Informatieavond Wildwal

14 mei 2022

In maart 2021 hebben verschillende historische verenigingen uit de gemeente Ede waaronder de Vereniging Oud Ede, bij het College van B&W het verzoek ingediend om de wildwal te beschermen door er een monument van te maken. In een vervolg overleg is naar voren gekomen dat een planologische bescherming ook effectief is.

Hoewel in de loop der tijd delen van de wildwal zijn aangetast of verdwenen door veranderingen in landgebruik, liggen in het tracé op veel plekken nog restanten van aarden wallen. Gezien het cultuurhistorische belang van de wildwal, is de gemeente voornemens mee te werken aan de bescherming van deze resten. en heeft daarvoor samen met de Buurt Ede en Veldhuizen en de Vereniging Oud Ede een brochure ontwikkeld.

Alhoewel door Corona later is georganiseerd is zijn op 12 mei de eigenaren van een of meerdere percelen waarover de wildwal gelegen is en vertegenwoordigers van de historische verenigingen uitgenodigd voor een informatieavond op Landgoed Groot Zonneoord.

Het programma van de avond begon met een inleiding van Simon van de Pol, voorzitter van de Vereniging Oud Ede, namens alle historische verenigingen die zich in zetten voor het behoud van de wildwal, vervolgens Hester Veltman-Kamp, wethouder portefeuille Erfgoed en daarna een lezing van Luuk Keunen, senior projectleider cultuurhistorie bij adviesbureau RAAP over de historie van de wildwal.

Na een korte pauze was er gelegenheid voor discussie. Hierin werden de mogelijke nadelen maar ook de voordelen van een planologische bescherming besproken. De invoering van een planologische bescherming gaat nog lang duren en om deze reden lijkt het een optie om met grondeigenaren die hiervoor openstaan vooruitlopend hierop te bespreken wat nu al gedaan kan worden voor de bescherming van de wildwal.

Misschien ook leuk…

Jubileummagazine

Jubileummagazine

Afgelopen zaterdag 20 april is het jubileummagazine ter gelegenheid van 100 jaar Vereniging Oud Ede gepresenteerd....