Contact

Klik hier om ons een e-mail te sturen

Vereniging Oud Ede

Postbus 8293 6710 AG Ede

Tel: 06 348 67 627

Volg ons op Facebook

Lid worden

Wordt lid, ruim 800 leden zijn u al voorgegaan.

Voor € 15,-- per jaar bent u lid van de Vereniging Oud Ede.

Lees verder

AGENDA

17 oktober
Lezing Restauratie Mausoleum
(zie artikel hiernaast)
 

14 november 2018

Lezing: Aart Homoet over zijn boek "Rooie rakkers tussen zwarte kousen. Een eeuw socialisme in Ede".

Aart Homoet met boek, bron onbekend

Op woensdag 14 november verzorgt historicus Aart Homoet voor de historische vereniging Oud Ede een lezing over zijn onlangs verschenen boek “Rooie rakkers tussen zwarte kousen. Een eeuw socialisme in Ede”. (meer info over het boek hier)

Homoet besteedt aandacht aan de ontstaansgeschiedenis van de Partij van de Arbeid (1906: oprichting van de afdeling SDAP!), Progressief Ede/Groen Links en hun onproductieve broederstrijd.

Hij zoekt naar een verklaring waarom de Staatkundig Gereformeerde Partij, getalsmatig toch altijd een politieke factor van belang in Ede, tot 2010 niet mocht deelnemen aan het College van Burgemeester en Wethouders en de rol die het CDA daarin heeft gespeeld.

Ook de bijna vergeten Boer Koekkoek komt aan de orde, zijn gedachtegoed is volgens de amerikanist Zwiers uiterst actueel. Hij vergelijkt hem met de oerconservatieve George Wallace, presidentskandidaat in de Verenigde Staten in 1968 en koppelt hun ideeën aan het rechts-populisme.

Verkiezingsposter Boer Koekoek, bron onbekend

En hoe zat het met de verhouding tussen confessionele en niet-confessionele partijen in het christelijke Ede (pas in 1986 een openbare HAVO/VWO-school, crematorium, moskee)? Waarom is er nauwelijks aandacht voor lokale politieke geschiedenis en is ook daar soms sprake van mythevorming?

Voor zijn onderzoek heeft de auteur meer dan 100 interviews gehouden met onder andere oud-PvdA-burgemeester Tineke Netelenbos, wethouders van alle politieke partijen, talloze raadsleden en politieke dissidenten. Om een beter inzicht te krijgen in de huidige politieke verhoudingen in Ede is kennis van het verleden een uitstekend hulpmiddel.

U bent op deze avond van harte welkom.

In restaurant De Bosrand, Bosrand 28, staat om 19.30 uur de koffie klaar

De lezing begint om 20.00 uur.

Jachtslot Sint Hubertus small

A.s. zaterdag 20 oktober is het Open Jachthuis Dag!

Op deze dag is Jachthuis Sint Hubertus tussen 10:00 uur en 15:30 uur gratis opengesteld voor alle bezoekers van Nationaal Park De Hoge Veluwe (meer info).

Er start elke 15 minuten een rondleiding waar je je zonder reservering bij aan kunt sluiten.

Joodse Begr. Plaats Wageningen doorkijk

Half oktober 2018 verschijnt het boek "Hier ligt begraven, De oude Joodse begraafplaats van Wageningen".

Het boek is een product van de Stichting Joods Erfgoed Wageningen en omstreken die 8 jaar aan dit boek gewerkt heeft daarin bijgestaan door Francine Püttmann als redactrice. Het verschijnt bij uitgeverij Walburg Pers.

Ingeklemd tussen de huizen ligt de oude Joodse begraafplaats van Wageningen aan De Bleijk.

Deze is in 1667 opgericht op de 'Sandcuil', een stuk grond in de zandafgraving aan de oostzijde van de stad dat deel uitmaakte van de Stads buitenbleek. Tot 1925 werden hier de overledenen van de Joodse Gemeenten Wageningen, Veenendaal en Rhenen begraven. Nu zijn er 227 grafstenen te zien, maar er liggen veel meer mensen begraven. Van de 277 overledenen zijn er 150 afkomstig uit omliggende gemeenten als Ede, Renkum en Overbetuwe.

De geschiedenis van de begraafplaats, de vertaling van alle stenen en informatie over de achtergrond van de stenen staan vermeld in het boek. Met een index en een plattegrond zijn begraven personen ook gemakkelijk te vinden.

Dit boek is tot stand gekomen op initiatief van de Stichting Joods Erfgoed Wageningen onder de redactie van Francine Püttmann.

U kunt het boek voor € 29,95  bestellen bij de boekhandel, en bij Uitgeverij Walburg Pers.

Copyright © Vereniging Oud Ede 2018. Alle rechten voorbehouden.