Maand van de Geschiedenis

In het kader van de Maand van de Geschiedenis organiseert het Gemeentearchief Ede in oktober een viertal publieksrondleidingen.”.

De rondleidingen zijn een uitgelezen mogelijkheid om een kijkje te nemen in het de archiefkluis van de gemeente Ede!

De rondleidingen vinden plaats op de volgende data/tijden:

Rondleiding 1 donderdag 5 oktober, 13:00 – 13:45

Rondleiding 2 donderdag 5 oktober, 14:30 – 15:15

Rondleiding 3 dinsdag 31 oktober, 13:00 – 13:45

Rondleiding 4 dinsdag 31 oktober, 14:30 – 15:15

Inschrijven kan door een mail te sturen naar gemeentearchief@ede.nl onder vermelding van de volledige naam en de gewenste rondleiding (nummer 1, 2, 3 of 4). Vanwege een beperkt aantal plekken is inschrijven noodzakelijk. 

Verdere informatie is te vinden op: https://www.maandvandegeschiedenis.nl/page/27860/eureka-een-rondleiding-door-het-gemeentearchief-van-ede.

Open Monumenten Dag 2023

Programma Open Monumenten Dag Vereniging Oud Ede , 9 september. Thema “Levend erfgoed”.

De werkgroep monumenten van de Vereniging Oud Ede heeft wederom een aantrekkelijk programma samengesteld waarin naast een aantal bekende monumenten dit jaar vier boerderijen (rijksmonumenten) bijzondere aandacht krijgen. Dit zijn Groot Beetrum, Pothoven, Engelenhove en De Driehoek welke ook binnen te bekijken zijn.Het complete programma vindt u hier en de beschrijving van de boerderijen vindt u hier.

UIT D’ OUDE DOOS.

EDESE COURANT

30/09/1987

H.J. NIJENHUIS [VERZ. NIJDAM]

DE POLITIEVERORDENING 1906   

Iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen, zo wordt wel beweerd, maar het valt te betwijfelen of dat zo is. Onlangs ontvingen we van onze gemeentearchivaris, de heer P. Meerdink, een omvangrijk afschrift van de plaatselijke politieverordening, vastgesteld en goedgekeurd tijdens de openbare vergadering van “Den Raad der gemeente Ede”, op 6 april 1906 en ondertekend door burgemeester Jhr. Mr. D.J.A.A. Lawick van Pabst en gemeentesecretaris F.C.W. van Nes. Deze bepalingen beginnen met een nauwkeurige grensomschrijving van de vier kerkdorpen Ede, Bennekom, Lunteren en Otterlo, alsmede Gelders Veenendaal en de daarbij behorende buurtschappen.

Noot: Wilt u het hele artikel lezen klik dan op deze link .

Algemene Ledenvergadering Vereniging Oud Ede

Op 12 april heeft de ALV van de VOE onder leiding van Simon van de Pol plaatsgevonden. De jaarverslagen, jaarrekening en begroting zijn met algemene stemmen goedgekeurd en ook de contributie blijft ongewijzigd.

Ingelast agendapunt.

Aan de agenda is een extra punt toegevoegd en dit betreft het voorstel om Frans van Oort te benoemen tot erelid.
Naar opvatting van het bestuur heeft Frans van Oort zich met zijn jarenlange inzet voor de Vereniging bijzonder verdienstelijk gemaakt. Frans werd lid in 1996 en is inmiddels ruim 25 jaar onafgebroken lid van de redactie van De Zandloper. Vanaf 1998 heeft Frans voor De Zandloper ongeveer 56 artikelen geschreven en 3 themanummers waarvan twee in co-auteurschap.
Met algemene stemmen is de ALV akkoord gegaan met de benoeming van Frans van Oort als erelid

Bevrijdingslezing: Hoe de geallieerden een overmacht aan Duitse krijgsgevangen ontwapenden”
Na de pauze heeft Ronald Polak, oud-docent geschiedenis, in samenwerking met Platform Militaire historie een boeiende bevrijdingslezing gehouden met als onderwerp: “Hoe de geallieerden een overmacht aan Duitse krijgsgevangen ontwapenden”

Tijdens hun opmars maakten de geallieerden veel krijgsgevangenen. Na de capitulatie veranderden zij hun aanpak. Ronald Polak verhelderde een fascinerende episode aan de hand van verhalen van ooggetuigen en informatie uit geallieerde militaire archieven en toonde veel tot nu toe onbekende foto’s, films en documenten.

UIT D’ OUDE DOOS.

EDE STAD

07/03/1979

H.J. NIJENHUIS [VERZ. NIJDAM]

EDE EN DE PAARDENTRAM   

In mijn kinderjaren heb ik me wel afgevraagd waarom het station Ede van de Staats Spoorwegen,
destijds de officiële naam, zo ver van het dorp was gelegen. Zeker, men was lopen wel gewend, maar het bleef een hele tippel. Niet dat wij die dikwijls maakten; de omgeving van het station en
aangrenzende Maanderpark was voor ons kinderen onbekend terrein. Wel herinner ik mij nog hoe op één van de weinige tochten daarheen mijn vader, overigens geheel onbewust, meester Stroband eens te pakken had.

Noot: Wilt u het hele artikel lezen klik dan op deze link .

UIT D’ OUDE DOOS.

EDESE COURANT

1985/03/16

H.J. NIJENHUIS [VERZ. NIJDAM]

EEN EDESE RADIO-AVOND   

In de twintiger jaren begon de radio opgang te maken en hoewel voor die tijd nog behoorlijk prijzig, wilde ieder die het maar kon betalen, zo’n wondertoestel bezitten. Ook besefte men dat van de uitzendingen een bepaalde propaganda kon uitgaan, die benut kon worden. Om op deze moderne manier onze gemeente meer landelijke bekendheid te geven werd op maandagavond 7 juni 1928 in het gebouw “Ons Huis” aan de Telefoonweg een radio-avond georganiseerd, geheel verzorgd door Edese medewerkers..

Noot: Wilt u het hele artikel lezen klik dan op deze link .