Dorpspomp kruising Maandereind Nieuwe Stationsstraat onthuld.

6 oktober 2021

Op maandag 4 oktober heeft wethouder van der Schans samen met de heer van der Hoeven de nieuwe dorpspomp onthuld. De wateraansluiting van de dorpspomp maakt deel uit van het Join the Pipe netwerk dat zich inzet om het drinkwater wereldwijd op een eerlijke manier te verdelen.

De Vereniging Oud Ede is naast Ria Maliepaard en Geen Broere vanaf eind 2018 betrokken geweest bij het bepalen van de locatie en de vormgeving van de pomp. Voor deze locatie is gekozen omdat hier lang een dorpspomp heeft gestaan. Het ontwerp van de dorpspomp lijkt op degene die onderaan de Arnhemseweg heeft gestaan.

Dorpspomp kruising Maandereind Arnhemseweg

Ook in het verleden is deze pomp onderwerp van gesprek geweest in de gemeente volgens onderstaand een deel van een artikel van Hetty Blaauw uit De Zandloper 2013-3.

Tegengestelde belangen
Over het nut en de noodzaak van een buurtpomp werd soms heel verschillend gedacht. In 1922 vraagt J. Gaasbeek en cons. aan het gemeentebestuur verplaatsing of opruiming van de pomp op het Maandereind. Bedoeld wordt de pomp op de kruising Telefoonweg (nu Nieuwe Stationsstraat), Maandereind en Stationsweg.
Maar burgemeester en wethouders willen de pomp behouden en ze adviseren de raad van Ede medewerking aan de verplaatsing of opruiming van de pomp te weigeren met de motivatie: dat blijkens een ingesteld onderzoek de bedoelde pomp goed drinkwater levert en in den drogen zomer van 1921 door meerderen, zelfs over verren afstand water uit deze pomp werd gehaald. De brief vervolgt: Waar overigens het bestaande pleintje zich uitstekend voor de plaatsing van een pomp leent en ook het meerendeel der omwonenden de pomp wenschen te behouden, doordat zij niet aan de waterleiding zijn aangesloten komt het ons niet wenschelijk voor tot verplaat-sing of opruiming over te gaan en hebben wij de eer u [de gemeenteraad van Ede] te adviseren dienovereenkomstig adressanten [J. Gaasbeek en cons.] in te lichten.

Misschien ook leuk…

Jubileummagazine

Jubileummagazine

Afgelopen zaterdag 20 april is het jubileummagazine ter gelegenheid van 100 jaar Vereniging Oud Ede gepresenteerd....