Dorpsgezichten

21 mei 2021

Dorpsgezichten.

 De Vereniging Oud Ede heeft in de collectie een aantal glasnegatieven.  Van een groot aantal is niet bekend wanneer de opnames die hierop staan gemaakt zijn. Glasnegatieven werden gebruikt van  1850 tot 1950 maar  de getoonde opnames zijn zeker van voor 1900. Hieronder staan vijf dorpsgezichten en wat opvalt hoeveel ruimte er toen nog in Ede was.

 

De akker tussen de Waterloweg en de Veenderweg. Over deze akker werd later de Ketelstraat aangelegd. De boerderijen staan aan de Veenderweg. De boerderij links is van Heij. Rechts – op de hoek van de Telefoonweg – staat de ‘School met de Bijbel’ (Cavaljéschool) en op de achtergrond staat de molen ‘Concordia’. Direct links van de school staat het meesterhuis van het schoolhoofd W. van Wijk.

Dorpsgezicht van het dorp Ede vanaf de Paasberg met in het midden de N.H. (Grote of Oude) Kerk.Links het “Hof van Gelderland”  nu de HEMA.

Het dorpsgezicht van Ede vanaf de “Trapakkers”met in het midden de Nederlands Hervormde Kerk. Op de voorgrond de akker “de Lange Geer”. “De Lange Geer”is nu Achterdoelen.

 

Het dorpsgezicht van Ede vanaf “Op den Berg” gezien. Onder aan de weg(Kleefseweg) staan de armenhuizen. Deze huizen werden in 1938 afgebroken. De kerk wordt gerestaureerd.

De zandweg van het dorp naar de Paasberg in 1899. In deze tijd was de Paasbergerweg nog maar een karrenpad. Men kijkt rechts op het oude kerkhof met daarachter de huizen aan de Driehoek. Het huis op de voorgrond is de boerderij van Robbertsen

 

 

 

 

De Veluwe, Eene wandeling

Door O.G. Heldering & R.H. Graadt Jonckers   De Nederlands hervormde predikant Ds Heldering (1804 - 1876) heeft zijn sporen nagelaten op de Veluwe In 1841 kwam het boek van O.G Heldering & R.H. Graadt Jonckers uit over een wandeling die hij maakte...

Maand van de Geschiedenis

In het kader van de Maand van de Geschiedenis organiseert het Gemeentearchief Ede in oktober een viertal publieksrondleidingen.”. De rondleidingen zijn een uitgelezen mogelijkheid om een kijkje te nemen in het de archiefkluis van...

Open Monumenten Dag 2023

Programma Open Monumenten Dag Vereniging Oud Ede , 9 september. Thema “Levend erfgoed”. De werkgroep monumenten van de Vereniging Oud Ede heeft wederom een aantrekkelijk programma samengesteld waarin naast een aantal bekende monumenten dit jaar vier boerderijen...

UIT D’ OUDE DOOS.

EDESE COURANT 30/09/1987 H.J. NIJENHUIS [VERZ. NIJDAM] DE POLITIEVERORDENING 1906    Iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen, zo wordt wel beweerd, maar het valt te betwijfelen of dat zo is. Onlangs ontvingen we van onze gemeentearchivaris, de heer...

Algemene Ledenvergadering Vereniging Oud Ede

Op 12 april heeft de ALV van de VOE onder leiding van Simon van de Pol plaatsgevonden. De jaarverslagen, jaarrekening en begroting zijn met algemene stemmen goedgekeurd en ook de contributie blijft ongewijzigd. Ingelast agendapunt. Aan de agenda is een extra punt...

UIT D’ OUDE DOOS.

EDE STAD 07/03/1979 H.J. NIJENHUIS [VERZ. NIJDAM] EDE EN DE PAARDENTRAM    In mijn kinderjaren heb ik me wel afgevraagd waarom het station Ede van de Staats Spoorwegen,destijds de officiële naam, zo ver van het dorp was gelegen. Zeker, men was lopen wel gewend, maar...

UIT D’ OUDE DOOS.

EDESE COURANT 1985/03/16 H.J. NIJENHUIS [VERZ. NIJDAM] EEN EDESE RADIO-AVOND    In de twintiger jaren begon de radio opgang te maken en hoewel voor die tijd nog behoorlijk prijzig, wilde ieder die het maar kon betalen, zo’n wondertoestel bezitten. Ook...

Rond de grijze Toren: 1000 jaren geschiedenis uit de boeken van de Buurt Ede-Veldhuizen.

Op verzoek van de Buurt Ede-Veldhuizen schreef de heer Schreuders in 1958 het boek “Rond de grijze toren”. Samengesteld uit de buurboeken van de buurt vanaf het eerste boek uit 1596 benoemd als “Buirspsraecke in der dorp van Ede und Buirschap Velthuisen". Jawel,...

Lezing “De langste Wildwal van Nederland” druk bezocht

Er was grote belangstelling voor de lezing over "De langste wildwal van Nederland" door Luuk Keunen en de "Verrassing" foto's van André Hartgers. Ruim 80 mensen bezochten de lezing. Als iemand belangstelling heeft voor de presentatie van Luuk Keunen kan dit kenbaar...

UIT D’ OUDE DOOS.

EDES NIEUWSBLAD 18/11/1982 H.J. NIJENHUIS [VERZ. NIJDAM] HOTEL “WELGELEGEN”    Bovengenoemd hotel vormde met de gebroeders J. en G. van Laar, eens een begrip voor Ede. De eerste was eigenaar van hotel “Welgelegen” bij het station en zijn broer beheerde het...

Misschien ook leuk…

De Veluwe, Eene wandeling

De Veluwe, Eene wandeling

Door O.G. Heldering & R.H. Graadt Jonckers   De Nederlands hervormde predikant Ds Heldering (1804 -...

Open Monumenten Dag 2023

Open Monumenten Dag 2023

Programma Open Monumenten Dag Vereniging Oud Ede , 9 september. Thema “Levend erfgoed”. De werkgroep monumenten van de...