UIT D’ OUDE DOOS.

1 februari 2022

EDES NIEUWSBLAD

04/06/1981

H.J. NIJENHUIS [VERZ. NIJDAM]

GOUDEN HANDEN IN EDE

Onder bovenstaande, prachtig gevonden naam werd een paar jaar na de oorlog om precies te zijn van 28 juli t/m 7 augustus 1949, op de terreinen achter “De Reehorst” een tentoonstelling gehouden, die sindsdien – althans in Ede – niet meer is geëvenaard.

Het werd een manifestatie van vrijetijdsbesteding, zo goed door een stichtingscomité met aan het hoofd van de onverwoestbare heer A. Belogne op touw gezet. De heer Belogne wist hoe hij dergelijke zaken moest aanpakken, allereerst grootscheepse reclame. Reeds op 7 juni zette hij voor de AVRO-radio de plannen uiteen en wist zelfs de destijd zo bekende pater Henri de Greve te bewegen in één van zijn wekelijkse “lichtbakens”, de aandacht op de komende tentoonstelling te vestigen.

Op dinsdag 26 juli wierpen vliegtuigen van de RLS boven zestig grote plaatsen in ons land folders uit met de oproep naar “Gouden Handen” te komen. Op het grasveld verrezen zes grote tenten met een gezamenlijke oppervlakte van ruim 6000 m2. Van alle zijden stroomden de inzendingen binnen en alle beschikbare ruimte was bezet. De toenmalige minister van sociale zaken mr. A. M. Joekes opende dinsdagochtend 28 juli in de koffiekamer van “De Reehorst” de tentoonstelling.

Noot: Wilt u het hel artikel lezen klik dan op deze link .

Misschien ook leuk…

Jubileummagazine

Jubileummagazine

Afgelopen zaterdag 20 april is het jubileummagazine ter gelegenheid van 100 jaar Vereniging Oud Ede gepresenteerd....