Uitkomsten elektronische Algemene Leden Vergadering 2021

26 april 2021

.

Vanwege de corona-maatregelen waren, net als vorig jaar, fysieke vergaderingen niet toegestaan. Dus was het niet mogelijk een ‘normale’ Algemene Leden Vergadering te houden. De Vereniging Oud Ede heeft ervoor gekozen de ALV digitaal te houden, liever dan tot later in het jaar uit te stellen in de hoop dat de corona-beperkingen dan zouden zijn opgeheven.
Op 18 maart hebben wij de leden per brief geïnformeerd en daarin aangegeven dat de raadpleging in twee stappen zou verlopen: Vragen stellen tot 31 maart en, na beantwoording, stemmen tot 19 april. De vergaderstukken waren via de website opvraagbaar.
De brief is elektronisch verstuurd aan leden met e-mail en voor de leden zonder e-mail per post. Deze laatsten ontvingen tegelijk hun stemformulier. Ze konden de vergaderstukken op verzoek toegestuurd krijgen, maar hiervan is geen gebruik gemaakt.
Op de brief kregen wij een enkele vraag ter verduidelijking. Deze is beantwoord en op 12 april is een mail met stemformulier en steminstructie verstuurd.
Tot 19 april zijn in totaal 121 stemmen uitgebracht: 111 digitaal via de website, 6 schriftelijk en 4 telefonisch. 6 digitale stemmen waren ongeldig (meer dan 1x gestemd, meer dan 1 hokje aangekruist in het eerste blok, stemonthouding maar wel hokjes aangekruist).
In totaal zijn dus 115 geldige stemmen uitgebracht. Hiervan hebben 6 leden zich onthouden van stemming.
109 leden zijn dus akkoord met de volgende punten: verslag ALV 2020, jaarverslag 2020, jaarrekening 2020, begroting 2021, benoeming kascommissie 2021 (Arie de Leeuw en Henk Borkhuis), contributie 2021 (€ 17,50), verlenging mandaat aanschaf en uitbreiding collectie, herbenoeming voor drie jaar van de bestuursleden Patty Gonggrijp en Hans Post.

 

 

Misschien ook leuk…

Jubileummagazine

Jubileummagazine

Afgelopen zaterdag 20 april is het jubileummagazine ter gelegenheid van 100 jaar Vereniging Oud Ede gepresenteerd....