Dorpsgezichten

21 mei 2021

Dorpsgezichten.

 De Vereniging Oud Ede heeft in de collectie een aantal glasnegatieven.  Van een groot aantal is niet bekend wanneer de opnames die hierop staan gemaakt zijn. Glasnegatieven werden gebruikt van  1850 tot 1950 maar  de getoonde opnames zijn zeker van voor 1900. Hieronder staan vijf dorpsgezichten en wat opvalt hoeveel ruimte er toen nog in Ede was.

 

De akker tussen de Waterloweg en de Veenderweg. Over deze akker werd later de Ketelstraat aangelegd. De boerderijen staan aan de Veenderweg. De boerderij links is van Heij. Rechts – op de hoek van de Telefoonweg – staat de ‘School met de Bijbel’ (Cavaljéschool) en op de achtergrond staat de molen ‘Concordia’. Direct links van de school staat het meesterhuis van het schoolhoofd W. van Wijk.

Dorpsgezicht van het dorp Ede vanaf de Paasberg met in het midden de N.H. (Grote of Oude) Kerk.Links het “Hof van Gelderland”  nu de HEMA.

Het dorpsgezicht van Ede vanaf de “Trapakkers”met in het midden de Nederlands Hervormde Kerk. Op de voorgrond de akker “de Lange Geer”. “De Lange Geer”is nu Achterdoelen.

 

Het dorpsgezicht van Ede vanaf “Op den Berg” gezien. Onder aan de weg(Kleefseweg) staan de armenhuizen. Deze huizen werden in 1938 afgebroken. De kerk wordt gerestaureerd.

De zandweg van het dorp naar de Paasberg in 1899. In deze tijd was de Paasbergerweg nog maar een karrenpad. Men kijkt rechts op het oude kerkhof met daarachter de huizen aan de Driehoek. Het huis op de voorgrond is de boerderij van Robbertsen

 

 

 

 

Impressie expositie 100 jaar Vereniging Oud Ede en markt

Op zaterdag 13 juli opende wethouder Karin Bijl de expositie 100 jaar Vereniging Oud Ede met het luiden van de Kernhem-klok en het onthullen van de diapresentatie van het in 2024 gerestaureerde album dat burgemeester Van Borssele in 1885 kreeg toen hij 25 jaar...

Première film “Met respect voor het verleden en een blik vooruit”

Op zaterdagmiddag 25 mei was de première van de film "Met respect voor het verleden en een blik vooruit" voor leden en genodigden in Pathé. Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de vereniging heeft het bestuur besloten om, naast de uitgave van een...

Eeuwfeest Oud Ede met een magazine

De Vereniging Oud Ede viert haar eeuwfeest.Een boek maakt de ontwikkeling van het heidedorp in honderd jaar inzichtelijk. Interview Pouw Jongbloed voor De Gelderlander met Patty Gonggrijp en Joyce van den Berg, de samenstellers van het jubileummagazine. Is het een...

Jubileummagazine

Afgelopen zaterdag 20 april is het jubileummagazine ter gelegenheid van 100 jaar Vereniging Oud Ede gepresenteerd. Voor leden is het magazine gratis. Zij kunnen een magazine afhalen op maandag 29 april tussen 15.00 en 17.00 uur en diezelfde dag ook tussen 19.00 en...

Feestelijke Algemene Leden Vergadering Vereniging Oud Ede

Op zaterdag 20 april heeft de Vereniging een feestelijke Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden. Feestelijk omdat de Vereniging dit jaar honderd jaar bestaat! De ALV verliep vlot, het verslag van de ALV van 13 april 2023, het jaarverslag 2023, de jaarrekening 2023...

De Veluwe, Eene wandeling

Door O.G. Heldering & R.H. Graadt Jonckers   De Nederlands hervormde predikant Ds Heldering (1804 - 1876) heeft zijn sporen nagelaten op de Veluwe In 1841 kwam het boek van O.G Heldering & R.H. Graadt Jonckers uit over een wandeling die hij maakte...

Maand van de Geschiedenis

In het kader van de Maand van de Geschiedenis organiseert het Gemeentearchief Ede in oktober een viertal publieksrondleidingen.”. De rondleidingen zijn een uitgelezen mogelijkheid om een kijkje te nemen in het de archiefkluis van...

Open Monumenten Dag 2023

Programma Open Monumenten Dag Vereniging Oud Ede , 9 september. Thema “Levend erfgoed”. De werkgroep monumenten van de Vereniging Oud Ede heeft wederom een aantrekkelijk programma samengesteld waarin naast een aantal bekende monumenten dit jaar vier boerderijen...

UIT D’ OUDE DOOS.

EDESE COURANT 30/09/1987 H.J. NIJENHUIS [VERZ. NIJDAM] DE POLITIEVERORDENING 1906    Iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen, zo wordt wel beweerd, maar het valt te betwijfelen of dat zo is. Onlangs ontvingen we van onze gemeentearchivaris, de heer...

Algemene Ledenvergadering Vereniging Oud Ede

Op 12 april heeft de ALV van de VOE onder leiding van Simon van de Pol plaatsgevonden. De jaarverslagen, jaarrekening en begroting zijn met algemene stemmen goedgekeurd en ook de contributie blijft ongewijzigd. Ingelast agendapunt. Aan de agenda is een extra punt...

Misschien ook leuk…