Dorpsgezichten

21 mei 2021

Dorpsgezichten.

 De Vereniging Oud Ede heeft in de collectie een aantal glasnegatieven.  Van een groot aantal is niet bekend wanneer de opnames die hierop staan gemaakt zijn. Glasnegatieven werden gebruikt van  1850 tot 1950 maar  de getoonde opnames zijn zeker van voor 1900. Hieronder staan vijf dorpsgezichten en wat opvalt hoeveel ruimte er toen nog in Ede was.

 

De akker tussen de Waterloweg en de Veenderweg. Over deze akker werd later de Ketelstraat aangelegd. De boerderijen staan aan de Veenderweg. De boerderij links is van Heij. Rechts – op de hoek van de Telefoonweg – staat de ‘School met de Bijbel’ (Cavaljéschool) en op de achtergrond staat de molen ‘Concordia’. Direct links van de school staat het meesterhuis van het schoolhoofd W. van Wijk.

Dorpsgezicht van het dorp Ede vanaf de Paasberg met in het midden de N.H. (Grote of Oude) Kerk.Links het “Hof van Gelderland”  nu de HEMA.

Het dorpsgezicht van Ede vanaf de “Trapakkers”met in het midden de Nederlands Hervormde Kerk. Op de voorgrond de akker “de Lange Geer”. “De Lange Geer”is nu Achterdoelen.

 

Het dorpsgezicht van Ede vanaf “Op den Berg” gezien. Onder aan de weg(Kleefseweg) staan de armenhuizen. Deze huizen werden in 1938 afgebroken. De kerk wordt gerestaureerd.

De zandweg van het dorp naar de Paasberg in 1899. In deze tijd was de Paasbergerweg nog maar een karrenpad. Men kijkt rechts op het oude kerkhof met daarachter de huizen aan de Driehoek. Het huis op de voorgrond is de boerderij van Robbertsen

 

 

 

 

UIT D’ OUDE DOOS.

EDESE COURANT 05/01/1984 H.J. NIJENHUIS [VERZ. NIJDAM] KIPPEN PERIKELEN    Door de tijden heen hebben ook in onze gemeente boeren en landbouwers een aantal kippengehouden. Naarmate de vraag naar eieren steeg, breidde de pluimveestand meer en meer uit. Een...

Nieuwjaarsborrel VOE en HME.

Rond de 45 vrijwilligers en de ereleden van de VOE Hetty Blaauw-de Wit en Kees van Lohuizen, hebben de door het Historisch Museum Ede en de Vereniging Oud Ede georganiseerde nieuwjaarsborrel bezocht. Na een inleiding door Henk Beukhof en Simon van de Pol is er...

UIT D’ OUDE DOOS.

EDESE COURANT 24/10/1987 H.J. NIJENHUIS [VERZ. NIJDAM] ROUW DRAGEN    Nog tot in het begin van deze eeuw werd ook in Ede bij een sterfgeval niet alleen de betreffende familie, maar de gehele buurt van de overledene betrokken. Burenplicht was heilig: in...

Vraag van de week.

Ha, daar zijn we weer! Met alwéér zo'n gezellige familiebijeenkomst waar een foto moest worden gemaakt. Deze familie was in 1900 bijeen…En niemand die even op de achterkant schrijft wie nu wie is. Terwijl we daar nu zo nieuwsgierig naar zijn… Helpt u ons op weg? Uw...

Vraag van de week.

Eindelijk eens een foto van twee mensen waarvan we de namen kennen. De afbeelding is van Willem 'de Peupel' Jansen en zijn vrouw.Ze woonden aan de Molenweg.De foto is uit 1936. Maar we zijn zo benieuwd naar de bijnaam 'de Peupel' van deze Willem Jansen? Iemand die...

Vraag van de week.

Een foto met de docenten van het Marnix College uit de jaren '60. We zouden graag de namen van deze docenten te weten komen. Uw antwoorden graag op Facebook.

UIT D’ OUDE DOOS.

EDES NIEUWSBLAD 1984 H.J. NIJENHUIS [VERZ. NIJDAM] DE DAMES WANDSCHEER    In 1895 verhuisde de familie Wandscheer uit Amsterdam naar Ede en betrok villa Hugo aan de Stationsweg. Het echtpaar Wandscheer had vier kinderen en de enige zoon overleed twee jaar na...

Vraag van de week.

Zo'n enkel keertje komend we weer zo'n ouderwetse gezellige familiefoto tegen.Wat een moeizame onderneming moet dat vroeger zijn geweestWe willen graag te weten komen welke familie dit is. De foto is uit ongeveer 1920. Uw antwoorden graag op Facebook.

Geschiedeniscafé van 9 december druk bezocht.

Het door de Vereniging Oud Ede en Gelders Erfgoed georganiseerde geschiedeniscafé was druk bezocht. Dolly Verhoeven besprak in grote lijnen de 4 boeken over het verhaal van Gelderland en René Arendsen ging wat dieper in op de Gelderse Vallei als waterrijke...

Vraag van de week.

Welke Edese ondernemers maken hier een vistochtje? Het is 1971. Uw antwoorden graag op Facebook.

Misschien ook leuk…

UIT D’ OUDE DOOS.

UIT D’ OUDE DOOS.

EDESE COURANT 05/01/1984 H.J. NIJENHUIS [VERZ. NIJDAM] KIPPEN PERIKELEN    Door de tijden heen hebben ook in...

Nieuwjaarsborrel VOE en HME.

Nieuwjaarsborrel VOE en HME.

Rond de 45 vrijwilligers en de ereleden van de VOE Hetty Blaauw-de Wit en Kees van Lohuizen, hebben de door het...

UIT D’ OUDE DOOS.

UIT D’ OUDE DOOS.

EDESE COURANT 24/10/1987 H.J. NIJENHUIS [VERZ. NIJDAM] ROUW DRAGEN    Nog tot in het begin van deze eeuw...