Contact

Klik hier om ons een e-mail te sturen

Vereniging Oud Ede

Postbus 8293 6710 AG Ede

Tel: 06 348 67 627

Volg ons op Facebook

Lid worden

Wordt lid, circa 800 leden zijn u al voorgegaan. Voor € 15,-- per jaar bent u lid van de Vereniging Oud Ede.

Lees verder

AGENDA

 • 08-02-2017 Hotel de Bosrand, Bosrand 28, 6718ZN Ede: Lezing door de heer Willem van Maren:
  de heer van Maren heeft een onderzoek gedaan naar kastelen versterkingen in de Gelderse Vallei,
  zoals Kernhem bij Ede en Harslo onder Bennekom. Veel van die huizen en versterkingen zijn verdwenen, maar de verhalen erover niet. De heer van Maren vertelt ze! Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur

 • 12-04-2017 ALGEMENE LEDENVERGADERING.
  Aansluiten de April-lezing, dit jaar door Gerard Gijsbertsen van het PMHE over de Canadezen in Ede vanaf de bevrijding


 • 06-09-2017 Lezing archeologie, vooruitlopend op de Open Monumenten Dag

 • 21-09-2017 Excursiedag leden V.O.E. naar nog te bepalen bestemming

 • 15-11-2017 Lezing door Arno Valk over schrijvers met Edese wortels. Arno werkt aan een boek hierover
Groen

In Memoriam

Op 5 januari 2017 is te Nijensleek het erelid van de Vereniging Oud Ede, mevrouw Baartje Tjallie Groen op 91 jarige leeftijd overleden.

De laatste anderhalf jaar van haar leven woonde ze in Drenthe, op de boerderij waar ze ook geboren was. Ze werd daar uitstekend verzorgd door haar familie.

Eind jaren tachtig van de vorige eeuw werd het stationsgebouw Ede-Centrum, waar ons museum in gevestigd was, door de gemeente Ede volledig gerestaureerd en gerenoveerd. De Vereniging moest de herinrichting zelf financieren. De heropening was in september 1990.

Na haar pensionering als directrice van de openbare bibliotheek heeft Tjallie toen vrijwillig de taak van directrice van het museum op zich genomen. Onder haar bezielende leiding en dankzij de frisse en eigentijdse inrichting floreerde het museum goed. Zij heeft ons hele bezit ingedeeld in vijf categorieën: voorwerpen, boeken, foto's, schilderijen en texiel. Elke categorie had haar eigen vrijwilligers en dat werkte uitstekend.

Tjallie was een strenge en consciëntieuze leidinggevende en ze verwachtte ook algehele toewijding van de vrijwilligers. Daarnaast had ze een groot gevoel voor humor en al deze eigenschappen samen stonden garant voor een prettige werksfeer. Er is toen veel gelachen in het museum. De laatste jaren van haar actieve leven als vrijwilligster was ze in de bibliotheek te vinden. Ze had een zeer goed geheugen. Als een bezoeker om inlichtingen vroeg wist ze altijd wel informatie op te diepen.

Ik kan niet onvermeld laten dat zij de initiatiefneemster was van het maken van de befaamde "hangmappen", waarin zeer veel interessante informatie over Ede te vinden is. Informatie die moeilijk ergens anders onder te brengen is.

Tjallie was een opgewekte,hardwerkende en attente vrouw. De vrijwilligers konden altijd op haar aandacht rekenen. Ze was van "voor de oorlog" en het is geen wonder dat ze soms moeite had met alle veranderingen.

De Vereniging Oud Ede is haar veel dank verschuldigd en we zullen haar altijd met groot respect en genegenheid herdenken.

Hetty Blaauw

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Ede
p/a Postbus 9022
6710 HK  Ede

Betreft: Het wapen van de gemeente Ede

Ede, 28 november 2016

Geacht college,

De vereniging Oud Ede heeft kennis genomen van de op 10 november door de Raad aanvaardde motie, waarin extra aandacht wordt gevraagd voor het gemeentewapen.

Wij hebben tevens met mevrouw Josje Bakker gesproken als initiatiefneemster voor meer aandacht voor ons mooie gemeentewapen.

Als wij vervolgens de uitleg van het wapen op de site van de gemeente lezen, dan rijzen veel vragen.

Met instemming citeren wij de zin onder het kopje "Traditie": "Ede kan trots zijn op haar wapen, dat het symbool draagt van Vrijheid, steunend op de Bijbel. Het wapen is beladen met historische symboliek, karakter en streven."

De uitleg van het wapen, en dus de geciteerde zin, zal volgens ons overigens door weinig mensen worden begrepen; al was het maar omdat er van veel voorkennis wordt uitgegaan.

Bijvoorbeeld: Wat wil een gemeentewapen zeggen en wat onderscheidt een gemeentewapen van een logo uit deze tijd? De Hoge Raad van Adel werd in 1813 door Koning Willem I opgericht; aanvankelijk met als doel om de op non-actief gestelde adel met haar familiewapens weer in ere te herstellen. Al snel werden echter ook de wapens van steden geregistreerd. Dat in het wapen van Ede de vrijheidshoed is opgenomen, is hiermee bijzonder.

Begrippen die toelichting vergen:

 • Ambt van Ede
 • Lazuur
 • Vrijheidsbeeld
 • Nederlandse maagd
 • De link met Pallas Athene
 • Het verschil in guldens (Gelderse Statengulden, gulden van de staten van Holland
 • Vrijheidshoed.

O.a.op de website http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Ede wordt in de beschrijving van ons gemeentewapen de bijbel met stelligheid ingeruild voor de Grondwet.  Deze bewering is voor het openbaar bestuur mogelijk sympathiek, maar gaat totaal voorbij aan de letterlijke tekst van de Hoge Raad van Adel. Bij ons weten is er nooit een aanvullend besluit van Ede geweest om deze tekst te wijzigen.

Nu is de gemeente niet verantwoordelijk voor wat anderen schrijven, maar als een lezer terug gaat naar de bron en dus naar de gemeentepagina ter zake, dan dient die omschrijving duidelijk en onomstotelijk te zijn. Bijvoorbeeld door aan te vullen dat het besluit van de Hoge Raad van Adel nimmer ter discussie is gesteld laat staan is aangepast.

De Vereniging Oud Ede vraagt u hiermee om bij de motie de toelichting op ons gemeentewapen te betrekken door deze zodanig te herschrijven dat deze te begrijpen valt voor 15-16 jarige scholieren.

In afwachting,

Hoogachtend,

Vereniging Oud Ede

G. Hendriks

secretaris

De Vereniging Oud Ede is op 10 september 1924 opgericht, zij telt circa 800 leden, en stelt zich ten doel het cultuur-historische erfgoed in de gemeente Ede te bewaken en te bewaren voor de toekomst.

De collectie van de vereniging is in beheer gegeven aan de Stichting Historisch Museum Ede.

Vier maal per jaar verschijnt 'De Zandloper', het orgaan van de vereniging. Voor meer informatie over 'De Zandloper' wordt verwezen naar de tab 'De Zandloper' bovenaan deze pagina.

 

Copyright © Vereniging Oud Ede 2016. Alle rechten voorbehouden.