Open Monumenten Dag 2023

Programma Open Monumenten Dag Vereniging Oud Ede , 9 september. Thema “Levend erfgoed”.

De werkgroep monumenten van de Vereniging Oud Ede heeft wederom een aantrekkelijk programma samengesteld waarin naast een aantal bekende monumenten dit jaar vier boerderijen (rijksmonumenten) bijzondere aandacht krijgen. Dit zijn Groot Beetrum, Pothoven, Engelenhove en De Driehoek welke ook binnen te bekijken zijn.Het complete programma vindt u hier en de beschrijving van de boerderijen vindt u hier.

UIT D’ OUDE DOOS.

EDESE COURANT

30/09/1987

H.J. NIJENHUIS [VERZ. NIJDAM]

DE POLITIEVERORDENING 1906   

Iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen, zo wordt wel beweerd, maar het valt te betwijfelen of dat zo is. Onlangs ontvingen we van onze gemeentearchivaris, de heer P. Meerdink, een omvangrijk afschrift van de plaatselijke politieverordening, vastgesteld en goedgekeurd tijdens de openbare vergadering van “Den Raad der gemeente Ede”, op 6 april 1906 en ondertekend door burgemeester Jhr. Mr. D.J.A.A. Lawick van Pabst en gemeentesecretaris F.C.W. van Nes. Deze bepalingen beginnen met een nauwkeurige grensomschrijving van de vier kerkdorpen Ede, Bennekom, Lunteren en Otterlo, alsmede Gelders Veenendaal en de daarbij behorende buurtschappen.

Noot: Wilt u het hele artikel lezen klik dan op deze link .

Algemene Ledenvergadering Vereniging Oud Ede

Op 12 april heeft de ALV van de VOE onder leiding van Simon van de Pol plaatsgevonden. De jaarverslagen, jaarrekening en begroting zijn met algemene stemmen goedgekeurd en ook de contributie blijft ongewijzigd.

Ingelast agendapunt.

Aan de agenda is een extra punt toegevoegd en dit betreft het voorstel om Frans van Oort te benoemen tot erelid.
Naar opvatting van het bestuur heeft Frans van Oort zich met zijn jarenlange inzet voor de Vereniging bijzonder verdienstelijk gemaakt. Frans werd lid in 1996 en is inmiddels ruim 25 jaar onafgebroken lid van de redactie van De Zandloper. Vanaf 1998 heeft Frans voor De Zandloper ongeveer 56 artikelen geschreven en 3 themanummers waarvan twee in co-auteurschap.
Met algemene stemmen is de ALV akkoord gegaan met de benoeming van Frans van Oort als erelid

Bevrijdingslezing: Hoe de geallieerden een overmacht aan Duitse krijgsgevangen ontwapenden”
Na de pauze heeft Ronald Polak, oud-docent geschiedenis, in samenwerking met Platform Militaire historie een boeiende bevrijdingslezing gehouden met als onderwerp: “Hoe de geallieerden een overmacht aan Duitse krijgsgevangen ontwapenden”

Tijdens hun opmars maakten de geallieerden veel krijgsgevangenen. Na de capitulatie veranderden zij hun aanpak. Ronald Polak verhelderde een fascinerende episode aan de hand van verhalen van ooggetuigen en informatie uit geallieerde militaire archieven en toonde veel tot nu toe onbekende foto’s, films en documenten.

UIT D’ OUDE DOOS.

EDE STAD

07/03/1979

H.J. NIJENHUIS [VERZ. NIJDAM]

EDE EN DE PAARDENTRAM   

In mijn kinderjaren heb ik me wel afgevraagd waarom het station Ede van de Staats Spoorwegen,
destijds de officiële naam, zo ver van het dorp was gelegen. Zeker, men was lopen wel gewend, maar het bleef een hele tippel. Niet dat wij die dikwijls maakten; de omgeving van het station en
aangrenzende Maanderpark was voor ons kinderen onbekend terrein. Wel herinner ik mij nog hoe op één van de weinige tochten daarheen mijn vader, overigens geheel onbewust, meester Stroband eens te pakken had.

Noot: Wilt u het hele artikel lezen klik dan op deze link .

UIT D’ OUDE DOOS.

EDESE COURANT

1985/03/16

H.J. NIJENHUIS [VERZ. NIJDAM]

EEN EDESE RADIO-AVOND   

In de twintiger jaren begon de radio opgang te maken en hoewel voor die tijd nog behoorlijk prijzig, wilde ieder die het maar kon betalen, zo’n wondertoestel bezitten. Ook besefte men dat van de uitzendingen een bepaalde propaganda kon uitgaan, die benut kon worden. Om op deze moderne manier onze gemeente meer landelijke bekendheid te geven werd op maandagavond 7 juni 1928 in het gebouw “Ons Huis” aan de Telefoonweg een radio-avond georganiseerd, geheel verzorgd door Edese medewerkers..

Noot: Wilt u het hele artikel lezen klik dan op deze link .

Rond de grijze Toren: 1000 jaren geschiedenis uit de boeken van de Buurt Ede-Veldhuizen.

Op verzoek van de Buurt Ede-Veldhuizen schreef de heer Schreuders in 1958 het boek “Rond de grijze toren”. Samengesteld uit de buurboeken van de buurt vanaf het eerste boek uit 1596 benoemd als “Buirspsraecke in der dorp van Ede und Buirschap Velthuisen”. Jawel, buurboeken, zoals buurspraak of buurrichter. Volgens Schreuders de van oudsher juiste benaming. Immers een buurschap is een vereniging van buren (geërfden) en niet van buurten. Hij vond het spijtig dat later toch die “t” inburgerde en zoals het bij levende taal gaat: nu spreekt men van buurtspraak en buurtrichter en buurtmeesters. En overigens ook van de Buurt Ede-en-Veldhuizen.
Het boek is al lang uitverkocht, het is dus heel mooi dat Peter Smit er een e-boek van heeft gemaakt. Op de website van de Buur(t)schap Ede-en-Veldhuizen: is het boek te vinden, en nu met instemming van de buurtrichter Geen Broere nu ook bij de digitale boeken van Oud Ede.
De Buurtrichter waarschuwt de lezer wel: Het boek is met grote zorgvuldigheid samengesteld maar sinds 1958 is er ook verder onderzoek gedaan en bij sommige verhalen kunnen nu kanttekeningen worden geplaatst. Maar laat u daardoor niet weerhouden. Download dit mooie boek en lees het op uw gemak op een E-reader.