Eeuwfeest Oud Ede met een magazine

De Vereniging Oud Ede viert haar eeuwfeest.
Een boek maakt de ontwikkeling van het heidedorp in honderd jaar inzichtelijk.

Interview Pouw Jongbloed voor De Gelderlander met Patty Gonggrijp en Joyce van den Berg, de samenstellers van het jubileummagazine.

Is het een handig boekwerk of een uit de kluiten gewassen magazine Patty Gonggrijp (72), een van de samenstellers van Een eeuw Ede en de Vereniging Oud Ede, kijkt waar de jubileumuitgave die op de salontafel ligt. „Eigenlijk is het een mix, zou ik willen zeggen, Het is geen taal geschiedenisboek geworden. We wilden op een luchtige manier in woord en beeld stilstaan bij elk jaar tussen 1924 n 2024. Voor oudere Edenaren zal het vaak een blik van herkenning opleveren.”

Villa Richmond
„Een foto uit 2017 aan de door brand zwaar beschadigde Villa Richmond aan de Stationsweg zien. Lange tijd leek sloop onvermijdelijk. Maar mede dankzij de inzet van de Vereniging Oud Ede is de villa uit 1903 grotendeels In de oude staat hersteld. Met nieuwbouw aan de achterzijde is een prachtig woonhuis voor 22 senioren ontstaan.”
De poster in fluorescerende kleuren van de Cubaanse guerrillaleider Che Guevera, gemaakt bij Verkerke Reproducties en ontworpen door de Edese kunstenaar Lex van Voorst, springt eveneens n het oog. En wie in Ede heeft nog paraat dat er op de Schaapsweg op Tweede Pinksterdag in 1936 een grote kanovijver werd geopend?
Sinds 2009 staan de kleurrijke beelden Chico en Chica in de voortuin van het gemeentehuis. Het zijn allemaal leuke weetjes, bondig verwerkt in overzichtelijke tekstblokjes. De geschiedenis van de honderdjarige Vereniging Oud Ede is er ook in verweven.

Zelfbediening
Medesamensteller Joyce van den Berg (79) bladert naar pagina 34. Kruidenier Zijlstra opende in 1955 de eerste zelfbedieningswinkel in het centrum van Ede, Ze leest hardop een passage voor uit de wervende uitlegadvertentie. „Bij het binnenkomen neemt u een mandje en gaat op uw gemak kiezen wat u nodig hebt Het winkelen op deze moderne manier is een genoegen en een voordeel voor elke vrouw, die met haar tijd meegaat”, zegt ze. „Ik vind het een treffend tijdsbeeld, in al haar eenvoud.”

Pijnpunt.
Als het tweetal voor de foto naar buiten wandelt richting de Oude Kerk, komt het gesprek op het verdwijnen van de Markt. Dat blijft nog altijd een groot pijnpunt voor veel Edenaren op leeftijd, benadrukt Van den Berg. Dat was een echte ontmoetingsplek voor de Edenaren, met prachtige lindebomen. Ga je nu voor de Hema staan, zou je zo over de vroegere Markt uitkijken. In de jaren 70 is hier in Ede zoveel veranderd. Toen zijn er ook allerlei markante panden plat geschoven. De echte ziel kun je maar één keer uit het dorp slopen, dat kun je nooit meer goed hertellen.”

Garnizoensplaats
De samenstellers van het jubileumboek schakelen snel weer over maar positieve ontwikkelingen in hun dorp. Gonggrijp: „We zien links en rechts ook dat mooie panden bewaard zijn gebleven, die al zijn of worden opgeknapt De Smederij uit 1908 op het vroegere Arthur Koolkazerne is een mooi voorbeeld. Dat biedt au plaats aan het Platform Militaire Historie. Je kunt er herbeleven hoe Ede begin vorige eeuw uit groeide tot een grote garnizoensplaats.”
Waakzaamheid blijft geboden. „We moeten de vinger aan de pols houden”, benadrukt Van den Berg. „Dan denken we aan de Concordiamolen in het centrum en de Keetmolen dicht bij station Ede-Wageningen. Daar willen we ook als Vereniging
Oud Ede graag samen sterk staan. De wieken moeten wel blijven draaien, wind blijven vangen.”

Nieuwe aanwas
Ze hopen dat het ruim honderd pagina’s tellende magazine – in eerste instantie bedoeld voor de ruim zeven honderd leden van de vereniging – nieuwe aanwas lokt. „Honderd jaar is een mooie mijlpaal”, besluit Gonggrijp. „Maar we hopen dat ook in 2134 Edenaren zien nog altijd op allerlei manieren inzetten om de geschiedenis van bet dorp te bestuderen en die te behouden.”
Nieuwe leden van de Vereniging Oud Ede krijgen het magazine Een eeuw Ede gratis toegestuurd. Voor andere liefhebbers is het boekje sinds enkele dagen voor 12,50 euro verkrijgbaar bij Boek en Buro aan de Grotestraat.

Jubileummagazine

Afgelopen zaterdag 20 april is het jubileummagazine ter gelegenheid van 100 jaar Vereniging Oud Ede gepresenteerd. Voor leden is het magazine gratis.

Zij kunnen een magazine afhalen op maandag 29 april tussen 15.00 en 17.00 uur en diezelfde dag ook tussen 19.00 en 20.30 uur in Cultura (2e verdieping). De volgende mogelijkheid is op 1 juni van 15.30-16.30 uur in De Fietser. Dit is na afloop van de film over 100 Jaar Vereniging Oud Ede.

Bent u als lid niet in de gelegenheid om het magazine te komen halen dan kan het ook toegestuurd worden. We vragen u in dat geval € 5,00 over te maken op rekening NL24 INGB 0003534268 tnv de Vereniging Oud Ede onder vermelding van ‘toezending Magazine’.

En elk nieuw lid krijgt het magazine gratis!

Maar het is natuurlijk ook te koop. Prijs € 12,50. Het is verkrijgbaar bij Boek en Buro in de Grotestraat.

Feestelijke Algemene Leden Vergadering Vereniging Oud Ede

Op zaterdag 20 april heeft de Vereniging een feestelijke Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden. Feestelijk omdat de Vereniging dit jaar honderd jaar bestaat! De ALV verliep vlot, het verslag van de ALV van 13 april 2023, het jaarverslag 2023, de jaarrekening 2023 en de begroting 2024 werden goedgekeurd. Patty Gonggrijp werd als bestuurslid herbenoemd. Hans Post nam als secretaris afscheid van het bestuur. Tevens werden Maarten Faas en Evert van de Glind verwelkomt als nieuw bestuurslid . Maarten Faas neemt de taak van Hans Post als secretaris over.

In de pauze werden de aanwezigen onthaalt op gebak, aangeboden door het Historisch Museum Ede.

Na de pauze kwam burgemeester René Verhulst met de heugelijke mededeling dat het Hare Majesteit behaagd had om aan onze Vereniging, ter gelegenheid van het honderd jarig bestaan, de Koninklijke Erepenning toe te kennen. Deze werd aan Simon van de Pol als voorzitter van de Vereniging overhandigd.

Door Simon van de Pol werd daarna het eerste exemplaar van het jubileummagazine “Een eeuw Ede” aan de burgemeester uitgereikt. Het jubileummagazine is samengesteld en gemaakt door Patty Gongrijp en Joyce van den Berg met als meelezers Simon van de Pol en Hans Post. In een presentatie heeft Patty Gongrijp de totstandkoming toegelicht en ook wat voorbeelden van onderwerpen laten zien waar helaas geen ruimte voor was .

Na afloop kregen de aanwezige leden een exemplaar van het jubileummagazine gevolgd door een drankje en een hapje.

Noot: Voor leden is het magazine gratis en dit geld ook voor elk nieuw lid. Leden krijgen een mail met wanneer en waar ze een exemplaar kunnen afhalen. Het is ook te koop voor € 12,50.

De Veluwe, Eene wandeling

Door O.G. Heldering & R.H. Graadt Jonckers  

De Nederlands hervormde predikant Ds Heldering (1804 – 1876) heeft zijn sporen nagelaten op de Veluwe In 1841 kwam het boek van O.G Heldering & R.H. Graadt Jonckers uit over een wandeling die hij maakte over de Veluwe. Het geeft een goed beeld van de Veluwe rond die tijd.

Inhoud De Veluwe, Eene wandeling.
 1. INLEIDING. De Veluwe.
 2. Ons reisplan.
 3. Wandelingen over den Wageningse berg, den Korte en Keijenberg en de hier liggende grafheuvelen.
 4. Gezigt op Renkum, BALDERIK en ADELA.
 5. Het zoogenaamde Moffet bij Bennekom, thans de Mofhegge genaamd.
 6. De Quaden-oord.
 7. Het plekje, waar een schat gevonden was in het Mofbosch.
 8. Dankbaar aandenken aan den ouden Boschwachter en zijnen vriend en inwoner, de Sergeant.
 9. Terugblik op den Romeinschen koornmolen, en den boschwachter aan de Mofhegge, op de Veluwe.
 10. Verdere togt over de heide.
 11. Onze maaltijd op een’ grafhewvel.
 12. Het kasteel Heukelom.
 13. Het Eder bosch.
 14. Het dorp Ede.
 15. Weg van Ede over Lunteren naar Barneveld.
 16. De Valk.
 17. Barneveld en de weg naar Voorthuizen.
 18. Voorthuizen.
 19. De Gardersche Bosschen. De kamp Eik. Het Heidensche Dal. Drie. Drieberg.
 20. Garderen en de Eijergriet.
 21. Het gevondene kerkhof te Millingen.
 22. Millingen. De Hunneschans. Het Udlermeer.
 23. De Soerensche Bosschen.
 24. Hoog-Soeren.
 25. De Sergeant Parkwachter.
 26. Het Loo.
 27. Apeldoorn.
 28. De armen onder Apeldoorn.
 29. De opleiding en vorming van onzen gids van Apeldoorn.
 30. De hut in den omgewoelden grafheuvel.
 31. Onze aankomst in het logement te Beekbergen.
 32. Beekbergen.
 33. Het Beekberger Woud.
 34. Engeland.
 35. De put op den berg en de hoop ijzer.
 36. Het dorp Hoenderloo, op de Veluwe.
 37. De Pampel.
 38. Onze verdere terugtogt. Een lied in eene zandwoestijn. Verblijf en vertrek van Reems.
 39. Eene wandeling over groot Wolfshees naar Heelsum.
 40. De drie heuvelen of besluit.
  NAREDE.

Noot: Wilt u naar de het Epub boek klik dan op deze link .

Maand van de Geschiedenis

In het kader van de Maand van de Geschiedenis organiseert het Gemeentearchief Ede in oktober een viertal publieksrondleidingen.”.

De rondleidingen zijn een uitgelezen mogelijkheid om een kijkje te nemen in het de archiefkluis van de gemeente Ede!

De rondleidingen vinden plaats op de volgende data/tijden:

Rondleiding 1 donderdag 5 oktober, 13:00 – 13:45

Rondleiding 2 donderdag 5 oktober, 14:30 – 15:15

Rondleiding 3 dinsdag 31 oktober, 13:00 – 13:45

Rondleiding 4 dinsdag 31 oktober, 14:30 – 15:15

Inschrijven kan door een mail te sturen naar gemeentearchief@ede.nl onder vermelding van de volledige naam en de gewenste rondleiding (nummer 1, 2, 3 of 4). Vanwege een beperkt aantal plekken is inschrijven noodzakelijk. 

Verdere informatie is te vinden op: https://www.maandvandegeschiedenis.nl/page/27860/eureka-een-rondleiding-door-het-gemeentearchief-van-ede.

Open Monumenten Dag 2023

Programma Open Monumenten Dag Vereniging Oud Ede , 9 september. Thema “Levend erfgoed”.

De werkgroep monumenten van de Vereniging Oud Ede heeft wederom een aantrekkelijk programma samengesteld waarin naast een aantal bekende monumenten dit jaar vier boerderijen (rijksmonumenten) bijzondere aandacht krijgen. Dit zijn Groot Beetrum, Pothoven, Engelenhove en De Driehoek welke ook binnen te bekijken zijn.Het complete programma vindt u hier en de beschrijving van de boerderijen vindt u hier.