdag 31 oktober, 13:00 – 13:45

Rondleiding 4 dinsdag 31 oktober, 14:30 – 15:15

Inschrijven kan door een mail te sturen naar gemeentearchief@ede.nl onder vermelding van de volledige naam en de gewenste rondleiding (nummer 1, 2, 3 of 4). Vanwege een beperkt aantal plekken is inschrijven noodzakelijk. 

Verdere informatie is te vinden op: https://www.maandvandegeschiedenis.nl/page/27860/eureka-een-rondleiding-door-het-gemeentearchief-van-ede.

Open Monumenten Dag 2023

Programma Open Monumenten Dag Vereniging Oud Ede , 9 september. Thema “Levend erfgoed”.

De werkgroep monumenten van de Vereniging Oud Ede heeft wederom een aantrekkelijk programma samengesteld waarin naast een aantal bekende monumenten dit jaar vier boerderijen (rijksmonumenten) bijzondere aandacht krijgen. Dit zijn Groot Beetrum, Pothoven, Engelenhove en De Driehoek welke ook binnen te bekijken zijn.Het complete programma vindt u hier en de beschrijving van de boerderijen vindt u hier.

UIT D’ OUDE DOOS.

EDESE COURANT

30/09/1987

H.J. NIJENHUIS [VERZ. NIJDAM]

DE POLITIEVERORDENING 1906   

Iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen, zo wordt wel beweerd, maar het valt te betwijfelen of dat zo is. Onlangs ontvingen we van onze gemeentearchivaris, de heer P. Meerdink, een omvangrijk afschrift van de plaatselijke politieverordening, vastgesteld en goedgekeurd tijdens de openbare vergadering van “Den Raad der gemeente Ede”, op 6 april 1906 en ondertekend door burgemeester Jhr. Mr. D.J.A.A. Lawick van Pabst en gemeentesecretaris F.C.W. van Nes. Deze bepalingen beginnen met een nauwkeurige grensomschrijving van de vier kerkdorpen Ede, Bennekom, Lunteren en Otterlo, alsmede Gelders Veenendaal en de daarbij behorende buurtschappen.

Noot: Wilt u het hele artikel lezen klik dan op deze link .

Algemene Ledenvergadering Vereniging Oud Ede

Op 12 april heeft de ALV van de VOE onder leiding van Simon van de Pol plaatsgevonden. De jaarverslagen, jaarrekening en begroting zijn met algemene stemmen goedgekeurd en ook de contributie blijft ongewijzigd.

Ingelast agendapunt.

Aan de agenda is een extra punt toegevoegd en dit betreft het voorstel om Frans van Oort te benoemen tot erelid.
Naar opvatting van het bestuur heeft Frans van Oort zich met zijn jarenlange inzet voor de Vereniging bijzonder verdienstelijk gemaakt. Frans werd lid in 1996 en is inmiddels ruim 25 jaar onafgebroken lid van de redactie van De Zandloper. Vanaf 1998 heeft Frans voor De Zandloper ongeveer 56 artikelen geschreven en 3 themanummers waarvan twee in co-auteurschap.
Met algemene stemmen is de ALV akkoord gegaan met de benoeming van Frans van Oort als erelid

Bevrijdingslezing: Hoe de geallieerden een overmacht aan Duitse krijgsgevangen ontwapenden”
Na de pauze heeft Ronald Polak, oud-docent geschiedenis, in samenwerking met Platform Militaire historie een boeiende bevrijdingslezing gehouden met als onderwerp: “Hoe de geallieerden een overmacht aan Duitse krijgsgevangen ontwapenden”

Tijdens hun opmars maakten de geallieerden veel krijgsgevangenen. Na de capitulatie veranderden zij hun aanpak. Ronald Polak verhelderde een fascinerende episode aan de hand van verhalen van ooggetuigen en informatie uit geallieerde militaire archieven en toonde veel tot nu toe onbekende foto’s, films en documenten.

UIT D’ OUDE DOOS.

EDE STAD

07/03/1979

H.J. NIJENHUIS [VERZ. NIJDAM]

EDE EN DE PAARDENTRAM   

In mijn kinderjaren heb ik me wel afgevraagd waarom het station Ede van de Staats Spoorwegen,
destijds de officiële naam, zo ver van het dorp was gelegen. Zeker, men was lopen wel gewend, maar het bleef een hele tippel. Niet dat wij die dikwijls maakten; de omgeving van het station en
aangrenzende Maanderpark was voor ons kinderen onbekend terrein. Wel herinner ik mij nog hoe op één van de weinige tochten daarheen mijn vader, overigens geheel onbewust, meester Stroband eens te pakken had.

Noot: Wilt u het hele artikel lezen klik dan op deze link .