Contact

Klik hier om ons een e-mail te sturen

Vereniging Oud Ede

Postbus 8293 6710 AG Ede

Tel: 06 348 67 627

Volg ons op Facebook

Lid worden

Wordt lid, ruim 800 leden zijn u al voorgegaan.

Voor € 15,-- per jaar bent u lid van de Vereniging Oud Ede.

Lees verder

AGENDA

8 en 9 september

In het weekend van 8 en 9 september 2018 zijn meer dan vierduizend prachtige monumenten in heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen. En natuurlijk doet ook Ede mee! Het is dé kans om een plek te bezoeken waar je normaal niet zo snel komt, of om mee te doen aan een eenmalige activiteit. Meer informatie op Open Monumentendag.

 

27 september

Ledenexcursie naar kasteel de Cannenburgh in Vaassen. Opgeven kan nu al (uiterlijk 31 augustus) en graag via de website of naar ons emailadres. Inspreken op ons telefoonnummer (06 34 86 76 27) kan natuurlijk ook.

De eigen bijdrage wordt ongeveer €12.50.

 

14 november 2018

Lezing: Aart Homoet over zijn boek "Rooie rakkers tussen zwarte kousen. Een eeuw socialisme in Ede".

 

Donderdag 28 juni 2018 zal in de Staatscourant de aanwijzing van de Muur van Mussert als rijksmonument worden gepubliceerd.

Na bijna 3,5 jaar is het dan, mede dank zij de steun van Oud Lunteren en Oud Ede, toch nog gelukt.

Vooruitlopend op deze aanwijzing is al weer een tijdje geleden de Stichting Educatiecentrum de Goudsberg opgericht. Deze stichting richt zich op educatief hergebruik van de muur.

De Stichting Educatiecentrum de Goudsberg heeft een Comité van Aanbeveling, met een behoorlijke statuur.
En met een landelijke uitstraling.

Er is ook plaats voor de Vereniging Oude Ede, en de Vereniging Oud Lunteren. Lokale steun is, net al in de aanloop naar de aanwijzing tot rijksmonument, immers ook van veel belang. En historische verenigingen vinden in educatie hun bestaansrecht.

Meer informatie op de website van de Stichting Educatiecentrum de Goudsberg.

 Muur van Mussert Roger

In maart 2018 kreeg de Werkgroep Monumenten de vraag of een paadje tussen Kerkplein/Raadhuisplein en de Driehoek in Ede-Centrum terecht of onterecht was afgesloten. Het gaat om het pad dat in het verlengde ligt van het pad onder de beukenhaag achter de kerk. Naast het pad en de andere doorgang wordt nu nieuwbouw gepleegd. De Werkgroep Monumenten heeft contact opgenomen met John de Jong, adviseur Monumentenzorg bij de gemeente Ede. We hebben hem de vraag voorgelegd:

  • Het pad is nu afgesloten door bouwhekken. De tekening op de hekken suggereert dat het pad blijvend wordt afgesloten. Is dat de bedoeling?

  • En moet dit pad niet een oud kerkenpad blijven?

Zijn antwoord was dat het pad niet bebouwd zal worden, maar dat het deel wordt van de nieuwbouw. De doorgang blijft dus geblokkeerd. Het bouwplan voor deze aanpassingen is inmiddels onherroepelijk geworden. De doorgang ten westen van de nieuwbouw blijft wel toegankelijk, zij het dat deze nu wat versmald is wegens de bouw.

Webafbeelding Detail Kadastrale kaart 1832 klein

De Werkgroep heeft onderling nog overlegd of alsnog bezwaar maken zinvol is. Dat zou bijvoorbeeld kunnen als er recht op overpad is. Er zouden ook nog rechthebbenden kunnen bestaan die hier een beroep op kunnen doen. Dit zou in principe allemaal mogelijk zijn. Het blijkt echter een tijdrovende en kostbare zaak om dit te onderzoeken. Alles bij elkaar oordeelde de Werkgroep dat bezwaarmaken een onhaalbare kaart is.

Het oordeel dat de Werkgroep aan het bestuur van de Vereniging Oud Ede meedeelde luidde dan ook:

  • we zijn te laat geweest voor een bezwaarprocedure

  • er waren en zijn onvoldoende gronden om (alsnog) stappen te ondernemen

  • de vergunningverlening is correct verlopen, daar is geen bezwaar meer mogelijk

  • het pad heeft bovendien grotendeels zijn oude functie verloren

Theo Boessenkool, Werkgroep Monumenten Vereniging Oud Ede

 2018 04 05 Mausoleum Infobord 08

Op 5 april werd bij het Mausoleum het informatiebord geplaatst. Op het informatiebord staat het korte verhaal van het Mausoleum. Het bord is in het Nederlands en in het Engels uitgevoerd. Daarom is het een kantelbord geworden, zodat beide versies gelezen kunnen worden.

Het Mausoleum zelf wordt nu gerestaureerd. Het wordt in de oorspronkelijke staat uit 1945/1946 teruggebracht. De restauratie zal ruim voor 4 mei gereed zijn.

2018 04 05 Mausoleum Infobord 09

Copyright © Vereniging Oud Ede 2018. Alle rechten voorbehouden.