Algemene Ledenvergadering Vereniging Oud Ede

13 april 2023

Op 12 april heeft de ALV van de VOE onder leiding van Simon van de Pol plaatsgevonden. De jaarverslagen, jaarrekening en begroting zijn met algemene stemmen goedgekeurd en ook de contributie blijft ongewijzigd.

Ingelast agendapunt.

Aan de agenda is een extra punt toegevoegd en dit betreft het voorstel om Frans van Oort te benoemen tot erelid.
Naar opvatting van het bestuur heeft Frans van Oort zich met zijn jarenlange inzet voor de Vereniging bijzonder verdienstelijk gemaakt. Frans werd lid in 1996 en is inmiddels ruim 25 jaar onafgebroken lid van de redactie van De Zandloper. Vanaf 1998 heeft Frans voor De Zandloper ongeveer 56 artikelen geschreven en 3 themanummers waarvan twee in co-auteurschap.
Met algemene stemmen is de ALV akkoord gegaan met de benoeming van Frans van Oort als erelid

Bevrijdingslezing: Hoe de geallieerden een overmacht aan Duitse krijgsgevangen ontwapenden”
Na de pauze heeft Ronald Polak, oud-docent geschiedenis, in samenwerking met Platform Militaire historie een boeiende bevrijdingslezing gehouden met als onderwerp: “Hoe de geallieerden een overmacht aan Duitse krijgsgevangen ontwapenden”

Tijdens hun opmars maakten de geallieerden veel krijgsgevangenen. Na de capitulatie veranderden zij hun aanpak. Ronald Polak verhelderde een fascinerende episode aan de hand van verhalen van ooggetuigen en informatie uit geallieerde militaire archieven en toonde veel tot nu toe onbekende foto’s, films en documenten.

Misschien ook leuk…