Nieuw boek over de geschiedenis van de gemeente Ede

23 december 2020

Er worden gelukkig veel boeken over aspecten uit de Edese geschiedenis geschreven zoals in 2014 het jubileumboek van de Vereniging: Geen dorp, Geen stad maar Ede of daaruit voortvloeiend in 2019 het boek van Carel E.H.J.Verhoef: Ede 1850 – 1900, maar een veelomvattend werk was al lang geleden. In 1980 met een uitgave van de Vereniging Oud Ede: De ongewijzigde herdruk van de Geschiedenis van Ede, met de drie delen in één band: Deel I: Het Kerspel Ede (205 blz.) oorspronkelijk uitgegeven in 1933; deel II: Het Ambt en de gemeente Ede uit 1939 (204 blz.) en deel III. Kerkdorpen en Buurschappen uit 1948 (156 blz.)

Het gemeentebestuur van Ede besloot in 2012 om in navolging van landelijke impulsen met de Canon van Nederland een nieuw boek over de geschiedenis van de gemeente Ede als Verhaal van Ede te doen schrijven. Gemeentearchivaris Peter van Beek kreeg die opdracht. Een prachtige uitdaging in een al volle baan. Nadat Peter van Beek in 2018 besloot om te stoppen als gemeentearchivaris kwam er vaart in het schrijven van dit Verhaal van Ede. Peter benoemt het nadrukkelijk als Verhaal van Ede zonder het lidwoord Het ervoor. Er zijn immers nog zoveel meer verhalen over Ede te vertellen.

Verhaal van Ede werd gepubliceerd op 22 november 2020. De leden van de Vereniging Oud Ede konden bij voorintekening het boek reserveren. In 2020 kon de Vereniging vanwege het Covid 2019 virus geen lezingen noch excursie organiseren. Daarom besloot het bestuur om op de voorintekenprijs een extra korting te geven en konden de leden van de Vereniging het boek kopen voor € 15. Ruim 260 leden van de Vereniging maakten gebruik van het aanbod. Vanwege Corona werd het zo georganiseerd dat de leden op vier momenten het boek konden ophalen in Cultura. Op 24 november aan de eerste 55 leden van de Vereniging en tenslotte op zaterdag werden de laatste exemplaren van dit prachtige boek van ruim 680 pagina’s en ruim 3 kilo zwaar aan onze leden overhandigd.

Misschien ook leuk…